Thông tin tổng quan của Deskbots

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Deskbot 002
N Rarity
Deskbot 002
N Rarity
Deskbot 002
EARTH 2
Deskbot 002
Người máy phòng phẩm 002
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Deskbot" từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú Loại Máy mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK và DEF, ngoại trừ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can add 1 "Deskbot" card from your Deck to your hand. All Machine-Type monsters you control gain 500 ATK and DEF, except this card.

R Rarity
Deskbot 003
R Rarity
Deskbot 003
R Rarity
Deskbot 003
EARTH 3
Deskbot 003
Người máy phòng phẩm 003
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Deskbot" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Deskbot 003". Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Deskbot" mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi "Deskbot" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Deskbot" monster from your Deck, except "Deskbot 003". Once per turn (Quick Effect): You can target 1 "Deskbot" monster you control; it gains 500 ATK/DEF for each "Deskbot" card you currently control, until the end of this turn.

R Rarity
Deskbot 005
R Rarity
Deskbot 005
R Rarity
Deskbot 005
EARTH 510
Deskbot 005
Người máy phòng phẩm 005
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Deskbot" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này tăng 500 ATK ứng với mỗi quái thú "Deskbot" ngửa mặt trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Deskbot" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deskbot 005" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Deskbot" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card gains 500 ATK for each face-up "Deskbot" monster in your Extra Deck. If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 "Deskbot" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Deskbot 005" once per turn.

N Rarity
Deskbot 008
N Rarity
Deskbot 008
N Rarity
Deskbot 008
EARTH 81
Deskbot 008
Người máy phòng phẩm 008
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Deskbot" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Lá này tăng 500 ATK ứng với mỗi lá bài "Deskbot" trong Mộ của bạn. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài "Deskbot" ngửa mặt với hiệu ứng bài, ngoại trừ lá bài này. Lá này có thể thực hiện tối đa 2 đòn tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Deskbot" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] This card gains 500 ATK for each "Deskbot" card in your Graveyard. Your opponent cannot target face-up "Deskbot" cards with card effects, except this one. This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase.

UR Rarity
Metalfoes Goldriver
UR Rarity
Metalfoes Goldriver
UR Rarity
Metalfoes Goldriver
FIRE 41
Metalfoes Goldriver
Tài xế hợp thể kim loại vàng
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Chiếc xe màu vàng lấp lánh đó đánh bại kẻ xấu tốt. Thật là những bánh xe tuyệt vời! (Với một gã hề vụng về...)''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''That gleaming, golden buggy breaks bad guys good. What wonderful wheels! (With a bumbling buffoon....)''

R Rarity
Metalfoes Silverd
R Rarity
Metalfoes Silverd
R Rarity
Metalfoes Silverd
FIRE 31
Metalfoes Silverd
Tài xế hợp thể kim loại bạc
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Người lính nóng bỏng trên chiếc máy bay phản lực siêu tốc màu bạc. Không thể theo dõi cô ấy, không thể nhìn thấy cô ấy, không thể thoát khỏi tia laser tốc độ ánh sáng đó.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Sizzling soldier on a silver sublight speedjet. Can't track her, can't see her, can't escape that lightspeed laser.''

R Rarity
Metalfoes Volflame
R Rarity
Metalfoes Volflame
R Rarity
Metalfoes Volflame
FIRE 78
Metalfoes Volflame
Tài xế hợp thể kim loại Vonfram
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Các tên lửa màu đỏ đang nướng sẽ đẩy ngọn lửa bùng cháy rực rỡ của nó đến mức dung nham hóa lỏng. Kẻ phá huỷ kẻ biến mất!''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Roasting red rockets boost its blazing, bright-blast burners to liquified lava levels. Vanquisher of the Vanisher!''

R Rarity
Metalfoes Fusion
R Rarity
Metalfoes Fusion
R Rarity
Metalfoes Fusion
Spell Normal
Metalfoes Fusion
Kết hợp thể kim loại

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 "Metalfoes" hợp "Metalfoes" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể xáo trộn nó vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Fusion" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 "Metalfoes" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can shuffle it into the Deck, then draw 1 card. You can only use this effect of "Metalfoes Fusion" once per turn.

  SR Rarity
  Painful Decision
  SR Rarity
  Painful Decision
  SR Rarity
  Painful Decision
  Spell Normal
  Painful Decision
  Lựa chọn đầy đau khổ

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.

   UR Rarity
   Crackdown
   UR Rarity
   Crackdown
   UR Rarity
   Crackdown
   Trap Continuous
   Crackdown
   Bắt vật lớn

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.    Phân loại:

    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    Trap Normal
    Ice Dragon's Prison
    Rồng băng giam cầm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

     R Rarity
     Metalfoes Counter
     R Rarity
     Metalfoes Counter
     R Rarity
     Metalfoes Counter
     Trap Normal
     Metalfoes Counter
     Hợp thể kim loại phản đòn

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu (các) lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Metalfoes" từ Deck của bạn. Trong một trong hai lượt của người chơi, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Metalfoes" từ Extra Deck lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If a card(s) you control is destroyed by battle or card effect: Special Summon 1 "Metalfoes" monster from your Deck. During either player's turn, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; add 1 face-up "Metalfoes" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      UR Rarity
      Metalfoes Mithrilium
      UR Rarity
      Metalfoes Mithrilium
      UR Rarity
      Metalfoes Mithrilium
      FIRE 6
      Metalfoes Mithrilium
      Người hợp thể kim loại Mithrilium
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Metalfoes" + 1 quái thú Pendulum
      Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "Metalfoes" trong Mộ của bạn và 1 lá bài trên sân; xáo trộn mục tiêu từ Mộ của bạn vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả mục tiêu trên sân về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Mithrilium" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Metalfoes" từ Mộ của bạn hoặc Extra Deck ngửa mặt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Metalfoes" monster + 1 Pendulum Monster You can target 2 "Metalfoes" cards in your GY and 1 card on the field; shuffle the targets from your GY into the Deck, and if you do, return the target on the field to the hand. You can only use this effect of "Metalfoes Mithrilium" once per turn. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Metalfoes" Pendulum Monster from your GY or face-up Extra Deck.

      UR Rarity
      Decode Talker
      UR Rarity
      Decode Talker
      UR Rarity
      Decode Talker
      DARK
      Decode Talker
      Người xử mã
      • ATK:

      • 2300

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trên

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú Hiệu ứng
      Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      EARTH
      Knightmare Cerberus
      Cerberus khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trái

      Trên


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.

      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      DARK
      Knightmare Unicorn
      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 2200

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú với các tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

      SR Rarity
      Rasterliger
      SR Rarity
      Rasterliger
      SR Rarity
      Rasterliger
      LIGHT
      Rasterliger
      Sư hổ Raster
      • ATK:

      • 2000

      • LINK-4

      Mũi tên Link:

      Trên

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú, ngoại trừ Token
      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.

      SR Rarity
      Security Dragon
      SR Rarity
      Security Dragon
      SR Rarity
      Security Dragon
      LIGHT
      Security Dragon
      Rồng an ninh
      • ATK:

      • 1100

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú
      Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Pendulum Change: Basic: 100%
      Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Khu vực Pendulumn vào sân của bạn.

      Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trả lại 1 Bài Quái thú Thường trong Vùng Pendulumn của bạn vào Bộ bài và thêm 1 Quái thú Thường ngẫu nhiên có tên khác với Bộ bài vào tay của bạn.

      Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 3 Quái thú Thường với các tên khác nhau.
      Pendulum Change: Basic: 100%
      Pendulum Change: Basic
      Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Khu vực Pendulumn vào sân của bạn.

      Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trả lại 1 Bài Quái thú Thường trong Vùng Pendulumn của bạn vào Bộ bài và thêm 1 Quái thú Thường ngẫu nhiên có tên khác với Bộ bài vào tay của bạn.

      Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 3 Quái thú Thường với các tên khác nhau.
      Pendulum Change: Basic

      Cần 9 UR

      UR Rarity
      Metalfoes Mithrilium
      UR Rarity
      Metalfoes Mithrilium
      UR Rarity
      Decode Talker
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Metalfoes Goldriver
      UR Rarity
      Metalfoes Goldriver
      UR Rarity
      Crackdown
      UR Rarity
      Crackdown
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison

      Main: 23 Extra: 8

      N Rarity
      Deskbot 002
      N Rarity
      Deskbot 002
      Deskbot 002
      EARTH 2
      Deskbot 002
      Người máy phòng phẩm 002
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 500


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Deskbot" từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú Loại Máy mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK và DEF, ngoại trừ lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Special Summoned: You can add 1 "Deskbot" card from your Deck to your hand. All Machine-Type monsters you control gain 500 ATK and DEF, except this card.


      R Rarity
      Deskbot 003
      R Rarity
      Deskbot 003
      Deskbot 003
      EARTH 3
      Deskbot 003
      Người máy phòng phẩm 003
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 500


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Deskbot" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Deskbot 003". Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Deskbot" mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi "Deskbot" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Deskbot" monster from your Deck, except "Deskbot 003". Once per turn (Quick Effect): You can target 1 "Deskbot" monster you control; it gains 500 ATK/DEF for each "Deskbot" card you currently control, until the end of this turn.


      R Rarity
      Deskbot 005
      R Rarity
      Deskbot 005
      Deskbot 005
      EARTH 510
      Deskbot 005
      Người máy phòng phẩm 005
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 500


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Deskbot" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này tăng 500 ATK ứng với mỗi quái thú "Deskbot" ngửa mặt trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Deskbot" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deskbot 005" một lần trong lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Deskbot" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card gains 500 ATK for each face-up "Deskbot" monster in your Extra Deck. If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 "Deskbot" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Deskbot 005" once per turn.


      N Rarity
      Deskbot 008
      N Rarity
      Deskbot 008
      Deskbot 008
      EARTH 81
      Deskbot 008
      Người máy phòng phẩm 008
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 500


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Deskbot" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Lá này tăng 500 ATK ứng với mỗi lá bài "Deskbot" trong Mộ của bạn. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài "Deskbot" ngửa mặt với hiệu ứng bài, ngoại trừ lá bài này. Lá này có thể thực hiện tối đa 2 đòn tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Deskbot" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] This card gains 500 ATK for each "Deskbot" card in your Graveyard. Your opponent cannot target face-up "Deskbot" cards with card effects, except this one. This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase.


      UR Rarity
      Metalfoes Goldriver
      UR Rarity
      Metalfoes Goldriver
      Metalfoes Goldriver
      FIRE 41
      Metalfoes Goldriver
      Tài xế hợp thể kim loại vàng
      • ATK:

      • 1900

      • DEF:

      • 500


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      ''Chiếc xe màu vàng lấp lánh đó đánh bại kẻ xấu tốt. Thật là những bánh xe tuyệt vời! (Với một gã hề vụng về...)''


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''That gleaming, golden buggy breaks bad guys good. What wonderful wheels! (With a bumbling buffoon....)''


      R Rarity
      Metalfoes Silverd
      R Rarity
      Metalfoes Silverd
      Metalfoes Silverd
      FIRE 31
      Metalfoes Silverd
      Tài xế hợp thể kim loại bạc
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 100


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      ''Người lính nóng bỏng trên chiếc máy bay phản lực siêu tốc màu bạc. Không thể theo dõi cô ấy, không thể nhìn thấy cô ấy, không thể thoát khỏi tia laser tốc độ ánh sáng đó.”


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Sizzling soldier on a silver sublight speedjet. Can't track her, can't see her, can't escape that lightspeed laser.''


      R Rarity
      Metalfoes Volflame
      R Rarity
      Metalfoes Volflame
      Metalfoes Volflame
      FIRE 78
      Metalfoes Volflame
      Tài xế hợp thể kim loại Vonfram
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      ''Các tên lửa màu đỏ đang nướng sẽ đẩy ngọn lửa bùng cháy rực rỡ của nó đến mức dung nham hóa lỏng. Kẻ phá huỷ kẻ biến mất!''


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] ''Roasting red rockets boost its blazing, bright-blast burners to liquified lava levels. Vanquisher of the Vanisher!''


      R Rarity
      Metalfoes Fusion
      R Rarity
      Metalfoes Fusion
      Metalfoes Fusion
      Spell Normal
      Metalfoes Fusion
      Kết hợp thể kim loại

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 "Metalfoes" hợp "Metalfoes" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể xáo trộn nó vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Fusion" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 "Metalfoes" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can shuffle it into the Deck, then draw 1 card. You can only use this effect of "Metalfoes Fusion" once per turn.


       SR Rarity
       Painful Decision
       SR Rarity
       Painful Decision
       Painful Decision
       Spell Normal
       Painful Decision
       Lựa chọn đầy đau khổ

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         Ice Dragon's Prison
         Trap Normal
         Ice Dragon's Prison
         Rồng băng giam cầm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


          R Rarity
          Metalfoes Counter
          R Rarity
          Metalfoes Counter
          Metalfoes Counter
          Trap Normal
          Metalfoes Counter
          Hợp thể kim loại phản đòn

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu (các) lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Metalfoes" từ Deck của bạn. Trong một trong hai lượt của người chơi, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Metalfoes" từ Extra Deck lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If a card(s) you control is destroyed by battle or card effect: Special Summon 1 "Metalfoes" monster from your Deck. During either player's turn, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; add 1 face-up "Metalfoes" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand.


           UR Rarity
           Metalfoes Mithrilium
           UR Rarity
           Metalfoes Mithrilium
           Metalfoes Mithrilium
           FIRE 6
           Metalfoes Mithrilium
           Người hợp thể kim loại Mithrilium
           • ATK:

           • 2600

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           1 "Metalfoes" + 1 quái thú Pendulum
           Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "Metalfoes" trong Mộ của bạn và 1 lá bài trên sân; xáo trộn mục tiêu từ Mộ của bạn vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả mục tiêu trên sân về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Mithrilium" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Metalfoes" từ Mộ của bạn hoặc Extra Deck ngửa mặt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 "Metalfoes" monster + 1 Pendulum Monster You can target 2 "Metalfoes" cards in your GY and 1 card on the field; shuffle the targets from your GY into the Deck, and if you do, return the target on the field to the hand. You can only use this effect of "Metalfoes Mithrilium" once per turn. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Metalfoes" Pendulum Monster from your GY or face-up Extra Deck.


           UR Rarity
           Decode Talker
           UR Rarity
           Decode Talker
           Decode Talker
           DARK
           Decode Talker
           Người xử mã
           • ATK:

           • 2300

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Hiệu ứng
           Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


           SR Rarity
           Knightmare Cerberus
           SR Rarity
           Knightmare Cerberus
           Knightmare Cerberus
           EARTH
           Knightmare Cerberus
           Cerberus khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 1600

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           Knightmare Phoenix
           FIRE
           Knightmare Phoenix
           Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 1900

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           Knightmare Unicorn
           DARK
           Knightmare Unicorn
           Kỳ lân khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 2200

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú với các tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


           SR Rarity
           Rasterliger
           SR Rarity
           Rasterliger
           Rasterliger
           LIGHT
           Rasterliger
           Sư hổ Raster
           • ATK:

           • 2000

           • LINK-4

           Mũi tên Link:

           Trên

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú, ngoại trừ Token
           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


           SR Rarity
           Security Dragon
           SR Rarity
           Security Dragon
           Security Dragon
           LIGHT
           Security Dragon
           Rồng an ninh
           • ATK:

           • 1100

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú
           Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.           Deck của DESKBOTS trong DUEL LINKS