Family Gift

Trey
Chỉ có thể được sử dụng trong lượt bạn đã kích hoạt hiệu ứng của Bài Phép "Chronomaly". Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm "Chronomaly Aztec Mask Golem" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Family Gift thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Family Gift trong DUEL LINKS