Thông tin tổng quan của Harpies

Nhìn chung

Harpie Ladies là một archetype của Quái thú có cánh tự nhận mình là "Harpie Lady" khi ở trên sân đấu hoặc trong nghĩa địa. Nó tập trung vào việc phá hủy bài Ma PhápCạm Bẫy thông qua Harpies Hunting Ground, ngoài việc gửi lại quái vật của đối thủ lên tay hoặc về Extra Deck bằng Cyber Slash Harpie Lady. Ban đầu, bộ bài này được chơi như một bộ bài OTK (One Turn Kill), sử dụng các lá bài như Harpie Harpist cũng như Harpie's Feather Rest để đưa ra các tùy chọn tiếp theo. Tuy nhiên, gần đây, Harpie Oracle đã được phát hành trong sự kiện đây nhất, đã trở thành một cách nhất quán khác để tạo nhiều cách combo hơn. Harpie kiên định với các lựa chọn và lối chơi combo linh hoạt của nó đã giúp Hapie có được trạng thái một mình 1 tier ở thời kỳ đỉnh cao của nó, và hiện tại vẫn là một bộ bài rất ổn định và có tiềm năng cao.

Harpies' Last Will
Có thể được sử dụng nếu bạn có 4 lá 'Harpie' trở lên trong Mộ của mình. Thêm 1 'Harpie's Feather Duster' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Harpie's Feather Duster
Harpies' Last Will

Cần 13 UR

UR Rarity
Harpie Oracle1 card
UR Rarity
Cyber Slash Harpie Lady2 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Number 106: Giant Hand1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Book of Moon2 card
UR Rarity
Forbidden Lance2 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device3 card

Main: 24 Extra: 8

SR Rarity
Harpie Channeler
SR Rarity
Harpie Channeler
Harpie Channeler
WIND 4
Harpie Channeler
Cô đồng Harpie
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Harpie" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Harpie" từ Deck của bạn trong Tư thế Phòng thủ ngửa, ngoại trừ "Harpie Channeler". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Harpie Channeler" một lần mỗi lượt. Khi bạn điều khiển quái thú rồng, Cấp của lá bài này sẽ trở thành 7. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 "Harpie" card; Special Summon 1 "Harpie" monster from your Deck in face-up Defense Position, except "Harpie Channeler". You can only use this effect of "Harpie Channeler" once per turn. While you control a Dragon-Type monster, this card's Level becomes 7. This card's name becomes "Harpie Lady" while it is on the field or in the Graveyard.


SR Rarity
Harpie Channeler
SR Rarity
Harpie Channeler
Harpie Channeler
WIND 4
Harpie Channeler
Cô đồng Harpie
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Harpie" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Harpie" từ Deck của bạn trong Tư thế Phòng thủ ngửa, ngoại trừ "Harpie Channeler". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Harpie Channeler" một lần mỗi lượt. Khi bạn điều khiển quái thú rồng, Cấp của lá bài này sẽ trở thành 7. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 "Harpie" card; Special Summon 1 "Harpie" monster from your Deck in face-up Defense Position, except "Harpie Channeler". You can only use this effect of "Harpie Channeler" once per turn. While you control a Dragon-Type monster, this card's Level becomes 7. This card's name becomes "Harpie Lady" while it is on the field or in the Graveyard.


SR Rarity
Harpie Channeler
SR Rarity
Harpie Channeler
Harpie Channeler
WIND 4
Harpie Channeler
Cô đồng Harpie
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Harpie" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Harpie" từ Deck của bạn trong Tư thế Phòng thủ ngửa, ngoại trừ "Harpie Channeler". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Harpie Channeler" một lần mỗi lượt. Khi bạn điều khiển quái thú rồng, Cấp của lá bài này sẽ trở thành 7. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 "Harpie" card; Special Summon 1 "Harpie" monster from your Deck in face-up Defense Position, except "Harpie Channeler". You can only use this effect of "Harpie Channeler" once per turn. While you control a Dragon-Type monster, this card's Level becomes 7. This card's name becomes "Harpie Lady" while it is on the field or in the Graveyard.


SR Rarity
Harpie Harpist
SR Rarity
Harpie Harpist
Harpie Harpist
WIND 4
Harpie Harpist
Harpie chơi đàn hạc
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Harpie Harpist" một lần mỗi lượt.
● Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Thú có cánh mà bạn điều khiển (không phải lá bài này) và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay.
● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Beast có Cánh Cấp 4 với 1500 ATK hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Harpie Lady" while it is on the field or in the Graveyard. You can only use each of these effects of "Harpie Harpist" once per turn. ● When this card is Normal Summoned: You can target 1 Winged Beast-Type monster you control (other than this card) and 1 face-up monster your opponent controls; return them to the hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 4 Winged Beast-Type monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand.


SR Rarity
Harpie Harpist
SR Rarity
Harpie Harpist
Harpie Harpist
WIND 4
Harpie Harpist
Harpie chơi đàn hạc
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Harpie Harpist" một lần mỗi lượt.
● Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Thú có cánh mà bạn điều khiển (không phải lá bài này) và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay.
● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Beast có Cánh Cấp 4 với 1500 ATK hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Harpie Lady" while it is on the field or in the Graveyard. You can only use each of these effects of "Harpie Harpist" once per turn. ● When this card is Normal Summoned: You can target 1 Winged Beast-Type monster you control (other than this card) and 1 face-up monster your opponent controls; return them to the hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 4 Winged Beast-Type monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand.


SR Rarity
Harpie Lady 1
SR Rarity
Harpie Lady 1
Harpie Lady 1
WIND 4
Harpie Lady 1
Quý cô Harpie 1
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

(Tên của lá bài này luôn được coi là "Harpie Lady".)
Tất cả quái thú GIÓ tăng 300 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card's name is always treated as "Harpie Lady".) All WIND monsters gain 300 ATK.


SR Rarity
Harpie Lady 1
SR Rarity
Harpie Lady 1
Harpie Lady 1
WIND 4
Harpie Lady 1
Quý cô Harpie 1
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

(Tên của lá bài này luôn được coi là "Harpie Lady".)
Tất cả quái thú GIÓ tăng 300 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card's name is always treated as "Harpie Lady".) All WIND monsters gain 300 ATK.


UR Rarity
Harpie Oracle
UR Rarity
Harpie Oracle
Harpie Oracle
WIND 4
Harpie Oracle
Harpie tiên tri
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Harpie Oracle" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn điều khiển quái thú "Harpie" Cấp 5 hoặc lớn hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy từ Mộ của mình lên tay của bạn, liệt kê cụ thể lá bài "Harpie Lady Sisters" trong hiệu ứng của nó, trong End Phase của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. You can only use each of these effects of "Harpie Oracle" once per turn. ● If you control a Level 5 or higher "Harpie" monster: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Spell/Trap from your GY to your hand, that specifically lists the card "Harpie Lady Sisters" in its text, during the End Phase of this turn.


SR Rarity
Harpie Perfumer
SR Rarity
Harpie Perfumer
Harpie Perfumer
WIND 4
Harpie Perfumer
Harpie tỏa nước hoa
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này là bình thường hoặc Triệu hồi đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck lên tay của bạn mà cụ thể liệt kê các lá bài "Harpie Lady Sisters" trong hiệu ứng của mình. Nếu bạn đã điều khiển "Harpie" Cấp 5 hoặc lớn hơn khi kích hoạt hiệu ứng này, bạn cũng có thể thêm một lá bài thứ hai như vậy, với tên khác với lá bài đầu tiên. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Harpie Perfumer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Harpie Lady Sisters" in its text. If you controlled a Level 5 or higher "Harpie" monster when you activated this effect, you can also add a second such card, with a different name from the first. You can only use this effect of "Harpie Perfumer" once per turn.


SR Rarity
Harpie Perfumer
SR Rarity
Harpie Perfumer
Harpie Perfumer
WIND 4
Harpie Perfumer
Harpie tỏa nước hoa
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này là bình thường hoặc Triệu hồi đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck lên tay của bạn mà cụ thể liệt kê các lá bài "Harpie Lady Sisters" trong hiệu ứng của mình. Nếu bạn đã điều khiển "Harpie" Cấp 5 hoặc lớn hơn khi kích hoạt hiệu ứng này, bạn cũng có thể thêm một lá bài thứ hai như vậy, với tên khác với lá bài đầu tiên. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Harpie Perfumer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Harpie Lady Sisters" in its text. If you controlled a Level 5 or higher "Harpie" monster when you activated this effect, you can also add a second such card, with a different name from the first. You can only use this effect of "Harpie Perfumer" once per turn.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   R Rarity
   Elegant Egotist
   R Rarity
   Elegant Egotist
   Elegant Egotist
   Spell Normal
   Elegant Egotist
   Phân thân mỹ lệ

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu "Harpie Lady" đang ở trên sân: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Harpie Lady" hoặc "Harpie Lady Sisters" từ tay hoặc Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If "Harpie Lady" is on the field: Special Summon 1 "Harpie Lady" or "Harpie Lady Sisters" from your hand or Deck.


    R Rarity
    Elegant Egotist
    R Rarity
    Elegant Egotist
    Elegant Egotist
    Spell Normal
    Elegant Egotist
    Phân thân mỹ lệ

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu "Harpie Lady" đang ở trên sân: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Harpie Lady" hoặc "Harpie Lady Sisters" từ tay hoặc Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If "Harpie Lady" is on the field: Special Summon 1 "Harpie Lady" or "Harpie Lady Sisters" from your hand or Deck.


     R Rarity
     Elegant Egotist
     R Rarity
     Elegant Egotist
     Elegant Egotist
     Spell Normal
     Elegant Egotist
     Phân thân mỹ lệ

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu "Harpie Lady" đang ở trên sân: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Harpie Lady" hoặc "Harpie Lady Sisters" từ tay hoặc Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If "Harpie Lady" is on the field: Special Summon 1 "Harpie Lady" or "Harpie Lady Sisters" from your hand or Deck.


      UR Rarity
      Forbidden Lance
      UR Rarity
      Forbidden Lance
      Forbidden Lance
      Spell Quick
      Forbidden Lance
      Cây thương thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


       UR Rarity
       Forbidden Lance
       UR Rarity
       Forbidden Lance
       Forbidden Lance
       Spell Quick
       Forbidden Lance
       Cây thương thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        R Rarity
        Harpie's Feather Rest
        R Rarity
        Harpie's Feather Rest
        Harpie's Feather Rest
        Spell Normal
        Harpie's Feather Rest
        Chỗ nghỉ lông của Harpie

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 3 "Harpie Lady" và / hoặc "Harpie Lady Sisters" trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá. Nếu bạn đã điều khiển "Harpie" Cấp 5 hoặc lớn hơn khi kích hoạt hiệu ứng này, hãy rút 2 lá bài để thay thế. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Harpie's Feather Rest" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 3 "Harpie Lady" and/or "Harpie Lady Sisters" in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 1 card. If you controlled a Level 5 or higher "Harpie" monster when you activated this effect, draw 2 cards instead. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except WIND monsters. You can only activate 1 "Harpie's Feather Rest" per turn.


         SR Rarity
         Harpies' Hunting Ground
         SR Rarity
         Harpies' Hunting Ground
         Harpies' Hunting Ground
         Spell Field
         Harpies' Hunting Ground
         Bãi đất săn của Harpie

          Hiệu ứng (VN):

          Tất cả quái thú có Cánh nhận được 200 ATK / DEF. Nếu bất kỳ "Harpie Lady" hoặc "Harpie Lady Sisters" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Người chơi đã tiến hành Triệu hồi chọn vào 1 Bẫy / Bẫy trên sân; người chơi đó phá huỷ mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          All Winged Beast monsters gain 200 ATK/DEF. If any "Harpie Lady" or "Harpie Lady Sisters" is Normal or Special Summoned: The player who conducted the Summon targets 1 Spell/Trap on the field; that player destroys that target.


          SR Rarity
          Swallow's Nest
          SR Rarity
          Swallow's Nest
          Swallow's Nest
          Spell Quick
          Swallow's Nest
          Tổ chim yến

           Hiệu ứng (VN):

           Hiến tế 1 quái thú Loại Beast có cánh mặt-ngửa; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Beast có Cánh từ Deck của bạn với cùng Cấp độ mà quái thú Hiến Tế có trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Tribute 1 face-up Winged Beast-Type monster; Special Summon 1 Winged Beast-Type monster from your Deck with the same Level the Tributed monster had on the field.


           SR Rarity
           Swallow's Nest
           SR Rarity
           Swallow's Nest
           Swallow's Nest
           Spell Quick
           Swallow's Nest
           Tổ chim yến

            Hiệu ứng (VN):

            Hiến tế 1 quái thú Loại Beast có cánh mặt-ngửa; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Beast có Cánh từ Deck của bạn với cùng Cấp độ mà quái thú Hiến Tế có trên sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Tribute 1 face-up Winged Beast-Type monster; Special Summon 1 Winged Beast-Type monster from your Deck with the same Level the Tributed monster had on the field.


            UR Rarity
            Compulsory Evacuation Device
            UR Rarity
            Compulsory Evacuation Device
            Compulsory Evacuation Device
            Trap Normal
            Compulsory Evacuation Device
            Thiết bị sơ tán bắt buộc

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


             UR Rarity
             Compulsory Evacuation Device
             UR Rarity
             Compulsory Evacuation Device
             Compulsory Evacuation Device
             Trap Normal
             Compulsory Evacuation Device
             Thiết bị sơ tán bắt buộc

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


              UR Rarity
              Compulsory Evacuation Device
              UR Rarity
              Compulsory Evacuation Device
              Compulsory Evacuation Device
              Trap Normal
              Compulsory Evacuation Device
              Thiết bị sơ tán bắt buộc

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


               UR Rarity
               Cyber Slash Harpie Lady
               UR Rarity
               Cyber Slash Harpie Lady
               Cyber Slash Harpie Lady
               WIND 8
               Cyber Slash Harpie Lady
               Quý cô Harpie giáp cào
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 1400


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


               UR Rarity
               Cyber Slash Harpie Lady
               UR Rarity
               Cyber Slash Harpie Lady
               Cyber Slash Harpie Lady
               WIND 8
               Cyber Slash Harpie Lady
               Quý cô Harpie giáp cào
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 1400


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


               SR Rarity
               Castel, the Skyblaster Musketeer
               SR Rarity
               Castel, the Skyblaster Musketeer
               Castel, the Skyblaster Musketeer
               WIND
               Castel, the Skyblaster Musketeer
               Tay súng trời, chim Castel
               • ATK:

               • 2000

               • DEF:

               • 1500


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


               UR Rarity
               Dark Rebellion Xyz Dragon
               UR Rarity
               Dark Rebellion Xyz Dragon
               Dark Rebellion Xyz Dragon
               DARK
               Dark Rebellion Xyz Dragon
               Rồng xyz phiến loạn bóng tối
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


               UR Rarity
               Number 106: Giant Hand
               UR Rarity
               Number 106: Giant Hand
               Number 106: Giant Hand
               EARTH
               Number 106: Giant Hand
               Con số 106: Bàn tay khổng lồ
               • ATK:

               • 2000

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.


               UR Rarity
               Number 39: Utopia
               UR Rarity
               Number 39: Utopia
               Number 39: Utopia
               LIGHT
               Number 39: Utopia
               Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               Number 70: Malevolent Sin
               DARK
               Number 70: Malevolent Sin
               Con số 70: Tội ác tử thần
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


               SR Rarity
               Number S39: Utopia the Lightning
               SR Rarity
               Number S39: Utopia the Lightning
               Number S39: Utopia the Lightning
               LIGHT
               Number S39: Utopia the Lightning
               Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú LIGHT Cấp 5
               Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.               Deck của HARPIES trong DUEL LINKS