Fusion Restock

Sora Perse
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một Quái thú Dung hợp. Bạn có thể trả lại cuối Bộ bài 1 Bài Phép "Polymerization" hoặc Bài Phép "Fusion" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Fusion Restock thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Fusion Restock trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Fusion Restock trong duel links
Top