Spirit Grasp

Yami Bakura
Các hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.

  ● Gửi 1 quái thú DARK cấp 8 từ tay bạn đến Mộ. Sau đó, rút 1 lá bài.
  ● Có thể được sử dụng trước khi rút bình thường nếu bạn có ít nhất 3 quái thú trong Mộ của mình. Thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy thêm 1 quái thú Cấp 5 trở lên từ Mộ bài của bạn. Sau đó, chọn tối đa 3 quái thú Fiend-Type và loại bỏ chúng.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 1 "Dark Necrofear" và không có quái thú nào khác ngoài quái thú Loại Fiend hoặc Loại Zombie.

Bạn có thể tìm Spirit Grasp thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Spirit Grasp trong DUEL LINKS