Roaring Soul

Jack Atlas
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách gửi 1 quái thú Fiend-Type từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Gửi 1 quái thú "Resonator" hoặc 1 quái thú Loại DARK  Cấp độ 4 từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 quái thú Loại-Hỏa Cấp 4 vào tay của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong Trận đấu này, ngoại trừ Quái thú Đồng bộ, quái thú Tuner, và Triệu hồi Đặc biệt từ tay.
Bạn cũng có thể sử dụng từng hiệu ứng sau đây một lần cho mỗi Trận đấu và tối đa. một hiệu ứng mỗi lượt.
● Nếu bạn điều khiển "Red Dragon Archfiend", đưa 1 quái thú Loại-Ma quỷ trên sân của bạn và 1 quái thú trên tay về Bộ bài của bạn. Sau đó, Đặt 1 "Red Reign" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn.
● Trong lượt này, các quái thú "Resonator" Thế Thủ bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài.

Bạn có thể tìm Roaring Soul thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Roaring Soul trong DUEL LINKS