Hướng dẫn nhanh: Combo Rescue-ACE

Hướng dẫn nhanh: Combo Rescue-ACE

Rescue-ACE là bộ bài chơi theo hướng control với quái thú chủ lực là Rescue-ACE Turbulence với khả năng úp 4 phép/bẫy Rescue-ACE từ deck và khả năng bắn phá mỗi lượt!!!

Hãy cùng xem lối chơi của deck này như thế nào nhé.
Sơ lược về deck

Sơ lược về deck

Các bạn có thể xem thêm bài viết phân tích chi tiết các lá bài Rescue-ACE tại đây nhé.

Đặc điểm của tộc bài:

 • Hệ FIRE.
 • Level đa dạng từ 1 đến 9.
 • Type Warrior và Machine.
 • ATK và DEF bằng nhau.
 • Các quái thú Warrior có thể kích hoạt hiệu ứng bằng cách hiến tế chúng từ tay hoặc sân khi đối phương kích hoạt hiệu ứng quái thú ở trên sân.
 • Các quái thú Machine có hiệu ứng giúp chúng tự triệu hồi từ tay lên sân, các quái thú này còn mang hiệu ứng có thể được kích hoạt sau khi đối phương thực hiện 1 hành động nào đó.
 • Các phép/bẫy của deck đa số có thể tác động các lá bài dưới mộ, một số có thể thực hiện thêm hiệu ứng khác nếu có Hydrant ở trên sân.


Cách Rescue-ACE tương tác với đối phương

Cách Rescue-ACE tương tác với đối phương

 

Điểm mạnh của archetype

Các quái thú Rescue-ACE có thể kích hoạt hiệu ứng từ trên tay trong lượt của đối phương, điều này giúp bạn gỡ được chút lợi thế khi thua xí ngầu.

Quái thú Machine của Rescue-ACE thường có ATK/DEF cao hoặc có hiệu ứng hỗ trợ giúp những quái thú này trụ vững được trên sân lâu.

Deck có thể tạo ra được một lượng disrupt khổng lồ trong lượt của đối phương nhờ vào Turbulence.

Key card level 1 triệu hồi được từ deck nhờ vào One for One.

Key card có ATK là 0 dễ dàng search được bằng Piri Reis Map.

Key card là Warrior nên search được bằng Reinforcement of the Army.

Do không phải là một deck mang lối chơi tập trung vào extra deck, Rescue-ACE thoải mái sử dụng các lá bài mạnh như Pot of Extravagance hay Pot of Prosperity để đào key card từ bộ bài.

Điểm yếu của archetype

Các lá bài bẫy của Rescue-ACE chỉ có thể kích hoạt nếu có quái thú Rescue-ACE trên sân. Nếu như bạn dùng các lá bài làm cho các quái thú Rescue-ACE không còn face-up trên sân nữa thì những lá bài bẫy Rescue-ACE sẽ trở nên vô dụng.

Điểm yếu của deck này nằm ở 3 quái thú chính trong combo của deck bao gồm Hydrant, Air Lifter, Turbulence. Sử dụng Ash Blossom để chain vào Hydrant, Air Lifter, ALERT! hoặc Infinite Impermanence, Effect Veiler vào Turbulence sẽ làm giảm kha khá sức mạnh của deck.

Các lá bài Rescue-ACE hầu như chỉ có thể response lại các quái thú của đối phương và không thể nào ngăn được phép/bẫy của họ. Việc phải đối đầu với các deck dày phép/bẫy tạo cho Rescue-ACE một trở ngại vô cùng lớn.

Một số cách khắc phục điểm yếu của deck

Lord of the Heavenly Prison Lord of the Heavenly Prison
Lord of the Heavenly Prison

Lord of the Heavenly Prison

10

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Rock

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này trong tay của bạn sẽ bị lộ cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Trong khi lá bài này được tiết lộ bởi hiệu ứng này, các lá bài Úp trên sân không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài. Nếu một Bài Phép / Bẫy được đặt được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó, nếu bạn kích hoạt hiệu ứng này trong khi lá bài này được tiết lộ, bạn có thể tiết lộ và Úp 1 Lá Bài Phép / Bẫy trực tiếp khỏi Deck của bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Lord of the Heavenly Prison" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can activate this effect; this card in your hand becomes revealed until the end of your opponent's turn. While this card is revealed by this effect, Set cards on the field cannot be destroyed by card effects. If a Set Spell/Trap Card is activated (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then, if you activated this effect while this card was revealed, you can reveal and Set 1 Spell/Trap directly from your Deck, but banish it during the End Phase of the next turn. You can only use 1 "Lord of the Heavenly Prison" effect per turn, and only once that turn.


Called by the GraveCrossout Designator luôn là 2 lựa chọn khắc chế hand trap tốt nhất cho hầu hết các deck.

Bên cạnh khả năng giúp bạn né được Evenly Matched, Artifact Lancea còn giúp bạn đối phó với các deck mạnh lên nhờ vào banished cards.

Bạn có thể sử dụng Infinite Impermanence để vượt qua được các quái thú khó chịu của đối phương, đây cũng là 1 card câu 1 negate có họ.

Twin Twister, Cosmic Cyclone, Harpie’s Feather Duster là cách tốt nhất để qua các phép/bẫy floodgate.

Lord of the Heavenly Prison mang khả năng bảo kê vô cùng tốt cho các lá bài úp của bạn.

Đối với các deck không có lựa chọn để đối phó với phép/bẫy thì bạn cũng có thể sử dụng Solemn Judgment, lá bài này còn có thể vô hiệu hóa sự triệu hồi của các quái thú khác.


Các lá bài khác hỗ trợ cho deck

 

Hỗ trợ search

 

Các quái thú staple

Lord of the Heavenly Prison Lord of the Heavenly Prison
Lord of the Heavenly Prison

Lord of the Heavenly Prison

10

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Rock

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này trong tay của bạn sẽ bị lộ cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Trong khi lá bài này được tiết lộ bởi hiệu ứng này, các lá bài Úp trên sân không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài. Nếu một Bài Phép / Bẫy được đặt được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó, nếu bạn kích hoạt hiệu ứng này trong khi lá bài này được tiết lộ, bạn có thể tiết lộ và Úp 1 Lá Bài Phép / Bẫy trực tiếp khỏi Deck của bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Lord of the Heavenly Prison" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can activate this effect; this card in your hand becomes revealed until the end of your opponent's turn. While this card is revealed by this effect, Set cards on the field cannot be destroyed by card effects. If a Set Spell/Trap Card is activated (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then, if you activated this effect while this card was revealed, you can reveal and Set 1 Spell/Trap directly from your Deck, but banish it during the End Phase of the next turn. You can only use 1 "Lord of the Heavenly Prison" effect per turn, and only once that turn.


 

Hand trap

  

Một vài lá trap cho deck

 

Floodgate

 

Hỗ trợ đi sau

 


Extra deck

 

Quái thú link cần thiết

 

Các quái thú link 2 cho deck

Salamangreat Sunlight Wolf Salamangreat Sunlight Wolf
Salamangreat Sunlight Wolf

Salamangreat Sunlight Wolf

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Salamangreat

 • ATK:
 • 1800

Mũi tên Link:

Trên

Dưới

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng LỬA
Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


Isolde, Two Tales of the Noble Knights Isolde, Two Tales of the Noble Knights
Isolde, Two Tales of the Noble Knights

Isolde, Two Tales of the Noble Knights

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Noble Knight

 • ATK:
 • 1600

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú chiến binh
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh từ Deck của mình lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên đó, cũng như không kích hoạt hiệu ứng quái thú của chúng. Bạn có thể gửi bất kỳ số lượng bài Phép Trang bị nào với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Chiến binh từ Deck của bạn, có Cấp độ bằng với số lá bài được gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Isolde, Two Tales of the Noble Knights" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Warrior monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 Warrior monster from your Deck to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with that name, nor activate their monster effects. You can send any number of Equip Spells with different names from your Deck to the GY; Special Summon 1 Warrior monster from your Deck, whose Level equals the number of cards sent to the GY. You can only use each effect of "Isolde, Two Tales of the Noble Knights" once per turn.


 

Một vài lựa chọn khác

Accesscode Talker Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

 

Một số quái thú xyz

 

Một số quái thú sử dụng cho Dogmatika Punishment

 


Một số combo của deck

 

Các combo của Rescue-ACE

Rescue-ACE là một deck theo hướng control và phụ thuộc nhiều vào đối phương, deck không có quá nhiều combo khủng và combo cũng cần nhiều mảnh hơn các deck combo khác.

Mục tiêu cuối cùng của combo Rescue-ACE là:

 • Triệu hồi và kích hoạt thành công hiệu ứng của Turbulence.
 • Có được Impulse trên tay hoặc trên sân.
 • Có được Hydrant ở trên sân. 


Hydrant + Fire Attacker (hoặc Fire Engine)

 

Hướng thứ nhất

B1: Triệu hồi thường Hydrant.

B2: Kích hoạt hiệu ứng trên tay của Fire Attacker hoặc Fire Engine. Triệu hồi quái thú này lên sân.

B3: Kích hoạt hiệu ứng ignition của Hydrant, lấy Impulse từ deck lên tay.

Kết thúc combo: Trên sân bạn có 1 Hydrant cùng với 1 Fire Attacker hoặc Fire Engine để response lại hành động của đối phương, Impulse sẽ giúp cho bạn triệu hồi quái thú còn lại lên sân.

Hướng thứ hai

B1: Triệu hồi thường Hydrant.

B2: Kích hoạt hiệu ứng trên tay của Fire Attacker hoặc Fire Engine. Triệu hồi quái thú này lên sân.

B3: Kích hoạt hiệu ứng ignition của Hydrant, lấy Turbulence từ deck lên tay.

B4: Triệu hồi link ra quái thú I:P Masquerena bằng 2 quái thú Rescue-ACE ở trên sân.

B5: Kích hoạt hiệu ứng trên tay của Turbulence để triệu hồi lá bài này từ tay (loại bỏ 2 lá bài Rescue-ACE dưới mộ làm cost).

B6: Sử dụng hiệu ứng trên sân của Turbulence, úp từ 1 đến 4 lá bài quick-play spell/normal trap của Rescue-ACE từ deck lên sân.

Kết thúc combo.

Số lượng disruption của bạn trong lượt đối phương có thể lên đến 5!

I:P Masquerena có thể sử dụng Turbulence để triệu hồi ra Kinghtmare Unicorn và trả 1 lá bài về deck trong lượt đối thủ.

Bạn có thể triệu hồi bất kỳ quái thú link nào mà bạn muốn, mục đích chủ yếu là để có được 2 lá bài Rescue-ACE dưới mộ để trả cost cho Turbulence.

Điểm yếu của combo này là bạn không có cách để triệu hồi lại Hydrant nếu chỉ có 2 lá bài ở đầu combo, điều này làm cho ALERT! quá khó để sử dụng sau combo.

Các lá bài có thể úp lên được từ deck nhờ vào Turbulence:

 • ALERT!: thường được ưu tiên úp lên sân vì là 1 searcher.
 • RESCUE!: ưu tiên tiếp theo sau ARLERT!.
 • CONTAIN!EXTINGUISH!: độ ưu tiên như nhau và tùy vào tình huống.
 • REINFORCE!: được sử dụng nếu như bạn muốn HydrantTurbulence của bạn an toàn tuyệt đối. Bạn có thể úp lá bài này nếu mộ bạn có sẵn ALERT! hay RESCUE!. Trong lượt tiếp theo, bạn có thể dùng hiệu ứng dưới mộ của lá bài này để úp lại chúng, nhờ vào Hydrant, bạn có thể kích hoạt được các lá bài đó ngay trong lượt.


Hydrant + ALERT!

 

Các bước combo

B1: Triệu hồi thường Hydrant.

B2: Kích hoạt hiệu ứng ignition của Hydrant, lấy Turbulence từ deck lên tay.

B3: Kích hoạt ALERT!, lấy Impulse từ deck lên tay (vì bạn có Hydrant ở trên sân).

B4: Triệu hồi link ra Linkuriboh bằng Hydrant.

B5: Triệu hồi Turbulence từ tay (loại bỏ HydrantALERT! dưới mộ làm cost).

B6: Sử dụng hiệu ứng trên sân của Turbulence, úp từ 1 đến 4 lá bài quick-play spell/normal trap của Rescue-ACE từ deck lên sân.

Kết thúc combo.

Đây là 1 combo mà bạn có thể có cả được Hydrant (triệu hồi bằng Impulse) và Turbulence trên sân để có thể tận dụng triệt để hiệu ứng của các lá bài phép/bẫy Rescue-ACE.


Hydrant + RESCUE!

 

Các bước combo

B1: Triệu hồi thường Hydrant.

B2: Kích hoạt hiệu ứng ignition của Hydrant, lấy Turbulence từ deck lên tay.

B3: Triệu hồi link ra Linkuriboh bằng Hydrant.

B4: Kích hoạt RESCUE!, hồi sinh lại Hydrant từ mộ.

B5: Triệu hồi link Hiita bằng LinkuribohHydrant.

B6: Triệu hồi Turbulence từ tay (loại bỏ HydrantRESCUE! dưới mộ làm cost).

B7: Sử dụng hiệu ứng trên sân của Turbulence, úp từ 1 đến 4 lá bài quick-play spell/normal trap của Rescue-ACE từ deck lên sân.

Kết thúc combo.

Trong combo này, bạn cần lưu ý về điều kiện nguyên liệu của quái thú link 2 mà bạn sẽ triệu hồi.


Hydrant + HQ

  

Các bước combo

B1: Triệu hồi thường Hydrant.

B2: Kích hoạt hiệu ứng ignition của Hydrant, lấy Air Lifter từ deck lên tay.

B3: Kích hoạt phép môi trường Rescue-ACE HQ.

B4: Triệu hồi thường Air Lifter (nhờ vào hiệu ứng của phép môi trường HQ).

B5: Kích hoạt hiệu ứng của Air Lifter, lấy ALERT! từ deck lên tay.

B6: Kích hoạt ALERT!, lấy Turbulence từ deck lên tay.

B7: Triệu hồi link I:P Masquerena bằng Air LifterHydrant.

B8: Triệu hồi Turbulence từ tay (loại bỏ Air Lifter ALERT! dưới mộ làm cost).

B9: Sử dụng hiệu ứng trên sân của Turbulence, úp từ 1 đến 4 lá bài quick-play spell/normal trap của Rescue-ACE từ deck lên sân.

Kết thúc combo.

Đây có vẻ là một combo hoàn hảo nhất của deck khi có thể tận dụng được hiệu ứng của rất nhiều lá bài Rescue-ACE một cách triệt để.

ALERT!RESCUE! luôn là 2 ưu tiên hang đầu của Turbulence để úp lên sân. Trong lượt tiếp theo, RESCUE! sẽ triệu hồi lại Hydrant từ mộ và ALERT! sẽ có thể kích hoạt để lấy Impulse từ deck lên tay.


Hydrant + Air Lifter

 

Các bước combo

B1: Triệu hồi thường Air Lifter.

B2: Kích hoạt hiệu ứng của Air Lifter, lấy HQ từ deck lên tay.

B3: Kich hoạt phép môi trường HQ.

B4: Triệu hồi thường Hydrant (nhờ vào hiệu ứng của HQ).

B5: Kích hoạt hiệu ứng của Hydrant, lấy Turbulence từ deck lên tay.

B6: Triệu hồi link ra I:P Masquerena bằng HydrantAir Lifter.

B7: Triệu hồi đặc biệt Turbulence từ tay (loại bỏ HydrantAir Lifter dưới mộ là cost).

B8: Sử dụng hiệu ứng trên sân của Turbulence, úp từ 1 đến 4 lá bài quick-play spell/normal trap của Rescue-ACE từ deck lên sân.

Kết thúc combo.


Hydrant + Silent Wobby

 

Các bước combo

B1: Triệu hồi thường Hydrant.

B2: Kích hoạt hiệu ứng ignition của Hydrant, lấy Impulse từ deck lên tay.

B3: Triệu hồi Silent Wobby lên sân của đối phương.

B4: Silent Wobby sẽ phải bắt buộc kích hoạt hiệu ứng của nó (khi resolve: đối phương rút 1, bạn tăng 2000LP) (chain link 1).

B5: Bạn kích hoạt hiệu ứng của Impulse (quick effect) chain trực tiếp vào hiệu ứng của Silent Wobby (chain link 2), hiến tế Impulse trên tay là cost.

B6: Chuỗi chain được resolve.

 • Chain link 2 resolve trước, hiệu ứng của Impulse sẽ giúp bạn triệu hồi được Turbulence từ deck lên sân.
 • Chain link 1, resolve hiệu ứng của Silent Wobby.

B7: Sử dụng hiệu ứng trên sân của Turbulence, úp từ 1 đến 4 lá bài quick-play spell/normal trap của Rescue-ACE từ deck lên sân.

Kết thúc combo.

Đây là một combo có sử dụng 1 quái thú ngoài tộc bài Rescue-ACE chính là Silent Wobby. Một điều may mắn là hiệu ứng của Silent Wobby chỉ định đối phương của bạn sẽ là người rút bài nên sẽ không bị đụng độ với restrict của Pot of Extravagance hay Pot of Prosperity.

Tận dụng lợi thế của Hydrant khi ở trên sân, các lá bài quick-play spell/normal trap của Rescue-ACE được úp bởi hiệu ứng của các lá bài Rescue-ACE khác sẽ được kích hoạt trong cùng lượt đó. Kích hoạt ALERT!, lấy thêm 1 quái thú Rescue-ACE mà bạn muốn từ deck lên tay.

Đây cũng là một thời điểm thích hợp cho REINFORCE! phát huy được công dụng. Ở lượt kế tiếp, bạn có thể sử dụng hiệu ứng dưới mộ của REINFORCE! để úp lại ALERT! từ mộ lên sân. Và ALERT! cũng sẽ có thể được sử dụng ngay sau đó nhờ vào Hydrant để lấy thêm 1 quái thú Rescue-ACE khác nữa từ deck.


Lời kết

 

Amazing Defenders!!!

Mikanko of the Oohime Mikanko of the Oohime
Mikanko of the Oohime

Mikanko of the Oohime

6

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Mikanko

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Mikanko Kagura". Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, đối thủ của bạn cũng sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà bạn có thể nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ohime the Manifested Mikanko" một lần mỗi lượt. Bạn có thể để lộ lá bài này trong tay mình; thêm 1 lá bài "Mikanko" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ohime the Manifested Mikanko", sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 bài Phép Trang bị trong Mộ của bạn; trang bị nó cho 1 quái thú thích hợp trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Mikanko Kagura". Cannot be destroyed by battle, also your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card. You can only use each of the following effects of "Ohime the Manifested Mikanko" once per turn. You can reveal this card in your hand; add 1 "Mikanko" card from your Deck to your hand, except "Ohime the Manifested Mikanko", then discard 1 card. (Quick Effect): You can target 1 Equip Spell in your GY; equip it to 1 appropriate monster on the field.


Purrely Purrely
Purrely

Purrely

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Purrely

 • ATK:
 • 100

 • DEF:
 • 100

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép/Bẫy "Purrely" đã gửi xuống mộ lên tay của mình, đồng thời đặt phần còn lại xuống dưới cùng của lá bài. Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Một lần trong lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 bài Phép Chơi Nhanh "Purrely" trên tay của mình, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz đề cập đến nó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu và nếu bạn làm điều đó, hãy đem lá bài đã tiết lộ vào quái thú được Triệu hồi làm nguyên liệu bổ sung. (Điều này được coi như một Triệu hồi Xyz.)


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Purrely" Spell/Trap to your hand, also place the rest on the bottom of the Deck in any order. Once per turn: You can reveal 1 "Purrely" Quick-Play Spell in your hand, and if you do, Special Summon 1 Xyz Monster that mentions it from your Extra Deck, by using this face-up card you control as material, and if you do, attach the revealed card to the Summoned monster as additional material. (This is treated as an Xyz Summon.)


Expurrely Happiness Expurrely Happiness
Expurrely Happiness

Expurrely Happiness

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Purrely

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 1100

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Rank 2 mà bạn điều khiển với 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tách ra 1 nguyên liệu từ lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này . Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để phản ứng lại sự kích hoạt của hiệu ứng này nếu lá bài này có quái thú "Purrely" Cấp 1 làm nguyên liệu. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này có từ 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn: Gây 1500 sát thương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 2 monster you control with 5 or more materials. (Transfer its materials to this card.) During your Main Phase: You can detach 1 material from this card, and if you do, negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation if this card has a Level 1 "Purrely" monster as material. When an attack is declared involving this card that has 5 or more materials: Inflict 1500 damage to your opponent.


Vừa rồi mình đã đưa đến cho các bạn một vài điều cần biết về Rescue-ACE cũng như một vài combo của deck này, các bạn cũng có thể ghé xem phần trước tại đây.

Rescue-ACE là 1 trong 3 archetype được in lần đầu tiên trong deck building Amazing Defenders, 2 archetype còn lại là Mikanko và Purrely.

Trước đây mình cũng đã giới thiệu đến với các bạn tộc bài Mikanko với lối chơi cảm tử tông các quái thú 0 ATK vào quái thú của đối phương.

Còn với Rescue-ACE, đây là một deck lấy thủ và chờ thời, các quái thú tuy ATK to nhưng cũng chỉ là những cục thịt chờ bị đấm, cho nên lối chơi của deck cần phối hợp với các quái thú khác cũng như phép/bẫy để điều khiển cục diện trận đấu.

Chiến thuật còn lại là Purrely được biết đến là một deck xyz với khả năng stack nguyên liệu xyz cho quái thú với con số lên đến 1 tá!!! Hãy cùng chờ xem archetype này mang lối chơi như thế nào ở những bài viết sau của tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong TCG