Gathering of Cards

Yami Yugi
Khi bạn điều khiển "Queen's Knight", bạn có thể Triệu hồi một trong những quái thú sau trong Giai đoạn Chính của bạn ngoài việc Triệu hồi/Úp Thường thông thường của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. Gửi 1 quái thú  non-DARK Cấp 10 với ? ATK từ tay vào Mộ, và thêm vào tay bạn một trong những quái thú sau hoặc 1 quái thú có dòng chữ liệt kê cụ thể tất cả những quái thú sau từ Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm tất cả các quái thú sau từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào cuối Bộ bài. Nếu bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Bộ bài Phụ của bạn cho đến hết lượt.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại LIGHT Warrior.

Bạn có thể tìm Gathering of Cards thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Gathering of Cards trong DUEL LINKS