Thông tin tổng quan của Majespecter

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Cần 4 UR

UR Rarity
Scrap Dragon
UR Rarity
Number 47: Nightmare Shark
UR Rarity
Raigeki Break
UR Rarity
Raigeki Break

Main: 24 Extra: 7

R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


SR Rarity
Blue Dragon Summoner
SR Rarity
Blue Dragon Summoner
Blue Dragon Summoner
WIND4
Blue Dragon Summoner
Người triệu hồi rồng xanh
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Bình thường của Rồng, Chiến binh hoặc bài Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 Dragon, Warrior, or Spellcaster Normal Monster from your Deck to your hand.


SR Rarity
Blue Dragon Summoner
SR Rarity
Blue Dragon Summoner
Blue Dragon Summoner
WIND4
Blue Dragon Summoner
Người triệu hồi rồng xanh
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Bình thường của Rồng, Chiến binh hoặc bài Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 Dragon, Warrior, or Spellcaster Normal Monster from your Deck to your hand.


N Rarity
Majespecter Fox - Kyubi
N Rarity
Majespecter Fox - Kyubi
Majespecter Fox - Kyubi
WIND42
Majespecter Fox - Kyubi
Cáo ma oai phong - Kyubi
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Majespecter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Majespecter Fox - Kyubi" một lần mỗi lượt. Không thể bị chọn mục tiêu hoặc phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Majespecter" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Majespecter Fox - Kyubi" once per turn. Cannot be targeted or destroyed by your opponent's card effects.


N Rarity
Majespecter Fox - Kyubi
N Rarity
Majespecter Fox - Kyubi
Majespecter Fox - Kyubi
WIND42
Majespecter Fox - Kyubi
Cáo ma oai phong - Kyubi
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Majespecter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Majespecter Fox - Kyubi" một lần mỗi lượt. Không thể bị chọn mục tiêu hoặc phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Majespecter" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Majespecter Fox - Kyubi" once per turn. Cannot be targeted or destroyed by your opponent's card effects.


N Rarity
Majespecter Fox - Kyubi
N Rarity
Majespecter Fox - Kyubi
Majespecter Fox - Kyubi
WIND42
Majespecter Fox - Kyubi
Cáo ma oai phong - Kyubi
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Majespecter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Majespecter Fox - Kyubi" một lần mỗi lượt. Không thể bị chọn mục tiêu hoặc phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Majespecter" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Majespecter Fox - Kyubi" once per turn. Cannot be targeted or destroyed by your opponent's card effects.


R Rarity
Majespecter Raccoon - Bunbuku
R Rarity
Majespecter Raccoon - Bunbuku
Majespecter Raccoon - Bunbuku
WIND35
Majespecter Raccoon - Bunbuku
Chồn ma oai phong - Bunbuku
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Majespecter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Majespecter Raccoon - Bunbuku" một lần mỗi lượt. Không thể bị chọn mục tiêu hoặc phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Majespecter" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Majespecter Raccoon - Bunbuku" once per turn. Cannot be targeted or destroyed by your opponent's card effects.


R Rarity
Majespecter Raccoon - Bunbuku
R Rarity
Majespecter Raccoon - Bunbuku
Majespecter Raccoon - Bunbuku
WIND35
Majespecter Raccoon - Bunbuku
Chồn ma oai phong - Bunbuku
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Majespecter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Majespecter Raccoon - Bunbuku" một lần mỗi lượt. Không thể bị chọn mục tiêu hoặc phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Majespecter" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Majespecter Raccoon - Bunbuku" once per turn. Cannot be targeted or destroyed by your opponent's card effects.


R Rarity
Majespecter Raccoon - Bunbuku
R Rarity
Majespecter Raccoon - Bunbuku
Majespecter Raccoon - Bunbuku
WIND35
Majespecter Raccoon - Bunbuku
Chồn ma oai phong - Bunbuku
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Majespecter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Majespecter Raccoon - Bunbuku" một lần mỗi lượt. Không thể bị chọn mục tiêu hoặc phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Majespecter" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Majespecter Raccoon - Bunbuku" once per turn. Cannot be targeted or destroyed by your opponent's card effects.


R Rarity
Magicalibra
R Rarity
Magicalibra
Magicalibra
WATER45
Magicalibra
Cân ma thuật của Libra
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 6, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển; cho đến hết lượt này, giảm Cấp độ của 1 quái thú đó theo số lượng đã tuyên bố, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của quái thú kia thêm một lượng tương ứng (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magicalibra" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Một thang đo tri giác. Nó duy trì sự cân bằng của vũ trụ nhưng thường đặt các ngôi sao ở sai hướng.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can declare a Level from 1 to 6, then target 2 face-up monsters you control; until the end of this turn, reduce the Level of 1 of those monsters by the declared amount, and if you do, increase the Level of the other by the same amount (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Magicalibra" once per turn. [ Monster Effect ] ''A sentient scale. It maintains the balance of the universe, but often places the stars on the wrong side.''


R Rarity
Magicalibra
R Rarity
Magicalibra
Magicalibra
WATER45
Magicalibra
Cân ma thuật của Libra
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 6, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển; cho đến hết lượt này, giảm Cấp độ của 1 quái thú đó theo số lượng đã tuyên bố, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của quái thú kia thêm một lượng tương ứng (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magicalibra" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Một thang đo tri giác. Nó duy trì sự cân bằng của vũ trụ nhưng thường đặt các ngôi sao ở sai hướng.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can declare a Level from 1 to 6, then target 2 face-up monsters you control; until the end of this turn, reduce the Level of 1 of those monsters by the declared amount, and if you do, increase the Level of the other by the same amount (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Magicalibra" once per turn. [ Monster Effect ] ''A sentient scale. It maintains the balance of the universe, but often places the stars on the wrong side.''


SR Rarity
Lightning Vortex
SR Rarity
Lightning Vortex
Lightning Vortex
Spell Normal
Lightning Vortex
Vòng xoáy sấm sét

  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá bài; phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 card; destroy all face-up monsters your opponent controls.


  R Rarity
  Majespecter Cyclone
  R Rarity
  Majespecter Cyclone
  Majespecter Cyclone
  Spell Quick
  Majespecter Cyclone
  Cơn lốc ma oai phong

   Hiệu ứng (VN):

   Hiến tế 1 WIND Spellcaster-Type quái thú, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Tribute 1 WIND Spellcaster-Type monster, then target 1 monster your opponent controls; destroy it.


   R Rarity
   Majespecter Cyclone
   R Rarity
   Majespecter Cyclone
   Majespecter Cyclone
   Spell Quick
   Majespecter Cyclone
   Cơn lốc ma oai phong

    Hiệu ứng (VN):

    Hiến tế 1 WIND Spellcaster-Type quái thú, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Tribute 1 WIND Spellcaster-Type monster, then target 1 monster your opponent controls; destroy it.


    R Rarity
    Majesty's Pegasus
    R Rarity
    Majesty's Pegasus
    Majesty's Pegasus
    Spell Field
    Majesty's Pegasus
    Thiên mã của sự oai phong

     Hiệu ứng (VN):

     Tất cả "Majespecter" trên sân nhận được 300 ATK và DEF. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú WIND Spellcaster-Type; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Majespecter" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Majesty's Pegasus" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     All "Majespecter" monsters on the field gain 300 ATK and DEF. You can Tribute 1 WIND Spellcaster-Type monster; Special Summon 1 Level 4 or lower "Majespecter" monster from your Deck. You can only use this effect of "Majesty's Pegasus" once per turn.


     R Rarity
     Majesty's Pegasus
     R Rarity
     Majesty's Pegasus
     Majesty's Pegasus
     Spell Field
     Majesty's Pegasus
     Thiên mã của sự oai phong

      Hiệu ứng (VN):

      Tất cả "Majespecter" trên sân nhận được 300 ATK và DEF. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú WIND Spellcaster-Type; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Majespecter" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Majesty's Pegasus" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      All "Majespecter" monsters on the field gain 300 ATK and DEF. You can Tribute 1 WIND Spellcaster-Type monster; Special Summon 1 Level 4 or lower "Majespecter" monster from your Deck. You can only use this effect of "Majesty's Pegasus" once per turn.


      SR Rarity
      Karma Cut
      SR Rarity
      Karma Cut
      Karma Cut
      Trap Normal
      Karma Cut
      Nhân quả cắt

       Hiệu ứng (VN):

       Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


       SR Rarity
       Karma Cut
       SR Rarity
       Karma Cut
       Karma Cut
       Trap Normal
       Karma Cut
       Nhân quả cắt

        Hiệu ứng (VN):

        Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


        N Rarity
        Majespecter Gust
        N Rarity
        Majespecter Gust
        Majespecter Gust
        Trap Normal
        Majespecter Gust
        Gió giật ma oai phong

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 "Majespecter" trong Vùng Pendulum của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 "Majespecter" card in your Pendulum Zone; Special Summon it.


         N Rarity
         Majespecter Gust
         N Rarity
         Majespecter Gust
         Majespecter Gust
         Trap Normal
         Majespecter Gust
         Gió giật ma oai phong

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 "Majespecter" trong Vùng Pendulum của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 "Majespecter" card in your Pendulum Zone; Special Summon it.


          UR Rarity
          Raigeki Break
          UR Rarity
          Raigeki Break
          Raigeki Break
          Trap Normal
          Raigeki Break
          Tia chớp giật

           Hiệu ứng (VN):

           Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Discard 1 card, then target 1 card on the field; destroy it.


           UR Rarity
           Raigeki Break
           UR Rarity
           Raigeki Break
           Raigeki Break
           Trap Normal
           Raigeki Break
           Tia chớp giật

            Hiệu ứng (VN):

            Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Discard 1 card, then target 1 card on the field; destroy it.


            SR Rarity
            Fortune Lady Every
            SR Rarity
            Fortune Lady Every
            Fortune Lady Every
            LIGHT7
            Fortune Lady Every
            Quý cô vận mệnh mọi thứ
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner Spellcaster
            ATK / DEF của lá bài này trở thành Cấp của nó x 400. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Tăng Cấp của lá bài này lên 1 (tối đa 12), sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển. Trong End Phase của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Spellcaster khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fortune Lady Every" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Tuner + 1+ non-Tuner Spellcaster monsters This card's ATK/DEF become its Level x 400. Once per turn, during your Standby Phase: Increase this card's Level by 1 (max. 12), then, you can banish 1 face-up monster your opponent controls. During your opponent's End Phase, if this card is in your GY: You can banish 1 other Spellcaster monster from your GY; Special Summon this card. You can only use this effect of "Fortune Lady Every" once per turn.


            R Rarity
            PSY-Framelord Zeta
            R Rarity
            PSY-Framelord Zeta
            PSY-Framelord Zeta
            LIGHT7
            PSY-Framelord Zeta
            Chúa tể khung-CỨ Zeta
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 1800


            Hiệu ứng (VN):

            1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
            Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển ở Tư thế Tấn công ngửa; loại bỏ cả quái thú đó và lá bài này khỏi sân, nhưng trả lại chúng trong Standby Phase tiếp theo của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "PSY-Frame" trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls in face-up Attack Position; banish both that monster and this card from the field, but return them in your next Standby Phase. If this card is in your Graveyard: You can target 1 other "PSY-Frame" card in your Graveyard; return this card to the Extra Deck, and if you do, add that target to your hand.


            UR Rarity
            Scrap Dragon
            UR Rarity
            Scrap Dragon
            Scrap Dragon
            EARTH8
            Scrap Dragon
            Rồng sắt vụn
            • ATK:

            • 2800

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Scrap" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Target 1 non-Synchro "Scrap" monster in your GY; Special Summon that target.


            R Rarity
            Superheavy Samurai Stealth Ninja
            R Rarity
            Superheavy Samurai Stealth Ninja
            Superheavy Samurai Stealth Ninja
            EARTH7
            Superheavy Samurai Stealth Ninja
            Ninja nặng ký Shinobi-AC
            • ATK:

            • 1200

            • DEF:

            • 2800


            Hiệu ứng (VN):

            1 Tuner Loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú Không phải Tuner Loại Máy
            Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bài Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể giảm một nửa DEF ban đầu của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can halve this card's original DEF until the end of this turn, and if you do, this card can attack your opponent directly this turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card.


            SR Rarity
            Diamond Dire Wolf
            SR Rarity
            Diamond Dire Wolf
            Diamond Dire Wolf
            EARTH4
            Diamond Dire Wolf
            Sói răng khủng Diawolf
            • ATK:

            • 2000

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 4
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


            UR Rarity
            Number 47: Nightmare Shark
            UR Rarity
            Number 47: Nightmare Shark
            Number 47: Nightmare Shark
            WATER3
            Number 47: Nightmare Shark
            Con số 47: Cá mập ác mộng
            • ATK:

            • 2000

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 3
            Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


            SR Rarity
            Number 70: Malevolent Sin
            SR Rarity
            Number 70: Malevolent Sin
            Number 70: Malevolent Sin
            DARK4
            Number 70: Malevolent Sin
            Con số 70: Tội ác tử thần
            • ATK:

            • 2400

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 4
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.            Deck của MAJESPECTER trong DUEL LINKS
            Top