Thông tin tổng quan của Neo-Spacians

Neo Space!
Bắt đầu Trận đấu với 'Neo Space' được kích hoạt.
Neo Space!

Cần 10 UR

UR Rarity
Neo-Spacian Glow Moss
UR Rarity
Elemental HERO Brave Neos
UR Rarity
Elemental HERO Brave Neos
UR Rarity
Elemental HERO Grand Neos
UR Rarity
Elemental HERO Grand Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Miracle Contact
UR Rarity
Miracle Contact
UR Rarity
Reinforcement of the Army

Main: 20 Extra: 8


Deck của NEO-SPACIANS trong DUEL LINKS