See You Later!

Mokuba Kaiba - DSOD
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1500. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển và bạn là chủ sở hữu ban đầu. Trả lại quái thú đã chọn vào tay. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm See You Later! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill See You Later! trong DUEL LINKS