Waltz of the Night Light

Celina
Có thể được sử dụng nếu bạn có Quái thú Dung hợp "Lunalight Cat Dancer" trên sân. Đánh 1 quái thú "Lunalight" không phải Dung hợp từ Mộ của bạn trong Thế Thủ úp mặt ra sân của bạn. Sau đó chơi một quái thú có CÔNG cao nhất từ Mộ của đối thủ sang sân của họ trong Thế Công (quái thú có ? CÔNG được coi là 0). Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ Quái thú Dung hợp "Lunalight".
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Waltz of the Night Light thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Waltz of the Night Light trong DUEL LINKS