Thông tin tổng quan của Exodia

Nhìn chung

Exodia là một archetype rất quen thuộc ở Yugi-Oh với mục đính sau cùng là việc có đủ 5 bộ phận của Exodia trên tay để chiến thắng trận đấu mà không phải làm tổn hại đến điểm Gốc của đối thủ. Có nhiều cách để thực hiện điều đó nhưng cách mà đa phần mọi người sử dụng là trụ sân và rút bài càng nhiều càng tốt.

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.

UR Rarity
Lava Golem
UR Rarity
Lava Golem
UR Rarity
Lava Golem
FIRE 8
Lava Golem
Golem dung nham
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ bằng cách Hiến tế 2 quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) to your opponent's field by Tributing 2 monsters they control. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.

SR Rarity
Spellbook Magician of Prophecy
SR Rarity
Spellbook Magician of Prophecy
SR Rarity
Spellbook Magician of Prophecy
WATER 2
Spellbook Magician of Prophecy
Sách phép thuật sư Batel
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật úp: Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned or flipped face-up: Add 1 "Spellbook" Spell from your Deck to your hand.

 Rarity
Mimicking Man-Eater Bug
 Rarity
Mimicking Man-Eater Bug
 Rarity
Mimicking Man-Eater Bug
EARTH 4
Mimicking Man-Eater Bug
Bọ ăn thịt người bắt chước
 • ATK:

 • 450

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó, sau đó bạn có thể thay đổi Loại của lá bài này thành Loại ban đầu của quái thú đó.
Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của quái thú cùng Loại.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Target 1 monster on the field; destroy it, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK, then you can change this card's Type to that monster's original Type. Cannot be destroyed by battle. Cannot be destroyed by the effects of monsters with its same Type.

SR Rarity
Anchamoufrite
SR Rarity
Anchamoufrite
SR Rarity
Anchamoufrite
LIGHT 54
Anchamoufrite
Anchamoufrite
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite": Bạn có thể hủy lá bài này, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Anchamoufrite" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Không thể Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck ngửa mặt của bạn) bằng cách không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Anchamoufrite" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài ngửa mặt này trong Vùng quái thú rời khỏi sân, loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite": You can destroy this card, then draw 1 card. You can only use this effect of "Anchamoufrite" once per turn. [ Monster Effect ] Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your face-up Extra Deck) by having no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite". You can only Special Summon "Anchamoufrite" once per turn this way. If this face-up card in the Monster Zone leaves the field, banish it.

SR Rarity
Cauldron of the Old Man
SR Rarity
Cauldron of the Old Man
SR Rarity
Cauldron of the Old Man
Spell Continuous
Cauldron of the Old Man
Vạc lớn của lão già

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Đặt 1 Counter trên đó. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Đặt 1 Counter trên lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Nhận 500 LP cho mỗi Counter trên lá bài này.
  ● Gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lần truy cập vào lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: Place 1 counter on it. Once per turn, during your Standby Phase: Place 1 counter on this card. Once per turn: You can activate 1 of these effects; ● Gain 500 LP for each counter on this card. ● Inflict 300 damage to your opponent for each counter on this card.

  N Rarity
  Level Limit - Area B
  N Rarity
  Level Limit - Area B
  N Rarity
  Level Limit - Area B
  Spell Continuous
  Level Limit - Area B
  Khu giới hạn cấp độ - B

   Hiệu ứng (VN):

   Thay đổi tất cả quái thú Mặt-ngửa Cấp 4 hoặc lớn hơn thành Tư thế Phòng thủ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Change all face-up Level 4 or higher monsters to Defense Position.

   UR Rarity
   Pot of Duality
   UR Rarity
   Pot of Duality
   UR Rarity
   Pot of Duality
   Spell Normal
   Pot of Duality
   Hũ nhường tham

    Hiệu ứng (VN):

    Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.    Phân loại:

    UR Rarity
    Spellbook of Knowledge
    UR Rarity
    Spellbook of Knowledge
    UR Rarity
    Spellbook of Knowledge
    Spell Normal
    Spellbook of Knowledge
    Sách phép thuật Ldra

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi xuống Mộ 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển hoặc 1 "Spellbook" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Knowledge", và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Knowledge" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send to the GY either 1 Spellcaster monster you control, or 1 other "Spellbook" card from your hand or face-up field, except "Spellbook of Knowledge", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Knowledge" per turn.

     SR Rarity
     Spellbook of Secrets
     SR Rarity
     Spellbook of Secrets
     SR Rarity
     Spellbook of Secrets
     Spell Normal
     Spellbook of Secrets
     Sách phép thuật Torah

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.

       Rarity
      Swords of Revealing Light
       Rarity
      Swords of Revealing Light
       Rarity
      Swords of Revealing Light
      Spell Normal
      Swords of Revealing Light
      Lớp kiếm bảo hộ của ánh sáng

       Hiệu ứng (VN):

       Sau khi kích hoạt lá bài này, nó vẫn còn trên sân, nhưng bạn phải phá hủy nó trong End Phase của lượt thứ 3 của đối thủ. Khi lá bài này được kích hoạt: Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú ngửa, hãy lật tất cả quái thú mà họ điều khiển ngửa. Trong khi lá bài này ngửa trên sân, quái thú của đối thủ của bạn không thể tuyên bố tấn công.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       After this card's activation, it remains on the field, but you must destroy it during the End Phase of your opponent's 3rd turn. When this card is activated: If your opponent controls a face-down monster, flip all monsters they control face-up. While this card is face-up on the field, your opponent's monsters cannot declare an attack.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       The Forbidden Overlord of Yore: 100%
       Có thể sử dụng trước lượt rút thẻ bình thường mỗi khi Life point của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút thẻ bình thường trong lượt này sẽ là một lá quái vật "Forbidden One" hoặc lá bài "Exodia" ngẫu nhiên từ Deck của bạn.
       Ngoài ra, áp dụng các hiệu ứng sau cho mỗi lượt rút thẻ bình thường cho ba lượt (kích hoạt từ lượt 1 của bạn).
       Lượt 1: Thêm 1 "Right Leg of the Forbidden One" và 1 "Left Leg of the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào dưới cùng của Deck.
       Lượt 2: Thêm 1 "Right Arm of the Forbidden One" và 1 "Left Arm of the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào dưới cùng của Deck.
       Lượt 3: Thêm 1 "Exodia the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào dưới cùng của Deck.
       Right Leg of the Forbidden One
       Left Leg of the Forbidden One
       Exodia the Forbidden One
       Right Arm of the Forbidden One
       Left Arm of the Forbidden One
       The Forbidden Overlord of Yore: 100%
       The Forbidden Overlord of Yore
       Có thể sử dụng trước lượt rút thẻ bình thường mỗi khi Life point của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút thẻ bình thường trong lượt này sẽ là một lá quái vật "Forbidden One" hoặc lá bài "Exodia" ngẫu nhiên từ Deck của bạn.
       Ngoài ra, áp dụng các hiệu ứng sau cho mỗi lượt rút thẻ bình thường cho ba lượt (kích hoạt từ lượt 1 của bạn).
       Lượt 1: Thêm 1 "Right Leg of the Forbidden One" và 1 "Left Leg of the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào dưới cùng của Deck.
       Lượt 2: Thêm 1 "Right Arm of the Forbidden One" và 1 "Left Arm of the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào dưới cùng của Deck.
       Lượt 3: Thêm 1 "Exodia the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào dưới cùng của Deck.
       Right Leg of the Forbidden One
       Left Leg of the Forbidden One
       Exodia the Forbidden One
       Right Arm of the Forbidden One
       Left Arm of the Forbidden One
       The Forbidden Overlord of Yore

       Cần 9 UR

       UR Rarity
       D.D. Crow
       UR Rarity
       Lava Golem
       UR Rarity
       Lava Golem
        Rarity
       Mimicking Man-Eater Bug
        Rarity
       Mimicking Man-Eater Bug
        Rarity
       Mimicking Man-Eater Bug
       UR Rarity
       Pot of Duality
       UR Rarity
       Spellbook of Knowledge
        Rarity
       Swords of Revealing Light

       Main: 25

       R Rarity
       Battlin' Boxer Veil
       R Rarity
       Battlin' Boxer Veil
       Battlin' Boxer Veil
       FIRE 4
       Battlin' Boxer Veil
       Kẻ đốt khớp làm tường
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


       R Rarity
       Battlin' Boxer Veil
       R Rarity
       Battlin' Boxer Veil
       Battlin' Boxer Veil
       FIRE 4
       Battlin' Boxer Veil
       Kẻ đốt khớp làm tường
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


       R Rarity
       Battlin' Boxer Veil
       R Rarity
       Battlin' Boxer Veil
       Battlin' Boxer Veil
       FIRE 4
       Battlin' Boxer Veil
       Kẻ đốt khớp làm tường
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


       UR Rarity
       D.D. Crow
       UR Rarity
       D.D. Crow
       D.D. Crow
       DARK 1
       D.D. Crow
       Quạ KgK
       • ATK:

       • 100

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
       Phân loại:

       SR Rarity
       Kiteroid
       SR Rarity
       Kiteroid
       Kiteroid
       WIND 1
       Kiteroid
       • ATK:

       • 200

       • DEF:

       • 400


       Hiệu ứng (VN):

       Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


       SR Rarity
       Kiteroid
       SR Rarity
       Kiteroid
       Kiteroid
       WIND 1
       Kiteroid
       • ATK:

       • 200

       • DEF:

       • 400


       Hiệu ứng (VN):

       Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


       UR Rarity
       Lava Golem
       UR Rarity
       Lava Golem
       Lava Golem
       FIRE 8
       Lava Golem
       Golem dung nham
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ bằng cách Hiến tế 2 quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) to your opponent's field by Tributing 2 monsters they control. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


       UR Rarity
       Lava Golem
       UR Rarity
       Lava Golem
       Lava Golem
       FIRE 8
       Lava Golem
       Golem dung nham
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ bằng cách Hiến tế 2 quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) to your opponent's field by Tributing 2 monsters they control. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


       SR Rarity
       Spellbook Magician of Prophecy
       SR Rarity
       Spellbook Magician of Prophecy
       Spellbook Magician of Prophecy
       WATER 2
       Spellbook Magician of Prophecy
       Sách phép thuật sư Batel
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 400


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật úp: Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal Summoned or flipped face-up: Add 1 "Spellbook" Spell from your Deck to your hand.


        Rarity
       Mimicking Man-Eater Bug
        Rarity
       Mimicking Man-Eater Bug
       Mimicking Man-Eater Bug
       EARTH 4
       Mimicking Man-Eater Bug
       Bọ ăn thịt người bắt chước
       • ATK:

       • 450

       • DEF:

       • 600


       Hiệu ứng (VN):

       FLIP: Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó, sau đó bạn có thể thay đổi Loại của lá bài này thành Loại ban đầu của quái thú đó.
       Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của quái thú cùng Loại.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       FLIP: Target 1 monster on the field; destroy it, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK, then you can change this card's Type to that monster's original Type. Cannot be destroyed by battle. Cannot be destroyed by the effects of monsters with its same Type.


        Rarity
       Mimicking Man-Eater Bug
        Rarity
       Mimicking Man-Eater Bug
       Mimicking Man-Eater Bug
       EARTH 4
       Mimicking Man-Eater Bug
       Bọ ăn thịt người bắt chước
       • ATK:

       • 450

       • DEF:

       • 600


       Hiệu ứng (VN):

       FLIP: Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó, sau đó bạn có thể thay đổi Loại của lá bài này thành Loại ban đầu của quái thú đó.
       Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của quái thú cùng Loại.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       FLIP: Target 1 monster on the field; destroy it, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK, then you can change this card's Type to that monster's original Type. Cannot be destroyed by battle. Cannot be destroyed by the effects of monsters with its same Type.


        Rarity
       Mimicking Man-Eater Bug
        Rarity
       Mimicking Man-Eater Bug
       Mimicking Man-Eater Bug
       EARTH 4
       Mimicking Man-Eater Bug
       Bọ ăn thịt người bắt chước
       • ATK:

       • 450

       • DEF:

       • 600


       Hiệu ứng (VN):

       FLIP: Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó, sau đó bạn có thể thay đổi Loại của lá bài này thành Loại ban đầu của quái thú đó.
       Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của quái thú cùng Loại.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       FLIP: Target 1 monster on the field; destroy it, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK, then you can change this card's Type to that monster's original Type. Cannot be destroyed by battle. Cannot be destroyed by the effects of monsters with its same Type.


       SR Rarity
       Anchamoufrite
       SR Rarity
       Anchamoufrite
       Anchamoufrite
       LIGHT 54
       Anchamoufrite
       Anchamoufrite
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       [ Hiệu ứng Pendulum ]
       Nếu bạn không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite": Bạn có thể hủy lá bài này, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Anchamoufrite" một lần trong lượt.
       [ Hiệu ứng quái thú ]
       Không thể Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck ngửa mặt của bạn) bằng cách không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Anchamoufrite" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài ngửa mặt này trong Vùng quái thú rời khỏi sân, loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       [ Pendulum Effect ] If you have no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite": You can destroy this card, then draw 1 card. You can only use this effect of "Anchamoufrite" once per turn. [ Monster Effect ] Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your face-up Extra Deck) by having no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite". You can only Special Summon "Anchamoufrite" once per turn this way. If this face-up card in the Monster Zone leaves the field, banish it.


       SR Rarity
       Anchamoufrite
       SR Rarity
       Anchamoufrite
       Anchamoufrite
       LIGHT 54
       Anchamoufrite
       Anchamoufrite
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       [ Hiệu ứng Pendulum ]
       Nếu bạn không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite": Bạn có thể hủy lá bài này, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Anchamoufrite" một lần trong lượt.
       [ Hiệu ứng quái thú ]
       Không thể Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck ngửa mặt của bạn) bằng cách không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Anchamoufrite" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài ngửa mặt này trong Vùng quái thú rời khỏi sân, loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       [ Pendulum Effect ] If you have no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite": You can destroy this card, then draw 1 card. You can only use this effect of "Anchamoufrite" once per turn. [ Monster Effect ] Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your face-up Extra Deck) by having no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite". You can only Special Summon "Anchamoufrite" once per turn this way. If this face-up card in the Monster Zone leaves the field, banish it.


       SR Rarity
       Anchamoufrite
       SR Rarity
       Anchamoufrite
       Anchamoufrite
       LIGHT 54
       Anchamoufrite
       Anchamoufrite
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       [ Hiệu ứng Pendulum ]
       Nếu bạn không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite": Bạn có thể hủy lá bài này, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Anchamoufrite" một lần trong lượt.
       [ Hiệu ứng quái thú ]
       Không thể Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck ngửa mặt của bạn) bằng cách không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Anchamoufrite" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài ngửa mặt này trong Vùng quái thú rời khỏi sân, loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       [ Pendulum Effect ] If you have no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite": You can destroy this card, then draw 1 card. You can only use this effect of "Anchamoufrite" once per turn. [ Monster Effect ] Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your face-up Extra Deck) by having no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite". You can only Special Summon "Anchamoufrite" once per turn this way. If this face-up card in the Monster Zone leaves the field, banish it.


       SR Rarity
       Cauldron of the Old Man
       SR Rarity
       Cauldron of the Old Man
       Cauldron of the Old Man
       Spell Continuous
       Cauldron of the Old Man
       Vạc lớn của lão già

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Đặt 1 Counter trên đó. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Đặt 1 Counter trên lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Nhận 500 LP cho mỗi Counter trên lá bài này.
        ● Gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lần truy cập vào lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: Place 1 counter on it. Once per turn, during your Standby Phase: Place 1 counter on this card. Once per turn: You can activate 1 of these effects; ● Gain 500 LP for each counter on this card. ● Inflict 300 damage to your opponent for each counter on this card.


        SR Rarity
        Cauldron of the Old Man
        SR Rarity
        Cauldron of the Old Man
        Cauldron of the Old Man
        Spell Continuous
        Cauldron of the Old Man
        Vạc lớn của lão già

         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được kích hoạt: Đặt 1 Counter trên đó. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Đặt 1 Counter trên lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Nhận 500 LP cho mỗi Counter trên lá bài này.
         ● Gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lần truy cập vào lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is activated: Place 1 counter on it. Once per turn, during your Standby Phase: Place 1 counter on this card. Once per turn: You can activate 1 of these effects; ● Gain 500 LP for each counter on this card. ● Inflict 300 damage to your opponent for each counter on this card.


         SR Rarity
         Cauldron of the Old Man
         SR Rarity
         Cauldron of the Old Man
         Cauldron of the Old Man
         Spell Continuous
         Cauldron of the Old Man
         Vạc lớn của lão già

          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được kích hoạt: Đặt 1 Counter trên đó. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Đặt 1 Counter trên lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Nhận 500 LP cho mỗi Counter trên lá bài này.
          ● Gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lần truy cập vào lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is activated: Place 1 counter on it. Once per turn, during your Standby Phase: Place 1 counter on this card. Once per turn: You can activate 1 of these effects; ● Gain 500 LP for each counter on this card. ● Inflict 300 damage to your opponent for each counter on this card.


          N Rarity
          Level Limit - Area B
          N Rarity
          Level Limit - Area B
          Level Limit - Area B
          Spell Continuous
          Level Limit - Area B
          Khu giới hạn cấp độ - B

           Hiệu ứng (VN):

           Thay đổi tất cả quái thú Mặt-ngửa Cấp 4 hoặc lớn hơn thành Tư thế Phòng thủ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Change all face-up Level 4 or higher monsters to Defense Position.


           N Rarity
           Level Limit - Area B
           N Rarity
           Level Limit - Area B
           Level Limit - Area B
           Spell Continuous
           Level Limit - Area B
           Khu giới hạn cấp độ - B

            Hiệu ứng (VN):

            Thay đổi tất cả quái thú Mặt-ngửa Cấp 4 hoặc lớn hơn thành Tư thế Phòng thủ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Change all face-up Level 4 or higher monsters to Defense Position.


            N Rarity
            Level Limit - Area B
            N Rarity
            Level Limit - Area B
            Level Limit - Area B
            Spell Continuous
            Level Limit - Area B
            Khu giới hạn cấp độ - B

             Hiệu ứng (VN):

             Thay đổi tất cả quái thú Mặt-ngửa Cấp 4 hoặc lớn hơn thành Tư thế Phòng thủ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Change all face-up Level 4 or higher monsters to Defense Position.


             UR Rarity
             Pot of Duality
             UR Rarity
             Pot of Duality
             Pot of Duality
             Spell Normal
             Pot of Duality
             Hũ nhường tham

              Hiệu ứng (VN):

              Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
              Phân loại:

              UR Rarity
              Spellbook of Knowledge
              UR Rarity
              Spellbook of Knowledge
              Spellbook of Knowledge
              Spell Normal
              Spellbook of Knowledge
              Sách phép thuật Ldra

               Hiệu ứng (VN):

               Gửi xuống Mộ 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển hoặc 1 "Spellbook" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Knowledge", và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Knowledge" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Send to the GY either 1 Spellcaster monster you control, or 1 other "Spellbook" card from your hand or face-up field, except "Spellbook of Knowledge", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Knowledge" per turn.


               SR Rarity
               Spellbook of Secrets
               SR Rarity
               Spellbook of Secrets
               Spellbook of Secrets
               Spell Normal
               Spellbook of Secrets
               Sách phép thuật Torah

                Hiệu ứng (VN):

                Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.


                 Rarity
                Swords of Revealing Light
                 Rarity
                Swords of Revealing Light
                Swords of Revealing Light
                Spell Normal
                Swords of Revealing Light
                Lớp kiếm bảo hộ của ánh sáng

                 Hiệu ứng (VN):

                 Sau khi kích hoạt lá bài này, nó vẫn còn trên sân, nhưng bạn phải phá hủy nó trong End Phase của lượt thứ 3 của đối thủ. Khi lá bài này được kích hoạt: Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú ngửa, hãy lật tất cả quái thú mà họ điều khiển ngửa. Trong khi lá bài này ngửa trên sân, quái thú của đối thủ của bạn không thể tuyên bố tấn công.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 After this card's activation, it remains on the field, but you must destroy it during the End Phase of your opponent's 3rd turn. When this card is activated: If your opponent controls a face-down monster, flip all monsters they control face-up. While this card is face-up on the field, your opponent's monsters cannot declare an attack.                 Deck của EXODIA trong DUEL LINKS