Hướng dẫn chơi Rescue-ACE: Những hỗ trợ mới của deck

Hướng dẫn chơi Rescue-ACE: Những hỗ trợ mới của deck

Sự ra mắt của 2 hỗ trợ mới dành cho Rescue-ACE là Rescue-ACE PreventerEMERGENCY! liệu có thể giúp cho deck khá hơn không? Liệu deck có nhiều thay đổi hay vẫn giữ lối chơi cũ, hãy cùng xem những lá bài này làm được gì nhé.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Các hỗ trợ mới của deck

Trong box Duelist Nexus (DUNE) vừa ra mắt tại OCG, Rescue-ACE vừa được nhận thêm 2 hỗ trợ mới với hiệu ứng tạm dịch như sau:

Rescue-ACE Preventer (Quái thú Machine level 8)

Rescue-ACE Preventer Rescue-ACE Preventer
Rescue-ACE Preventer
FIRE 8
Rescue-ACE Preventer
Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.


Cả 3 hiệu ứng là hard once per turn (bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này 1 lần/lượt áp dụng lên các lá bài cùng tên khác), bạn có thể dùng mỗi hiệu ứng sau đây:

 • Triệu hồi đặc biệt quái thú này từ tay bằng cách loại bỏ 1 lá bài Rescue-ACE từ mộ (cost). (Hiệu ứng từ tay)
 • Nếu bạn có quái thú Rescue-ACE khác ở trên sân, bạn có thể úp mặt 1 quái thú có hiệu ứng của đối phương điều khiển (target), đây là một quick effect. (Hiệu ứng trên sân)
 • Nếu lá bài này được gửi xuống mộ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lại 1 quái thú Rescue-ACE của bạn đang bị loại bỏ (target), trừ level 8. (Hiệu ứng dưới mộ)

 

Preventer là 1 quái thú machine mới của Rescue-ACE mà theo mình đánh giá là ổn.

Đầu tiên thì đây là một big boss như Turbulence có thể được chủ động triệu hồi lên trong lượt của bạn bằng chính hiệu ứng của Preventer và cost rẻ gấp đôi khi so với Turbulence.

Dù không có khả năng có thể trigger để triệu hồi lên được trong lượt của đối phương như Fire AttackerFire Engine, Preventer lại là 1 Book of Moon chủ động mà không phải trông chờ vào bất kỳ hành động nào của đối phương như là 2 quái thú trên.

Vẫn còn nhiều cách khác nhau để bạn có thể lôi ra được lá bài này trong lượt của đối phương trong Rescue-ACE nên bạn không cần quá lo ngại về vấn đề này.

Còn với hiệu ứng có thể trigger của Preventer khi được gửi xuống mộ, hiệu ứng này là một cách tạo follow up cho bạn khi Preventer bị đối phương xử lý hoặc bạn có thể chủ động đưa quái thú này xuống mộ để phục vụ cho combo của chính bạn.

Việc Preventer có thể giúp bạn triệu hồi lại gần như tất cả các quái thú Rescue-ACE, trừ level 8 (hiện tại chỉ có Preventer), mở ra cho deck có thể ứng phó được với nhiều tình huống khác nhau. Tuy nhiên, để có quái thú Rescue-ACE bị loại bỏ, ngoài TurbulencePreventer có thể chủ động làm việc này ra, bạn chỉ có thể loại bỏ chúng bằng staple hoặc trông chờ vào đối phương của bạn.

Đánh giá chung thì đây là 1 quái thú Rescue-ACE mà cả 3 hiệu ứng đều có thể được chủ động kích hoạt bởi chính người chơi, một điều mà ít có quái thú Rescue-ACE nào làm được. 

EMERGENCY! (Một quick-play spell mới)

EMERGENCY!
EMERGENCY!
EMERGENCY!
Spell Quick
EMERGENCY!
KHẨN CẤP!

  Hiệu ứng (VN):

  (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
  Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn trong Thế Thủ, sau đó Hiến tế 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay hoặc sân của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "EMERGENCY!" mỗi một lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck in Defense Position, then Tribute 1 "Rescue-ACE" monster from your hand or field. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Trap in your GY; Set it. You can only use each effect of "EMERGENCY!" once per turn.


  Lá bài này vẫn luôn được tính là 1 lá bài Rescue-ACE.

  • Mỗi hiệu ứng sau của EMERGENCY! có thể được kích hoạt 1 lần/lượt (hard once per turn):
  • Triệu hồi đặc biệt từ deck 1 quái thú Rescue-ACE ở thế thủ, sau đó hiến tế 1 quái thú Rescue-ACE trên tay hoặc trên sân của bạn.

  Trong Main Phase của bạn, bạn có thể loại bỏ lá bài này (cost) để úp 1 lá bài bẫy Rescue-ACE lại từ mộ lên sân (target).


  Điều đầu tiên nhất mà mình thấy ở lá bài này chính là EMERGENCY! không hề có hiệu ứng nào phụ thuộc vào Hydrant, một tín hiệu tốt.

  Đây là 1 lá bài 2 đổi 1, sự trao đổi 1 EMERGENCY! cùng với 1 quái thú Rescue-ACE khác để lấy 1 quái thú Rescue-ACE bất kỳ mà bạn muốn từ deck là hoàn toàn xứng đáng phải không nhỉ.

  Lá bài này là một quick-play spell nên có thể chain vào hiệu ứng của đối phương để triệu hồi ra Fire Attacker hay Fire Engine để các quái thú này có thể được trigger hiệu ứng trong chain kế tiếp.

  EMERGENCY! còn có thể giúp cho các hiệu ứng trigger của các quái thú Rescue-ACE né được Infinite Impermanence hay Effect Veiler vì EMERGENCY! có thể hiến tế quái thú đang là target của 2 hand trap này. Tuy nhiên thì Hydrant vẫn là điểm yếu trong combo bởi vì các hand trap này có thể kích hoạt và vô hiệu hóa Hydrant trước khi quái thú này kích hoạt hiệu ứng, kể cả EMERGENCY! cũng không thể làm gì được.

  Ngoài ra thì đây còn là 1 Foolish Burial vì bạn cũng có thể hiến tế chính quái thú mà bạn vừa triệu hồi lên nhờ vào EMERGENCY!, tuy nhiên thì những hiệu ứng khi được triệu hồi của chúng như của Air Lifter hay Monitor sẽ không thể được kích hoạt.

  Khi ở dưới mộ thì EMERGENCY! là một phiên bản khác của REINFORCE!. REINFORCE! (bẫy) giúp bạn tái chế lại phép. Còn EMERGENCY! (phép) thì giúp bạn tái chế lại bẫy. Điểm khác là EMERGENCY! chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng tái ché này trong Main Phase của chính bạn, nhưng REINFORCE! thì có thể sử dụng được trong lượt đối phương và lá bài úp đó có thể được sử dụng ngay nếu có Hydrant.

  Không có quá nhiều điều để nói về lá bài này, luôn chơi số lượng tối đa là 3 để duy trì tính ổn định cho deck của bạn.

  Các lá bài quan trọng trong combo

  Rescue-ACE Hydrant Rescue-ACE Hydrant
  Rescue-ACE Hydrant
  FIRE 1
  Rescue-ACE Hydrant
  Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".


  EMERGENCY!
  EMERGENCY!
  EMERGENCY!
  Spell Quick
  EMERGENCY!
  KHẨN CẤP!

   Hiệu ứng (VN):

   (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn trong Thế Thủ, sau đó Hiến tế 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay hoặc sân của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "EMERGENCY!" mỗi một lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck in Defense Position, then Tribute 1 "Rescue-ACE" monster from your hand or field. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Trap in your GY; Set it. You can only use each effect of "EMERGENCY!" once per turn.


   Rescue-ACE Preventer Rescue-ACE Preventer
   Rescue-ACE Preventer
   FIRE 8
   Rescue-ACE Preventer
   Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2800


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.


   ALERT! ALERT!
   ALERT!
   Spell Quick
   ALERT!
   CẢNH BÁO!

    Hiệu ứng (VN):

    (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
    Thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Mộ của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "ALERT!" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Add 1 "Rescue-ACE" monster from your GY to your hand, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "ALERT!" per turn.


    Rescue-ACE Air Lifter
    Rescue-ACE Air Lifter
    Rescue-ACE Air Lifter
    FIRE 4
    Rescue-ACE Air Lifter
    Lính cứu hỏa tinh nhuệ nhấc khí
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1700


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Air Lifter". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Air Lifter" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Rescue-ACE" Spell from your Deck to your hand. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your hand, except "Rescue-ACE Air Lifter". You can only use each effect of "Rescue-ACE Air Lifter" once per turn.


    Tại B8 của combo, đúng là Preventer của bạn được gửi xuống mộ và đáp ứng đủ điều kiện để kích hoạt hiệu ứng, tuy nhiên theo combo ở trên, bạn chỉ có target duy nhất là Air Lifter. Vì Air Lifter đã sử dụng hiệu ứng trong lượt này, cho nên việc triệu hồi lại quái thú này thêm 1 lần nữa là thừa. Thêm vào đó, Air Lifter cần phải ở banish pile để cho hiệu ứng của Preventer trong các lượt tiếp theo.

    Tất nhiên là trong thực tế nếu bạn có quái thú Rescue-ACE khác đang bị loại bỏ ngoài Air Lifter ra, bạn hoàn toàn có thể kích hoạt hiệu ứng dưới mộ của Preventer để triệu hồi lại quái thú đó.

     

    Đánh giá riêng về Air Lifter thì đây là một quái thú với khả năng tương tác với đối phương kém nhất trong các quái thú Warrior của Rescue-ACE nhưng lại là quái thú quan trọng và xuất hiện trong hầu hết các combo của deck.    Combo 1

    (Combo 1 lá bài)

    Các lá bài cần cho combo

    Rescue-ACE Hydrant Rescue-ACE Hydrant
    Rescue-ACE Hydrant
    FIRE 1
    Rescue-ACE Hydrant
    Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".


    EMERGENCY!
    EMERGENCY!
    EMERGENCY!
    Spell Quick
    EMERGENCY!
    KHẨN CẤP!

     Hiệu ứng (VN):

     (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
     Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn trong Thế Thủ, sau đó Hiến tế 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay hoặc sân của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "EMERGENCY!" mỗi một lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck in Defense Position, then Tribute 1 "Rescue-ACE" monster from your hand or field. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Trap in your GY; Set it. You can only use each effect of "EMERGENCY!" once per turn.


     I:P Masquerena I:P Masquerena
     I:P Masquerena
     DARK
     I:P Masquerena
     I:P Masquerena
     • ATK:

     • 800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú không Link
     Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


     Rescue-ACE Preventer Rescue-ACE Preventer
     Rescue-ACE Preventer
     FIRE 8
     Rescue-ACE Preventer
     Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.


     ALERT! ALERT!
     ALERT!
     Spell Quick
     ALERT!
     CẢNH BÁO!

      Hiệu ứng (VN):

      (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
      Thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Mộ của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "ALERT!" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Add 1 "Rescue-ACE" monster from your GY to your hand, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "ALERT!" per turn.


      Rescue-ACE Air Lifter
      Rescue-ACE Air Lifter
      Rescue-ACE Air Lifter
      FIRE 4
      Rescue-ACE Air Lifter
      Lính cứu hỏa tinh nhuệ nhấc khí
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Air Lifter". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Air Lifter" một lần trong lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Rescue-ACE" Spell from your Deck to your hand. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your hand, except "Rescue-ACE Air Lifter". You can only use each effect of "Rescue-ACE Air Lifter" once per turn.


      Rescue-ACE Turbulence Rescue-ACE Turbulence
      Rescue-ACE Turbulence
      FIRE 9
      Rescue-ACE Turbulence
      Máy cứu hỏa tinh nhuệ nhiễu loạn
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 3000


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Úp tối đa 4 Phép chơi Nhanh / Bẫy Thường "Rescue-ACE" , với các tên khác nhau, trực tiếp từ Deck của bạn. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Turbulence" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can banish 2 "Rescue-ACE" cards from your GY; Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can Set up to 4 "Rescue-ACE" Quick-Play Spells / Normal Traps, with different names, directly from your Deck. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Turbulence" once per turn.


      • Air Lifter
      • EMERGENCY!
      • Hydrant
      • Turbulence
      • ALERT!
      • Preventer
      • 3 phép/bẫy Rescue-ACE khác (RESCUE!, REINFORCE!, CONTAIN! hoặc EXTINGUISH!)
      • 1 quái thú generic link 2 (gợi ý: I:P Masquerena, Hiita the Fire Charmer, Ablaze, Salamangreat Sunlight Wolf)

      Rescue-ACE Air Lifter (Bài trên tay)

      Rescue-ACE Air Lifter
      Rescue-ACE Air Lifter
      Rescue-ACE Air Lifter
      FIRE 4
      Rescue-ACE Air Lifter
      Lính cứu hỏa tinh nhuệ nhấc khí
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Air Lifter". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Air Lifter" một lần trong lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Rescue-ACE" Spell from your Deck to your hand. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your hand, except "Rescue-ACE Air Lifter". You can only use each effect of "Rescue-ACE Air Lifter" once per turn.


       

      Thực hiện combo:

      Rescue-ACE Hydrant Rescue-ACE Hydrant
      Rescue-ACE Hydrant
      FIRE 1
      Rescue-ACE Hydrant
      Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".


      EMERGENCY!
      EMERGENCY!
      EMERGENCY!
      Spell Quick
      EMERGENCY!
      KHẨN CẤP!

       Hiệu ứng (VN):

       (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
       Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn trong Thế Thủ, sau đó Hiến tế 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay hoặc sân của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "EMERGENCY!" mỗi một lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck in Defense Position, then Tribute 1 "Rescue-ACE" monster from your hand or field. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Trap in your GY; Set it. You can only use each effect of "EMERGENCY!" once per turn.


       Rescue-ACE Air Lifter
       Rescue-ACE Air Lifter
       Rescue-ACE Air Lifter
       FIRE 4
       Rescue-ACE Air Lifter
       Lính cứu hỏa tinh nhuệ nhấc khí
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1700


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Air Lifter". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Air Lifter" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Rescue-ACE" Spell from your Deck to your hand. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your hand, except "Rescue-ACE Air Lifter". You can only use each effect of "Rescue-ACE Air Lifter" once per turn.


       Rescue-ACE Turbulence Rescue-ACE Turbulence
       Rescue-ACE Turbulence
       FIRE 9
       Rescue-ACE Turbulence
       Máy cứu hỏa tinh nhuệ nhiễu loạn
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Úp tối đa 4 Phép chơi Nhanh / Bẫy Thường "Rescue-ACE" , với các tên khác nhau, trực tiếp từ Deck của bạn. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Turbulence" một lần trong mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can banish 2 "Rescue-ACE" cards from your GY; Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can Set up to 4 "Rescue-ACE" Quick-Play Spells / Normal Traps, with different names, directly from your Deck. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Turbulence" once per turn.


       B1: Triệu hồi thường Air Lifter, kích hoạt hiệu ứng trigger để lấy EMERGENCY!

       từ deck lên tay.

       B2: Kích hoạt EMERGENCY!, triệu hồi Hydrant từ deck (bắt buộc thế thủ), sau đó hiến tế Air Lifter.

       B3: Kích hoạt hiệu ứng của Hydrant, lấy Turbulence từ deck lên tay.

       Thực hiện combo

       RESCUE! RESCUE!
       RESCUE!
       Spell Quick
       RESCUE!
       GIẢI CỨU!

        Hiệu ứng (VN):

        (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
        Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "RESCUE!" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster in your GY, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can target 1 monster in your opponent's GY instead; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "RESCUE!" per turn.


        REINFORCE! REINFORCE!
        REINFORCE!
        Trap Normal
        REINFORCE!
        TĂNG CƯỜNG!

         Hiệu ứng (VN):

         (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
         Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" mà bạn điều khiển; trong thời gian còn lại của lượt này, quái thú mà bạn điều khiển tăng 1500 ATK/DEF, không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng quái thú của đối thủ và lần tiếp theo nó bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "REINFORCE!" mỗi một lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster you control; for the rest of this turn, that monster you control gains 1500 ATK/DEF, is unaffected by your opponent's monster effects, and the next time it would be destroyed by battle, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Spell in your GY; Set that card. You can only use this effect of "REINFORCE!" once per turn.


         EXTINGUISH! EXTINGUISH!
         EXTINGUISH!
         Trap Normal
         EXTINGUISH!
         DẬP LỬA!

          Hiệu ứng (VN):

          (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
          Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rescue-ACE" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn hiện đang điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú bị phá huỷ đó, hoặc của các quái thú có cùng tên gốc của nó, ở lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) If you control a "Rescue-ACE" monster: Target 1 Effect Monster your opponent controls; destroy it, then, if you currently control "Rescue-ACE Hydrant", your opponent cannot activate the effects of that destroyed monster, or of monsters with its same original name, this turn.


          ALERT! ALERT!
          ALERT!
          Spell Quick
          ALERT!
          CẢNH BÁO!

           Hiệu ứng (VN):

           (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
           Thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Mộ của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "ALERT!" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Add 1 "Rescue-ACE" monster from your GY to your hand, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "ALERT!" per turn.


           CONTAIN! CONTAIN!
           CONTAIN!
           Trap Normal
           CONTAIN!
           NGĂN NGỪA!

            Hiệu ứng (VN):

            (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
            Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rescue-ACE" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; lượt này, quái thú Hiệu ứng đó không thể tấn công, đồng thời hiệu ứng của nó cũng bị vô hiệu hoá. Nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant" đang được thực thi của hiệu ứng này, quái thú đó cũng không thể được dùng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link ở lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) If you control a "Rescue-ACE" monster: Target 1 Effect Monster your opponent controls; this turn, that Effect Monster cannot attack, also its effects are negated. If you control "Rescue-ACE Hydrant" at resolution of this effect, that monster also cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon this turn.


            Rescue-ACE Turbulence Rescue-ACE Turbulence
            Rescue-ACE Turbulence
            FIRE 9
            Rescue-ACE Turbulence
            Máy cứu hỏa tinh nhuệ nhiễu loạn
            • ATK:

            • 3000

            • DEF:

            • 3000


            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Úp tối đa 4 Phép chơi Nhanh / Bẫy Thường "Rescue-ACE" , với các tên khác nhau, trực tiếp từ Deck của bạn. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Turbulence" một lần trong mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can banish 2 "Rescue-ACE" cards from your GY; Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can Set up to 4 "Rescue-ACE" Quick-Play Spells / Normal Traps, with different names, directly from your Deck. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Turbulence" once per turn.


            B4: Kích hoạt hiệu ứng trên tay của Turbulence, triệu hồi đặc biệt quái thú này lên sân, loại bỏ Air Lifter EMERGENCY! là cost.

            B5: Kích hoạt hiệu ứng trên sân của Turbulence, úp ALERT!, RESCUE!, REINFORCE!, CONTAIN! từ deck lên sân.

            Thực hiện combo

            Rescue-ACE Hydrant Rescue-ACE Hydrant
            Rescue-ACE Hydrant
            FIRE 1
            Rescue-ACE Hydrant
            Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


            Hiệu ứng gốc (EN):

            While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".


            I:P Masquerena I:P Masquerena
            I:P Masquerena
            DARK
            I:P Masquerena
            I:P Masquerena
            • ATK:

            • 800

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Dưới-Trái

            Dưới-Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú không Link
            Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


            Rescue-ACE Preventer Rescue-ACE Preventer
            Rescue-ACE Preventer
            FIRE 8
            Rescue-ACE Preventer
            Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
            • ATK:

            • 2800

            • DEF:

            • 2800


            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.


            ALERT! ALERT!
            ALERT!
            Spell Quick
            ALERT!
            CẢNH BÁO!

             Hiệu ứng (VN):

             (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
             Thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Mộ của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "ALERT!" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Add 1 "Rescue-ACE" monster from your GY to your hand, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "ALERT!" per turn.


             B6: Nhờ vào sự có mặt của Hydrant ở trên sân, bạn có thể kích hoạt ALERT! ngay trong lượt này và bạn có thể lấy được 1 quái thú Rescue-ACE từ deck thay vì từ mộ. Kích hoạt ALERT! để lấy Preventer từ deck lên tay.

             B7: Triệu hồi đặc biệt Preventer từ tay bằng chính hiệu ứng của quái thú đó, loại bỏ ALERT! từ mộ là cost.

             B8: Triệu hồi I:P Masquerena sử dụng TurbulencePreventer làm nguyên liệu.

             Kết thúc combo.

             Bạn sẽ có một thế trận sau:

             • 3 lá bài phép/bẫy Rescue-ACE đã sẵn sàng để lật lên trong lượt của đối phương.
             • 1 I:P Masquerena có thể triệu hồi link ra 1 quái thú từ extra deck.
             • 4 lá bài khác ở trên tay (combo 1 lá bài với khởi đầu là 5 lá bài).

             Các bước, thứ tự kích hoạt hiệu ứng hợp lý và tối ưu cho board hiện tại của bạn:

             Rescue-ACE HQ Rescue-ACE HQ
             Rescue-ACE HQ
             Spell Field
             Rescue-ACE HQ
             Trụ sở cứu hỏa tinh nhuệ

              Hiệu ứng (VN):

              Trong khi đối thủ điều khiển một quái thú, tất cả quái thú "Rescue-ACE" bạn điều khiển tăng 500 CÔNG/THỦ. Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Rescue-ACE" , ngoài việc Triệu hồi Thường/Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 4 lá bài "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ và/hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              While your opponent controls a monster, all "Rescue-ACE" monsters you control gain 500 ATK/DEF. During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Rescue-ACE" monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) Once per turn: You can target 4 of your "Rescue-ACE" cards that are banished and/or in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


              RESCUE! RESCUE!
              RESCUE!
              Spell Quick
              RESCUE!
              GIẢI CỨU!

               Hiệu ứng (VN):

               (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
               Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "RESCUE!" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster in your GY, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can target 1 monster in your opponent's GY instead; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "RESCUE!" per turn.


               Rescue-ACE Hydrant Rescue-ACE Hydrant
               Rescue-ACE Hydrant
               FIRE 1
               Rescue-ACE Hydrant
               Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


               Hiệu ứng gốc (EN):

               While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".


               I:P Masquerena I:P Masquerena
               I:P Masquerena
               DARK
               I:P Masquerena
               I:P Masquerena
               • ATK:

               • 800

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú không Link
               Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


               REINFORCE! REINFORCE!
               REINFORCE!
               Trap Normal
               REINFORCE!
               TĂNG CƯỜNG!

                Hiệu ứng (VN):

                (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" mà bạn điều khiển; trong thời gian còn lại của lượt này, quái thú mà bạn điều khiển tăng 1500 ATK/DEF, không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng quái thú của đối thủ và lần tiếp theo nó bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "REINFORCE!" mỗi một lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster you control; for the rest of this turn, that monster you control gains 1500 ATK/DEF, is unaffected by your opponent's monster effects, and the next time it would be destroyed by battle, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Spell in your GY; Set that card. You can only use this effect of "REINFORCE!" once per turn.


                Knightmare Unicorn Knightmare Unicorn
                Knightmare Unicorn
                DARK
                Knightmare Unicorn
                Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 2200

                • LINK-3

                Mũi tên Link:

                Trái

                Dưới

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú với các tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                Rescue-ACE Preventer Rescue-ACE Preventer
                Rescue-ACE Preventer
                FIRE 8
                Rescue-ACE Preventer
                Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
                • ATK:

                • 2800

                • DEF:

                • 2800


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.


                ALERT! ALERT!
                ALERT!
                Spell Quick
                ALERT!
                CẢNH BÁO!

                 Hiệu ứng (VN):

                 (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                 Thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Mộ của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "ALERT!" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Add 1 "Rescue-ACE" monster from your GY to your hand, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "ALERT!" per turn.


                 Rescue-ACE Air Lifter
                 Rescue-ACE Air Lifter
                 Rescue-ACE Air Lifter
                 FIRE 4
                 Rescue-ACE Air Lifter
                 Lính cứu hỏa tinh nhuệ nhấc khí
                 • ATK:

                 • 1700

                 • DEF:

                 • 1700


                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Air Lifter". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Air Lifter" một lần trong lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Rescue-ACE" Spell from your Deck to your hand. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your hand, except "Rescue-ACE Air Lifter". You can only use each effect of "Rescue-ACE Air Lifter" once per turn.


                 B1: Kích hoạt RESCUE! để triệu hồi lại Preventer từ mộ của bạn (target).

                 B2: Sử dụng hiệu ứng của Preventer để úp mặt 1 quái thú của đối phương, do trên sân bạn có 1 quái thú Rescue-ACE khác là Hydrant. (+1 disruption)

                 B3: Kích hoạt hiệu ứng của I:P Masquerena, sử dụng quái thú này cùng với Preventer làm nguyên liệu triệu hồi link 3 ra Knightmare Unicorn.

                 Bạn nên sử dụng quái thú Preventer làm nguyên liệu thay vì là Hydrant bởi vì khi Hydrant ở trên sân, các phép/bẫy Rescue-ACE còn lại của bạn có thể phát huy được hết công dụng. Thêm vào đó bạn còn có thể tận dụng được hiệu ứng dưới mộ của Preventer trong lượt này.

                 B4: Do cả PreventerKnightmare Unicorn đều đáp ứng được yêu cầu kích hoạt hiệu ứng cùng một lúc nên bạn có thể xếp chain hiệu ứng của 2 quái thú này theo ý của bạn:

                 Kích hoạt hiệu ứng của Knightmare Unicorn (hiệu ứng trigger khi được triệu hồi link) để trả 1 lá bài trên sân lại về deck, bạn cần phải bỏ 1 lá bài trên tay làm cost. (+1 disruption)

                 Kích hoạt hiệu ứng trigger dưới mộ của Preventer (khi lá bài này được gửi xuống mộ), triệu hồi lại Air Lifter đang bị loại bỏ lên sân (target).

                 B5: Khi Air Lifter được triệu hồi, quái thú này có thể kích hoạt hiệu ứng để lấy lá bài phép Rescue-ACE (EMERGENCY!, ALERT!, RESCUE!, Rescue-ACE HQ) từ deck lên tay. (+1 follow up)

                 B6: Air Lifter có thể kích hoạt quick effect trên sân chain trực tiếp vào hiệu ứng của quái thú đối phương để triệu hồi 1 quái thú Rescue-ACE khác từ trên tay. (+1 disruption)

                 Nếu làm theo các bước theo trình tự trên, bạn sẽ có thể tạo thêm được hơn 2 lần làm gián đoạn trong lượt của đối phương bên cạnh các lá bài đã được úp nhờ vào Turbulence trong lượt vừa rồi, thêm vào đó lá 1 lá bài phép có thể giúp cho bạn lấy lại được lợi thế trong lượt đi tiếp theo.

                 Tất cả các lá bài Rescue-ACE đều có giá trị riêng của chúng

                 RESCUE! RESCUE!
                 RESCUE!
                 Spell Quick
                 RESCUE!
                 GIẢI CỨU!

                  Hiệu ứng (VN):

                  (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                  Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "RESCUE!" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster in your GY, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can target 1 monster in your opponent's GY instead; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "RESCUE!" per turn.


                  EMERGENCY!
                  EMERGENCY!
                  EMERGENCY!
                  Spell Quick
                  EMERGENCY!
                  KHẨN CẤP!

                   Hiệu ứng (VN):

                   (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn trong Thế Thủ, sau đó Hiến tế 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay hoặc sân của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "EMERGENCY!" mỗi một lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck in Defense Position, then Tribute 1 "Rescue-ACE" monster from your hand or field. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Trap in your GY; Set it. You can only use each effect of "EMERGENCY!" once per turn.


                   REINFORCE! REINFORCE!
                   REINFORCE!
                   Trap Normal
                   REINFORCE!
                   TĂNG CƯỜNG!

                    Hiệu ứng (VN):

                    (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                    Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" mà bạn điều khiển; trong thời gian còn lại của lượt này, quái thú mà bạn điều khiển tăng 1500 ATK/DEF, không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng quái thú của đối thủ và lần tiếp theo nó bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "REINFORCE!" mỗi một lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster you control; for the rest of this turn, that monster you control gains 1500 ATK/DEF, is unaffected by your opponent's monster effects, and the next time it would be destroyed by battle, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Spell in your GY; Set that card. You can only use this effect of "REINFORCE!" once per turn.


                    EXTINGUISH! EXTINGUISH!
                    EXTINGUISH!
                    Trap Normal
                    EXTINGUISH!
                    DẬP LỬA!

                     Hiệu ứng (VN):

                     (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                     Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rescue-ACE" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn hiện đang điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú bị phá huỷ đó, hoặc của các quái thú có cùng tên gốc của nó, ở lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) If you control a "Rescue-ACE" monster: Target 1 Effect Monster your opponent controls; destroy it, then, if you currently control "Rescue-ACE Hydrant", your opponent cannot activate the effects of that destroyed monster, or of monsters with its same original name, this turn.


                     ALERT! ALERT!
                     ALERT!
                     Spell Quick
                     ALERT!
                     CẢNH BÁO!

                      Hiệu ứng (VN):

                      (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                      Thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Mộ của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "ALERT!" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Add 1 "Rescue-ACE" monster from your GY to your hand, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "ALERT!" per turn.


                      CONTAIN! CONTAIN!
                      CONTAIN!
                      Trap Normal
                      CONTAIN!
                      NGĂN NGỪA!

                       Hiệu ứng (VN):

                       (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                       Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rescue-ACE" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; lượt này, quái thú Hiệu ứng đó không thể tấn công, đồng thời hiệu ứng của nó cũng bị vô hiệu hoá. Nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant" đang được thực thi của hiệu ứng này, quái thú đó cũng không thể được dùng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link ở lượt này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) If you control a "Rescue-ACE" monster: Target 1 Effect Monster your opponent controls; this turn, that Effect Monster cannot attack, also its effects are negated. If you control "Rescue-ACE Hydrant" at resolution of this effect, that monster also cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon this turn.


                       Các lá bài mà bạn nên úp bằng hiệu ứng của Turbulence ở combo trên bao gồm ALERT! (bắt buộc), RESCUE! (bắt buộc), EMERGENCY! (bắt buộc), REINFORCE! (nên úp bởi vì không phụ thuộc vào Hydrant).

                       EMERGENCY! là 1 quick-play spell và không phụ thuộc vào Hydrant, không có lý do gì để bỏ qua lá bài này được.

                       ALERT! là 1 searcher của deck khi có Hydrant ở trên sân, cho nên lá bài này cần phải xuất hiện trong combo.

                       RESCUE! có thế kích hoạt trong lượt đối phương như là 1 Monster Reborn để tạo follow up hay disruption.

                       REINFORCE! có thể bảo kê cho Hydrant của bạn và phối hợp cùng với Hydrant để úp 1 phép Rescue-ACE từ mộ và sử dụng ngay trong lượt đó luôn.

                       Tuy nhiên trên thực tế, trong lúc combo, bạn sẽ có cách để lấy ra khỏi deck được các lá bài này mà không cần đến Turbulence, vì vậy bạn sẽ rất có thể dư thêm slot để úp thêm 1 CONTAIN! hoặc 1 EXTINGUISH! hoặc cả 2.                       Combo 2

                       (Combo 1 lá bài)

                       Các lá bài cần cho combo

                       Decode Talker Heatsoul Decode Talker Heatsoul
                       Decode Talker Heatsoul
                       FIRE
                       Decode Talker Heatsoul
                       Người xử mã Heatsoul
                       • ATK:

                       • 2300

                       • LINK-3

                       Mũi tên Link:

                       Trên

                       Dưới-Trái

                       Dưới-Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2+ quái thú Cyberse với các thuộc tính khác nhau
                       Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP; rút 1 lá bài, sau đó nếu LP của bạn thấp hơn 2000, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Decode Talker Heatsoul". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Decode Talker Heatsoul" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2+ Cyberse monsters with different Attributes Gains 500 ATK for each monster it points to. (Quick Effect): You can pay 1000 LP; draw 1 card, then if your LP are 2000 or less, you can banish this card from the field, and if you do, Special Summon 1 Link-3 or lower Cyberse monster from your Extra Deck, except "Decode Talker Heatsoul". You can only use this effect of "Decode Talker Heatsoul" once per turn.


                       Salamangreat Almiraj Salamangreat Almiraj
                       Salamangreat Almiraj
                       FIRE
                       Salamangreat Almiraj
                       Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                       • ATK:

                       • 0

                       • LINK-1

                       Mũi tên Link:

                       Dưới-Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                       Rescue-ACE Hydrant Rescue-ACE Hydrant
                       Rescue-ACE Hydrant
                       FIRE 1
                       Rescue-ACE Hydrant
                       Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
                       • ATK:

                       • 0

                       • DEF:

                       • 0


                       Hiệu ứng (VN):

                       Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".


                       Salamangreat Sunlight Wolf Salamangreat Sunlight Wolf
                       Salamangreat Sunlight Wolf
                       FIRE
                       Salamangreat Sunlight Wolf
                       Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
                       • ATK:

                       • 1800

                       • LINK-2

                       Mũi tên Link:

                       Trên

                       Dưới


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Hiệu ứng LỬA
                       Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


                       Rescue-ACE Preventer Rescue-ACE Preventer
                       Rescue-ACE Preventer
                       FIRE 8
                       Rescue-ACE Preventer
                       Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
                       • ATK:

                       • 2800

                       • DEF:

                       • 2800


                       Hiệu ứng (VN):

                       Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.


                       Linkuriboh
                       Linkuriboh
                       Linkuriboh
                       DARK
                       Linkuriboh
                       Kuriboh liên kết
                       • ATK:

                       • 300

                       • LINK-1

                       Mũi tên Link:

                       Dưới


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú Cấp 1
                       Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                       • Hydrant
                       • Preventer
                       • Linkuriboh
                       • Salamangreat Almiraj
                       • Salamangreat Sunlight Wolf
                       • Decode Talker Heatsoul

                       Rescue-ACE Hydrant (Bài trên tay)

                       Rescue-ACE Hydrant Rescue-ACE Hydrant
                       Rescue-ACE Hydrant
                       FIRE 1
                       Rescue-ACE Hydrant
                       Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
                       • ATK:

                       • 0

                       • DEF:

                       • 0


                       Hiệu ứng (VN):

                       Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".


                         

                       Thực hiện combo

                       Decode Talker Heatsoul Decode Talker Heatsoul
                       Decode Talker Heatsoul
                       FIRE
                       Decode Talker Heatsoul
                       Người xử mã Heatsoul
                       • ATK:

                       • 2300

                       • LINK-3

                       Mũi tên Link:

                       Trên

                       Dưới-Trái

                       Dưới-Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2+ quái thú Cyberse với các thuộc tính khác nhau
                       Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP; rút 1 lá bài, sau đó nếu LP của bạn thấp hơn 2000, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Decode Talker Heatsoul". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Decode Talker Heatsoul" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2+ Cyberse monsters with different Attributes Gains 500 ATK for each monster it points to. (Quick Effect): You can pay 1000 LP; draw 1 card, then if your LP are 2000 or less, you can banish this card from the field, and if you do, Special Summon 1 Link-3 or lower Cyberse monster from your Extra Deck, except "Decode Talker Heatsoul". You can only use this effect of "Decode Talker Heatsoul" once per turn.


                       Salamangreat Almiraj Salamangreat Almiraj
                       Salamangreat Almiraj
                       FIRE
                       Salamangreat Almiraj
                       Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                       • ATK:

                       • 0

                       • LINK-1

                       Mũi tên Link:

                       Dưới-Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                       Rescue-ACE Hydrant Rescue-ACE Hydrant
                       Rescue-ACE Hydrant
                       FIRE 1
                       Rescue-ACE Hydrant
                       Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
                       • ATK:

                       • 0

                       • DEF:

                       • 0


                       Hiệu ứng (VN):

                       Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".


                       Salamangreat Sunlight Wolf Salamangreat Sunlight Wolf
                       Salamangreat Sunlight Wolf
                       FIRE
                       Salamangreat Sunlight Wolf
                       Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
                       • ATK:

                       • 1800

                       • LINK-2

                       Mũi tên Link:

                       Trên

                       Dưới


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Hiệu ứng LỬA
                       Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


                       Rescue-ACE Preventer Rescue-ACE Preventer
                       Rescue-ACE Preventer
                       FIRE 8
                       Rescue-ACE Preventer
                       Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
                       • ATK:

                       • 2800

                       • DEF:

                       • 2800


                       Hiệu ứng (VN):

                       Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.


                       Linkuriboh
                       Linkuriboh
                       Linkuriboh
                       DARK
                       Linkuriboh
                       Kuriboh liên kết
                       • ATK:

                       • 300

                       • LINK-1

                       Mũi tên Link:

                       Dưới


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú Cấp 1
                       Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                       B1: Triệu hồi thường Hydrant.

                       B2: Kích hoạt hiệu ứng trên sân của Hydrant, lấy Preventer từ deck lên tay.

                       B3: Triệu hồi link ra Salamangreat Almiraj bằng Hydrant.

                       B4: Kích hoạt hiệu ứng của Preventer, loại bỏ Hydrant từ mộ (cost) để triệu hồi quái thú này từ trên tay.

                       B5: Triệu hồi link Salamangreat Sunlight Wolf, sử dụng PreventerSalamangreat Almiraj làm nguyên liệu.

                       B6: Sau khi Salamangreat Sunlight Wolf được triệu hồi link, Preventer ở dưới mộ có thể kích hoạt hiệu ứng, triệu hồi Hydrant lại lên sân (target) vào ô được Salamangreat Sunlight Wolf chỉ vào.

                       B7: Kích hoạt hiệu ứng trigger của Salamangreat Sunlight Wolf (khi có quái thú triệu hồi vào ô quái thú này chỉ), lấy lại Preventer từ mộ lên tay. Lưu ý rằng từ đây cho đến hết lượt, bạn sẽ không thể triệu hồi thường/đặc biệt hoặc úp các quái thú cùng tên với quái thú được lấy lên tay bằng Sunlight Wolf.

                       B8: Triệu hồi Linkuriboh bằng Hydrant.

                       B9: Triệu hồi Decode Talker Heatsoul bằng Sunlight WolfLinkuriboh. Kích hoạt hiệu ứng của Decode Talker Heatsoul, rút 1 lá bài.

                       Kết thúc combo.

                       Bạn giờ đây có thể tận dụng được cả extra deck của mình

                       Decode Talker Heatsoul Decode Talker Heatsoul
                       Decode Talker Heatsoul
                       FIRE
                       Decode Talker Heatsoul
                       Người xử mã Heatsoul
                       • ATK:

                       • 2300

                       • LINK-3

                       Mũi tên Link:

                       Trên

                       Dưới-Trái

                       Dưới-Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2+ quái thú Cyberse với các thuộc tính khác nhau
                       Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP; rút 1 lá bài, sau đó nếu LP của bạn thấp hơn 2000, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Decode Talker Heatsoul". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Decode Talker Heatsoul" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2+ Cyberse monsters with different Attributes Gains 500 ATK for each monster it points to. (Quick Effect): You can pay 1000 LP; draw 1 card, then if your LP are 2000 or less, you can banish this card from the field, and if you do, Special Summon 1 Link-3 or lower Cyberse monster from your Extra Deck, except "Decode Talker Heatsoul". You can only use this effect of "Decode Talker Heatsoul" once per turn.


                       Salamangreat Almiraj Salamangreat Almiraj
                       Salamangreat Almiraj
                       FIRE
                       Salamangreat Almiraj
                       Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                       • ATK:

                       • 0

                       • LINK-1

                       Mũi tên Link:

                       Dưới-Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                       Salamangreat Sunlight Wolf Salamangreat Sunlight Wolf
                       Salamangreat Sunlight Wolf
                       FIRE
                       Salamangreat Sunlight Wolf
                       Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
                       • ATK:

                       • 1800

                       • LINK-2

                       Mũi tên Link:

                       Trên

                       Dưới


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Hiệu ứng LỬA
                       Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


                       Linkuriboh
                       Linkuriboh
                       Linkuriboh
                       DARK
                       Linkuriboh
                       Kuriboh liên kết
                       • ATK:

                       • 300

                       • LINK-1

                       Mũi tên Link:

                       Dưới


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú Cấp 1
                       Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                       Đây là một combo đơn giản giúp cho Rescue-ACE cộng thêm card trên tay (từ 1 thành 3) nhờ vào Heatsoul.

                       Trong combo, Sunlight Wolf có vai trò hồi phục cho bạn các quái thú Rescue-ACE cần thiết, ngoài ra thì bạn cũng có thể lấy lại Ash Blossom từ mộ nhờ vào hiệu ứng này.

                       Dưới mộ của bạn còn có 2 quái thú khác là LinkuribohAlmiraj có thể tự hồi sinh lại từ mộ bằng chính hiệu ứng của chúng.                       Deck list tham khảo

                        

                       Deck mẫu

                       Main: 43 Extra: 15

                       1 cardDogoran, the Mad Flame Kaiju 1 cardDogoran, the Mad Flame Kaiju
                       Dogoran, the Mad Flame Kaiju
                       FIRE 8
                       Dogoran, the Mad Flame Kaiju
                       Kaiju lửa giận, Dogoran
                       • ATK:

                       • 3000

                       • DEF:

                       • 1200


                       Hiệu ứng (VN):

                       Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Kaiju Counter từ bất kỳ đâu trên sân; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; destroy all monsters your opponent controls. This card cannot attack the turn this effect is activated.


                       1 cardInfernoble Knight - Renaud 1 cardInfernoble Knight - Renaud
                       Infernoble Knight - Renaud
                       FIRE 1
                       Infernoble Knight - Renaud
                       Hoả thánh kỵ Renaud
                       • ATK:

                       • 500

                       • DEF:

                       • 500


                       Hiệu ứng (VN):

                       Nếu bạn điều khiển một quái thú Chiến binh LỬA, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu được Triệu hồi theo cách này, hãy coi lá bài này như một Tuner. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Infernoble Knight - Renaud" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú Chiến binh LỬA của mình, hoặc 1 trong số các Lá bài Phép Trang bị của bạn, bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Infernoble Knight - Renaud"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infernoble Knight - Renaud" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       If you control a FIRE Warrior monster, you can Special Summon this card (from your hand). If Summoned this way, treat this card as a Tuner. You can only Special Summon "Infernoble Knight - Renaud" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can target 1 of your FIRE Warrior monsters, or 1 of your Equip Spells, that is banished or in your GY, except "Infernoble Knight - Renaud"; add it to your hand. You can only use this effect of "Infernoble Knight - Renaud" once per turn.


                       1 cardKurikara Divincarnate 1 cardKurikara Divincarnate
                       Kurikara Divincarnate
                       FIRE 1
                       Kurikara Divincarnate
                       Câu Lợi Già Hư Thiên Đồng
                       • ATK:

                       • 1500

                       • DEF:

                       • 1500


                       Hiệu ứng (VN):

                       Không thể được Triệu hồi / Úp thường. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế tất cả quái thú mặt ngửa trên sân đã kích hoạt hiệu ứng của chúng trong lượt này trong Vùng quái thú của đối thủ. Nhận 1500 ATK cho mỗi quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kurikara Divincarnate" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing all face-up monsters on the field that activated their effects this turn in your opponent's Monster Zone. Gains 1500 ATK for each monster Tributed to Special Summon this card. During your End Phase: You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field. You can only use this effect of "Kurikara Divincarnate" once per turn.


                       3 cardRescue-ACE Air Lifter
                       3 cardRescue-ACE Air Lifter
                       Rescue-ACE Air Lifter
                       FIRE 4
                       Rescue-ACE Air Lifter
                       Lính cứu hỏa tinh nhuệ nhấc khí
                       • ATK:

                       • 1700

                       • DEF:

                       • 1700


                       Hiệu ứng (VN):

                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Air Lifter". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Air Lifter" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Rescue-ACE" Spell from your Deck to your hand. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your hand, except "Rescue-ACE Air Lifter". You can only use each effect of "Rescue-ACE Air Lifter" once per turn.


                       1 cardRescue-ACE Fire Attacker 1 cardRescue-ACE Fire Attacker
                       Rescue-ACE Fire Attacker
                       FIRE 6
                       Rescue-ACE Fire Attacker
                       Tàu cứu hỏa tinh nhuệ dập lửa
                       • ATK:

                       • 2200

                       • DEF:

                       • 2200


                       Hiệu ứng (VN):

                       Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rescue-ACE" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên sân của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Fire Attacker" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu (các) lá bài được thêm lên tay đối phương, ngoại trừ bằng cách rút nó (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Fire Attacker" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       If a "Rescue-ACE" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field, except "Rescue-ACE Fire Attacker" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If a card(s) is added to your opponent's hand, except by drawing it (except during the Damage Step): You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use each effect of "Rescue-ACE Fire Attacker" once per turn.


                       1 cardRescue-ACE Fire Engine 1 cardRescue-ACE Fire Engine
                       Rescue-ACE Fire Engine
                       FIRE 7
                       Rescue-ACE Fire Engine
                       Tàu cứu hỏa tinh nhuệ động cơ lửa
                       • ATK:

                       • 2500

                       • DEF:

                       • 2500


                       Hiệu ứng (VN):

                       Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rescue-ACE" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên sân của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Fire Engine" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Fire Engine" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       If a "Rescue-ACE" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field, except "Rescue-ACE Fire Engine" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Rescue-ACE" monster from your hand, Deck, or GY. You can only use each effect of "Rescue-ACE Fire Engine" once per turn.


                       3 cardRescue-ACE Hydrant 3 cardRescue-ACE Hydrant
                       Rescue-ACE Hydrant
                       FIRE 1
                       Rescue-ACE Hydrant
                       Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
                       • ATK:

                       • 0

                       • DEF:

                       • 0


                       Hiệu ứng (VN):

                       Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".


                       3 cardRescue-ACE Impulse 3 cardRescue-ACE Impulse
                       Rescue-ACE Impulse
                       FIRE 3
                       Rescue-ACE Impulse
                       Lính cứu hỏa tinh nhuệ xung kích
                       • ATK:

                       • 1500

                       • DEF:

                       • 1500


                       Hiệu ứng (VN):

                       Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể chọn quái thú Hiệu ứng 1 mà đối thủ điều khiển có CÔNG trên cùng (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau), và cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó trên sân ở lượt này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" Máy móc từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Impulse" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       During your Main Phase: You can choose the 1 Effect Monster your opponent controls with the highest ATK (your choice, if tied), and neither player can activate that monster's effects on the field this turn. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 Machine "Rescue-ACE" monster from your Deck. You can only use each effect of "Rescue-ACE Impulse" once per turn.


                       2 cardRescue-ACE Preventer 2 cardRescue-ACE Preventer
                       Rescue-ACE Preventer
                       FIRE 8
                       Rescue-ACE Preventer
                       Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
                       • ATK:

                       • 2800

                       • DEF:

                       • 2800


                       Hiệu ứng (VN):

                       Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.


                       2 cardRescue-ACE Turbulence 2 cardRescue-ACE Turbulence
                       Rescue-ACE Turbulence
                       FIRE 9
                       Rescue-ACE Turbulence
                       Máy cứu hỏa tinh nhuệ nhiễu loạn
                       • ATK:

                       • 3000

                       • DEF:

                       • 3000


                       Hiệu ứng (VN):

                       Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Úp tối đa 4 Phép chơi Nhanh / Bẫy Thường "Rescue-ACE" , với các tên khác nhau, trực tiếp từ Deck của bạn. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Turbulence" một lần trong mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       You can banish 2 "Rescue-ACE" cards from your GY; Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can Set up to 4 "Rescue-ACE" Quick-Play Spells / Normal Traps, with different names, directly from your Deck. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Turbulence" once per turn.


                       3 cardAsh Blossom & Joyous Spring 3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                       Ash Blossom & Joyous Spring
                       FIRE 3
                       Ash Blossom & Joyous Spring
                       Tro hoa xuân hạnh phúc
                       • ATK:

                       • 0

                       • DEF:

                       • 1800


                       Hiệu ứng (VN):

                       Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                       ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                       ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                       ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                       Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                       Phân loại:

                       2 cardEffect Veiler 2 cardEffect Veiler
                       Effect Veiler
                       LIGHT 1
                       Effect Veiler
                       Người che đậy hiệu ứng
                       • ATK:

                       • 0

                       • DEF:

                       • 0


                       Hiệu ứng (VN):

                       Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
                       Phân loại:

                       1 cardALERT! 1 cardALERT!
                       ALERT!
                       Spell Quick
                       ALERT!
                       CẢNH BÁO!

                        Hiệu ứng (VN):

                        (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                        Thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Mộ của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "ALERT!" mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Add 1 "Rescue-ACE" monster from your GY to your hand, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "ALERT!" per turn.


                        1 cardCalled by the Grave
                        1 cardCalled by the Grave
                        Called by the Grave
                        Spell Quick
                        Called by the Grave
                        Ngôi mộ gọi tên

                         Hiệu ứng (VN):

                         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                         Phân loại:

                         3 cardEMERGENCY!
                         3 cardEMERGENCY!
                         EMERGENCY!
                         Spell Quick
                         EMERGENCY!
                         KHẨN CẤP!

                          Hiệu ứng (VN):

                          (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                          Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn trong Thế Thủ, sau đó Hiến tế 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay hoặc sân của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "EMERGENCY!" mỗi một lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck in Defense Position, then Tribute 1 "Rescue-ACE" monster from your hand or field. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Trap in your GY; Set it. You can only use each effect of "EMERGENCY!" once per turn.


                          1 cardLiving Fossil 1 cardLiving Fossil
                          Living Fossil
                          Spell Equip
                          Living Fossil
                          Di tích sống của động vật

                           Hiệu ứng (VN):

                           Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị cho nó lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân (ngay cả khi lá bài này đã rời khỏi sân). Khi lá bài này rời khỏi sân, loại bỏ quái thú được trang bị. Quái thú được trang bị mất 1000 ATK / DEF, đồng thời các hiệu ứng của nó cũng bị vô hiệu hóa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Living Fossil" mỗi lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Activate this card by targeting 1 Level 4 or lower monster in your GY; Special Summon it and equip it with this card, but banish it when it leaves the field (even if this card has left the field). When this card leaves the field, banish the equipped monster. The equipped monster loses 1000 ATK/DEF, also its effects are negated. You can only activate 1 "Living Fossil" per turn.


                           1 cardOne for One
                           1 cardOne for One
                           One for One
                           Spell Normal
                           One for One
                           Một đổi một

                            Hiệu ứng (VN):

                            Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


                            3 cardPot of Prosperity
                            3 cardPot of Prosperity
                            Pot of Prosperity
                            Spell Normal
                            Pot of Prosperity
                            Hũ nhường vàng

                             Hiệu ứng (VN):

                             Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                             Phân loại:

                             1 cardReinforcement of the Army
                             1 cardReinforcement of the Army
                             Reinforcement of the Army
                             Spell Normal
                             Reinforcement of the Army
                             Quân tiếp viện

                              Hiệu ứng (VN):

                              Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


                              1 cardRescue-ACE HQ 1 cardRescue-ACE HQ
                              Rescue-ACE HQ
                              Spell Field
                              Rescue-ACE HQ
                              Trụ sở cứu hỏa tinh nhuệ

                               Hiệu ứng (VN):

                               Trong khi đối thủ điều khiển một quái thú, tất cả quái thú "Rescue-ACE" bạn điều khiển tăng 500 CÔNG/THỦ. Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Rescue-ACE" , ngoài việc Triệu hồi Thường/Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 4 lá bài "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ và/hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá bài.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               While your opponent controls a monster, all "Rescue-ACE" monsters you control gain 500 ATK/DEF. During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Rescue-ACE" monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) Once per turn: You can target 4 of your "Rescue-ACE" cards that are banished and/or in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


                               1 cardRESCUE! 1 cardRESCUE!
                               RESCUE!
                               Spell Quick
                               RESCUE!
                               GIẢI CỨU!

                                Hiệu ứng (VN):

                                (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                                Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "RESCUE!" mỗi lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster in your GY, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can target 1 monster in your opponent's GY instead; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "RESCUE!" per turn.


                                2 cardSmall World 2 cardSmall World
                                Small World
                                Spell Normal
                                Small World
                                Thế giới nhỏ

                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Để lộ 1 quái thú trong tay của bạn, chọn 1 quái thú từ Deck của bạn có đúng 1 quái thú cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF và loại bỏ quái thú đã lộ ra khỏi tay bạn. Sau đó, thêm từ Deck lên tay của bạn 1 quái thú có chính xác 1 cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF với quái thú được chọn từ Deck của bạn và loại bỏ lá bài được chọn từ Deck úp xuống. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Small World" mỗi lượt.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 Reveal 1 monster in your hand, choose 1 monster from your Deck that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF, and banish the revealed monster from your hand face-down. Then add, from the Deck to your hand, 1 monster that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF as the monster chosen from your Deck, and banish the card chosen from the Deck face-down. You can only activate 1 "Small World" per turn.


                                 1 cardCONTAIN! 1 cardCONTAIN!
                                 CONTAIN!
                                 Trap Normal
                                 CONTAIN!
                                 NGĂN NGỪA!

                                  Hiệu ứng (VN):

                                  (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                                  Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rescue-ACE" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; lượt này, quái thú Hiệu ứng đó không thể tấn công, đồng thời hiệu ứng của nó cũng bị vô hiệu hoá. Nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant" đang được thực thi của hiệu ứng này, quái thú đó cũng không thể được dùng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link ở lượt này.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) If you control a "Rescue-ACE" monster: Target 1 Effect Monster your opponent controls; this turn, that Effect Monster cannot attack, also its effects are negated. If you control "Rescue-ACE Hydrant" at resolution of this effect, that monster also cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon this turn.


                                  1 cardEXTINGUISH! 1 cardEXTINGUISH!
                                  EXTINGUISH!
                                  Trap Normal
                                  EXTINGUISH!
                                  DẬP LỬA!

                                   Hiệu ứng (VN):

                                   (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                                   Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rescue-ACE" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn hiện đang điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú bị phá huỷ đó, hoặc của các quái thú có cùng tên gốc của nó, ở lượt này.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) If you control a "Rescue-ACE" monster: Target 1 Effect Monster your opponent controls; destroy it, then, if you currently control "Rescue-ACE Hydrant", your opponent cannot activate the effects of that destroyed monster, or of monsters with its same original name, this turn.


                                   2 cardInfinite Impermanence 2 cardInfinite Impermanence
                                   Infinite Impermanence
                                   Trap Normal
                                   Infinite Impermanence
                                   Vô thường vĩnh viễn

                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                                    Phân loại:

                                    1 cardREINFORCE! 1 cardREINFORCE!
                                    REINFORCE!
                                    Trap Normal
                                    REINFORCE!
                                    TĂNG CƯỜNG!

                                     Hiệu ứng (VN):

                                     (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                                     Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" mà bạn điều khiển; trong thời gian còn lại của lượt này, quái thú mà bạn điều khiển tăng 1500 ATK/DEF, không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng quái thú của đối thủ và lần tiếp theo nó bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "REINFORCE!" mỗi một lượt.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster you control; for the rest of this turn, that monster you control gains 1500 ATK/DEF, is unaffected by your opponent's monster effects, and the next time it would be destroyed by battle, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Spell in your GY; Set that card. You can only use this effect of "REINFORCE!" once per turn.


                                     1 cardAccesscode Talker 1 cardAccesscode Talker
                                     Accesscode Talker
                                     DARK
                                     Accesscode Talker
                                     Người xử mã truy cập
                                     • ATK:

                                     • 2300

                                     • LINK-4

                                     Mũi tên Link:

                                     Trên

                                     Trái

                                     Dưới

                                     Phải


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     2+ quái thú Hiệu ứng
                                     Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
                                     Phân loại:

                                     1 cardDecode Talker Heatsoul 1 cardDecode Talker Heatsoul
                                     Decode Talker Heatsoul
                                     FIRE
                                     Decode Talker Heatsoul
                                     Người xử mã Heatsoul
                                     • ATK:

                                     • 2300

                                     • LINK-3

                                     Mũi tên Link:

                                     Trên

                                     Dưới-Trái

                                     Dưới-Phải


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     2+ quái thú Cyberse với các thuộc tính khác nhau
                                     Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP; rút 1 lá bài, sau đó nếu LP của bạn thấp hơn 2000, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Decode Talker Heatsoul". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Decode Talker Heatsoul" một lần mỗi lượt.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     2+ Cyberse monsters with different Attributes Gains 500 ATK for each monster it points to. (Quick Effect): You can pay 1000 LP; draw 1 card, then if your LP are 2000 or less, you can banish this card from the field, and if you do, Special Summon 1 Link-3 or lower Cyberse monster from your Extra Deck, except "Decode Talker Heatsoul". You can only use this effect of "Decode Talker Heatsoul" once per turn.


                                     1 cardHiita the Fire Charmer, Ablaze 1 cardHiita the Fire Charmer, Ablaze
                                     Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                                     FIRE
                                     Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                                     Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
                                     • ATK:

                                     • 1850

                                     • LINK-2

                                     Mũi tên Link:

                                     Dưới-Trái

                                     Dưới-Phải


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
                                     (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                                     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.


                                     1 cardI:P Masquerena 1 cardI:P Masquerena
                                     I:P Masquerena
                                     DARK
                                     I:P Masquerena
                                     I:P Masquerena
                                     • ATK:

                                     • 800

                                     • LINK-2

                                     Mũi tên Link:

                                     Dưới-Trái

                                     Dưới-Phải


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     2 quái thú không Link
                                     Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


                                     1 cardIsolde, Two Tales of the Noble Knights
                                     1 cardIsolde, Two Tales of the Noble Knights
                                     Isolde, Two Tales of the Noble Knights
                                     LIGHT
                                     Isolde, Two Tales of the Noble Knights
                                     Hồi ức của các thánh kỵ, Isolde
                                     • ATK:

                                     • 1600

                                     • LINK-2

                                     Mũi tên Link:

                                     Dưới-Trái

                                     Dưới-Phải


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     2 quái thú chiến binh
                                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh từ Deck của mình lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên đó, cũng như không kích hoạt hiệu ứng quái thú của chúng. Bạn có thể gửi bất kỳ số lượng bài Phép Trang bị nào với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Chiến binh từ Deck của bạn, có Cấp độ bằng với số lá bài được gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Isolde, Two Tales of the Noble Knights" một lần trong lượt.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     2 Warrior monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 Warrior monster from your Deck to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with that name, nor activate their monster effects. You can send any number of Equip Spells with different names from your Deck to the GY; Special Summon 1 Warrior monster from your Deck, whose Level equals the number of cards sent to the GY. You can only use each effect of "Isolde, Two Tales of the Noble Knights" once per turn.


                                     1 cardKnightmare Phoenix 1 cardKnightmare Phoenix
                                     Knightmare Phoenix
                                     FIRE
                                     Knightmare Phoenix
                                     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                                     • ATK:

                                     • 1900

                                     • LINK-2

                                     Mũi tên Link:

                                     Trên

                                     Phải


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     2 quái thú có tên khác nhau
                                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                                     1 cardKnightmare Unicorn 1 cardKnightmare Unicorn
                                     Knightmare Unicorn
                                     DARK
                                     Knightmare Unicorn
                                     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                                     • ATK:

                                     • 2200

                                     • LINK-3

                                     Mũi tên Link:

                                     Trái

                                     Dưới

                                     Phải


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     2+ quái thú với các tên khác nhau
                                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                                     1 cardLinkuriboh
                                     1 cardLinkuriboh
                                     Linkuriboh
                                     DARK
                                     Linkuriboh
                                     Kuriboh liên kết
                                     • ATK:

                                     • 300

                                     • LINK-1

                                     Mũi tên Link:

                                     Dưới


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     1 quái thú Cấp 1
                                     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                                     1 cardRelinquished Anima 1 cardRelinquished Anima
                                     Relinquished Anima
                                     DARK
                                     Relinquished Anima
                                     Vật hy sinh Anima
                                     • ATK:

                                     • 0

                                     • LINK-1

                                     Mũi tên Link:

                                     Trên


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     1 quái thú Cấp 1, ngoại trừ Token
                                     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa mà lá bài này chỉ đến; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Relinquished Anima" một lần mỗi lượt. Lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú được trang bị đó.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     1 Level 1 monster, except a Token You can target 1 face-up monster this card points to; equip that face-up monster to this card (max. 1). You can only use this effect of "Relinquished Anima" once per turn. This card gains ATK equal to that equipped monster's.


                                     1 cardSalamangreat Almiraj 1 cardSalamangreat Almiraj
                                     Salamangreat Almiraj
                                     FIRE
                                     Salamangreat Almiraj
                                     Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                                     • ATK:

                                     • 0

                                     • LINK-1

                                     Mũi tên Link:

                                     Dưới-Phải


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                                     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                                     2 cardSalamangreat Sunlight Wolf 2 cardSalamangreat Sunlight Wolf
                                     Salamangreat Sunlight Wolf
                                     FIRE
                                     Salamangreat Sunlight Wolf
                                     Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
                                     • ATK:

                                     • 1800

                                     • LINK-2

                                     Mũi tên Link:

                                     Trên

                                     Dưới


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     2 quái thú Hiệu ứng LỬA
                                     Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


                                     1 cardUnderworld Goddess of the Closed World 1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                                     Underworld Goddess of the Closed World
                                     LIGHT
                                     Underworld Goddess of the Closed World
                                     Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
                                     • ATK:

                                     • 3000

                                     • LINK-5

                                     Mũi tên Link:

                                     Dưới

                                     Dưới-Phải

                                     Phải

                                     Trên-Phải

                                     Trên


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     4+ quái thú Hiệu ứng
                                     Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


                                     1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir 1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                                     Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                                     EARTH
                                     Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                                     Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                                     • ATK:

                                     • 2100

                                     • DEF:

                                     • 2000


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     2 quái thú Cấp 4
                                     Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


                                     1 cardTornado Dragon 1 cardTornado Dragon
                                     Tornado Dragon
                                     WIND
                                     Tornado Dragon
                                     Rồng lốc xoáy
                                     • ATK:

                                     • 2100

                                     • DEF:

                                     • 2000


                                     Hiệu ứng (VN):

                                     2 quái thú Cấp 4
                                     Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     2 Level 4 monsters Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it.


                                      

                                     RESCUE! và ALERT! (Core deck)

                                     RESCUE! RESCUE!
                                     RESCUE!
                                     Spell Quick
                                     RESCUE!
                                     GIẢI CỨU!

                                      Hiệu ứng (VN):

                                      (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                                      Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "RESCUE!" mỗi lượt.


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster in your GY, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can target 1 monster in your opponent's GY instead; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "RESCUE!" per turn.


                                      ALERT! ALERT!
                                      ALERT!
                                      Spell Quick
                                      ALERT!
                                      CẢNH BÁO!

                                       Hiệu ứng (VN):

                                       (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                                       Thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Mộ của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "ALERT!" mỗi lượt.


                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                       (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Add 1 "Rescue-ACE" monster from your GY to your hand, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "ALERT!" per turn.


                                       Số lượng ALERT!RESCUE! có thay đổi giảm xuống để nhường chỗ cho EMERGENCY!. Các lá bài này có thể được úp lại từ mộ bằng REINFORCE!, cũng như HQ sẽ có thể đưa lại chúng về deck để duy trì nguồn tài nguyên cho bộ bài.

                                       Rescue-ACE Fire Engine và Rescue-ACE Monitor (Core deck)

                                       Rescue-ACE Fire Engine Rescue-ACE Fire Engine
                                       Rescue-ACE Fire Engine
                                       FIRE 7
                                       Rescue-ACE Fire Engine
                                       Tàu cứu hỏa tinh nhuệ động cơ lửa
                                       • ATK:

                                       • 2500

                                       • DEF:

                                       • 2500


                                       Hiệu ứng (VN):

                                       Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rescue-ACE" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên sân của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Fire Engine" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Fire Engine" một lần trong lượt.


                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                       If a "Rescue-ACE" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field, except "Rescue-ACE Fire Engine" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Rescue-ACE" monster from your hand, Deck, or GY. You can only use each effect of "Rescue-ACE Fire Engine" once per turn.


                                       Rescue-ACE Monitor Rescue-ACE Monitor
                                       Rescue-ACE Monitor
                                       FIRE 4
                                       Rescue-ACE Monitor
                                       Lính cứu hỏa tinh nhuệ thâm nhập
                                       • ATK:

                                       • 1800

                                       • DEF:

                                       • 1800


                                       Hiệu ứng (VN):

                                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Bẫy "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Monitor"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Monitor" một lần trong lượt.


                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                       If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Rescue-ACE" Trap from your Deck to your hand. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field, then target 1 "Rescue-ACE" monster in your GY, except "Rescue-ACE Monitor"; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Monitor" once per turn.


                                       Monitor không còn cần thiết cho deck vì bạn không cần phải search trap nữa, hiệu ứng hồi sinh cũng tương đối bị động. Toàn bộ nhiệm vụ của Monitor sẽ được giao lại cho TurbulencePreventer.

                                       Fire Engine giờ đây chỉ cần chơi 1 trong bộ bài để nhường slot cho Preventer.

                                       Pot of Extravagance và Pot of Prosperity (Extra deck)

                                       Pot of Extravagance
                                       Pot of Extravagance
                                       Pot of Extravagance
                                       Spell Normal
                                       Pot of Extravagance
                                       Hũ tham vàng

                                        Hiệu ứng (VN):

                                        Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                        At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.
                                        Phân loại:

                                        Pot of Prosperity
                                        Pot of Prosperity
                                        Pot of Prosperity
                                        Spell Normal
                                        Pot of Prosperity
                                        Hũ nhường vàng

                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                                         Phân loại:

                                         Rescue-ACE sau đợt hỗ trợ lần này đã có thể tận dụng được extra deck nhiều hơn trước, việc loại bỏ số lá bài ngẫu nhiên từ extra deck sẽ có thể ảnh hưởng tới combo của deck, do đó Pot of Prosperity sẽ thay thế vị trí cho Pot of Extravagance thực hiện nhiệm vụ đào tài nguyên. 

                                         Effect Veiler, Ghost Belle & Haunted Mansion, Nibiru và the Primal Being (Hand trap)

                                         Effect Veiler Effect Veiler
                                         Effect Veiler
                                         LIGHT 1
                                         Effect Veiler
                                         Người che đậy hiệu ứng
                                         • ATK:

                                         • 0

                                         • DEF:

                                         • 0


                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
                                         Phân loại:

                                         Ghost Belle & Haunted Mansion Ghost Belle & Haunted Mansion
                                         Ghost Belle & Haunted Mansion
                                         EARTH 3
                                         Ghost Belle & Haunted Mansion
                                         Ma trẻ con ám biệt thự
                                         • ATK:

                                         • 0

                                         • DEF:

                                         • 1800


                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá kích hoạt đó.
                                         ● Thêm (các) lá bài từ Mộ lên tay bài, Deck và / hoặc Extra Deck.
                                         ● Triệu hồi Đặc biệt (các) Lá bài quái thú từ Mộ.
                                         ● Loại bỏ (các) lá bài khỏi Mộ.
                                         Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Belle & Haunted Mansion" một lần mỗi lượt.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that activation. ● Add a card(s) from the GY to the hand, Deck, and/or Extra Deck. ● Special Summon a Monster Card(s) from the GY. ● Banish a card(s) from the GY. You can only use this effect of "Ghost Belle & Haunted Mansion" once per turn.
                                         Phân loại:

                                         Nibiru, the Primal Being Nibiru, the Primal Being
                                         Nibiru, the Primal Being
                                         LIGHT 11
                                         Nibiru, the Primal Being
                                         Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
                                         • ATK:

                                         • 3000

                                         • DEF:

                                         • 600


                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
                                         Phân loại:

                                         Deck có thể nâng được số lượng hand trap lên kha khá, nhờ vào combo Heatsoul giúp cho bạn có cơ hội kéo thêm được bài từ deck.

                                         Khả năng lấy lại lợi thế khi thua xí ngầu của deck cũng được nâng lên một ít

                                         Rescue-ACE Fire Engine Rescue-ACE Fire Engine
                                         Rescue-ACE Fire Engine
                                         FIRE 7
                                         Rescue-ACE Fire Engine
                                         Tàu cứu hỏa tinh nhuệ động cơ lửa
                                         • ATK:

                                         • 2500

                                         • DEF:

                                         • 2500


                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rescue-ACE" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên sân của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Fire Engine" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Fire Engine" một lần trong lượt.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         If a "Rescue-ACE" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field, except "Rescue-ACE Fire Engine" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Rescue-ACE" monster from your hand, Deck, or GY. You can only use each effect of "Rescue-ACE Fire Engine" once per turn.


                                         Rescue-ACE Preventer Rescue-ACE Preventer
                                         Rescue-ACE Preventer
                                         FIRE 8
                                         Rescue-ACE Preventer
                                         Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
                                         • ATK:

                                         • 2800

                                         • DEF:

                                         • 2800


                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.


                                         Rescue-ACE Impulse Rescue-ACE Impulse
                                         Rescue-ACE Impulse
                                         FIRE 3
                                         Rescue-ACE Impulse
                                         Lính cứu hỏa tinh nhuệ xung kích
                                         • ATK:

                                         • 1500

                                         • DEF:

                                         • 1500


                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể chọn quái thú Hiệu ứng 1 mà đối thủ điều khiển có CÔNG trên cùng (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau), và cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó trên sân ở lượt này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" Máy móc từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Impulse" một lần trong lượt.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         During your Main Phase: You can choose the 1 Effect Monster your opponent controls with the highest ATK (your choice, if tied), and neither player can activate that monster's effects on the field this turn. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 Machine "Rescue-ACE" monster from your Deck. You can only use each effect of "Rescue-ACE Impulse" once per turn.


                                         Rescue-ACE Air Lifter
                                         Rescue-ACE Air Lifter
                                         Rescue-ACE Air Lifter
                                         FIRE 4
                                         Rescue-ACE Air Lifter
                                         Lính cứu hỏa tinh nhuệ nhấc khí
                                         • ATK:

                                         • 1700

                                         • DEF:

                                         • 1700


                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Air Lifter". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Air Lifter" một lần trong lượt.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Rescue-ACE" Spell from your Deck to your hand. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your hand, except "Rescue-ACE Air Lifter". You can only use each effect of "Rescue-ACE Air Lifter" once per turn.


                                         Rescue-ACE Fire Attacker Rescue-ACE Fire Attacker
                                         Rescue-ACE Fire Attacker
                                         FIRE 6
                                         Rescue-ACE Fire Attacker
                                         Tàu cứu hỏa tinh nhuệ dập lửa
                                         • ATK:

                                         • 2200

                                         • DEF:

                                         • 2200


                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rescue-ACE" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên sân của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Fire Attacker" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu (các) lá bài được thêm lên tay đối phương, ngoại trừ bằng cách rút nó (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Fire Attacker" một lần trong lượt.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         If a "Rescue-ACE" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field, except "Rescue-ACE Fire Attacker" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If a card(s) is added to your opponent's hand, except by drawing it (except during the Damage Step): You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use each effect of "Rescue-ACE Fire Attacker" once per turn.


                                         Bản thân các quái thú Rescue-ACE Warrior cũng là hand trap, với sự ra mắt của Preventer, deck có thể tạo được 1 disruption trong lượt của đối phương bằng các quái thú Rescue-ACE. Tuy nhiên đây vẫn là thể bị động của bạn vì bản chất của các quái thú này là ngồi chờ đối phương hành động.

                                          

                                         Một combo nhỏ để tạo disruption trong lượt đối phương có thể giúp bạn lấy lại một chút lợi thế khi thua xí ngầu có thể được thực hiện bởi ImpulsePreventer. Tuy nhiên thì để thực hiện được điều này, bạn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào đối thủ của bạn, nhưng mà lấy lại được một ít lợi thế vẫn đỡ hơn là chịu trận khi đến lượt sau bạn sẽ ăn kha khá disruption của đối phương phải không nào.

                                         Đối phương sẽ giúp cho bạn bằng cách kích hoạt hiệu ứng quái thú ở trên sân 2 lần và triệu hồi đặc biệt 1 quái thú. Một điều đơn giản khi mà hầu hết các deck combo hay một số deck control hiện tại đều cần đến sự triệu hồi đặc biệt cũng như kích hoạt hiệu ứng quái thú trên sân.

                                          

                                         Bài trên tay: 1 Impulse, 1 Preventer.

                                         Thứ tự các tượng tác của đối phương cần thiết cho combo:

                                         => kích hoạt hiệu ứng quái thú trên sân lần 1.

                                         => triệu hồi đặc biệt quái thú.

                                         => kích hoạt hiệu ứng quái thú trên sân lần 2.

                                         Trong lần kích hoạt hiệu ứng quái thú đầu tiên, bạn kích hoạt hiệu ứng của Impulse ở trên tay, hiến tế quái thú này (cost) để triệu hồi Fire Engine từ trong deck.

                                         Khi đối phương triệu hồi đặc biệt 1 quái thú lên sân, Fire Engine sẽ đáp ứng điều kiện kích hoạt hiệu ứng, triệu hồi Air Lifter từ deck lên sân.

                                         Air Lifter có thể kích hoạt hiệu ứng để lấy EMERGENCY! cho lượt tiếp theo.

                                         Ở lần kích hoạt hiệu ứng thứ 2, bạn dụng hiệu ứng của Air Lifter ở trên sân, hiến tế quái thú này (cost) để triệu hồi Preventer từ trên tay.

                                         Preventer đã đáp ứng đủ điều kiện để có thể úp được 1 quái thú của đối phương làm gián đoạn combo của họ.

                                          

                                         Một tương tác nhỏ mà bạn có thể thực hiện được trong lượt của đối phương tạo được 1 lần sấp mặt quái thú đối phương trong lượt của họ và 1 EMERGENCY! để có thể combo được trong lượt tiếp theo.

                                         Tuy nhiên thì khả năng có thể tạo được những lần gián đoãn như thế này trong lượt của đối phương vẫn còn rất khó khăn nếu như đối phương của bạn biết cách đối phó với Rescue-ACE.

                                         ImpulseAir Lifter chỉ có thể kích hoạt nếu hành động gần nhất là quái thú trên sân đối phương kích hoạt hiệu ứng,vì thế nếu đối phương của bạn khéo léo xếp chuỗi chain có thể khóa được hiệu ứng của 2 quái thú này rất dễ dàng.

                                         Các quái thú mang hiệu ứng trigger có thể kích hoạt khi được triệu hồi đặc biệt có thể lách được hiệu ứng của quái thú được triệu hồi bởi Fire Engine. Khi Impulse hay Air Lifter được triệu hồi lên sân bởi Fire Engine, các quái thú này sẽ không có cơ hội sử dụng quick effect của chúng trong tình huống này.

                                         Combo này cũng có thể được thực hiện bởi 2 quái thú bao gồm 1 Impulse và 1 Fire Attacker hoặc Fire Engine. Với 2 lá bài này, nếu đối phương sử dụng hiệu ứng quái thú trên sân, bạn sẽ có thể có ngay được 1 lần úp mặt nhờ vào Preventer.

                                          

                                         Bài trên tay: 1 Impulse, 1 Fire Attacker.

                                         Khi đối phương kích hoạt hiệu ứng quái thú trên sân, bạn có thể hiến tế Impulse từ trên tay (cost) để triệu hồi Preventer từ trong deck lên sân.

                                         Fire Attacker ở trên tay đã đáp ứng đủ điều kiện trigger, nếu có 1 quái thú Rescue-ACE triệu hồi thường/đặc biệt lên sân của bạn, triệu hồi đặc biệt Fire Attacker từ trên tay.

                                         Bạn sẽ có được 1 Fire Attacker ở trên sân để lọc lại bài trên tay nếu đối phương thực hiện hành động lấy bài lên tay (trừ rút bài) và 1 Preventer sẵn sàng úp mặt 1 quái thú của đối phương.

                                          

                                         Bài trên tay: 1 Impulse, 1 Fire Engine.

                                         Cũng với các bước thực hiện như trường hợp trên, trên sân của bạn sẽ có được 1 Fire Engine và 1 Preventer. Fire Engine có thể kích hoạt hiệu ứng để triệu hồi ra Air Lifter từ deck (và lấy EMERGENCY! từ deck lên tay) nếu có quái thú triệu hồi lên sân của đối phương.

                                         Tổ hợp ImpulseFire Engine cũng cho ra kết quả như tổ hợp của ImpulsePreventer. Tuy nhiên thì combo với các quái thú như Fire Attacker và Fire Engine rất hiếm khi xảy ra bởi vì trong quá trình xây dựng bộ bài, 2 quái thú này đã được để vào với số lượng cần thiết tối thiểu, người chơi sẽ mong chờ để nhìn thấy các Rescue-ACE mang level 4 trở xuống hơn là những quái thú này..

                                          

                                         Đây là những gì mà Rescue-ACE có thể tự bản thân chúng làm khi thua xí ngầu mà không phụ thuộc vào hand trap hay các lá bài break board. Dù là một deck có thể chơi được trong lượt của đối phương khi không có bất kỳ set up nào, khả năng gây áp lực cho đối phương thực sự không đáng nói nếu như deck không giành được lượt đi trước.

                                         Isolde, Two Tales of the Noble Knights, Infernoble Knight - Renaud và Living Fossil (Engine)

                                         Isolde, Two Tales of the Noble Knights
                                         Isolde, Two Tales of the Noble Knights
                                         Isolde, Two Tales of the Noble Knights
                                         LIGHT
                                         Isolde, Two Tales of the Noble Knights
                                         Hồi ức của các thánh kỵ, Isolde
                                         • ATK:

                                         • 1600

                                         • LINK-2

                                         Mũi tên Link:

                                         Dưới-Trái

                                         Dưới-Phải


                                         Hiệu ứng (VN):

                                         2 quái thú chiến binh
                                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh từ Deck của mình lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên đó, cũng như không kích hoạt hiệu ứng quái thú của chúng. Bạn có thể gửi bất kỳ số lượng bài Phép Trang bị nào với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Chiến binh từ Deck của bạn, có Cấp độ bằng với số lá bài được gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Isolde, Two Tales of the Noble Knights" một lần trong lượt.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         2 Warrior monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 Warrior monster from your Deck to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with that name, nor activate their monster effects. You can send any number of Equip Spells with different names from your Deck to the GY; Special Summon 1 Warrior monster from your Deck, whose Level equals the number of cards sent to the GY. You can only use each effect of "Isolde, Two Tales of the Noble Knights" once per turn.


                                         Infernoble Knight - Renaud Infernoble Knight - Renaud
                                         Infernoble Knight - Renaud
                                         FIRE 1
                                         Infernoble Knight - Renaud
                                         Hoả thánh kỵ Renaud
                                         • ATK:

                                         • 500

                                         • DEF:

                                         • 500


                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Nếu bạn điều khiển một quái thú Chiến binh LỬA, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu được Triệu hồi theo cách này, hãy coi lá bài này như một Tuner. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Infernoble Knight - Renaud" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú Chiến binh LỬA của mình, hoặc 1 trong số các Lá bài Phép Trang bị của bạn, bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Infernoble Knight - Renaud"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infernoble Knight - Renaud" một lần mỗi lượt.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         If you control a FIRE Warrior monster, you can Special Summon this card (from your hand). If Summoned this way, treat this card as a Tuner. You can only Special Summon "Infernoble Knight - Renaud" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can target 1 of your FIRE Warrior monsters, or 1 of your Equip Spells, that is banished or in your GY, except "Infernoble Knight - Renaud"; add it to your hand. You can only use this effect of "Infernoble Knight - Renaud" once per turn.


                                         Living Fossil Living Fossil
                                         Living Fossil
                                         Spell Equip
                                         Living Fossil
                                         Di tích sống của động vật

                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị cho nó lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân (ngay cả khi lá bài này đã rời khỏi sân). Khi lá bài này rời khỏi sân, loại bỏ quái thú được trang bị. Quái thú được trang bị mất 1000 ATK / DEF, đồng thời các hiệu ứng của nó cũng bị vô hiệu hóa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Living Fossil" mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          Activate this card by targeting 1 Level 4 or lower monster in your GY; Special Summon it and equip it with this card, but banish it when it leaves the field (even if this card has left the field). When this card leaves the field, banish the equipped monster. The equipped monster loses 1000 ATK/DEF, also its effects are negated. You can only activate 1 "Living Fossil" per turn.


                                          Với package Isolde, bạn có thể có được 1 Impulse sẵn sàng trong lượt của đối phương, chưa hết Isolde còn cho bạn khả năng spam quái thú trong combo.

                                          Công thức Small World

                                          Ash Blossom & Joyous Spring Ash Blossom & Joyous Spring
                                          Ash Blossom & Joyous Spring
                                          FIRE 3
                                          Ash Blossom & Joyous Spring
                                          Tro hoa xuân hạnh phúc
                                          • ATK:

                                          • 0

                                          • DEF:

                                          • 1800


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                                          ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                                          ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                                          ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                                          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                                          Phân loại:

                                          Small World Small World
                                          Small World
                                          Spell Normal
                                          Small World
                                          Thế giới nhỏ

                                           Hiệu ứng (VN):

                                           Để lộ 1 quái thú trong tay của bạn, chọn 1 quái thú từ Deck của bạn có đúng 1 quái thú cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF và loại bỏ quái thú đã lộ ra khỏi tay bạn. Sau đó, thêm từ Deck lên tay của bạn 1 quái thú có chính xác 1 cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF với quái thú được chọn từ Deck của bạn và loại bỏ lá bài được chọn từ Deck úp xuống. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Small World" mỗi lượt.


                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                           Reveal 1 monster in your hand, choose 1 monster from your Deck that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF, and banish the revealed monster from your hand face-down. Then add, from the Deck to your hand, 1 monster that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF as the monster chosen from your Deck, and banish the card chosen from the Deck face-down. You can only activate 1 "Small World" per turn.


                                           Dogoran, the Mad Flame Kaiju Dogoran, the Mad Flame Kaiju
                                           Dogoran, the Mad Flame Kaiju
                                           FIRE 8
                                           Dogoran, the Mad Flame Kaiju
                                           Kaiju lửa giận, Dogoran
                                           • ATK:

                                           • 3000

                                           • DEF:

                                           • 1200


                                           Hiệu ứng (VN):

                                           Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Kaiju Counter từ bất kỳ đâu trên sân; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                           You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; destroy all monsters your opponent controls. This card cannot attack the turn this effect is activated.


                                           Lava Golem Lava Golem
                                           Lava Golem
                                           FIRE 8
                                           Lava Golem
                                           Golem dung nham
                                           • ATK:

                                           • 3000

                                           • DEF:

                                           • 2500


                                           Hiệu ứng (VN):

                                           Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ bằng cách Hiến tế 2 quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                           Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) to your opponent's field by Tributing 2 monsters they control. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


                                           Kurikara Divincarnate Kurikara Divincarnate
                                           Kurikara Divincarnate
                                           FIRE 1
                                           Kurikara Divincarnate
                                           Câu Lợi Già Hư Thiên Đồng
                                           • ATK:

                                           • 1500

                                           • DEF:

                                           • 1500


                                           Hiệu ứng (VN):

                                           Không thể được Triệu hồi / Úp thường. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế tất cả quái thú mặt ngửa trên sân đã kích hoạt hiệu ứng của chúng trong lượt này trong Vùng quái thú của đối thủ. Nhận 1500 ATK cho mỗi quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kurikara Divincarnate" một lần mỗi lượt.


                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                           Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing all face-up monsters on the field that activated their effects this turn in your opponent's Monster Zone. Gains 1500 ATK for each monster Tributed to Special Summon this card. During your End Phase: You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field. You can only use this effect of "Kurikara Divincarnate" once per turn.


                                           Small World là 1 lá bài cho phép bạn có thể lấy được bất kỳ 1 quái thú nào từ deck, bạn cần phải đổi lấy 1 quái thú trên tay và 1 quái thú trong deck để lấy được quái thú mà bạn muốn.

                                           Hiệu ứng của Small World được giải thích đơn giản như sau:

                                           Trước tiên, bạn cần quan tâm đến những đặc điểm sau đây của 1 quái thú:

                                           1. Attribute (Hệ).

                                           2. Level.

                                           3. Type.

                                           4. ATK.

                                           5. DEF.

                                           Cho đối phương của bạn xem 1 quái thú trên tay (quái thú 1).

                                           Cho đối phương của bạn xem 1 quái thú ở trong deck (quái thú 2) với đúng duy nhất 1 đặc điểm giống nhau với quái thú 1. Loại bỏ quái thú 1 úp xuống.

                                           Lấy 1 quái thú từ deck lên tay với đúng duy nhất 1 đặc điểm giống nhau với quái thú 2 (quái thú 3). Loại bỏ quái thú 2 úp xuống.

                                            

                                           Các bộ 3 Small World cho Rescue-ACE:

                                           Dưới đây là một số ví dụ cho cách sử dụng Small World, mục đích chính là để có thể lấy lên được 2 lá bài cần thiết nhất cho combo chính là Hydrant và Air Lifter. Các lá bài là “cầu nối” nằm trong deck thường sẽ là Ash Blossom, Dogoran Kaiju, Lava Golem, là các lá bài thông dụng và sẽ có thể tận dụng được nếu rút phải lên tay.

                                            

                                           (1) Ash Blossom => (2) Fire Attacker/Fire Engine/Preventer/Turbulence/Kurikara Divincarnate/Dogoran Kaiju/Lava Golem => (3) Air Lifter

                                           Bạn sẽ cho đối phương xem Ash Blossom (1) từ trên tay. Có rất nhiều lựa chọn từ trong deck (2) để giúp cho bạn lấy được Air Lifter từ deck lên tay (3).

                                            

                                           (1) Ash Blossom => (2) Air Lifter/Lava Golem/Dogoran Kaiju => (3) Hydrant

                                            

                                           (1) Impulse => (2) Lava Golem/Dogoran Kaiju => (3) Hydrant/Air Lifter

                                           Các lựa chọn khác

                                           Igknight Templar Igknight Templar
                                           Igknight Templar
                                           FIRE 47
                                           Igknight Templar
                                           Hiệp sĩ đốt cháy Dragnov
                                           • ATK:

                                           • 1700

                                           • DEF:

                                           • 1300


                                           Hiệu ứng (VN):

                                           [ Hiệu ứng Pendulum ]
                                           Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
                                           [ Hiệu ứng quái thú ]
                                           ''Một chiến binh Igknight giàu kinh nghiệm, người chiến đấu vì công lý và coi thường những kẻ tham nhũng. Anh ấy thậm chí còn đặt câu hỏi về vũ khí của chính mình ngày nay, vì sự khao khát tuyệt đối về lẽ phải.”


                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                           [ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''An experienced Igknight warrior who fights for justice and despises the corrupt. He even questions his own weapon these days, due to his absolute quest for righteousness.''


                                           Triple Tactics Talent Triple Tactics Talent
                                           Triple Tactics Talent
                                           Spell Normal
                                           Triple Tactics Talent
                                           Chiến lược tài ba

                                            Hiệu ứng (VN):

                                            Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                                            ● Rút 2 lá bài.
                                            ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                                            ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                                            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                                            Hiệu ứng gốc (EN):

                                            If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                                            Phân loại:

                                            "Infernoble Arms - Durendal" "Infernoble Arms - Durendal"
                                            "Infernoble Arms - Durendal"
                                            Spell Equip
                                            "Infernoble Arms - Durendal"
                                            "Hoả thánh kiếm - Durendal"

                                             Hiệu ứng (VN):

                                             Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA Cấp 5 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó phá huỷ lá bài này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ vì quái thú được trang bị được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh LỬA Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt, ngoại trừ quái thú Chiến binh. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng ""Infernoble Arms - Durendal"" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                                             Hiệu ứng gốc (EN):

                                             While this card is equipped to a monster: You can add 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster from your Deck to your hand, then destroy this card. If this card is sent to the GY because the equipped monster is sent to the GY: You can target 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of the turn, except Warrior monsters. You can only use 1 ""Infernoble Arms - Durendal"" effect per turn, and only once that turn.


                                             Lava Golem Lava Golem
                                             Lava Golem
                                             FIRE 8
                                             Lava Golem
                                             Golem dung nham
                                             • ATK:

                                             • 3000

                                             • DEF:

                                             • 2500


                                             Hiệu ứng (VN):

                                             Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ bằng cách Hiến tế 2 quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


                                             Hiệu ứng gốc (EN):

                                             Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) to your opponent's field by Tributing 2 monsters they control. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


                                             Donner, Dagger Fur Hire Donner, Dagger Fur Hire
                                             Donner, Dagger Fur Hire
                                             EARTH
                                             Donner, Dagger Fur Hire
                                             Thú đánh thuê dao găm, Donner
                                             • ATK:

                                             • 1600

                                             • LINK-2

                                             Mũi tên Link:

                                             Dưới

                                             Dưới-Phải


                                             Hiệu ứng (VN):

                                             2 quái thú với các loại khác nhau
                                             Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Fur Hire" mà bạn điều khiển và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fur Hire" từ tay của bạn hoặc Mộ với tên gốc khác với quái thú được Hiến Tế, sau đó, nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link để kích hoạt hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt thêm 1 quái thú như vậy. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Donner, Dagger Fur Hire" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                                             Hiệu ứng gốc (EN):

                                             2 monsters with different Types You can target 1 monster "Fur Hire" you control and 1 monster your opponent controls; destroy them. You can Tribute 1 monster; Special Summon 1 monster "Fur Hire" from your hand or GY with a different original name than the Tributed monster, then, if you Tributed a Link Monster to activate this effect, you can Special Summon 1 more such monster. You can only use 1 "Donner, Dagger Fur Hire" effect per turn, and only once that turn.


                                                                                           Tạm kết

                                             Trên đây là một số thay đổi của Rescue-ACE sau đợt hỗ trợ lần này, các bạn có thêm các combo nào hay thì có thể chia sẻ cho tụi mình cùng biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
                                             Đơn vị đồng hành:

                                             - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                                             Deck được sử dụng gần đây trong TCG

                                             Top