Thông tin tổng quan của Invoked Neos

Nhìn chung

Invoked Neos là một cơ chế kiểm soát trận đấu cụ thể nhằm mục đích sử dụng Neos Fusion để cung cấp tài nguyên cho các lượt chơi tiếp theo của Aleister the Invoker, nói chung bằng cách phá hủy Volcanic Shell. Bộ bài này có thể tạo ra dàng quái vật trên sân mạnh mẽ bao gồm các Quái thú chủ lực như Invoked Purgatrio hoặc Elemental HERO Brave Neos được hỗ trợ bởi các bài Cạm Bẫy mạnh như Ultimate ProvidenceKarma Cut.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Keeper of Dragon Magic
SR Rarity
Keeper of Dragon Magic
SR Rarity
Keeper of Dragon Magic

Keeper of Dragon Magic

4

  • Loại:
  • Effect Monster

  • Thuộc tính:
  • DARK

  • Tộc:
  • Dragon

  • ATK:
  • 1800

  • DEF:
  • 1300

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 bài Phép Thông thường "Polymerization" "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên quái thú đó từ Mộ của bạn, trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keeper of Dragon Magic" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 card; add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand. You can reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck; Special Summon 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that monster from your GY, in face-down Defense Position. You can only use each effect of "Keeper of Dragon Magic" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

FIRE Reload
Có thể sử dụng nếu bạn chỉ có quái thú Loại Pyro FIRE trong tay. Trả tất cả các lá trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, rút cùng số lượng lá bài mà bạn đã trả lại cho Bộ bài của mình. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
FIRE Reload

Main: 20 Extra: 8


Deck của INVOKED NEOS trong DUEL LINKS