Thông tin tổng quan của Megalith

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Linkmail Archfiend
UR Rarity
Linkmail Archfiend
UR Rarity
Linkmail Archfiend
DARK
Linkmail Archfiend
  • ATK:

  • 2800

  • LINK-4

Mũi tên Link:

Trên-Trái

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú, bao gồm quái thú Ritual, Fusion, Synchro hoặc Xyz
Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ritual, Fusion, Synchro hoặc Xyz mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển sẽ mất ATK bằng với ATK của quái thú mục tiêu, cho đến khi kết thúc lượt này. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú mà bạn điều khiển, được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, với các hiệu ứng quái thú. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Ritual, Fusion, Synchro hoặc Xyz khỏi Mộ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters, including a Ritual, Fusion, Synchro, or Xyz Monster If this card is Special Summoned: You can target 1 Ritual, Fusion, Synchro, or Xyz Monster you control or in your GY; all monsters your opponent currently controls lose ATK equal to the targeted monster's ATK, until the end of this turn. Your opponent cannot target monsters you control, that were Special Summoned from the Extra Deck, with monster effects. If this card would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 Ritual, Fusion, Synchro, or Xyz Monster from your GY instead.

Cần 12 UR

UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Decode Talker1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Rasterliger1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card

Main: 50 Extra: 15


Deck của MEGALITH trong MASTER DUEL