Thông tin tổng quan của Umi Control

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 22 UR

UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
Ocean Dragon Lord - Kairyu-Shin3 card
UR Rarity
Worldsea Dragon Zealantis1 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Bahamut Shark1 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Number 101: Silent Honor ARK1 card
UR Rarity
Number 4: Stealth Kragen1 card
UR Rarity
Number C101: Silent Honor DARK1 card
UR Rarity
Number F0: Utopic Draco Future1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Lightning Storm1 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent2 card
UR Rarity
Triple Tactics Thrust2 card

Main: 40 Extra: 15


Deck của UMI CONTROL trong MASTER DUEL