Shiranui Style Successor

skill
Khi bắt đầu Trận đấu, nếu bạn có 10 quái thú Loại Zombie trở lên trong Bộ bài của bạn, thêm 4 loại quái thú "Shiranui" vào Bộ bài Phụ của bạn, và gửi 1 lá bài "Shiranui Spectralsword" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn . Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú có Cấp độ, ngoại trừ quái thú Loại Zombie hoặc quái thú HỎA. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ hiệu ứng nào dưới đây chỉ một lần trong Trận đấu này.
● Gửi 1 quái thú Cấp 4 trên tay của bạn vào Mộ, và thêm 1 lá bài "Shiranui" vào tay bạn từ Bộ bài của bạn.
● Trả lại tất cả Quái vật Đồng bộ và Liên kết về Bộ bài Phụ của bạn đã bị trục xuất hoặc đang ở trong Mộ của bạn bao gồm 2 Quái vật Đồng bộ trở lên. Trục xuất 2 quái thú HỎA loại Zombie có Cấp độ khác nhau từ Bộ bài Phụ của bạn (những quái vật đã nói có thể được Triệu hồi Đặc biệt).

Bạn có thể tìm Shiranui Style Successor thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Shiranui Style Successor trong DUEL LINKS