Surprise Present

Téa Gardner - DM
Chọn 1 lá bài Đặt úp trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, và đặt nó bên đối thủ của bạn. Chỉ người chơi kích hoạt Kỹ năng này mới có thể xem thẻ này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Surprise Present thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Surprise Present trong DUEL LINKS