Thông tin tổng quan của Phantasm Spiral

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 35 UR

UR Rarity
Bystial Magnamhut1 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
Spright Blue2 card
UR Rarity
The Bystial Lubellion3 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Salamangreat Almiraj1 card
UR Rarity
Spright Elf1 card
UR Rarity
Spright Sprind1 card
UR Rarity
Underworld Goddess of the Closed World1 card
UR Rarity
Baronne de Fleur1 card
UR Rarity
Bystial Dis Pater1 card
UR Rarity
Chaos Angel1 card
UR Rarity
Chaos Ruler, the Chaotic Magical Dragon1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Assault Synchron3 card
UR Rarity
Ringowurm, the Dragon Guarding the Hundred Apples1 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Gigantic Spright1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Spright Starter2 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent1 card

Main: 40 Extra: 15


Deck của PHANTASM SPIRAL trong MASTER DUEL