ZEXAL - Zexal Weapon

Yuma and Astral
Kích hoạt vào đầu lượt của bạn nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Yuma và Astral xây dựng Overlay Network! ZEXAL Morph! Sau khi Chuyển thành ZEXAL, hãy thêm 1 "Number C39: Utopia Ray" vào Extra Deck của bạn. Mỗi lượt, bạn có thể nhìn vào lá trên cùng của Bộ bài của mình trước khi rút bài. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau một lần mỗi lượt. ● Trước khi tiến hành rút bài bình thường, hãy đổi lá bài trên cùng trong Bộ bài của bạn thành quái thú "ZW". ● Có thể được sử dụng ở đầu Main Phase của bạn. Chơi 1 con quái thú "ZW" từ tay của bạn.

Bạn có thể tìm ZEXAL - Zexal Weapon thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill ZEXAL - Zexal Weapon trong DUEL LINKS