Thông tin tổng quan của Sky Striker

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 34 UR

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being2 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Sky Striker Ace - Azalea1 card
UR Rarity
Sky Striker Ace - Kagari3 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Effect Veiler3 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Forbidden Droplet2 card
UR Rarity
Harpie's Feather Duster1 card
UR Rarity
Lightning Storm1 card
UR Rarity
Raigeki1 card
UR Rarity
Reinforcement of the Army1 card
UR Rarity
Sky Striker Mobilize - Engage!2 card
UR Rarity
Sky Striker Mobilize - Linkage!3 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent1 card
UR Rarity
Triple Tactics Thrust3 card
UR Rarity
Infinite Impermanence3 card

Main: 40 Extra: 15


Deck của SKY STRIKER trong MASTER DUEL