Power Attacker

Playmaker and AI
Những quái thú sau đây bạn điều khiển nhận được 300 ATK cho đến cuối lượt.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
● Quái thú cấp 5 trở lên
● Quái thú Xyz Rank 5 trở lên
● Link 4 quái thú liên kết trở lên

Bạn có thể tìm Power Attacker thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Power Attacker trong DUEL LINKS

Top