Hướng Dẫn Chơi Blackwing

Hướng Dẫn Chơi Blackwing

 Blackwing là một deck combo, quái DARK Winged Beast, deck có rất nhiều lối chơi, lên cục thịt unaffect, dàn sân negate, FTK hoặc đơn giản là burn 2100 mỗi lần opp làm bất kỳ thứ gì đó


 Với Support Mới, deck hiện tại giờ không những swarm khỏe, search mạnh mà còn hồi hàng, nhảy quái chỉ bằng cách banish hàng từ mộ, mở rộng lối chơi,...

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
DNA Of Deck

 

Black Whirlwind (x3)

 không once per turn !!!


 là một searcher, không once per turn, là ma pháp tức thời nên còn nằm trên sân là còn search, chỉ cần có quái Blackwing triệu hồi THƯỜNG lên sân, bạn search 1 quái Blackwing từ deck lên tay với ATK thấp hơn ATK con quái bạn normal summon, do Blackwing bạn thường body rất bé ( well, ít ra thì nó bé hơn Simoon ) nên bạn có thể search gần như tất cả quái chỉ với lá cực kỳ OP này, bạn có 2 copy lá này trên sân ? bạn search 2 quái mỗi lần bạn normal summon !

Blackwing - Simoon the Poison Wind (x3)

SR Rarity
Blackwing - Simoon the Poison Wind
SR Rarity
Blackwing - Simoon the Poison Wind
Blackwing - Simoon the Poison Wind

Blackwing - Simoon the Poison Wind

6

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Winged Beast

 • Archetype:
 • Blackwing

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào và có lá bài này trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Blackwing" khỏi tay mình; đặt 1 "Black Whirlwind" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, sau đó, gửi lá bài này đến Mộ, hoặc ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Simoon the Poison Wind" một lần mỗi lượt. Trong End Phase, gửi "Black Whirlwind" được đặt bởi hiệu ứng này tới Mộ, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 1000 sát thương.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters and have this card in your hand: You can banish 1 other "Blackwing" monster from your hand; place 1 "Black Whirlwind" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then, either send this card to the GY, or immediately after this effect resolves, Normal Summon it without Tributing. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Blackwing - Simoon the Poison Wind" once per turn. During the End Phase, send the "Black Whirlwind" placed by this effect to the GY, and if you do, take 1000 damage.


 search black whirlwind !!! lá search không once per turn


 lên sân dễ, chỉ cần banish 1 blackwing khác từ tay, sau đó đặt Black Whirlwind từ deck ngửa lên spell/trap zone và normal summon con này không hiến tế, do Black Whirlwind đặt lên trước nên con này normal summon xong thì search luôn card 

 tất cả effect bóp không quan trọng, vì chả ảnh hưởng gì tới bạn, chỉ triệu hồi quái DARK thì vẫn đánh thuê bằng cách lên Hot Red, burn 1000 LP quá rẻ để full combo, một mình con này dư sức full combo


CORE

 

Blackwing - Zephyros the Elite (x2-3)

 cách để chứng minh effect mạnh là effect là dù once per duel nhưng vẫn được chơi x3, đánh thuê mọi deck và cực khỏe


 có khả năng đẩy 1 card ngửa bạn đang điều khiển về tay va nhảy lá này từ mộ, sau đó bị burn 400 LP

 tuy vậy đây là thứ rất bá đạo
I> Winged Beast
II> DARK
III> Level 4 ( vua của các Level )

chỉ từ 2 thứ nói trên ta có, một con body đẹp, tự nhảy, nếu bạn suy nghĩ đẩy card quái nhảy con này lên thì trên sân số lượng quái vẫn như nhau, nhưng nếu bạn đẩy spell hay quái tự nhảy, thì bạn nhảy lại quái hay kích hoạt lại spell là coi như +1, nếu con này có trên sân và chưa nhảy từ mộ, sau khi bạn summon quái từ Extra Deck dùng con này thì con này nhảy lại từ mộ và thế là có thêm 1 body nữa


 trong sách giáo khoa lá này thường đẩy Black Feather Whirlwind

Blackwing - Vata the Emblem of Wandering (x3)

 Rarity
Blackwing - Vata the Emblem of Wandering
 Rarity
Blackwing - Vata the Emblem of Wandering
Blackwing - Vata the Emblem of Wandering

Blackwing - Vata the Emblem of Wandering

2

 • Loại:
 • Tuner Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Winged Beast

 • Archetype:
 • Blackwing

 • ATK:
 • 800

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Blackwing" không phải là "Blackwing - Vata the Emblem of Wandering", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Vata the Emblem of Wandering" một lần mỗi lượt theo cách này. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi lá bài này trên sân xuống Mộ cùng với 1 hoặc nhiều quái thú "Blackwing" non-Tuner từ Deck của bạn, sao cho tổng các Cấp được gửi bằng chính xác 8, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black-Winged Dragon" từ Extra Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Vata the Emblem of Wandering" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Vata the Emblem of Wandering", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Vata the Emblem of Wandering" once per turn this way. During your Main Phase: You can send this card on the field to the GY along with 1 or more non-Tuner "Blackwing" monsters from your Deck, so that the total Levels sent equal exactly 8, and if you do, Special Summon 1 "Black-Winged Dragon" from your Extra Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Blackwing - Vata the Emblem of Wandering" once per turn.


 tự nhảy, Tuner, level đẹp ( do 4+2=6 mà Level 6 Synchro là trung gian để lên các boss hoặc combo tiếp cực kỳ uy tín ), sức mạnh cực OP của con này là bạn gửi quái từ deck xuống mộ sao cho bằng chính xác Level 8, nhảy 1 Black-Winged Dragon từ Extra Deck, việc này thường sẽ mill ít nhất 2 card, trong đó thường có Zephyros và 1 lá bạn muốn, trên lý thuyết đây là con vừa tự nhảy, mill hàng để dùng và Lên một bao cát Level 8, để synchro tiếp ra hot red hoặc lên Assault

Blackwing - Sudri the Phantom Glimmer (x3)

 khi con này normal summon : bạn search 1 lá có liên quan tới Black-Winged Dragon, và lúc này Black Whirlwind cũng sẽ trigger effect và search, đây là con thường được search bởi Simoon nên đây là một con rất quan trọng của deck


 có khả năng hiến tế quái và đẻ 1 token level 2 Tuner, việc này cho phép bạn gửi quái xuống mộ đẻ token, hoặc đơn giản là chỉnh level sao cho vừa ý rồi combo tiếp

Blackwing - Shamal the Sandstorm (x2-3)

 search Black Feather Whirlwind từ deck, ngửa lên spell/trap zone, có khả năng banish từ mộ để nhặt lại Blackwing từ mộ lên tay, hiệu ứng này thường dùng cho 3 mục đích

I> Chain link cao hoặc backup turn sau
II> nhặt lại những quái có khả năng tự nhảy mà chưa nhảy hoặc nhảy không once per turn
III> nhặt lại quái để normal summon ( Nothung cho bạn thêm 1 lần Normal summon )

Blackwing - Chinook the Snow Blast (x1-3)

 là một handtrap có thể dùng trong turn bạn lẫn opp !!!


=> nó là blackwing nên search được
=> nó là blackwing nên nhặt hoặc nhảy từ mộ lên sân được, trên sân có cũng negate hiệu ứng opp như trên tay
=> khi bạn negate hiệu ứng thì trước đó bạn gửi 1 Blackwing Synchro hoặc 1 Black-Winged Dragon, dùng để lên Assault dễ hơn
=> nếu bạn có quái DARK Synchro ( không quan trọng hệ gì ), thì hiệu ứng negate của con này là quick effect

Blackwing - Sharnga the Waning Moon (x1)

 search dễ, tự nhảy, Tuner, level đẹp, quick effect tự banish để bắn card của opp ( nếu bạn có quái synchro Blackwing ), à mà sài được 1 lần mỗi duel thôi nha XD

Black Feather Whirlwind (x2)

 once per turn mềm, nếu bạn có 2 copy thì dùng được 2 lần, nếu bạn dùng 1 lần và đẩy về tay sau đó kích hoạt lại, bạn dùng được thêm 1 lần nữa


 nếu bạn triệu hồi đặc biệt quái DARK Synchro từ Extra Deck ( không chỉ riêng BlackWing, ví dụ như Hot Red ), bạn nhảy 1 quái BlackWing hoặc Black-Winged Dragon bị banish hoặc dưới mộ với ATK thấp hơn ATK con được triệu hồi

 Nếu quái DARK bạn bị tiêu diệt, bỏ 1 Black Feather để bảo kê

 tất cả hiệu ứng điều rất mạnh, và có thể search được

Blackwing - Twin Shadow (x1-3)

 vừa hồi hàng, vừa nhảy boss, đã thế nếu bạn có 2 quái Blackwing hoặc nhiều hơn thì bạn có thể kích hoạt lá này từ tay, nghe giống lá counter trap nào đó của bọn blackwing làm bọn này trong duel links lên chuỗi thức ăn ấy nhể :3

Black-Winged Dragon (x1-3)

 con này thường chả ai dùng effect của nó nên tui sẽ skip nó XD


 con này Level 8 => với 1 quái Tuner Level 1 như oroshi bạn có thể lên Hot Red
 
 là DARK Synchro nên có thể trigger Black Feather Whirlwind

 có thể bị banish từ mộ sau khi làm nguyên liệu cho boss khác, để nhảy ra Assault

 lên dễ chỉ từ một mình Vata ( và mấy thằng khứa gửi xuống mộ để cộng cả tỷ tài nguyên )

Blackwing - Steam the Cloak (x0-1)

 là một Tuner, search dễ, có khả năng đẻ token khi rời sân và có khả năng hiến tế quái để nhảy từ mộ


 thuong sẽ bị ném xuống mộ, nhảy lên từ mộ và làm nguyên liệu, sau đó đẻ thêm token để combo tiếp

Black-Winged Assault Dragon (x3)

 lên dễ, bằng cả synchro hoặc triệu hồi đặc biệt bằng cách banish 1 Tuner Synchro và 1 Black-Winged Dragon từ cả sân lẫn mộ


 khi opp kích hiệu ứng quái thì đặt 1 BFCounter, thứ mà Black Feather Whirlwind bỏ để bảo kê ấy, sau đó burn opp 700, thường bạn end board bới 3 con này chỉ với 1 Simoon + 1 Blackwing bất kỳ nên opp sẽ thường bị burn 2100 mỗi khi opp kích hiệu ứng quái

 ngoài ra có quick effect bỏ 4 counter hoặc nhiều hơn để tiêu diệt toàn bộ bài trên sân ( cả sân bạn )

Blackwing - Boreastorm the Wicked Wind (x1-2)

 lên dễ, Synchro Tuner, có khả năng điều chỉnh level cần thiết để combo, trong lúc điều chỉnh sẽ gửi 1 quái Blackwing xuống mộ để cộng tài nguyên


 con này có khả năng khác, nhưng endboard của blackwing con này sẽ không còn trên sân hay mộ nữa ( bị banish ) nên thường không dùng tới

 

Blackwing Full Armor Master (x1)

Chad


 miễn nhiễm với hiệu ứng của mấy lá khác, nếu có Bi'an thì sẽ không bị tiêu diệt tạo nên một body gần như không thể chạm

 khi quái opp kích hiệu ứng thì đặt 1 WCounter sau khi hiệu ứng thực hiện xong

 mỗi lượt bạn có thể cướp quái có WCounter của địch

 khi kết thúc lượt của bạn, tiêu diệt toàn bộ quái có WCounter

Blackwing - Silverwind the Ascendant (x1)

  khi được triệu hồi synchro có thể chọn tới 2 lá và bắn nó


 thứ khiến tui đem x1 lá này do có khả năng : vào lượt đối phương, lần đầu tiên quái "Blackwing" bị tiêu diệt bởi chiến đấu, nó sẽ không bị tiêu diệt, hiệu ứng này có khả năng bảo kê rất khỏe, cộng với việc có Black Feather Whirlwind thì việc những quái khác hay Full Armor Master ( không lên bằng Bi'an ) sẽ gần như trở nên bất khả chiến bại (Kaiju, Banish, anyway)

Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe (x0-1)

UR Rarity
Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
UR Rarity
Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe

Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe

7

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Blackwing

 • ATK:
 • 2600

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

1 "Blackwing" + 1 hoặc nhiều quái thú "Blackwing"
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Beast có Cánh Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chỉ chọn mục tiêu vào lá bài này hoặc khi đối thủ của bạn chọn vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển đó sẽ là mục tiêu thích hợp; lá bài / hiệu ứng / đòn tấn công đó giờ chọn vào mục tiêu mới. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Blackwing" Tuner + 1 or more non-Tuner "Blackwing" monsters You can target 1 Level 5 or higher Winged Beast-Type monster in your Graveyard; Special Summon it. During either player's turn, when your opponent activates a card or effect that targets only this card, or when your opponent targets this card for an attack: You can target 1 other "Blackwing" monster you control that would be an appropriate target; that card/effect/attack now targets the new target. You can only use each effect of "Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe" once per turn.


 monster reborn free, không restrict, nhảy Winged Beast level 5 hoặc cao hơn

 và vì quá khó chịu nên opp sẽ cố gỡ nó ra khỏi cái sân nếu có thể, nhưng nếu hiệu ứng hay bị đánh ( hiệu ứng chỉ chọn đúng 1 mình nó ), thì chuyển mục tiêu sang quái khác của bạn :), lỡ bị đấm xong thì turn sau lôi lên lại, ez :)


Staple

 

Small World, Radian và the Multidimensional Kaiju (Search Simoon)

 Kaiju : yeh, kaiju thì sẽ nhảy lên bằng cách hiến tế quái opp, kể cả nó là quái unaffect đi chăng nữa

 Small World : dùng Radian, Kaiju Bủh Dảk Lmao để search Simoon

Handtrap & Staple

 ờ thì handtrap thì chơi gì cũng được, nhưng gặp Tear nhiều quá thì nên chơi nhiều D.D. Crow lẫn Called By The Grave, evenly match,...

Borreload Savage Dragon (x0-1)

 lên dễ, omni-negate nhưng không destroy, có body hơn 3000 sau khi equip, nhưng việc có quái Link để equip thì không phải ai cũng chơi quái Link, nên chỉ khi dùng Link như Wise Strix thì mới nên dùng con này

Raider's Knight và Arc Rebellion Xyz Dragon (x0-1)

 Raider's Knight : dùng để lên Arc Rebellion

 Arc Rebellion Xyz Dragon : không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng, hút ATK của tất cả quái, nếu con này có nguyên liệu là quái DARK Xyz, thì hiệu ứng của toàn bộ quái ngửa trên sân bị ngăn chặn, sau đó bạn đấm và OTK

 nhưng khi dùng xong hiệu ứng khi những lá khác không đánh được

hàng cho borreload gắp XD

 Wise Strix : nhảy bất kỳ 1 DARK Winged Beast, thường nhảy Zephyros, sau đó link hoặc synchro và Zephyros sẽ nhảy lại từ mộ

 Rusty Bardiche : thường ném Wing và ném Shade, khi có quái Xyz nhảy vào ô con này chỉ vào thì chọn bắn 1 lá trên sân
 Shade : free body level 4, dưới mộ không có trap có thể kích hoạt sau khi úp
 Wing : nhảy free từ tay hoặc mộ chỉ bằng cách detact 1 nguyên liệu từ quái DARK Xyz, con nào Xyz dùng lá này sẽ không bị target bởi hiệu ứng

Bi'an, Earth of the Yang Zing, Yazi và Evil of the Yang Zing (không bị tiêu diệt bởi chiến đấu )

N Rarity
Bi'an, Earth of the Yang Zing
N Rarity
Bi'an, Earth of the Yang Zing
Bi'an, Earth of the Yang Zing

Bi'an, Earth of the Yang Zing

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Bi'an, Earth of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Bi'an, Earth of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Bi'an, Earth of the Yang Zing". You can only use this effect of "Bi'an, Earth of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material cannot be destroyed by battle.


 Yazi : khi bị tiêu diệt và gửi xuống mộ ( thường là bởi effect của Rusty Bardiche ), nhảy 1 Wyrm từ deck


 Bi'an : quan trọng ở effect khi làm nguyên liệu synchro, quái synchro đó không bị tiêu diệt bởi chiến đấuĐơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL