Neo Space!

skill
Bắt đầu Trận đấu với 'Neo Space' được kích hoạt.

Bạn có thể tìm Neo Space! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Neo Space! trong DUEL LINKS