Thông tin tổng quan của Photon

Nhìn chung

Photon là một archetype bùng nổ nhằm mục đích lấy ra Galaxy-Eyes Photon Dragon thông qua hiệu ứng của chính nó hoặc hiệu ứng của Starliege Lord Galaxion. Khi Galaxy-Eyes có mặt trên sân, Photon nhắm tới mục tiêu kiểm soát sân bằng Hiệu ứng nhanh của Photon Stream of Destruction (có thể tìm kiếm bằng Skill độc quyền Galaxy Photon của Kite Tenjo) để kết thúc trò chơi nhanh chóng

Deck Mẫu

Galaxy Photon
Trả lại 1 quái thú  “Galaxy” hoặc quái thú  “Photon” vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn và thêm 1 lá Phép/ Bẫy “Galaxy” hoặc lá Phép/ Bẫy “Photon” vào tay của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú ÁNH SÁNG và quái thú "Number". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Galaxy Photon

Main: 20 Extra: 7


Deck của PHOTON trong DUEL LINKS