Thông tin tổng quan của Numeron

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 7 UR

UR Rarity
Accesscode Talker
UR Rarity
Decode Talker
UR Rarity
Decode Talker
UR Rarity
Harpie's Feather Duster
UR Rarity
Numeron Network
UR Rarity
Numeron Network
UR Rarity
Numeron Network

Main: 40 Extra: 15


Deck của NUMERON trong MASTER DUEL