Hướng dẫn chơi Loaner Deck G Golem (Ver Duel Trial)

Hướng dẫn chơi Loaner Deck G Golem (Ver Duel Trial)

Với Loaner Deck - Cumbersome yet Inpenetrable Shield... 1 cái tên khá dài nhỉ :v Các bạn có thể sử dụng 1 deck chuyên về Cyberse Earth của G Golem để sum quái liên tục và dựng cho mình 1 hàng phòng thủ vững chắc. Trong sự kiện Duel Trial đợt 2 này, hầu hết các Deck sẽ tuân thủ theo dàn Extra Deck với phần lớn là quái Fusion, nhưng ở đây, với Loaner Deck của G Golem, chúng ta sẽ có 1 sự lột xác hoàn toàn mới!

Theo quan điểm cá nhân thì khi chơi Deck này, tôi cảm thấy có sự nhỉnh hơn 1 xíu nhưng cũng khá rùa 1 tí :v Tuy vậy, cũng khá khó chơi với các newbie nên tôi cũng muốn dựng 1 bài guide để giúp đỡ ae trong sự kiện này! Okay cùng đi vào bài guide nhé!

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Monster

 

G Golem Rock Hammer và G Golem Pebble Dog (Monster G Golem)

N Rarity
G Golem Rock Hammer
N Rarity
G Golem Rock Hammer
G Golem Rock Hammer
EARTH6
G Golem Rock Hammer
Golem TL búa đá
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này ở trên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Cyberse khác; giảm Cấp sao của lá bài này đi 2 cho đến hết lượt này (ngay cả sau khi nó được Triệu hồi/Úp). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 3 "G Golem Tokens" (Mạng/THỔ/Cấp 1/CÔNG 0/THỦ 0) trong Thế Thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "G Golem Rock Hammer" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can discard 1 other Cyberse monster; reduce this card's Level by 2 until the end of this turn (even after it is Summoned/Set). You can Tribute this card; Special Summon 3 "G Golem Tokens" (Cyberse/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0) in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. You can only use each effect of "G Golem Rock Hammer" once per turn.


UR Rarity
G Golem Pebble Dog
UR Rarity
G Golem Pebble Dog
G Golem Pebble Dog
EARTH2
G Golem Pebble Dog
Golem TL chó đá cuội
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm lên tay bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt 1 "G Golem Pebble Dog" từ Deck của bạn, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ các quái thú Cyberse. Nếu lá bài này được gửi từ tay vào Mộ: Bạn có thể thêm 1 lá bài "G Golem" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "G Golem Pebble Dog" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add to your hand or Special Summon 1 "G Golem Pebble Dog" from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. If this card is sent from the hand to the GY: You can add 1 "G Golem" card from your Deck to your hand. You can only use each effect of "G Golem Pebble Dog" once per turn.


Dàn quái của G Golem rất đơn giản nên cũng vì vậy chúng sẽ cần tới sự trợ giúp của các Cyberse Earth khác. Hiệu ứng của chúng nhanh chóng giúp chúng ta sum được các body khác để nhanh chóng Link Summon!
 • Peblle Dog giúp bạn sum thêm 1 bản sao ngay khi nó được triệu hồi (như vậy chúng ta nhanh chóng có Link 2) và giúp search các lá G Golem khác mỗi khi được đưa xuống GY
 • Trong anime, Ignis Earth dùng Cost Down để triệu hồi Rock Hammer nhưng ở ngoài đời, bản thân Rock Hammer sẽ tự Cost Down lvl của nó với cái giá là 1 Cyberse. Sau đó, các bạn có thể sử dụng nó để triệu hồi 3 Token lên sân và đi vào Link Summon nhanh chóng!

Doshin @Ignister, Gatchiri @Ignister và Gussari @Ignister (Các Ignister)

N Rarity
Doshin @Ignister
N Rarity
Doshin @Ignister
Doshin @Ignister
EARTH1
Doshin @Ignister
Doshin @Ignister
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "@Ignister" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link Cyberse trong Mộ của mình; trả nó về Extra Deck và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "AI Love Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Doshin @Ignister" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control an "@Ignister" monster: You can Special Summon this card from your hand. You can target 1 Cyberse Link Monster in your GY; return it to the Extra Deck, and if you do, add 1 "A.I. Love Fusion" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Doshin @Ignister" once per turn.


R Rarity
Gatchiri @Ignister
R Rarity
Gatchiri @Ignister
Gatchiri @Ignister
EARTH8
Gatchiri @Ignister
Gatchiri @Ignister
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Lần đầu tiên mỗi quái thú Cyberse bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi một hiệu ứng của lá bài mỗi lượt, nó sẽ không bị phá huỷ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Gatchiri @Ignister" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng Cyberse mà bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
● Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; mục tiêu đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

The first time each Cyberse monster you control would be destroyed by a card effect each turn, it is not destroyed. You can only use each of the following effects of "Gatchiri @Ignister" once per turn. ● You can target 1 Cyberse Effect Monster you control; negate its effects, and if you do, Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 face-up monster you control; that target is unaffected by your opponent's card effects until the end of your opponent's turn.


R Rarity
Gussari @Ignister
R Rarity
Gussari @Ignister
Gussari @Ignister
EARTH8
Gussari @Ignister
Gussari @Ignister
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú Link bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Khi quái thú Link của bạn phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây sát thương cho đối thủ bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một quái thú Link mà bạn điều khiển và một quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; ATK của những quái thú đó trở thành 3000. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gussari @Ignister" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. When your Link Monster destroys an opponent's monster by battle: You can inflict damage to your opponent equal to that destroyed monster's original ATK. When an attack is declared involving a Link Monster you control and an opponent's monster: You can banish this card from your GY; the ATK's of those monsters become 3000. You can only use each effect of "Gussari @Ignister" once per turn.


Dàn Earth @Ignister cũng là dàn support khủng để đưa thêm các body vào sân đó
 • Doshin dễ dàng triệu hồi đặc biệt nếu có 1 @Ignister trên sân, giúp hồi hàng Extra Deck và search nhanh lá Fusion để đưa quái Fusion duy nhất trong Extra Deck lên sân
 • Gatchiri là tech dùng thường xuyên nhất của Deck Cyberse, do nó dễ sum và giúp các Link của bạn được bảo vệ. Ngoài ra, nó cũng có 3000 DEF giúp cho bạn có 1 bức tường thủ khá tốt.
 • Gussari là handtech tốt để thủ nếu 1 Link của bạn bị tiêu diệt bởi chiến đấu (nên nhớ là ở đây chúng ta chỉ dùng Loaner Deck nên các bạn cũng đừng lo quá về việc bị đấm tới mức má nhìn không ra). Ngoài ra, khi nó ở trên sân, nếu Link của bạn tiêu diệt được 1 quái thú thì bạn có thể gây ra sát thương hiệu ứng lên đối thủ bằng điểm ATK gốc của quái bị tiêu diệt. Và khi quái của bạn bị tấn công trong lúc lá bài này ở trong GY, nó sẽ biến cả 2 quái thành 3000 ATK hết, như vậy coi như là đấm tự tử luôn ấy...

Linkslayer và Widget Kid (Support)

SR Rarity
Linkslayer
SR Rarity
Linkslayer
Linkslayer
EARTH5
Linkslayer
Kẻ sát hại liên kết
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ tối đa 2 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều Bùa / Bẫy đó trên sân; phá hủy chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can discard up to 2 cards, then target that many Spells/Traps on the field; destroy them.


SR Rarity
Widget Kid
SR Rarity
Widget Kid
Widget Kid
EARTH3
Widget Kid
Nhóc tiện ích Widget
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Widget Kid" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand in Defense Position. You can only use this effect of "Widget Kid" once per turn.


Dàn Cyberse này cũng đã từng giúp ích rất nhiều trong các Cyberse Deck khác, hiệu ứng chính chủ yếu là đưa các body lên sân để dễ lên Link
 • Kid sẻ cho bạn sum 1 Cyberse khác trên tay mỗi khi nó được triệu hồi
 • Linkslayer thì có ích trong những lượt chơi đầu khi sân không có 1 bóng quái thú nào, bạn có thể sum nhanh nó lên sân. Ngoài ra, bạn có thể bỏ tới 2 lá bài để nhắm mục tiêu bấy nhiêu lá Spell&Trap trên sân để tiêu diệt chúng.

Launcher Commander (Không hẳn là vô dụng)

N Rarity
Launcher Commander
N Rarity
Launcher Commander
Launcher Commander
EARTH4
Launcher Commander
Chỉ huy phóng tên lửa
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Tất cả các quái thú Cyberse khác mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK / DEF. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cyberse, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

All other Cyberse monsters you control gain 300 ATK/DEF. Once per turn: You can Tribute 1 Cyberse monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; destroy it.


Với sự kiện này, 1 chút booster cho ATK của quái thú cũng khá ổn, ít ra cũng đủ để end opp. Nhưng cái đáng nói là có thể tự hiến tế nó để tiêu diệt 1 quái thú của opp :v khá giúp ích mà nhỉ.Spell & Trap

 

Gravity Balance (G Golem Spell)

UR Rarity
Gravity Balance
UR Rarity
Gravity Balance
Gravity Balance
Spell Normal
Gravity Balance
Cân bằng trọng lực

  Hiệu ứng (VN):

  (Lá bài này luôn được coi là lá bài "G Golem" .)
  Chọn mục tiêu 2 quái thú THỔ có cùng tên đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả hai trong Thế Thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, thay đổi ATK/THỦ của chúng thành 0, đồng thời phá huỷ chúng trong End Phase. Nếu (hoặc nhiều) quái thú "G Golem" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn để thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gravity Balance" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (This card is always treated as a "G Golem" card.) Target 2 of your EARTH monsters with the same name that are banished or in your GY; Special Summon both in Defense Position, but negate their effects, change their ATK/DEF to 0, also destroy them during the End Phase. If a "G Golem" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Gravity Balance" once per turn.


  Lá Spell duy nhất của archetype, thật chất là Spell&Trap duy nhất của archetype :v Hiệu ứng khá đơn giản, sum được 2 body từ GY lên sân để dễ lên Link và giúp bảo vệ được các G Golem của bạn.

  A.I. Love Fusion (@Ignister Spell)

  N Rarity
  A.I. Love Fusion
  N Rarity
  A.I. Love Fusion
  A.I. Love Fusion
  Spell Normal
  A.I. Love Fusion
  Dung hợp tình A.I.

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cyberse từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu bạn sử dụng "@Ignister" làm Nguyên liệu Fusion, bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú Link mà đối thủ của bạn điều khiển làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "AI Love Fusion" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Cyberse Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If you use your "@Ignister" monster as Fusion Material, you can also use 1 Link Monster your opponent controls as material. You can only activate 1 "A.I. Love Fusion" per turn.


   Đơn giản chỉ là 1 lá Fusion Spell bình thường. Tuy nhiên, nếu có sử dụng @Ignister làm nguyên liệu thì bạn có thể sử dụng 1 Link của opp để làm nguyên liệu tiếp theo (tốt cho những trận Mirror match trong sự kiện)

   Cynet Mining (Cyberse Tech)

   UR Rarity
   Cynet Mining
   UR Rarity
   Cynet Mining
   Cynet Mining
   Spell Normal
   Cynet Mining
   Khai phá mạng lưới

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


    Một lá search chuyên dùng cho Cyberse, cộng với lợi ích là kích hoạt được hiệu ứng mộ của 1 vài lá bài.

    Raigeki, Monster Reborn và Harpie's Feather Duster (Tech)

    UR Rarity
    Raigeki
    UR Rarity
    Raigeki
    Raigeki
    Spell Normal
    Raigeki
    Tia chớp

     Hiệu ứng (VN):

     Phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Destroy all monsters your opponent controls.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Monster Reborn
     UR Rarity
     Monster Reborn
     Monster Reborn
     Spell Normal
     Monster Reborn
     Phục sinh quái thú

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Harpie's Feather Duster
      UR Rarity
      Harpie's Feather Duster
      Harpie's Feather Duster
      Spell Normal
      Harpie's Feather Duster
      Chổi lông vũ của Harpie

       Hiệu ứng (VN):

       Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
       Phân loại:

       Các Tech này được dùng quá nhiều và quá nổi tiếng với giới bài thủ YuGiOh rồi nên có lẽ cũng không bất ngờ gì và cần giải thích gì nhiều về chúng trong bộ Loaner Deck này...

       Infinite Impermanence và Called by the Grave (Handtrap)

       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       Infinite Impermanence
       Trap Normal
       Infinite Impermanence
       Vô thường vĩnh viễn

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Called by the Grave
        UR Rarity
        Called by the Grave
        Called by the Grave
        Spell Quick
        Called by the Grave
        Ngôi mộ gọi tên

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
         Phân loại:

         Oh wow... Handtrap, không có xuân nhưng những handtrap này cũng giúp cho game dễ thở 1 chút rồi :v đơn giản là giờ không có handtrap thì chả phải Deck nào cũng bá hết rồi sao...

         Back to the Front (Hồi hàng)

         SR Rarity
         Back to the Front
         SR Rarity
         Back to the Front
         Back to the Front
         Trap Normal
         Back to the Front
         Quay lại tiền tuyến

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your GY; Special Summon it in Defense Position.


          Monster Reborn dạng trap nhưng cũng đặc biệt lưu ý tí xíu với lá này: các bạn sẽ không sum được quái Link vì chúng không thể ở vị trí Phòng Thủ. Lưu ý nhé các newbie!          Extra Deck

           

          G Golem

          UR Rarity
          G Golem Invalid Dolmen
          UR Rarity
          G Golem Invalid Dolmen
          G Golem Invalid Dolmen
          EARTH
          G Golem Invalid Dolmen
          Golem TL mộ đá không hợp lệ
          • ATK:

          • 2800

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trái

          Phải

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú THỔ
          Các quái thú Link mà bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển có thể tấn công phải tấn công lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Mạng; rút 1 lá bài. Nếu lá bài co-linked này bị phá huỷ: Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả lá bài ngửa mặt mà đối thủ hiện đang điều khiển.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ EARTH monsters Co-linked monsters you control are unaffected by monster effects activated on your opponent's field. All monsters your opponent controls that can attack must attack this card. Once per turn: You can discard 1 Cyberse monster; draw 1 card. If this co-linked card is destroyed: You can negate the effects of all face-up cards your opponent currently controls.


          SR Rarity
          G Golem Crystal Heart
          SR Rarity
          G Golem Crystal Heart
          G Golem Crystal Heart
          WATER
          G Golem Crystal Heart
          Golem TL tim tinh thể
          • ATK:

          • 0

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú mạng
          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link THỔ trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó vào khu vực của bạn mà lá bài này chỉ vào, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 GG Counter lên lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "G Golem Crystal Heart" một lần trong lượt. Các quái thú THỔ được mũi tên Link chỉ vào với lá bài này tăng 600 ATK ứng với mỗi Counter GG trên lá bài này, có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase, đồng thời nếu chúng tấn công một quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Cyberse monsters You can target 1 EARTH Link Monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, and if you do, place 1 GG Counter on this card. You can only use this effect of "G Golem Crystal Heart" once per turn. EARTH monsters co-linked to this card gain 600 ATK for each GG Counter on this card, can make a second attack during each Battle Phase, also if they attack a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


          SR Rarity
          G Golem Dignified Trilithon
          SR Rarity
          G Golem Dignified Trilithon
          G Golem Dignified Trilithon
          EARTH
          G Golem Dignified Trilithon
          Golem TL trang nghiêm Trilithon
          • ATK:

          • 3200

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Phải

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú THỔ
          Tất cả quái thú đối thủ điều khiển phải tấn công lá bài này, nếu có thể. Một lần trong chiến đấu, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, trước khi tính toán thiệt hại (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú THỔ từ tay của bạn vào Mộ; cho đến hết lượt này, quái thú của đối thủ đó giảm 200 ATK, đồng thời vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng mà chọn mục tiêu (các) quái thú Link mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "G Golem Dignified Trilithon" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ EARTH monsters All monsters your opponent controls must attack this card, if able. Once per battle, if this card battles an opponent's monster, before damage calculation (Quick Effect): You can send 1 EARTH monster from your hand to the GY; until the end of this turn, that opponent's monster loses 200 ATK, also negate its effects. When your opponent activates a card or effect that targets a Link Monster(s) you control (Quick Effect): You can negate that effect, and if you do, destroy that card. You can only use this effect of "G Golem Dignified Trilithon" once per turn.


          R Rarity
          G Golem Stubborn Menhir
          R Rarity
          G Golem Stubborn Menhir
          G Golem Stubborn Menhir
          EARTH
          G Golem Stubborn Menhir
          Golem TL đá dựng đứng bướng bỉnh
          • ATK:

          • 1500

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú ĐẤT
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú THỔ trong Mộ của bạn mà có thể được Triệu hồi Thường/Úp; Triệu hồi Đặc biệt nó (nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời loại bỏ nó khi nó rời sân) hoặc thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "G Golem Stubborn Menhir" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 EARTH monsters If this card is Special Summoned from the GY: You can target 1 EARTH monster in your GY that can be Normal Summoned/Set; Special Summon it (but negate its effects, also banish it when it leaves the field) or add it to your hand. You can only use this effect of "G Golem Stubborn Menhir" once per turn.


          Hầu hết dàn Extra Deck đều phụ thuộc vào G Golem
          • Crystal Heart sẽ sum được 1 Link EARTH vào zone mà nó chỉ tới, sau đó đặt 1 G Golem Counter lên lá bài này. Mỗi quái thú được co-link với lá bài này sẽ được tăng thêm 600 ATK cho mỗi G Golem Counter và có thể đấm 2 lần, cộng với việc gây sát thương xuyên giáp :v hiểu vì sao EARTH Ignis muốn giữ Crystal Heart trên sân rồi ha
          • Hiệu ứng duy nhất của Menhir là sum được thêm 1 body nữa nếu nó được triệu hồi từ dưới GY lên sân. Đây sẽ là 1 combo rất tốt khi kết hợp với Crystal Heart
          • Dolmen là Ace của Deck! Các quái co-link sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của quái opp và họ bắt buộc phải tấn công bạn (nếu có thể). Ngoài ra, nó giúp tái chế hand của bạn bằng việc bỏ đi lá không cần thiết trên tay và rút 1 lá. Chưa kể, nếu Dolmen bị tiêu diệt, mọi quái thú opp hiện tại có đều bị vô hiệu hóa hiệu ứng! Một ace quá bá rồi còn gì...
          • Trilithon là Link 4 các bạn sẽ muốn lên cuối cùng, do hiệu ứng của nó cũng không mấy đặc biệt hơn Dolmen nhưng có thể là 1 beater giúp nhanh dọn quái opp. Đặc biệt, nó có thể vô hiệu hóa toàn bộ hiệu ứng tác động lên Link của bạn, một negate hoàn hảo nếu như các bạn muốn floodgate opp trong những lượt cuối của game.

          Earth Golem @Ignister (@Ignister Fusion)

          R Rarity
          Earth Golem @Ignister
          R Rarity
          Earth Golem @Ignister
          Earth Golem @Ignister
          EARTH7
          Earth Golem @Ignister
          Golem đất @Ignister
          • ATK:

          • 2300

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cyberse + 1 quái thú Link
          Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, bạn không bị thiệt hại trong phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này tấn công một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, lá bài này chỉ nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của nó trong Damage Step. Khi lá bài này bị phá huỷ bởi chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse trong Mộ của mình, ngoại trừ "Earth Golem @Ignister"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Earth Golem @Ignister" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Cyberse monster + 1 Link Monster After this card is Fusion Summoned, you take no damage for the rest of this turn. If this card attacks a monster that was Special Summoned from the Extra Deck, this card gains ATK equal to its original ATK during the Damage Step only. When this card is destroyed by battle: You can target 1 Cyberse monster in your GY, except "Earth Golem @Ignister"; Special Summon it. You can only use this effect of "Earth Golem @Ignister" once per turn.


          Beater, chỉ dùng cho việc đấm các quái EXTRA DECK thôi nhé! Các bạn lưu ý việc này. Ngoài ra nếu bị tiêu diệt, các bạn có thể nhắm mục tiêu 1 Cyberse trong GY để triệu hồi, hồi hàng cũng tốt. Vậy thôi, Fusion duy nhất của Deck nhưng có vẻ như cũng chỉ dùng để end game nhanh thôi.          Combo

          Phần này mới quan trọng vì các bạn sau khi tìm hiểu sơ qua các lá bài làm được gì, thì việc duy nhất là tìm hiểu lối chơi đúng của Loaner Deck. Với G Golem, lối chơi sẽ giống tựa như trong anime, tôi sẽ không nói về quá nhiều combo vì cái đó thì mỗi người mỗi khác, các bạn sẽ phải tự trải nghiệm để đa dạng combo hơn. Ở guide này, tôi sẽ chỉ nói về đúng 1 combo cơ bản của G Golem, check it out!

          Combo cơ bản

          UR Rarity
          G Golem Invalid Dolmen
          UR Rarity
          G Golem Invalid Dolmen
          G Golem Invalid Dolmen
          EARTH
          G Golem Invalid Dolmen
          Golem TL mộ đá không hợp lệ
          • ATK:

          • 2800

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trái

          Phải

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú THỔ
          Các quái thú Link mà bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển có thể tấn công phải tấn công lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Mạng; rút 1 lá bài. Nếu lá bài co-linked này bị phá huỷ: Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả lá bài ngửa mặt mà đối thủ hiện đang điều khiển.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ EARTH monsters Co-linked monsters you control are unaffected by monster effects activated on your opponent's field. All monsters your opponent controls that can attack must attack this card. Once per turn: You can discard 1 Cyberse monster; draw 1 card. If this co-linked card is destroyed: You can negate the effects of all face-up cards your opponent currently controls.


          SR Rarity
          G Golem Crystal Heart
          SR Rarity
          G Golem Crystal Heart
          G Golem Crystal Heart
          WATER
          G Golem Crystal Heart
          Golem TL tim tinh thể
          • ATK:

          • 0

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú mạng
          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link THỔ trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó vào khu vực của bạn mà lá bài này chỉ vào, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 GG Counter lên lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "G Golem Crystal Heart" một lần trong lượt. Các quái thú THỔ được mũi tên Link chỉ vào với lá bài này tăng 600 ATK ứng với mỗi Counter GG trên lá bài này, có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase, đồng thời nếu chúng tấn công một quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Cyberse monsters You can target 1 EARTH Link Monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, and if you do, place 1 GG Counter on this card. You can only use this effect of "G Golem Crystal Heart" once per turn. EARTH monsters co-linked to this card gain 600 ATK for each GG Counter on this card, can make a second attack during each Battle Phase, also if they attack a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


          R Rarity
          G Golem Stubborn Menhir
          R Rarity
          G Golem Stubborn Menhir
          G Golem Stubborn Menhir
          EARTH
          G Golem Stubborn Menhir
          Golem TL đá dựng đứng bướng bỉnh
          • ATK:

          • 1500

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú ĐẤT
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú THỔ trong Mộ của bạn mà có thể được Triệu hồi Thường/Úp; Triệu hồi Đặc biệt nó (nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời loại bỏ nó khi nó rời sân) hoặc thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "G Golem Stubborn Menhir" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 EARTH monsters If this card is Special Summoned from the GY: You can target 1 EARTH monster in your GY that can be Normal Summoned/Set; Special Summon it (but negate its effects, also banish it when it leaves the field) or add it to your hand. You can only use this effect of "G Golem Stubborn Menhir" once per turn.


          UR Rarity
          Gravity Balance
          UR Rarity
          Gravity Balance
          Gravity Balance
          Spell Normal
          Gravity Balance
          Cân bằng trọng lực

           Hiệu ứng (VN):

           (Lá bài này luôn được coi là lá bài "G Golem" .)
           Chọn mục tiêu 2 quái thú THỔ có cùng tên đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả hai trong Thế Thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, thay đổi ATK/THỦ của chúng thành 0, đồng thời phá huỷ chúng trong End Phase. Nếu (hoặc nhiều) quái thú "G Golem" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn để thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gravity Balance" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (This card is always treated as a "G Golem" card.) Target 2 of your EARTH monsters with the same name that are banished or in your GY; Special Summon both in Defense Position, but negate their effects, change their ATK/DEF to 0, also destroy them during the End Phase. If a "G Golem" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Gravity Balance" once per turn.


           UR Rarity
           G Golem Pebble Dog
           UR Rarity
           G Golem Pebble Dog
           G Golem Pebble Dog
           EARTH2
           G Golem Pebble Dog
           Golem TL chó đá cuội
           • ATK:

           • 300

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm lên tay bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt 1 "G Golem Pebble Dog" từ Deck của bạn, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ các quái thú Cyberse. Nếu lá bài này được gửi từ tay vào Mộ: Bạn có thể thêm 1 lá bài "G Golem" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "G Golem Pebble Dog" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is Normal or Special Summoned: You can add to your hand or Special Summon 1 "G Golem Pebble Dog" from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. If this card is sent from the hand to the GY: You can add 1 "G Golem" card from your Deck to your hand. You can only use each effect of "G Golem Pebble Dog" once per turn.


           Combo này hoạt động thuần dựa vào các G Golem, hand các bạn có thể có Rock Hammer hoặc Pebble Dog đều được, ở combo này tôi sẽ nói trước về Pebble Dog hen
           1. Normal Pebble Dog, kích hiệu ứng Special Summon thêm 1 Pebble Dog
           2. Link ra Menhir, kích hiệu ứng Pebble Dog, search Gravity Balance
           3. Kích Gravity Balance, đưa 2 Pebble Dog lên sân lại
           4. Link ra Crystal Heart sử dụng Menhir và 1 Pebble Dog, đảm bảo Crystal Heart nằm ở Extra Zone mà không chỉ vào 1 quái nào dưới Main Monster Zone.
           5. Kích hiệu ứng của Crystal Heart, đưa Menhir lên sân lại, Menhir lên sân kích tiếp hiệu ứng đưa Pebble Dog dưới GY lên sân.
           6. Link ra Dolmen sử dụng Menhir Pebble Dog được đưa lên nhờ Gravity Balance (để tránh Pebble Dog kia bị banish bởi Menhir, tránh mất tài nguyên á mà)
           Dàn sân: Crystal Heart, Dolmen và 1 Pebble Dog làm body để thủ
           Lúc này các bạn có thể lên thẳng Link 4 sử dụng Dolmen và Pebble Dog cũng được nhưng tùy tình huống nhé! Ngoài ra các bạn có được 1 lớp phòng thủ khá tốt là Dolmen do Crystal Heart sẽ không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu hay ảnh hưởng bởi hiệu ứng bài do hiệu ứng của Dolmen, tuy nhiên Pebble Dog của bạn thì sẽ bị ảnh hưởng nhé! (Mặc dù nó không bị đấm) :v

           Combo cơ bản 2

           UR Rarity
           G Golem Invalid Dolmen
           UR Rarity
           G Golem Invalid Dolmen
           G Golem Invalid Dolmen
           EARTH
           G Golem Invalid Dolmen
           Golem TL mộ đá không hợp lệ
           • ATK:

           • 2800

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Phải

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú THỔ
           Các quái thú Link mà bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển có thể tấn công phải tấn công lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Mạng; rút 1 lá bài. Nếu lá bài co-linked này bị phá huỷ: Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả lá bài ngửa mặt mà đối thủ hiện đang điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ EARTH monsters Co-linked monsters you control are unaffected by monster effects activated on your opponent's field. All monsters your opponent controls that can attack must attack this card. Once per turn: You can discard 1 Cyberse monster; draw 1 card. If this co-linked card is destroyed: You can negate the effects of all face-up cards your opponent currently controls.


           SR Rarity
           G Golem Crystal Heart
           SR Rarity
           G Golem Crystal Heart
           G Golem Crystal Heart
           WATER
           G Golem Crystal Heart
           Golem TL tim tinh thể
           • ATK:

           • 0

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú mạng
           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link THỔ trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó vào khu vực của bạn mà lá bài này chỉ vào, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 GG Counter lên lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "G Golem Crystal Heart" một lần trong lượt. Các quái thú THỔ được mũi tên Link chỉ vào với lá bài này tăng 600 ATK ứng với mỗi Counter GG trên lá bài này, có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase, đồng thời nếu chúng tấn công một quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Cyberse monsters You can target 1 EARTH Link Monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, and if you do, place 1 GG Counter on this card. You can only use this effect of "G Golem Crystal Heart" once per turn. EARTH monsters co-linked to this card gain 600 ATK for each GG Counter on this card, can make a second attack during each Battle Phase, also if they attack a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


           N Rarity
           G Golem Rock Hammer
           N Rarity
           G Golem Rock Hammer
           G Golem Rock Hammer
           EARTH6
           G Golem Rock Hammer
           Golem TL búa đá
           • ATK:

           • 1800

           • DEF:

           • 2400


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này ở trên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Cyberse khác; giảm Cấp sao của lá bài này đi 2 cho đến hết lượt này (ngay cả sau khi nó được Triệu hồi/Úp). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 3 "G Golem Tokens" (Mạng/THỔ/Cấp 1/CÔNG 0/THỦ 0) trong Thế Thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "G Golem Rock Hammer" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is in your hand: You can discard 1 other Cyberse monster; reduce this card's Level by 2 until the end of this turn (even after it is Summoned/Set). You can Tribute this card; Special Summon 3 "G Golem Tokens" (Cyberse/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0) in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. You can only use each effect of "G Golem Rock Hammer" once per turn.


           R Rarity
           G Golem Stubborn Menhir
           R Rarity
           G Golem Stubborn Menhir
           G Golem Stubborn Menhir
           EARTH
           G Golem Stubborn Menhir
           Golem TL đá dựng đứng bướng bỉnh
           • ATK:

           • 1500

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú ĐẤT
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú THỔ trong Mộ của bạn mà có thể được Triệu hồi Thường/Úp; Triệu hồi Đặc biệt nó (nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời loại bỏ nó khi nó rời sân) hoặc thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "G Golem Stubborn Menhir" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 EARTH monsters If this card is Special Summoned from the GY: You can target 1 EARTH monster in your GY that can be Normal Summoned/Set; Special Summon it (but negate its effects, also banish it when it leaves the field) or add it to your hand. You can only use this effect of "G Golem Stubborn Menhir" once per turn.


           Combo này sử dụng Rock Hammer làm starter
           1. Kích hiệu ứng Rock Hammer dể bỏ 1 Cyberse xuống GY (nào cũng được, Pebble Dog càng tốt)
           2. Normal Rock Hammer
           3. Kích hiệu ứng, hiến tế nó để triệu hồi 3 Token
           4. Link ra Menhir sử dụng 2 Token
           5. Link ra Crystal Heart sử dụng Menhir và Token còn lại
           6. Kích hiệu ứng của Crystal Heart đưa Menhir lên sân lại, Menhir kích tiếp hiệu ứng đưa Rock Hammer lên sân
           7. Link ra Dolmen sử dụng Menhir và Rock Hammer, Rock Hammer bị banish
           Dàn sân: Dolmen và Crystal Heart
           Đây là dàn sân khá cơ bản và đơn giản nhưng cũng giúp các bạn bảo vệ được phần nào dàn sân của mình. Tôi khuyên các bạn nếu có hand như vầy thì nên đi turn sau (hoặc sử dụng combo khác để có quái bảo kê tốt hơn) do mặc dù đã có sự bảo kê của Dolmen nhưng các quái thú của bạn vẫn bị ảnh hưởng bởi các Spell & Trap, cũng hơi khó để giữ dàn sân vững trong turn đầu (trong sự kiện này, các Loaner Deck có Raigeki)           Nhận xét chung

           Nhìn chung, Loaner Deck này nhỉn hơn các Deck khác ở chỗ nó sum được nhiều quái và lên Ace nhanh chóng. Tuy vậy, chúng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của các backrow và handtrap, nhưng tính chất chủ yếu của các sự kiện là để các bạn end game nhanh chóng và nhận được phần thưởng. Chính vì thế mà đa số các Duelist khi tham gia sự kiện cũng sử dụng G Golem kha khá :v Well, đây là bài guide của tôi và hi vọng có thể giúp ích anh em được phần nào! Hẹn các anh em ở bài viết sau!
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL

           Top