Relinquished Puppet

Quattro
Gửi 1 quái thú "Gimmick Puppet" cấp 8 trong tay hoặc Bộ bài đến Mộ của bạn. Sau đó, chơi 1 "Gimmick Puppet Des Troy" từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài / Bộ bài Phụ không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Gimmick Puppet" và quái vật "Number" DARK Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Relinquished Puppet thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Relinquished Puppet trong DUEL LINKS