Thông tin tổng quan của Evil Twin/Live Twin/Evil★Twin

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 16 UR

UR Rarity
Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la1 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
UR Rarity
Evil★Twin's Trouble Sunny1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Raigeki2 card
UR Rarity
Secret Password3 card

Main: 40 Extra: 14


Deck của EVIL TWIN/LIVE TWIN/EVIL★TWIN trong MASTER DUEL