Menace from the Deep

Mako Tsunami
Có thể được sử dụng nếu 'Umi' ở trên sân và bạn có quái thú bình thường thuộc tính NƯỚC trên sân của mình. Con quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, ở lượt này. Vào cuối Battle Phase, quái thú đó được đưa đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Menace from the Deep thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Menace from the Deep trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Menace from the Deep trong duel links
Top