Hướng dẫn chơi và build Tri-Brigade (OCG)

Hướng dẫn chơi và build Tri-Brigade (OCG)

Với OCG Metagame mới nhất, các dòng bài Top Meta như Spright, Tears, Branded đang dần bị trãm theo thời gian... Nhưng vẫn còn vài dòng bài đang nổi lên lại, điển hình như Tri-Bri. Hãy cùng đi lại xem cách build và chơi dòng bài này nhé!

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Lời nói đầu

"Trong bài viết này, nội dung có sự biên tập và sự tổng hợp từ nội dung gốc của bài viết Chiến thuật : Tribrigade và Zoodiac của Minh Vinh từ Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam – How to master Yugioh card game. Xin cảm ơn Ygoguidance đã giúp chúng tôi có thêm cơ hội và khả năng để hoàn thành các bài viết hướng dẫn này!" Link bài viết: https://ygoguidance.com/chien-thuat-tribrigade-zoodiac/

Ngoài ra, do dòng bài cũng không thay đổi mấy so với bên Master Duel, do vậy nên 70% các bạn vẫn có thể tham khảo thử bài guide của chúng tôi bên Master Duel tại đây!Core Tri-Bri

 

Tri-Brigade Nervall (3x)

Tri-Brigade Nervall Tri-Brigade Nervall
Tri-Brigade Nervall
WIND 1
Tri-Brigade Nervall
Tam tộc đoàn Nervall
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Tri-Brigade" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Tri-Brigade Nervall". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Nervall" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. If this card is sent to the GY: You can add 1 "Tri-Brigade" monster from your Deck to your hand, except "Tri-Brigade Nervall". You can only use each effect of "Tri-Brigade Nervall" once per turn.


Là searcher chính của bộ bài, tạm không nói tới hiệu ứng thứ nhất của nó vì hầu hết các TriBri đều có hiệu ứng như vậy. Cái đáng nói là hiệu ứng thứ 2: Khi được gửi xuống mộ, nó sẽ cho bạn 1 quái TriBri từ bộ bài, bạn cần gì thì nó cũng đều có thể cung cấp, ngoại trừ chính nó.

Và bạn nên có tới 3 bản sao để bù đắp cho việc thiếu hụt 1 Fraktall (do banlist)

Tri-Brigade Kerass (2-3x)

Tri-Brigade Kerass Tri-Brigade Kerass
Tri-Brigade Kerass
EARTH 2
Tri-Brigade Kerass
Tam tộc đoàn Kerass
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú, Chiến binh, hoặc quái thú có cánh khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Kerass" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster; Special Summon this card from your hand. You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. You can only use each effect of "Tri-Brigade Kerass" once per turn.


Khả năng duy nhất của nó là có thể tạo một combo hai lá với Nervall, vừa cung cấp 1 TriBri, vừa không tốn 1 lượt Normal Summon.

Ít nhất nên có 2 bản sao để đảm bảo có được body trên sân.

Tri-Brigade Fraktall (2x)

Tri-Brigade Fraktall Tri-Brigade Fraktall
Tri-Brigade Fraktall
FIRE 4
Tri-Brigade Fraktall
Tam tộc đoàn Fraktall
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Cấp 3 hoặc thấp hơn, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Fraktall" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card from your hand or field to the GY; send 1 Level 3 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck to the GY. You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. You can only use each effect of "Tri-Brigade Fraktall" once per turn.


Đây sẽ là đốt sống chính cho combo của các TriBri. Khả năng của Frak giúp tự tạo thêm nhiều nguyên liệu cho việc triệu hồi Link bằng cách gửi chính nó xuống mộ. Song song đó bạn có thể gửi Nervall xuống mộ để cung cấp thêm TriBri cần trong tình huống hand của bạn. Một lá bài rất tuyệt vời!

Những đáng tiếc là bị semi-limit...

Tri-Brigade Kitt (3x)

Tri-Brigade Kitt Tri-Brigade Kitt
Tri-Brigade Kitt
FIRE 2
Tri-Brigade Kitt
Tam tộc đoàn Kitt
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Tri-Brigade" từ Deck của mình tới Mộ, ngoại trừ "Tri-Brigade Kitt". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Kitt" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. If this card is sent to the GY: You can send 1 "Tri-Brigade" card from your Deck to the GY, except "Tri-Brigade Kitt". You can only use each effect of "Tri-Brigade Kitt" once per turn.


Cũng như Frak, Kitt giúp nạp nguyên liệu mộ khá tốt. Bạn có thể quăng Frak xuống mộ rồi mang tiếp Kitt xuống mộ r mang luôn Nervall xuống tiếp để nạp nguyên liệu nhanh chóng cho lúc bạn thực hiện triệu hồi Link. Một lá bài vô cùng hữu dụng nên chắc chắn nên chơi nhiều bản sao.

Tri-Brigade Revolt (1-2x)

Tri-Brigade Revolt Tri-Brigade Revolt
Tri-Brigade Revolt
Trap Normal
Tri-Brigade Revolt
Tam tộc đoàn bạo loạn

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt một số quái thú, Chiến binh và / hoặc quái thú có cánh của bạn, đã bị loại bỏ và / hoặc trong Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, hãy Triệu hồi Link 1 "Tri-Brigade" Link quái thú chỉ sử dụng những quái thú đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Tri-Brigade Revolt" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon a number of your Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters, that are banished and/or in your GY, but negate their effects, then, immediately after this effect resolves, Link Summon 1 "Tri-Brigade" Link Monster using only those monsters. You can only activate 1 "Tri-Brigade Revolt" per turn.


  Có thể triệu hồi đặc biết bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior, và/hoặc Winged Beast bị trục xuất và trong mộ nhưng ngay lập tức  được triệu hồi 1 quái thú Link Tri-Brigade chỉ được sử dụng nguyện liệu từ những quái thú đó. Chủ yếu đưa được Omen lên sân để đẩy bớt sân opp.

  Dựa vào sở thích thì chọn 1 hoặc 2 bản sao nhưng theo các meta đó giờ thì lá này nên là 1.

  Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom (1x)

  Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom
  Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom
  EARTH
  Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom
  Đóa hoa dại tam tộc đoàn Ferrijit
  • ATK:

  • 1600

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới-Trái


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ tay của bạn, bạn cũng không thể sử dụng quái thú làm Nguyên liệu Link trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú, Chiến binh-Chiến binh, hoặc quái thú có Cánh. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters During your Main Phase: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your hand, also you cannot use monsters as Link Material for the rest of this turn, except Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monsters. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom" once per turn.


  Khi đó có 2 đến 3 Beast, Beast-Warrior, Winged Beast monsters ở trên sân, bạn nên cố gắng triệu hồi ra nó để kích hoạt hiệu ứng triệu hồi đặc biệt Tri-Brigade từ trên tay. Từ đó Tri-Brigade đó sẽ tiếp tục triệu tập các Tri-Brigade Link khác bằng các trục xuất đám Zoodiac đang nằm trong mộ. Nếu lá này bị gửi xuống mộ ta có thể thêm 1 lá nằm ở vị trí đầu tiên của main deck và sau đó bỏ 1 lá trên tay về trị trí đầu tiên main deck (1 đổi 1)

  Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager (1x)

  Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager
  Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager
  FIRE
  Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager
  Máy xông trận tam tộc đoàn Bearbrumm
  • ATK:

  • 1700

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú "Tri-Brigade"
  Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ của bạn là quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Tri-Brigade" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng Deck, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Tri-Brigade" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 "Tri-Brigade" monsters You can discard 2 cards, then target 1 of your banished Level 4 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monsters; Special Summon it. If this card is sent to the GY: You can add 1 "Tri-Brigade" Spell/Trap from your Deck to your hand, then, place 1 card from your hand on the bottom of the Deck, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except "Tri-Brigade" monsters. You can only use each effect of "Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager" once per turn.


  Hiệu ứng đầu của Bear là gọi lên lại một quái thú bị trục xuất thì không có gì đáng nói, nhưng khi Bear được gửi xuống mộ thì sẽ cho phép thêm 1 ma pháp/cạm bẫy Tri-Brigade từ trong bộ bài, tuy bị khóa vào chỉ được gọi quái thú Tri-Brigade nhưng việc có Bear cũng mở ra nhiều hướng combo mới cho bộ bài và giúp lấy lên tay Tri-Brigade Revolt một cách đơn giản.

  Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller (1-2x)

  Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller
  Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller
  EARTH
  Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller
  Viên đạn bạc tam tộc đoàn Rugal
  • ATK:

  • 2300

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Dưới

  Dưới-Phải

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
  Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn, quái thú Chiến binh hoặc quái thú Có cánh từ tay hoặc Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hóa hiệu ứng của nó, đồng thời trả nó về tay trong End Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển mất 300 ATK cho mỗi Loại quái thú bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon 1 Level 4 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your hand or GY, but negate its effects, also, return it to the hand during the End Phase. If this card is sent to the GY: You can make all monsters your opponent currently controls lose 300 ATK for each Monster Type you control, until the end of this turn. You can only use each effect of "Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller" once per turn.


  • Hiệu ứng đầu của Rugal có thể kéo lại một quái thú từ mộ mình lên sân trong Main Phase của đối phương, hiệu ứng của quái thú đó bị vô hiệu hóa và End Phase có thể trả nó lên tay, nếu Rugal đang ở trên cùng Omen thì quá ngon ta có thể dùng effect của Omen trục xuất luôn 1 lá :v .
  • Hiệu ứng thứ 2 cũng khá ổn, khi bị gửi xuống thì mộ giảm 300 ATK tương ứng với mỗi loại (type) quái thú khác nhau mình điều khiển. Sẽ không tồi khi ta có thể lấy Rugal và 1 quái Beast, Beast Warrior, Winged Beast làm nguyên liệu cho Omen từ đó có thể kích effect của Rugal.

  Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen (2x)

  Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen
  Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen
  DARK
  Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen
  Chim hung bạo tam tộc đoàn Shuraig
  • ATK:

  • 3000

  • LINK-4

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc nếu (các) quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh khác được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 lá trên sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của mình lên tay của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số quái thú bị loại bỏ của bạn, quái thú-Chiến binh và quái thú có cánh. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters If this card is Special Summoned, or if another Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster(s) is Special Summoned to your field: You can banish 1 card on the field. If this card is sent to the GY: You can add 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck to your hand, whose Level is less than or equal to the number of your banished Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters. You can only use each effect of "Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen" once per turn.


  Quái chủ lực của bộ bài với sức công mạnh nhất trong bộ bài, hiệu ứng cũng mạnh không kém khi vừa triệu hồi đặc biệt ra hoặc 1 quái thú Beast, Beast-Warrior, Winged Beast được triệu hồi đặc biệt thì đã có thể trục xuất 1 lá trên sân và tất nhiên hiệu ứng cũng chỉ là "one per turn" thôi :v Đồng thời nếu bị gửi xuống mộ thì có thể thêm 1 Beast, Beast-Warrior, hoặc Winged Beast có cấp độ bằng hoặc nhỏ hơn tổng số Beast, Beast-Warrior, hoặc Winged Beast bị trục xuất.

  Tri-Brigade Arms Bucephalus II (0-1x)

  Tri-Brigade Arms Bucephalus II Tri-Brigade Arms Bucephalus II
  Tri-Brigade Arms Bucephalus II
  DARK
  Tri-Brigade Arms Bucephalus II
  Vũ khí tam tộc đoàn Bucephalus II
  • ATK:

  • 3500

  • LINK-5

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới-Trái

  Dưới

  Dưới-Phải

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  3+ quái thú Beast, Beast-Warrior và/hoặc Winged Beast
  Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trừ khi bạn có 3 Lá bài Phép/Bẫy "Tri-Brigade" hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú. Khi một quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, đồng thời loại bỏ tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Extra Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters Cannot be Special Summoned from the Extra Deck unless you have 3 or more "Tri-Brigade" Spells/Traps in your GY. Your opponent cannot activate cards or effects when you Special Summon a monster(s). When a monster declares an attack: You can banish this card, also banish all cards your opponent controls. If this card is sent to the GY: You can send 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Extra Deck to the GY. You can only use this effect of "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" once per turn.


  Các bạn cũng có thể chơi theo phiên bản CÓ THỂ sử dụng được lá bài này, đó là sẽ nghiêng về thuần Tri-Bri (do yêu cầu cần có tới 3 Spell&Trap dưới mộ mới cho lên được Đệ Nhị). Tuy nhiên, theo tôi thấy thì khả năng đưa nó lên được sân cũng không cao, mặc dù mạnh thì mạnh thiệt nhưng với 1 Link 5 yêu cầu có các spell&trap trong mộ như vậy thì hiện tại, chúng ta sẽ phải chờ có thêm support mới chắc chắn là dùng được lá này (mặc dù đúng là dòng bài đã có, nhưng cũng mấy hữu dụng :v)  Tech & Engine

   

  Zoodiac

  Zoodiac Boarbow Zoodiac Boarbow
  Zoodiac Boarbow
  EARTH
  Zoodiac Boarbow
  Mười hai con thú Hợi Nỏ
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  5 quái thú Cấp 4
  Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Zoodiac Boarbow" bằng cách sử dụng 1 "Zoodiac" mà bạn điều khiển có tên khác là Nguyên liệu Xyz. (Nếu bạn sử dụng quái thú Xyz, bất kỳ Nguyên liệu Xyz nào đưa với nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng với ATK và DEF của tất cả "Zoodiac" đưa với nó dưới dạng Nguyên liệu. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn trong khi nó có từ 12 Nguyên liệu Xyz hoặc lớn hơn: Bạn có thể gửi càng nhiều lá bài từ tay và sân của đối thủ đến Mộ, sau đó đổi lá bài này sang Tư thế Phòng thủ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  5 Level 4 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Zoodiac Boarbow" by using 1 "Zoodiac" monster you control with a different name as Xyz Material. (If you used an Xyz Monster, any Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on this card.) This card gains ATK and DEF equal to the ATK and DEF of all "Zoodiac" monsters attached to it as Materials. This card can attack your opponent directly. When this card inflicts battle damage to your opponent while it has 12 or more Xyz Materials: You can send as many cards as possible from your opponent's hand and field to the Graveyard, then change this card to Defense Position.


  Zoodiac Whiptail Zoodiac Whiptail
  Zoodiac Whiptail
  EARTH 4
  Zoodiac Whiptail
  Mười hai con thú Tỵ Roi
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 400


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú-Chiến binh Xyz mà bạn điều khiển; đem lá bài này từ tay hoặc sân của bạn vào nó làm nguyên liệu. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Beast-Warrior và có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
  ● Nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ, sau khi Damage Calculation: Loại bỏ quái thú của đối thủ đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can target 1 Beast-Warrior Xyz Monster you control; attach this card from your hand or field to it as material. An Xyz Monster whose original Type is Beast-Warrior and has this card as material gains this effect. ● If this card battles an opponent's monster, after damage calculation: Banish that opponent's monster.


  Zoodiac Tigermortar Zoodiac Tigermortar
  Zoodiac Tigermortar
  EARTH
  Zoodiac Tigermortar
  Mười hai con thú Dần Cối
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  3 quái thú Cấp 4
  Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Zoodiac Tigermortar" bằng cách sử dụng 1 "Zoodiac" mà bạn điều khiển có tên khác là Nguyên liệu Xyz. (Nếu bạn sử dụng quái thú Xyz, bất kỳ Nguyên liệu Xyz nào đưa với nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng với ATK và DEF của tất cả "Zoodiac" đưa với nó dưới dạng Nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển và 1 "Zoodiac" trong Mộ của bạn; đưa "Zoodiac" đó với quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3 Level 4 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Zoodiac Tigermortar" by using 1 "Zoodiac" monster you control with a different name as Xyz Material. (If you used an Xyz Monster, any Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on this card.) This card gains ATK and DEF equal to the ATK and DEF of all "Zoodiac" monsters attached to it as Materials. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Xyz Monster you control and 1 "Zoodiac" monster in your Graveyard; attach that "Zoodiac" monster to that Xyz Monster as Xyz Material.


  Zoodiac Thoroughblade Zoodiac Thoroughblade
  Zoodiac Thoroughblade
  EARTH 4
  Zoodiac Thoroughblade
  Mười hai con thú Ngọ Gươm
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Zoodiac" , và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Beast-Warrior và có lá bài này là Nguyên liệu Xyz sẽ nhận được hiệu ứng này.
  ● Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 "Zoodiac" card, and if you do, draw 1 card. An Xyz Monster whose original Type is Beast-Warrior and has this card as Xyz Material gains this effect. ● If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


  Zoodiac Chakanine Zoodiac Chakanine
  Zoodiac Chakanine
  EARTH
  Zoodiac Chakanine
  Mười hai con thú Tuất Luân
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  2 hoặc nhiều quái thú Cấp 4
  Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Zoodiac Chakanine" bằng cách sử dụng 1 "Zoodiac" mà bạn điều khiển có tên khác là Nguyên liệu Xyz. (Nếu bạn sử dụng quái thú Xyz, bất kỳ Nguyên liệu Xyz nào đưa với nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng với ATK và DEF của tất cả "Zoodiac" đưa với nó dưới dạng Nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Zoodiac" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, cũng như không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 or more Level 4 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Zoodiac Chakanine" by using 1 "Zoodiac" monster you control with a different name as Xyz Material. (If you used an Xyz Monster, any Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on this card.) This card gains ATK and DEF equal to the ATK and DEF of all "Zoodiac" monsters attached to it as Materials. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Zoodiac" monster in your Graveyard; Special Summon it, but for the rest of this turn, it has its effects negated, also it cannot be used as an Xyz Material for a Summon.


  Zoodiac Ramram Zoodiac Ramram
  Zoodiac Ramram
  EARTH 4
  Zoodiac Ramram
  Mười hai con thú Mùi Thuẫn
  • ATK:

  • 400

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Zoodiac" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Zoodiac Ramram"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Beast-Warrior và có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
  ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Bẫy hoặc hiệu ứng chọn vào lá bài này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 "Zoodiac" monster in your GY, except "Zoodiac Ramram"; Special Summon it. An Xyz Monster whose original Type is Beast-Warrior and has this card as material gains this effect. ● When your opponent activates a Trap Card or effect that targets this card (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation.


  Zoodiac Ratpier
  Zoodiac Ratpier
  Zoodiac Ratpier
  EARTH 4
  Zoodiac Ratpier
  Mười hai con thú Tý Kiếm
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 "Zoodiac" từ Deck của bạn đến Mộ. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Beast-Warrior và có lá bài này là Nguyên liệu Xyz sẽ nhận được hiệu ứng này.
  ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zoodiac Ratpier" từ tay hoặc Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal Summoned: You can send 1 "Zoodiac" card from your Deck to the Graveyard. An Xyz Monster whose original Type is Beast-Warrior and has this card as Xyz Material gains this effect. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 "Zoodiac Ratpier" from your hand or Deck.


  Engine phù hợp nhất với Tri-Bri, mang cùng Type (Beast-Warrior) và combo vô cùng dễ để đi lên boss bậc cao nhất của Xyz - Zues. Engine này sẽ giúp các bạn có thêm body dưới mộ để Link Summon!

  Spright

  Spright Elf
  Spright Elf
  Spright Elf
  FIRE
  Spright Elf
  Tinh linh sét dị Elf
  • ATK:

  • 1400

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
  Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.


  Spright Sprind Spright Sprind
  Spright Sprind
  FIRE
  Spright Sprind
  Tinh linh sét dị Sprind
  • ATK:

  • 1400

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Trên-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
  Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Spright Sprind" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu một quái thú khác được Triệu hồi Đặc biệt trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú Xyz mà bạn điều khiển, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; trả lại nó lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. You can only use 1 of the following effects of "Spright Sprind" per turn, and only once that turn. If this card is Link Summoned: You can send 1 Level 2 monster from your Deck to the GY. If another monster is Special Summoned while this card is on the field (except during the Damage Step): You can detach 1 material from an Xyz Monster you control, then target 1 monster on the field; return it to the hand.


  Spright Gamma Burst Spright Gamma Burst
  Spright Gamma Burst
  Spell Quick
  Spright Gamma Burst
  Tinh linh sét dị nổ tia Gamma

   Hiệu ứng (VN):

   Tất cả quái thú Cấp / Rank / Link 2 hiện có trên sân nhận được 1400 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp / Rank / Link 2 mà bạn điều khiển; nó nhận được 1400 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Spright Gamma Burst" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   All Level/Rank/Link 2 monsters currently on the field gain 1400 ATK/DEF until the end of this turn. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 Level/Rank/Link 2 monster you control; it gains 1400 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use 1 "Spright Gamma Burst" effect per turn, and only once that turn.


   Spright Carrot Spright Carrot
   Spright Carrot
   FIRE 2
   Spright Carrot
   Tinh linh sét dị cà rốt
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển quái thú Cấp / Link 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Carrot" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bài Bẫy hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp / Rank / Link 2 khác; vô hiệu hóa hiệu ứng đó, sau đó nếu bạn Hiến tế quái thú Rank / Link 2 để kích hoạt hiệu ứng này, bạn có thể phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Carrot" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Level/Link 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Carrot" once per turn this way. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level/Rank/Link 2 monster; negate that effect, then if you Tributed a Rank/Link 2 monster to activate this effect, you can destroy that card. You can only use this effect of "Spright Carrot" once per turn.


   Spright Red Spright Red
   Spright Red
   FIRE 2
   Spright Red
   Tinh linh sét dị đỏ
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển quái thú Cấp / Link 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Red" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp / Rank / Link 2 khác; vô hiệu hóa hiệu ứng đó, sau đó nếu bạn Hiến tế quái thú Rank / Link 2 để kích hoạt hiệu ứng này, bạn có thể phá huỷ quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Red" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Level/Link 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Red" once per turn this way. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level/Rank/Link 2 monster; negate that effect, then if you Tributed a Rank/Link 2 monster to activate this effect, you can destroy that monster. You can only use this effect of "Spright Red" once per turn.


   Spright Blue
   Spright Blue
   Spright Blue
   DARK 2
   Spright Blue
   Tinh linh sét dị xanh
   • ATK:

   • 1100

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp / Rank 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Blue" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Spright" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Spright Blue". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Blue" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Level/Rank 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Blue" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Spright" monster from your Deck to your hand, except "Spright Blue". You can only use this effect of "Spright Blue" once per turn.


   Gigantic Spright Gigantic Spright
   Gigantic Spright
   DARK
   Gigantic Spright
   Tinh linh sét dị khổng lồ
   • ATK:

   • 1600

   • DEF:

   • 1600


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 2
   Đối với Triệu hồi Xyz của lá bài này, bạn có thể coi quái thú Link-2 mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 2 để lấy nguyên liệu. ATK ban đầu của lá bài này có quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link làm nguyên liệu sẽ tăng gấp đôi. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gigantic Spright" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 2 monsters For this card's Xyz Summon, you can treat Link-2 monsters you control as Level 2 monsters for material. The original ATK of this card that has a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material becomes doubled. During your Main Phase: You can activate this effect; detach 1 material from a monster you control, and if you do, Special Summon 1 Level 2 monster from your Deck, also neither player can Special Summon monsters for the rest of this turn, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only use this effect of "Gigantic Spright" once per turn.


   Spright Jet
   Spright Jet
   Spright Jet
   DARK 2
   Spright Jet
   Tinh linh sét dị Jet
   • ATK:

   • 1300

   • DEF:

   • 700


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp / Rank 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Jet" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Spright" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Jet" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Level/Rank 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Jet" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Spright" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Spright Jet" once per turn.


   Spright Starter
   Spright Starter
   Spright Starter
   Spell Quick
   Spright Starter
   Tinh linh sét dị khởi đầu

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Spright" từ Deck của bạn, nhưng mất LP bằng ATK ban đầu của nó, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spright Starter" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Special Summon 1 "Spright" monster from your Deck, but lose LP equal to its original ATK, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only activate 1 "Spright Starter" per turn.


    Spright Smashers Spright Smashers
    Spright Smashers
    Spell Quick
    Spright Smashers
    Tinh linh sét dị nghiền nát

     Hiệu ứng (VN):

     Loại bỏ 1 "Springans", "Therion" hoặc "Spright" khỏi tay bạn hoặc Mộ, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
     ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Springans" từ Deck của bạn.
     ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Therion" từ Mộ của bạn.
     ● Loại bỏ 1 Cấp / Rank / Link 2 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển.
     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spright Smashers" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Banish 1 "Springans", "Therion" or "Spright" card from your hand or GY, then activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 "Springans" monster from your Deck. ● Special Summon 1 "Therion" monster from your GY. ● Banish 1 Level/Rank/Link 2 monster you control and 1 card your opponent controls. You can only activate 1 "Spright Smashers" per turn.


     Engine này bất ngờ phù hợp với Tri-Bri dó cả 2 đều bổ sung các body tốt cho nhau (bù qua sớt lại) và hiện tại, phiên bản này đang rất được ưa chuộng trong meta!

     Handtrap

     Effect Veiler Effect Veiler
     Effect Veiler
     LIGHT 1
     Effect Veiler
     Người che đậy hiệu ứng
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
     Phân loại:

     Called by the Grave
     Called by the Grave
     Called by the Grave
     Spell Quick
     Called by the Grave
     Ngôi mộ gọi tên

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
      Phân loại:

      Infinite Impermanence Infinite Impermanence
      Infinite Impermanence
      Trap Normal
      Infinite Impermanence
      Vô thường vĩnh viễn

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
       Phân loại:

       Ash Blossom & Joyous Spring Ash Blossom & Joyous Spring
       Ash Blossom & Joyous Spring
       FIRE 3
       Ash Blossom & Joyous Spring
       Tro hoa xuân hạnh phúc
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
       ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
       ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
       ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
       Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
       Phân loại:

       Nibiru, the Primal Being Nibiru, the Primal Being
       Nibiru, the Primal Being
       LIGHT 11
       Nibiru, the Primal Being
       Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 600


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
       Phân loại:

       Có lẽ không cần nói nhiều về các handtrap này vì chúng là những gì phải có trong mọi bộ bài để ngăn hoặc làm gián đoạn lượt của đối thủ. Thế nên cứ nhân 3 tùy theo sở thích nhé.

       Nimble

       Nimble Momonga Nimble Momonga
       Nimble Momonga
       EARTH 2
       Nimble Momonga
       Sóc bay lùn nhanh nhảu
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Nhận được 1000 Điểm sinh "Nimble Momongas" từ Deck của bạn trong Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Gain 1000 Life Points, then you can Special Summon any number of "Nimble Momongas" from your Deck in face-down Defense Position.


       Nimble Beaver
       Nimble Beaver
       Nimble Beaver
       WATER 2
       Nimble Beaver
       Hải ly nhanh nhảu
       • ATK:

       • 400

       • DEF:

       • 200


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này là được triệu hồi bình thường: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú "Nimble" Cấp độ 3 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower "Nimble" monster from your Deck or GY.


       Nimble Musasabi Nimble Musasabi
       Nimble Musasabi
       EARTH 2
       Nimble Musasabi
       Sóc bay khổng lồ nhanh nhảu
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn cũng có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Nimble Musasabi" từ Deck của bạn tới phần sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công ngửa. Lá bài này không thể được Triệu hồi để Triệu hồi Hiến tế.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, inflict 500 damage to your opponent. You can also Special Summon up to 2 "Nimble Musasabi" from your Deck to your opponent's side of the field in face-up Attack Position. This card cannot be Tributed for a Tribute Summon.


       Nimble Angler Nimble Angler
       Nimble Angler
       WATER 2
       Nimble Angler
       Cá cần câu nhanh nhảu
       • ATK:

       • 600

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck vào mộ: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt lên đến 2 quái thú "Nimble" Cấp độ 3 hoặc thấp hơn từ Deck, ngoại trừ "Nimble Angler".


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent from the hand or Deck to the Graveyard: You can Special Summon up to 2 Level 3 or lower "Nimble" monsters from your Deck, except "Nimble Angler".


       Thêm body cho lẫn Spright và Tri-Bri

       Fire Formation - Tenki (2x)

       Fire Formation - Tenki Fire Formation - Tenki
       Fire Formation - Tenki
       Spell Continuous
       Fire Formation - Tenki
       Vũ điệu cháy - Thiên Ki

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


        Một lá search support không thể thiếu trong các bộ bài sử dụng Beast Warrior là đa số.

        Pot of Avarice (2-3x)

        Pot of Avarice Pot of Avarice
        Pot of Avarice
        Spell Normal
        Pot of Avarice
        Hũ dục vọng

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 5 quái thú trong Mộ của bạn; xáo trộn cả 5 vào Deck, sau đó rút 2 lá.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 5 monsters in your GY; shuffle all 5 into the Deck, then draw 2 cards.
         Phân loại:

         Hiệu ứng khá đơn giản, giúp hồi hàng nếu Extra Deck hết quái thú cần thiết hoặc nếu hand quá xấu.

         Enemy Controller (2x)

         Enemy Controller
         Enemy Controller
         Enemy Controller
         Spell Quick
         Enemy Controller
         Điều khiển địch

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
          ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
          ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


          Hãy cho là bạn đi sai combo và có được dàn sân xấu :v ừa dùng nó để tận dùng vài body cũng rất tốt đó

          Karma Cut, Raigeki Break và Lightning Vortex (Duel Links tech)

          Karma Cut Karma Cut
          Karma Cut
          Trap Normal
          Karma Cut
          Nhân quả cắt

           Hiệu ứng (VN):

           Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


           Raigeki Break Raigeki Break
           Raigeki Break
           Trap Normal
           Raigeki Break
           Tia chớp giật

            Hiệu ứng (VN):

            Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Discard 1 card, then target 1 card on the field; destroy it.


            Lightning Vortex
            Lightning Vortex
            Lightning Vortex
            Spell Normal
            Lightning Vortex
            Vòng xoáy sấm sét

             Hiệu ứng (VN):

             Bỏ 1 lá bài; phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Discard 1 card; destroy all face-up monsters your opponent controls.


             Chúng ta sẽ như các DL BE player, yes, đúng nhưng chúng cũng khá hữu dụng trong vài tình huống...

             GOAT Tech

             Harpie's Feather Duster
             Harpie's Feather Duster
             Harpie's Feather Duster
             Spell Normal
             Harpie's Feather Duster
             Chổi lông vũ của Harpie

              Hiệu ứng (VN):

              Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
              Phân loại:

              Dark Ruler No More Dark Ruler No More
              Dark Ruler No More
              Spell Normal
              Dark Ruler No More
              Ma với chả vương

               Hiệu ứng (VN):

               Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn đang điều khiển, cho đến cuối lượt này, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, đối thủ của bạn không bị thiệt hại. Cả hai người chơi đều không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú khi kích hoạt lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn, also, for the rest of this turn after this card resolves, your opponent takes no damage. Neither player can activate monster effects in response to this card's activation.
               Phân loại:

               Monster Reborn
               Monster Reborn
               Monster Reborn
               Spell Normal
               Monster Reborn
               Phục sinh quái thú

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
                Phân loại:

                Lightning Storm
                Lightning Storm
                Lightning Storm
                Spell Normal
                Lightning Storm
                Bão sấm sét

                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu bạn không điều khiển lá bài ngửa: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                 ● Phá huỷ tất cả quái thú ở Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển.
                 ● Phá huỷ tất cả các Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.
                 Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lightning Storm" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If you control no face-up cards: Activate 1 of these effects; ● Destroy all Attack Position monsters your opponent controls. ● Destroy all Spells and Traps your opponent controls. You can only activate 1 "Lightning Storm" per turn.
                 Phân loại:

                 Raigeki
                 Raigeki
                 Raigeki
                 Spell Normal
                 Raigeki
                 Tia chớp

                  Hiệu ứng (VN):

                  Phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Destroy all monsters your opponent controls.
                  Phân loại:

                  Forbidden Droplet Forbidden Droplet
                  Forbidden Droplet
                  Spell Quick
                  Forbidden Droplet
                  Giọt thánh bị cấm

                   Hiệu ứng (VN):

                   Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
                   Phân loại:

                   Các Tech này sử dụng rất nhiều để đẩy lùi bớt sân của opp nếu các bạn đi turn 2, nếu không slot thì cứ bỏ chúng vào Side Deck nhé!

                   Lyrilusc

                   Lyrilusc - Turquoise Warbler Lyrilusc - Turquoise Warbler
                   Lyrilusc - Turquoise Warbler
                   WIND 1
                   Lyrilusc - Turquoise Warbler
                   Oanh trữ tình - Chích vàng ngọc lam
                   • ATK:

                   • 100

                   • DEF:

                   • 100


                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lyrilusc" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lyrilusc - Turquoise Warbler" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is Special Summoned from the hand: You can Special Summon 1 "Lyrilusc" monster from your hand or Graveyard. You can only use this effect of "Lyrilusc - Turquoise Warbler" once per turn.


                   Lyrilusc - Cobalt Sparrow Lyrilusc - Cobalt Sparrow
                   Lyrilusc - Cobalt Sparrow
                   WIND 1
                   Lyrilusc - Cobalt Sparrow
                   Oanh trữ tình - Sẻ Cobalt
                   • ATK:

                   • 0

                   • DEF:

                   • 100


                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Thú có Cánh Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lyrilusc - Cobalt Sparrow" một lần mỗi lượt. Một quái thú Xyz GIÓ được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
                   ● Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If this card is Special Summoned: You can add 1 Level 1 Winged Beast-Type monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lyrilusc - Cobalt Sparrow" once per turn. A WIND Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● Your opponent cannot target this card with card effects.


                   Lyrilusc - Assembled Nightingale Lyrilusc - Assembled Nightingale
                   Lyrilusc - Assembled Nightingale
                   WIND
                   Lyrilusc - Assembled Nightingale
                   Oanh trữ tình - Kim oanh tập hợp
                   • ATK:

                   • 0

                   • DEF:

                   • 0


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 hoặc nhiều quái thú Cấp 1
                   Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Mặc dù lá bài này có Nguyên liệu Xyz, nó có thể tấn công một số lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, "Lyrilusc" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại khi chiến đấu.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 or more Level 1 monsters This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. This card can attack directly. While this card has Xyz Material, it can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of Xyz Materials attached to it. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, "Lyrilusc" monsters you control cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage.


                   Lyrilusc - Bird Call Lyrilusc - Bird Call
                   Lyrilusc - Bird Call
                   Spell Normal
                   Lyrilusc - Bird Call
                   Oanh trữ tình - Tiếng gọi

                    Hiệu ứng (VN):

                    Lấy 1 quái thú "Lyrilusc" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Lyrilusc" có tên khác với tên lá bài trên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lyrilusc - Bird Call" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Take 1 "Lyrilusc" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY, then you can Special Summon 1 "Lyrilusc" monster with a different name from your hand. You can only activate 1 "Lyrilusc - Bird Call" per turn.


                    Lyrilusc - Recital Starling Lyrilusc - Recital Starling
                    Lyrilusc - Recital Starling
                    WIND
                    Lyrilusc - Recital Starling
                    Oanh trữ tình - Sáo độc tấu
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    2+ quái thú Cấp 1
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; nó nhận được 300 ATK / DEF cho mỗi nguyên liệu được đưa vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 quái thú Có cánh Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Tất cả thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài được Triệu hồi Xyz này cũng sẽ gây ra cho đối thủ của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ Level 1 monsters If this card is Xyz Summoned: You can target 1 face-up monster on the field; it gains 300 ATK/DEF for each material attached to this card. Once per turn: You can detach 1 material from this card; add 1 Level 1 Winged Beast monster from your Deck to your hand. All battle damage you take from battles involving this Xyz Summoned card is also inflicted to your opponent.


                    Lyrilusc - Sapphire Swallow Lyrilusc - Sapphire Swallow
                    Lyrilusc - Sapphire Swallow
                    WIND 1
                    Lyrilusc - Sapphire Swallow
                    Oanh trữ tình - Yến Sa-phia
                    • ATK:

                    • 100

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn điều khiển một quái thú Loại Thú có Cánh: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này và 1 quái thú Loại Thú có Cánh Cấp 1 từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lyrilusc - Sapphire Swallow" một lần mỗi lượt. Một quái thú Xyz GIÓ được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
                    ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Lyrilusc" trong Mộ của mình; đem nó vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control a Winged Beast-Type monster: You can Special Summon both this card and 1 Level 1 Winged Beast-Type monster from your hand. You can only use this effect of "Lyrilusc - Sapphire Swallow" once per turn. A WIND Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: You can target 1 "Lyrilusc" monster in your Graveyard; attach it to this card as Xyz Material.


                    Engine này cũng khá phù hợp với Tri-Bri do cùng Type. Nhưng mục đích chủ yếu là đưa thêm body lên sân và cho các grind game về sau.

                    Harpie

                    Harpie Perfumer Harpie Perfumer
                    Harpie Perfumer
                    WIND 4
                    Harpie Perfumer
                    Harpie tỏa nước hoa
                    • ATK:

                    • 1400

                    • DEF:

                    • 1300


                    Hiệu ứng (VN):

                    Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này là bình thường hoặc Triệu hồi đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck lên tay của bạn mà cụ thể liệt kê các lá bài "Harpie Lady Sisters" trong hiệu ứng của mình. Nếu bạn đã điều khiển "Harpie" Cấp 5 hoặc lớn hơn khi kích hoạt hiệu ứng này, bạn cũng có thể thêm một lá bài thứ hai như vậy, với tên khác với lá bài đầu tiên. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Harpie Perfumer" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Harpie Lady Sisters" in its text. If you controlled a Level 5 or higher "Harpie" monster when you activated this effect, you can also add a second such card, with a different name from the first. You can only use this effect of "Harpie Perfumer" once per turn.


                    Cyber Slash Harpie Lady Cyber Slash Harpie Lady
                    Cyber Slash Harpie Lady
                    WIND 8
                    Cyber Slash Harpie Lady
                    Quý cô Harpie giáp cào
                    • ATK:

                    • 2600

                    • DEF:

                    • 1400


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                    Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


                    Harpie Harpist Harpie Harpist
                    Harpie Harpist
                    WIND 4
                    Harpie Harpist
                    Harpie chơi đàn hạc
                    • ATK:

                    • 1700

                    • DEF:

                    • 600


                    Hiệu ứng (VN):

                    Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Harpie Harpist" một lần mỗi lượt.
                    ● Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Thú có cánh mà bạn điều khiển (không phải lá bài này) và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay.
                    ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Beast có Cánh Cấp 4 với 1500 ATK hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    This card's name becomes "Harpie Lady" while it is on the field or in the Graveyard. You can only use each of these effects of "Harpie Harpist" once per turn. ● When this card is Normal Summoned: You can target 1 Winged Beast-Type monster you control (other than this card) and 1 face-up monster your opponent controls; return them to the hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 4 Winged Beast-Type monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand.


                    Barrier Statue of the Stormwinds
                    Barrier Statue of the Stormwinds
                    Barrier Statue of the Stormwinds
                    WIND 4
                    Barrier Statue of the Stormwinds
                    Tượng rào chắn của bão tố
                    • ATK:

                    • 1000

                    • DEF:

                    • 1000


                    Hiệu ứng (VN):

                    Không có quái thú nào có thể được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ quái thú GIÓ.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    No monsters can be Special Summoned, except for WIND monsters.
                    Phân loại:

                    Harpie Lady 1 Harpie Lady 1
                    Harpie Lady 1
                    WIND 4
                    Harpie Lady 1
                    Quý cô Harpie 1
                    • ATK:

                    • 1300

                    • DEF:

                    • 1400


                    Hiệu ứng (VN):

                    (Tên của lá bài này luôn được coi là "Harpie Lady".)
                    Tất cả quái thú GIÓ tăng 300 ATK.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    (This card's name is always treated as "Harpie Lady".) All WIND monsters gain 300 ATK.


                    Sao không đổi gió mới mà chọn 1 Engine đã làm mưa làm gió ở rất nhiều nền tảng nhỉ? Harpie rất phù hợp với Tri-Bri do cùng Type. Tuy nhiên, Statue chỉ là 1 lựa chọn do đã bị ban :v ban hết rồi nhưng cũng có thể bỏ vào đợi thời gian sau rồi dùng...                    Extra Deck

                     

                    Infinitrack Fortress Megaclops (0-1x)

                    Infinitrack Fortress Megaclops Infinitrack Fortress Megaclops
                    Infinitrack Fortress Megaclops
                    EARTH
                    Infinitrack Fortress Megaclops
                    Pháo đài đường ray vô hạn Megaclops
                    • ATK:

                    • 4000

                    • LINK-3

                    Mũi tên Link:

                    Dưới-Trái

                    Dưới-Phải

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    3 quái thú Xyz
                    Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác, ngoại trừ của quái thú Xyz. Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz trong Mộ của bạn và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài của đối thủ đó vào nó làm nguyên liệu, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Fortress Megaclops" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    3 Xyz Monsters Unaffected by other monsters' effects, except those of Xyz Monsters. Cannot be destroyed by battle, except with an Xyz Monster. You can target 1 Xyz Monster in your GY and 1 card your opponent controls; Special Summon that monster from your GY, and if you do, attach that opponent's card to it as material, also for the rest of this turn, any damage your opponent takes is halved. You can only use this effect of "Infinitrack Fortress Megaclops" once per turn.


                    Một support hoặc cũng có thể gọi là boss chính khi điều kiện trên sân bạn đã có đủ các Zoodiac Xyz. Giúp tái chế các Xyz ấy và dùng tiếp hiệu ứng của chúng liên tục và liên tục. Một điểm cộng nữa là sức công khá cao và nó chỉ mới là Link 3 thôi.

                    Hraesvelgr, the Desperate Doom Eagle và Salamangreat Almiraj (Tech)

                    Hraesvelgr, the Desperate Doom Eagle Hraesvelgr, the Desperate Doom Eagle
                    Hraesvelgr, the Desperate Doom Eagle
                    WIND
                    Hraesvelgr, the Desperate Doom Eagle
                    Đại bàng cánh tử thần, Hraesvelgr
                    • ATK:

                    • 2400

                    • LINK-3

                    Mũi tên Link:

                    Trên

                    Dưới-Trái

                    Dưới-Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2+ quái thú GIÓ
                    Nhận 2400 ATK khi đối thủ của bạn không có quái thú nào trong Mộ của họ. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hraesvelgr, the Desperate Doom Eagle" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ WIND monsters Gains 2400 ATK while your opponent has no monsters in their GY. (Quick Effect): You can target 1 monster in your opponent's GY; shuffle it into the Deck. You can only use this effect of "Hraesvelgr, the Desperate Doom Eagle" once per turn.


                    Salamangreat Almiraj Salamangreat Almiraj
                    Salamangreat Almiraj
                    FIRE
                    Salamangreat Almiraj
                    Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                    • ATK:

                    • 0

                    • LINK-1

                    Mũi tên Link:

                    Dưới-Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                    2 Tech monster khá hay, khi bí quá ta có normal Kit hay Nervall, sau đó lên Almiraj và bắt đầu dùng hiệu ứng chung khi gửi xuống mộ.

                    Còn Doom Eagle thì là một link 3 biết dọn bớt mộ của đối thủ khi biết đẩy những quái thú mà họ đã set dưới mộ, như tụi rồng lớn của Dragonmaids, nhiều trường hợp thì Doom Eagle sẽ có ATK là 4800 và đấm nhau cực đau.

                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords (1-2x)

                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    WIND
                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    Cặp Tướng Hoa quốc - Song Long
                    • ATK:

                    • 1100

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Dưới-Trái

                    Dưới-Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
                    Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Beast-Warrior monsters, including a WIND "Ancient Warriors" monster All "Ancient Warriors" monsters you control gain 500 ATK/DEF. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" once per turn. If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Warriors" card from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can send 1 card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand.


                    Một quái thú support tuyệt vời khác dành cho các Tri-BrigadeZoodiac của chúng ta. Tạm không nói về hiệu ứng đầu, cái đáng nói là hiệu ứng thứ 2, vì Tri-Brigade đều có eff khi được gửi xuống mộ nên việc send của Double Dragon Lords giúp ta vừa act eff của Tri-Brigade, vừa đẩy được một card của opp.

                    Nhưng nếu bạn chơi Engine như Spright thì đây là tech tốt để vừa gián đoạn vừa cho 1 body cho Gigantic Spright.

                    Simorgh Bird of Sovereignty (1)

                    Simorgh, Bird of Sovereignty
                    Simorgh, Bird of Sovereignty
                    Simorgh, Bird of Sovereignty
                    WIND
                    Simorgh, Bird of Sovereignty
                    Chim thần vua, Simorgh
                    • ATK:

                    • 2400

                    • LINK-3

                    Mũi tên Link:

                    Dưới-Trái

                    Dưới

                    Dưới-Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2+ quái thú, bao gồm cả quái thú có Cánh
                    Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu hoặc (các) quái thú có Cánh mà lá bài này chỉ đến với các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy trong chiến đấu, bạn có thể phá hủy 1 "Simorgh" mà bạn điều khiển. Trong End Phase: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Có cánh từ tay hoặc Deck của bạn, với Cấp bằng hoặc thấp hơn tổng số Vùng Phép & Bẫy chưa sử dụng trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Simorgh, Bird of Sovereignty" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ monsters, including a Winged Beast monster Cannot be used as Link Material. Your opponent cannot target this card or a Winged Beast monster(s) this card points to with card effects. If this card would be destroyed by battle, you can destroy 1 other "Simorgh" card you control instead. During the End Phase: You can Special Summon 1 Winged Beast monster from your hand or Deck, with a Level equal to or lower than the total number of unused Spell & Trap Zones on the field. You can only use this effect of "Simorgh, Bird of Sovereignty" once per turn.


                    Một lựa chọn thú vị khác mà tôi nghĩ bạn nên cân nhắc khi thêm vào bộ bài. Khả năng spam quái khá tốt (chủ yếu là đẩy Nervall lên) nhưng mặt khác nó có một hạn chế là không thể dùng để triệu hồi Link.

                    Common Link

                    I:P Masquerena I:P Masquerena
                    I:P Masquerena
                    DARK
                    I:P Masquerena
                    I:P Masquerena
                    • ATK:

                    • 800

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Dưới-Trái

                    Dưới-Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú không Link
                    Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


                    Mekk-Knight Crusadia Avramax Mekk-Knight Crusadia Avramax
                    Mekk-Knight Crusadia Avramax
                    LIGHT
                    Mekk-Knight Crusadia Avramax
                    Hiệp sĩ giắc cắm thánh vệ tự chinh Avramax
                    • ATK:

                    • 3000

                    • LINK-4

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Dưới-Trái

                    Dưới-Phải

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
                    Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.


                    Accesscode Talker Accesscode Talker
                    Accesscode Talker
                    DARK
                    Accesscode Talker
                    Người xử mã truy cập
                    • ATK:

                    • 2300

                    • LINK-4

                    Mũi tên Link:

                    Trên

                    Trái

                    Dưới

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2+ quái thú Hiệu ứng
                    Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
                    Phân loại:

                    Underworld Goddess of the Closed World Underworld Goddess of the Closed World
                    Underworld Goddess of the Closed World
                    LIGHT
                    Underworld Goddess of the Closed World
                    Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
                    • ATK:

                    • 3000

                    • LINK-5

                    Mũi tên Link:

                    Dưới

                    Dưới-Phải

                    Phải

                    Trên-Phải

                    Trên


                    Hiệu ứng (VN):

                    4+ quái thú Hiệu ứng
                    Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


                    Apollousa, Bow of the Goddess Apollousa, Bow of the Goddess
                    Apollousa, Bow of the Goddess
                    WIND
                    Apollousa, Bow of the Goddess
                    Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
                    • ATK:

                    • 0

                    • LINK-4

                    Mũi tên Link:

                    Dưới-Trái

                    Dưới

                    Dưới-Phải

                    Trên


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
                    Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


                    Cách chơi khác không dựa quá nhiều vào quái chủ lực là Shuraig, bạn cũng có nhiều lựa chọn để đưa con quái chủ lực mình cần ra sân, hãy đa dạng cách chơi, như vậy đối thủ sẽ không biết được bạn sẽ làm gì và bất lực với dàn sân của bạn.

                    Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir (1x)

                    Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                    Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                    EARTH
                    Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                    Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                    • ATK:

                    • 2100

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


                    Bản thân Zoodiac cũng sẽ cung cấp nhanh cho dàn sân 2 quái cấp 4, đủ để triệu hồi ra Number 41. Đây sẽ là lựa chọn tốt để gây áp lực lên đối thủ của bạn vào những lượt cuối khi bạn đang nắm giữ phần thắng trên tay.

                    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder (1x)

                    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    LIGHT
                    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                    • ATK:

                    • 3000

                    • DEF:

                    • 3000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 12
                    Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                    Phân loại:

                    Quái chủ lực của hầu hết các bộ bài dựa vào Xyz và trường hợp cho bộ bài này là Zoodiac.

                    Number 2: Ninja Shadow Mosquito (1x)

                    Number 2: Ninja Shadow Mosquito Number 2: Ninja Shadow Mosquito
                    Number 2: Ninja Shadow Mosquito
                    WIND
                    Number 2: Ninja Shadow Mosquito
                    Con số 2: Ninja muỗi bóng đêm
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    2+ quái thú Cấp 2
                    Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn cũng không nhận thiệt hại từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Tất cả quái thú do đối thủ điều khiển phải tấn công, nếu có thể. Khi tấn công được tuyên bố: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                    ● Tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Hallucination Counter lên 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ của bạn điều khiển. (Các hiệu ứng, nếu có, của quái thú có Hallucination Counter sẽ bị vô hiệu hóa.)
                    ● Gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG của 1 quái thú có Hallucination Counter.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ Level 2 monsters Cannot be destroyed by battle, also you take no damage from battles involving this card. All monsters your opponent controls must attack, if able. When an attack is declared: You can activate 1 of these effects; ● Detach 1 material from this card, and if you do, place 1 Hallucination Counter on 1 face-up monster your opponent controls. (The effects, if any, of monsters with Hallucination Counters are negated.) ● Inflict damage to your opponent equal to the ATK of 1 monster with a Hallucination Counter.


                    Sử dụng cho phiên bản của Spright                    Combo

                     

                    Cơ bản

                    Tri-Brigade Nervall Tri-Brigade Nervall
                    Tri-Brigade Nervall
                    WIND 1
                    Tri-Brigade Nervall
                    Tam tộc đoàn Nervall
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Tri-Brigade" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Tri-Brigade Nervall". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Nervall" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. If this card is sent to the GY: You can add 1 "Tri-Brigade" monster from your Deck to your hand, except "Tri-Brigade Nervall". You can only use each effect of "Tri-Brigade Nervall" once per turn.


                    Tri-Brigade Kitt Tri-Brigade Kitt
                    Tri-Brigade Kitt
                    FIRE 2
                    Tri-Brigade Kitt
                    Tam tộc đoàn Kitt
                    • ATK:

                    • 700

                    • DEF:

                    • 1000


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Tri-Brigade" từ Deck của mình tới Mộ, ngoại trừ "Tri-Brigade Kitt". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Kitt" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. If this card is sent to the GY: You can send 1 "Tri-Brigade" card from your Deck to the GY, except "Tri-Brigade Kitt". You can only use each effect of "Tri-Brigade Kitt" once per turn.


                    Tri-Brigade Kerass Tri-Brigade Kerass
                    Tri-Brigade Kerass
                    EARTH 2
                    Tri-Brigade Kerass
                    Tam tộc đoàn Kerass
                    • ATK:

                    • 1200

                    • DEF:

                    • 1500


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú, Chiến binh, hoặc quái thú có cánh khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Kerass" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can discard 1 other Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster; Special Summon this card from your hand. You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. You can only use each effect of "Tri-Brigade Kerass" once per turn.


                    Tri-Brigade Fraktall Tri-Brigade Fraktall
                    Tri-Brigade Fraktall
                    FIRE 4
                    Tri-Brigade Fraktall
                    Tam tộc đoàn Fraktall
                    • ATK:

                    • 1900

                    • DEF:

                    • 1600


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Cấp 3 hoặc thấp hơn, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Fraktall" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can send this card from your hand or field to the GY; send 1 Level 3 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck to the GY. You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. You can only use each effect of "Tri-Brigade Fraktall" once per turn.


                    Combo đơn giản nhất của các Tri-Brigade sẽ bắt đầu với việc bạn có Kerass và Kitt trên tay
                    • Bỏ Kitt từ tay xuống mộ để triệu hồi Kerass
                    • Hiệu ứng của Kitt sẽ kích hoạt, gửi Nervall xuống mộ
                    • Hiệu ứng của Nervall kích hoạt, mang Frak lên tay bạn
                    • Dùng Frak để gửi 1 quái thú bất kì nào đó cùng nó xuống mộ (lúc này mộ của bạn đã nạp gần tầm 4 quái thú)
                    • Dùng hiệu ứng của Kerass triệu hồi Link Ferr trước để dùng hiệu ứng triệu hồi đặc biệt nếu trên tay bạn còn 1 quái thú khác (lí tưởng nhất là 1 Tri-Brigade)
                    • Giả sử bạn triệu hồi 1 Tri-Brigade nhờ vào Ferr, bạn có thể dùng hiệu ứng của quái thú đó để triệu hồi đặc biệt Double Dragon Lords để lấy hiệu ứng làm gián đoạn đối thủ.
                    • Hỗ trợ cho việc trên, bạn sẽ muốn dùng Ferr, Kerass để mang Rugal lên sân (Ferr xuống mộ cho rút +1), và như thế cứ đến lượt đối thủ, bạn dùng hiệu ứng của Rugal để mang 1 quái từ mộ lên sân, rồi dùng hiệu ứng của Double Dragon Lords đưa nó lại xuống mộ để kích hoạt khả năng làm gián đoạn của mình.
                    • HOẶC bạn cũng có thể đi đến con boss của mình - Shuraig nhưng tôi nghĩ nên để tới lượt sau rồi hãy làm như thế hoặc nếu bạn đi sau thì nên làm như vậy để trục xuất nhanh dàn sân của đối thủ.
                    Dĩ nhiên là sẽ còn rất nhiều combo khác của Tri-Brigade nhưng tôi sẽ chỉ giới thiệu sơ về cách sử dụng combo của chúng, nếu có thể hãy chia sẻ combo của các bạn với YGO Việt Nam ngay nhé! ;)                    Deck mẫu

                     

                    Deck mẫu 1

                    Main: 40 Extra: 15

                    2 cardBystial Druiswurm
                    2 cardBystial Druiswurm
                    Bystial Druiswurm
                    DARK 6
                    Bystial Druiswurm
                    Thú vực sâu Druiswurm
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ của 1 trong 2 người chơi; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Druiswurm" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; send it to the GY. You can only use each effect of "Bystial Druiswurm" once per turn.


                    1 cardBystial Magnamhut
                    1 cardBystial Magnamhut
                    Bystial Magnamhut
                    DARK 6
                    Bystial Magnamhut
                    Thú vực sâu Magnamhut
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú Rồng từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Bystial Magnamhut". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Magnamhut" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is Special Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 Dragon monster from your Deck or GY to your hand, except "Bystial Magnamhut". You can only use each effect of "Bystial Magnamhut" once per turn.


                    3 cardMaxx "C"
                    3 cardMaxx "C"
                    Maxx "C"
                    EARTH 2
                    Maxx "C"
                    “G” sinh sản
                    • ATK:

                    • 500

                    • DEF:

                    • 200


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
                    Phân loại:

                    1 cardNimble Angler 1 cardNimble Angler
                    Nimble Angler
                    WATER 2
                    Nimble Angler
                    Cá cần câu nhanh nhảu
                    • ATK:

                    • 600

                    • DEF:

                    • 100


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck vào mộ: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt lên đến 2 quái thú "Nimble" Cấp độ 3 hoặc thấp hơn từ Deck, ngoại trừ "Nimble Angler".


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If this card is sent from the hand or Deck to the Graveyard: You can Special Summon up to 2 Level 3 or lower "Nimble" monsters from your Deck, except "Nimble Angler".


                    3 cardNimble Beaver
                    3 cardNimble Beaver
                    Nimble Beaver
                    WATER 2
                    Nimble Beaver
                    Hải ly nhanh nhảu
                    • ATK:

                    • 400

                    • DEF:

                    • 200


                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi lá bài này là được triệu hồi bình thường: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú "Nimble" Cấp độ 3 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower "Nimble" monster from your Deck or GY.


                    3 cardSpright Blue
                    3 cardSpright Blue
                    Spright Blue
                    DARK 2
                    Spright Blue
                    Tinh linh sét dị xanh
                    • ATK:

                    • 1100

                    • DEF:

                    • 1000


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp / Rank 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Blue" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Spright" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Spright Blue". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Blue" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control a Level/Rank 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Blue" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Spright" monster from your Deck to your hand, except "Spright Blue". You can only use this effect of "Spright Blue" once per turn.


                    1 cardSpright Carrot 1 cardSpright Carrot
                    Spright Carrot
                    FIRE 2
                    Spright Carrot
                    Tinh linh sét dị cà rốt
                    • ATK:

                    • 1000

                    • DEF:

                    • 1900


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn điều khiển quái thú Cấp / Link 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Carrot" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bài Bẫy hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp / Rank / Link 2 khác; vô hiệu hóa hiệu ứng đó, sau đó nếu bạn Hiến tế quái thú Rank / Link 2 để kích hoạt hiệu ứng này, bạn có thể phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Carrot" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control a Level/Link 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Carrot" once per turn this way. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level/Rank/Link 2 monster; negate that effect, then if you Tributed a Rank/Link 2 monster to activate this effect, you can destroy that card. You can only use this effect of "Spright Carrot" once per turn.


                    1 cardSpright Jet
                    1 cardSpright Jet
                    Spright Jet
                    DARK 2
                    Spright Jet
                    Tinh linh sét dị Jet
                    • ATK:

                    • 1300

                    • DEF:

                    • 700


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp / Rank 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Jet" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Spright" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Jet" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control a Level/Rank 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Jet" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Spright" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Spright Jet" once per turn.


                    1 cardSpright Red 1 cardSpright Red
                    Spright Red
                    FIRE 2
                    Spright Red
                    Tinh linh sét dị đỏ
                    • ATK:

                    • 1200

                    • DEF:

                    • 1800


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn điều khiển quái thú Cấp / Link 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Red" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp / Rank / Link 2 khác; vô hiệu hóa hiệu ứng đó, sau đó nếu bạn Hiến tế quái thú Rank / Link 2 để kích hoạt hiệu ứng này, bạn có thể phá huỷ quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Red" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control a Level/Link 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Red" once per turn this way. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level/Rank/Link 2 monster; negate that effect, then if you Tributed a Rank/Link 2 monster to activate this effect, you can destroy that monster. You can only use this effect of "Spright Red" once per turn.


                    2 cardTri-Brigade Fraktall 2 cardTri-Brigade Fraktall
                    Tri-Brigade Fraktall
                    FIRE 4
                    Tri-Brigade Fraktall
                    Tam tộc đoàn Fraktall
                    • ATK:

                    • 1900

                    • DEF:

                    • 1600


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Cấp 3 hoặc thấp hơn, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Fraktall" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can send this card from your hand or field to the GY; send 1 Level 3 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck to the GY. You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. You can only use each effect of "Tri-Brigade Fraktall" once per turn.


                    2 cardTri-Brigade Kerass 2 cardTri-Brigade Kerass
                    Tri-Brigade Kerass
                    EARTH 2
                    Tri-Brigade Kerass
                    Tam tộc đoàn Kerass
                    • ATK:

                    • 1200

                    • DEF:

                    • 1500


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú, Chiến binh, hoặc quái thú có cánh khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Kerass" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can discard 1 other Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster; Special Summon this card from your hand. You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. You can only use each effect of "Tri-Brigade Kerass" once per turn.


                    3 cardTri-Brigade Kitt 3 cardTri-Brigade Kitt
                    Tri-Brigade Kitt
                    FIRE 2
                    Tri-Brigade Kitt
                    Tam tộc đoàn Kitt
                    • ATK:

                    • 700

                    • DEF:

                    • 1000


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Tri-Brigade" từ Deck của mình tới Mộ, ngoại trừ "Tri-Brigade Kitt". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Kitt" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. If this card is sent to the GY: You can send 1 "Tri-Brigade" card from your Deck to the GY, except "Tri-Brigade Kitt". You can only use each effect of "Tri-Brigade Kitt" once per turn.


                    2 cardTri-Brigade Nervall 2 cardTri-Brigade Nervall
                    Tri-Brigade Nervall
                    WIND 1
                    Tri-Brigade Nervall
                    Tam tộc đoàn Nervall
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có Cánh từ Extra Deck của bạn, với Link Rating bằng với số bị loại bỏ, ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú, Chiến binh-Chiến binh và quái thú có Cánh làm Nguyên liệu Link cho phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Tri-Brigade" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Tri-Brigade Nervall". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Nervall" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can banish any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters in your GY; Special Summon 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast Link Monster from your Extra Deck, with Link Rating equal to the number banished, also you can only use Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters as Link Material for the rest of this turn. If this card is sent to the GY: You can add 1 "Tri-Brigade" monster from your Deck to your hand, except "Tri-Brigade Nervall". You can only use each effect of "Tri-Brigade Nervall" once per turn.


                    3 cardAsh Blossom & Joyous Spring 3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                    Ash Blossom & Joyous Spring
                    FIRE 3
                    Ash Blossom & Joyous Spring
                    Tro hoa xuân hạnh phúc
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 1800


                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                    ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                    ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                    ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                    Phân loại:

                    2 cardCalled by the Grave
                    2 cardCalled by the Grave
                    Called by the Grave
                    Spell Quick
                    Called by the Grave
                    Ngôi mộ gọi tên

                     Hiệu ứng (VN):

                     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                     Phân loại:

                     1 cardCrossout Designator
                     1 cardCrossout Designator
                     Crossout Designator
                     Spell Quick
                     Crossout Designator
                     Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

                      Hiệu ứng (VN):

                      Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
                      Phân loại:

                      2 cardFire Formation - Tenki 2 cardFire Formation - Tenki
                      Fire Formation - Tenki
                      Spell Continuous
                      Fire Formation - Tenki
                      Vũ điệu cháy - Thiên Ki

                       Hiệu ứng (VN):

                       Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


                       1 cardFoolish Burial
                       1 cardFoolish Burial
                       Foolish Burial
                       Spell Normal
                       Foolish Burial
                       Mai táng rất ngu

                        Hiệu ứng (VN):

                        Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Send 1 monster from your Deck to the GY.
                        Phân loại:

                        1 cardSpright Smashers 1 cardSpright Smashers
                        Spright Smashers
                        Spell Quick
                        Spright Smashers
                        Tinh linh sét dị nghiền nát

                         Hiệu ứng (VN):

                         Loại bỏ 1 "Springans", "Therion" hoặc "Spright" khỏi tay bạn hoặc Mộ, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                         ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Springans" từ Deck của bạn.
                         ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Therion" từ Mộ của bạn.
                         ● Loại bỏ 1 Cấp / Rank / Link 2 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển.
                         Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spright Smashers" mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Banish 1 "Springans", "Therion" or "Spright" card from your hand or GY, then activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 "Springans" monster from your Deck. ● Special Summon 1 "Therion" monster from your GY. ● Banish 1 Level/Rank/Link 2 monster you control and 1 card your opponent controls. You can only activate 1 "Spright Smashers" per turn.


                         1 cardSpright Starter
                         1 cardSpright Starter
                         Spright Starter
                         Spell Quick
                         Spright Starter
                         Tinh linh sét dị khởi đầu

                          Hiệu ứng (VN):

                          Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Spright" từ Deck của bạn, nhưng mất LP bằng ATK ban đầu của nó, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spright Starter" mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Special Summon 1 "Spright" monster from your Deck, but lose LP equal to its original ATK, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only activate 1 "Spright Starter" per turn.


                          3 cardInfinite Impermanence 3 cardInfinite Impermanence
                          Infinite Impermanence
                          Trap Normal
                          Infinite Impermanence
                          Vô thường vĩnh viễn

                           Hiệu ứng (VN):

                           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                           Phân loại:

                           1 cardTri-Brigade Revolt 1 cardTri-Brigade Revolt
                           Tri-Brigade Revolt
                           Trap Normal
                           Tri-Brigade Revolt
                           Tam tộc đoàn bạo loạn

                            Hiệu ứng (VN):

                            Triệu hồi Đặc biệt một số quái thú, Chiến binh và / hoặc quái thú có cánh của bạn, đã bị loại bỏ và / hoặc trong Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, hãy Triệu hồi Link 1 "Tri-Brigade" Link quái thú chỉ sử dụng những quái thú đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Tri-Brigade Revolt" mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Special Summon a number of your Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters, that are banished and/or in your GY, but negate their effects, then, immediately after this effect resolves, Link Summon 1 "Tri-Brigade" Link Monster using only those monsters. You can only activate 1 "Tri-Brigade Revolt" per turn.


                            1 cardAccesscode Talker 1 cardAccesscode Talker
                            Accesscode Talker
                            DARK
                            Accesscode Talker
                            Người xử mã truy cập
                            • ATK:

                            • 2300

                            • LINK-4

                            Mũi tên Link:

                            Trên

                            Trái

                            Dưới

                            Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2+ quái thú Hiệu ứng
                            Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
                            Phân loại:

                            1 cardAncient Warriors Oath - Double Dragon Lords 1 cardAncient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                            Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                            WIND
                            Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                            Cặp Tướng Hoa quốc - Song Long
                            • ATK:

                            • 1100

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Trái

                            Dưới-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
                            Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Beast-Warrior monsters, including a WIND "Ancient Warriors" monster All "Ancient Warriors" monsters you control gain 500 ATK/DEF. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" once per turn. If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Warriors" card from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can send 1 card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand.


                            1 cardApollousa, Bow of the Goddess 1 cardApollousa, Bow of the Goddess
                            Apollousa, Bow of the Goddess
                            WIND
                            Apollousa, Bow of the Goddess
                            Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
                            • ATK:

                            • 0

                            • LINK-4

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Trái

                            Dưới

                            Dưới-Phải

                            Trên


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
                            Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


                            1 cardFire Fighting Daruma Doll 1 cardFire Fighting Daruma Doll
                            Fire Fighting Daruma Doll
                            FIRE
                            Fire Fighting Daruma Doll
                            Tiểu pháp sư Hidarumar
                            • ATK:

                            • 1500

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Trái

                            Dưới-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
                            Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi quái thú Beast, Beast-Warrior và Winged Beast trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên mỗi sân; phá hủy chúng. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh, đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters This card gains 100 ATK for each Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monster on the field. Once per turn: You can target 1 Spell/Trap on each field; destroy them. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 of your Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monsters, that is banished or is in your GY; add it to your hand.


                            1 cardI:P Masquerena 1 cardI:P Masquerena
                            I:P Masquerena
                            DARK
                            I:P Masquerena
                            I:P Masquerena
                            • ATK:

                            • 800

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Trái

                            Dưới-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú không Link
                            Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


                            1 cardSalamangreat Almiraj 1 cardSalamangreat Almiraj
                            Salamangreat Almiraj
                            FIRE
                            Salamangreat Almiraj
                            Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                            • ATK:

                            • 0

                            • LINK-1

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                            (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                            1 cardScareclaw Light-Heart 1 cardScareclaw Light-Heart
                            Scareclaw Light-Heart
                            DARK
                            Scareclaw Light-Heart
                            Vuốt gây sợ Light-Heart
                            • ATK:

                            • 500

                            • LINK-1

                            Mũi tên Link:

                            Trái


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 quái thú "Scareclaw" hoặc 1 "Visas Starfrost"
                            Đối với Triệu hồi Link của lá bài này, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú trong Vùng quái thú Chính của mình làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể thêm 1 "Primitive Planet Reichphobia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Visas Starfrost": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Scareclaw Light-Heart" một lần trong mỗi Trận đấu.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 "Scareclaw" monster or 1 "Visas Starfrost" For this card's Link Summon, you can only use monsters in your Main Monster Zone as material. If this card is Link Summoned in the Extra Monster Zone: You can add 1 "Primitive Planet Reichphobia" from your Deck to your hand. If you control "Visas Starfrost": You can Special Summon this card from your GY. You can only use this effect of "Scareclaw Light-Heart" once per Duel.


                            1 cardSpright Elf
                            1 cardSpright Elf
                            Spright Elf
                            FIRE
                            Spright Elf
                            Tinh linh sét dị Elf
                            • ATK:

                            • 1400

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Trái

                            Dưới-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
                            Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.


                            1 cardSpright Sprind 1 cardSpright Sprind
                            Spright Sprind
                            FIRE
                            Spright Sprind
                            Tinh linh sét dị Sprind
                            • ATK:

                            • 1400

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Trái

                            Trên-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
                            Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Spright Sprind" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu một quái thú khác được Triệu hồi Đặc biệt trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú Xyz mà bạn điều khiển, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; trả lại nó lên tay.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. You can only use 1 of the following effects of "Spright Sprind" per turn, and only once that turn. If this card is Link Summoned: You can send 1 Level 2 monster from your Deck to the GY. If another monster is Special Summoned while this card is on the field (except during the Damage Step): You can detach 1 material from an Xyz Monster you control, then target 1 monster on the field; return it to the hand.


                            1 cardTri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager 1 cardTri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager
                            Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager
                            FIRE
                            Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager
                            Máy xông trận tam tộc đoàn Bearbrumm
                            • ATK:

                            • 1700

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Trái

                            Dưới-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú "Tri-Brigade"
                            Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ của bạn là quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Tri-Brigade" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng Deck, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Tri-Brigade" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 "Tri-Brigade" monsters You can discard 2 cards, then target 1 of your banished Level 4 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monsters; Special Summon it. If this card is sent to the GY: You can add 1 "Tri-Brigade" Spell/Trap from your Deck to your hand, then, place 1 card from your hand on the bottom of the Deck, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except "Tri-Brigade" monsters. You can only use each effect of "Tri-Brigade Bearbrumm the Rampant Rampager" once per turn.


                            1 cardTri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom 1 cardTri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom
                            Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom
                            EARTH
                            Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom
                            Đóa hoa dại tam tộc đoàn Ferrijit
                            • ATK:

                            • 1600

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Trái

                            Dưới-Trái


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
                            Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ tay của bạn, bạn cũng không thể sử dụng quái thú làm Nguyên liệu Link trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú, Chiến binh-Chiến binh, hoặc quái thú có Cánh. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters During your Main Phase: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your hand, also you cannot use monsters as Link Material for the rest of this turn, except Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monsters. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom" once per turn.


                            1 cardTri-Brigade Rugal the Silver Sheller 1 cardTri-Brigade Rugal the Silver Sheller
                            Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller
                            EARTH
                            Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller
                            Viên đạn bạc tam tộc đoàn Rugal
                            • ATK:

                            • 2300

                            • LINK-3

                            Mũi tên Link:

                            Dưới

                            Dưới-Phải

                            Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2+ quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
                            Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn, quái thú Chiến binh hoặc quái thú Có cánh từ tay hoặc Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hóa hiệu ứng của nó, đồng thời trả nó về tay trong End Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển mất 300 ATK cho mỗi Loại quái thú bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon 1 Level 4 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your hand or GY, but negate its effects, also, return it to the hand during the End Phase. If this card is sent to the GY: You can make all monsters your opponent currently controls lose 300 ATK for each Monster Type you control, until the end of this turn. You can only use each effect of "Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller" once per turn.


                            1 cardTri-Brigade Shuraig the Ominous Omen 1 cardTri-Brigade Shuraig the Ominous Omen
                            Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen
                            DARK
                            Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen
                            Chim hung bạo tam tộc đoàn Shuraig
                            • ATK:

                            • 3000

                            • LINK-4

                            Mũi tên Link:

                            Trái

                            Dưới-Trái

                            Dưới-Phải

                            Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2+ quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
                            Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc nếu (các) quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh khác được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 lá trên sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của mình lên tay của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số quái thú bị loại bỏ của bạn, quái thú-Chiến binh và quái thú có cánh. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters If this card is Special Summoned, or if another Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster(s) is Special Summoned to your field: You can banish 1 card on the field. If this card is sent to the GY: You can add 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck to your hand, whose Level is less than or equal to the number of your banished Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters. You can only use each effect of "Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen" once per turn.


                            1 cardGigantic Spright 1 cardGigantic Spright
                            Gigantic Spright
                            DARK
                            Gigantic Spright
                            Tinh linh sét dị khổng lồ
                            • ATK:

                            • 1600

                            • DEF:

                            • 1600


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Cấp 2
                            Đối với Triệu hồi Xyz của lá bài này, bạn có thể coi quái thú Link-2 mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 2 để lấy nguyên liệu. ATK ban đầu của lá bài này có quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link làm nguyên liệu sẽ tăng gấp đôi. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gigantic Spright" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Level 2 monsters For this card's Xyz Summon, you can treat Link-2 monsters you control as Level 2 monsters for material. The original ATK of this card that has a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material becomes doubled. During your Main Phase: You can activate this effect; detach 1 material from a monster you control, and if you do, Special Summon 1 Level 2 monster from your Deck, also neither player can Special Summon monsters for the rest of this turn, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only use this effect of "Gigantic Spright" once per turn.


                            1 cardNumber 29: Mannequin Cat 1 cardNumber 29: Mannequin Cat
                            Number 29: Mannequin Cat
                            LIGHT
                            Number 29: Mannequin Cat
                            COn số 29: Mèo ma-nơ-canh
                            • ATK:

                            • 2000

                            • DEF:

                            • 900


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Cấp 2
                            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân đối thủ của bạn. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của đối thủ, trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú có cùng Loại hoặc Thuộc tính từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 29: Mannequin Cat" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 face-up monster your opponent controls; Special Summon 1 monster with the same Type or Attribute from your hand, Deck, or GY. You can only use this effect of "Number 29: Mannequin Cat" once per turn.


                            Ver Spright ft Tri-Bri
                            Đơn vị đồng hành:

                            - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                            Deck được sử dụng gần đây trong OCG

                            Top