Trickstars Together

Blue Angel
Vào đầu Trận đấu, thêm 1 "Trickstar Candina" và 1 "Trickstar Lilybell" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Trickstar Holly Angel" vào Bộ bài Phụ của bạn.
Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Chọn 1 quái thú "Trickstar" không phải là quái thú Link mà bạn điều khiển và di chuyển quái thú đó đến một quái thú khác trong Khu vực Quái thú Chính của bạn.

Bạn có thể tìm Trickstars Together thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Trickstars Together trong DUEL LINKS