Set! Delta Accel!

Antinomy
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "T.G. Halberd Cannon", "T.G. Blade Blaster", "T.G. Power Gladiator,"T.G. Wonder Magician" và "T.G. Recipro Dragonfly" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hiệu ứng này trong lượt mà bạn đã Triệu hồi Synchro 2 hoặc nhiều hơn Quái vật Synchro “T.G.” . Trả lại 1 quái thú "T.G." từ tay của bạn đến Bộ bài của bạn và chơi 1 "T.G. Recipro Dragonfly" từ Extra Deck của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Set! Delta Accel! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Set! Delta Accel! trong DUEL LINKS