The Phantom Knights Order

Yuto
Có thể được sử dụng trên lượt 2 trở đi. Chọn tối đa 2 quái thú "The Phantom Knights" trên sân của bạn có Cấp độ. Khi Xyz Triệu hồi một quái thú bằng cách sử dụng những quái thú "The Phantom Knights" này làm Nguyên liệu Xyz trong lượt này, bạn có thể sử dụng chúng như những quái thú Cấp 2-4.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm The Phantom Knights Order thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill The Phantom Knights Order trong DUEL LINKS