Thông tin tổng quan của Raccoon

Nhìn chung

Raccoon là một bộ bài vừa có thể đánh theo lối đánh kiểm soát sân, vừa có thể đánh theo lối combo để OTK đối thủ. Bằng sự đa dạng cũng như hỗ trợ từ các cơ chế như Invoked hoặc Cyber Dragon cũng như lá bài phép chủ chốt Obedience Schooled, Raccoon có rất nhiều lối đánh để phối hợp cũng như phát triển trong tương lai.

The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái vật trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds

Cần 15 UR

UR Rarity
Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
The Fabled Cerburrel1 card
UR Rarity
The Phantom Knights of Cursed Javelin1 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole3 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison3 card
UR Rarity
Mirror Force1 card
UR Rarity
Needle Ceiling1 card
UR Rarity
Warning Point3 card

Main: 22 Extra: 8

R Rarity
Baby Raccoon Ponpoko
R Rarity
Baby Raccoon Ponpoko
Baby Raccoon Ponpoko
EARTH 2
Baby Raccoon Ponpoko
Gấu mèo con Ponpoko
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Beast Cấp 2 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Baby Raccoon Ponpoko". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Loại Beast.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 Beast-Type monster from your Deck in face-down Defense Position, except "Baby Raccoon Ponpoko". You cannot Special Summon any monsters during the turn you activate this effect, except Beast-Type monsters.


R Rarity
Baby Raccoon Ponpoko
R Rarity
Baby Raccoon Ponpoko
Baby Raccoon Ponpoko
EARTH 2
Baby Raccoon Ponpoko
Gấu mèo con Ponpoko
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Beast Cấp 2 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Baby Raccoon Ponpoko". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Loại Beast.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 Beast-Type monster from your Deck in face-down Defense Position, except "Baby Raccoon Ponpoko". You cannot Special Summon any monsters during the turn you activate this effect, except Beast-Type monsters.


R Rarity
Baby Raccoon Ponpoko
R Rarity
Baby Raccoon Ponpoko
Baby Raccoon Ponpoko
EARTH 2
Baby Raccoon Ponpoko
Gấu mèo con Ponpoko
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Beast Cấp 2 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Baby Raccoon Ponpoko". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Loại Beast.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 Beast-Type monster from your Deck in face-down Defense Position, except "Baby Raccoon Ponpoko". You cannot Special Summon any monsters during the turn you activate this effect, except Beast-Type monsters.


R Rarity
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest
R Rarity
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest
EARTH 2
Kalantosa, Mystical Beast of the Forest
Sinh vật huyền bí khu rừng, Kalantosa
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của quái thú Loại Beast: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a Beast-Type monster: You can target 1 card on the field; destroy that target.


R Rarity
Baby Raccoon Tantan
R Rarity
Baby Raccoon Tantan
Baby Raccoon Tantan
EARTH 2
Baby Raccoon Tantan
Gấu mèo con Tantan
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Thú Cấp 2 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Baby Raccoon Tantan".


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Special Summon 1 Level 2 Beast-Type monster from your Deck, except "Baby Raccoon Tantan".


R Rarity
Baby Raccoon Tantan
R Rarity
Baby Raccoon Tantan
Baby Raccoon Tantan
EARTH 2
Baby Raccoon Tantan
Gấu mèo con Tantan
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Thú Cấp 2 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Baby Raccoon Tantan".


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Special Summon 1 Level 2 Beast-Type monster from your Deck, except "Baby Raccoon Tantan".


UR Rarity
The Fabled Cerburrel
UR Rarity
The Fabled Cerburrel
The Fabled Cerburrel
LIGHT 2
The Fabled Cerburrel
Thú thần gầm Cerburrel
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ đã được chuyển xuống Mộ: Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard: Special Summon it.


N Rarity
Valerifawn, Mystical Beast of the Forest
N Rarity
Valerifawn, Mystical Beast of the Forest
Valerifawn, Mystical Beast of the Forest
EARTH 2
Valerifawn, Mystical Beast of the Forest
Sinh vật huyền bí khu rừng, Valerifawn
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Valerifawn, Mystical Beast of the Forest"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế tấn công hoặc Tư thế phòng thủ Mặt úp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Valerifawn, Mystical Beast of the Forest" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 card, then target 1 Level 2 or lower Beast monster in your GY, except "Valerifawn, Mystical Beast of the Forest"; Special Summon it in Attack Position or face-down Defense Position. You can only use this effect of "Valerifawn, Mystical Beast of the Forest" once per turn.


SR Rarity
Obedience Schooled
SR Rarity
Obedience Schooled
Obedience Schooled
Spell Normal
Obedience Schooled
Các thú thần nhớ nhung

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 3 Cấp độ 2 hoặc thấp hơn quái thú Hiệu ứng Loại quái thú có tên khác từ Deck của bạn. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hoá, và chúng bị phá hủy trong End Phase. Nếu bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại Thú.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control no monsters: Special Summon 3 Level 2 or lower Beast-Type Effect Monsters with different names from your Deck. Their effects are negated, and they are destroyed during the End Phase. If you activate this card, you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Beast-Type monsters.


  SR Rarity
  Obedience Schooled
  SR Rarity
  Obedience Schooled
  Obedience Schooled
  Spell Normal
  Obedience Schooled
  Các thú thần nhớ nhung

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 3 Cấp độ 2 hoặc thấp hơn quái thú Hiệu ứng Loại quái thú có tên khác từ Deck của bạn. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hoá, và chúng bị phá hủy trong End Phase. Nếu bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại Thú.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control no monsters: Special Summon 3 Level 2 or lower Beast-Type Effect Monsters with different names from your Deck. Their effects are negated, and they are destroyed during the End Phase. If you activate this card, you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Beast-Type monsters.


   SR Rarity
   Obedience Schooled
   SR Rarity
   Obedience Schooled
   Obedience Schooled
   Spell Normal
   Obedience Schooled
   Các thú thần nhớ nhung

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 3 Cấp độ 2 hoặc thấp hơn quái thú Hiệu ứng Loại quái thú có tên khác từ Deck của bạn. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hoá, và chúng bị phá hủy trong End Phase. Nếu bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại Thú.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters: Special Summon 3 Level 2 or lower Beast-Type Effect Monsters with different names from your Deck. Their effects are negated, and they are destroyed during the End Phase. If you activate this card, you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Beast-Type monsters.


    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    Bottomless Trap Hole
    Trap Normal
    Bottomless Trap Hole
    Hang rơi không đáy

     Hiệu ứng (VN):

     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


     UR Rarity
     Bottomless Trap Hole
     UR Rarity
     Bottomless Trap Hole
     Bottomless Trap Hole
     Trap Normal
     Bottomless Trap Hole
     Hang rơi không đáy

      Hiệu ứng (VN):

      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


      UR Rarity
      Bottomless Trap Hole
      UR Rarity
      Bottomless Trap Hole
      Bottomless Trap Hole
      Trap Normal
      Bottomless Trap Hole
      Hang rơi không đáy

       Hiệu ứng (VN):

       Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       Ice Dragon's Prison
       Trap Normal
       Ice Dragon's Prison
       Rồng băng giam cầm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        Ice Dragon's Prison
        Trap Normal
        Ice Dragon's Prison
        Rồng băng giam cầm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         Ice Dragon's Prison
         Trap Normal
         Ice Dragon's Prison
         Rồng băng giam cầm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


          UR Rarity
          Mirror Force
          UR Rarity
          Mirror Force
          Mirror Force
          Trap Normal
          Mirror Force
          Rào chắn thánh - Lực gương

           Hiệu ứng (VN):

           Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When an opponent's monster declares an attack: Destroy all your opponent's Attack Position monsters.


           UR Rarity
           Needle Ceiling
           UR Rarity
           Needle Ceiling
           Needle Ceiling
           Trap Normal
           Needle Ceiling
           Trần nhà đầy gai

            Hiệu ứng (VN):

            Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


            UR Rarity
            Warning Point
            UR Rarity
            Warning Point
            Warning Point
            Trap Normal
            Warning Point
            Điểm cảnh cáo

             Hiệu ứng (VN):

             Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


             UR Rarity
             Warning Point
             UR Rarity
             Warning Point
             Warning Point
             Trap Normal
             Warning Point
             Điểm cảnh cáo

              Hiệu ứng (VN):

              Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


              UR Rarity
              Warning Point
              UR Rarity
              Warning Point
              Warning Point
              Trap Normal
              Warning Point
              Điểm cảnh cáo

               Hiệu ứng (VN):

               Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


               UR Rarity
               Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment
               UR Rarity
               Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment
               Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment
               WATER 9
               Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment
               Rồng băng cầm tù, Trishula
               • ATK:

               • 2700

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú với những cái tên khác nhau
               Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ sử dụng quái thú trong tay và / hoặc sân của bạn, hoặc Được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài bạn điều khiển ở trên (trong trường hợp đó bạn không sử dụng "Polymerization"). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt chỉ sử dụng những quái thú ban đầu là Rồng: Bạn có thể tiết lộ và loại bỏ 3 lá (1 từ Deck của bạn, 1 từ trên cùng Deck của đối thủ và 1 từ Extra Deck của chúng). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 monsters with different names Must first be either Fusion Summoned using only monsters in your hand and/or field, or Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control (in which case you do not use "Polymerization"). If this card was Special Summoned using only monsters that were originally Dragons: You can reveal and banish 3 cards (1 from your Deck, 1 from the top of your opponent's Deck, and 1 from their Extra Deck). You can only use this effect of "Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment" once per turn.


               SR Rarity
               Knightmare Phoenix
               SR Rarity
               Knightmare Phoenix
               Knightmare Phoenix
               FIRE
               Knightmare Phoenix
               Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 1900

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trên

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


               UR Rarity
               Knightmare Unicorn
               UR Rarity
               Knightmare Unicorn
               Knightmare Unicorn
               DARK
               Knightmare Unicorn
               Kỳ lân khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 2200

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú với các tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


               SR Rarity
               The Fabled Unicore
               SR Rarity
               The Fabled Unicore
               The Fabled Unicore
               LIGHT 4
               The Fabled Unicore
               Thú thần gầm Unicore
               • ATK:

               • 2300

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               1 "Fabled" + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
               Khi bạn và đối thủ có cùng số lượng bài trong tay, hãy vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng bài Phép, Bẫy và Hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn và phá huỷ Bài phép / Bẫy / quái thú đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 "Fabled" Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While you and your opponent have the same number of cards in hand, negate all Spell, Trap, and Effect Monster effects activated by your opponent, and destroy that Spell/Trap/Monster.


               SR Rarity
               Daigusto Phoenix
               SR Rarity
               Daigusto Phoenix
               Daigusto Phoenix
               WIND
               Daigusto Phoenix
               Phượng hoàng đại gió dật
               • ATK:

               • 1500

               • DEF:

               • 1100


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 2
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công hai lần trong mỗi Battle Phase.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up WIND monster you control; this turn, it can attack twice during each Battle Phase.


               SR Rarity
               Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
               SR Rarity
               Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
               Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
               EARTH
               Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
               Con số 64: Gấu mèo cổ Sandayu
               • ATK:

               • 1000

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp độ 2
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kagemusha Raccoon Token" (Beast-Type / EARTH / Cấp độ 1 / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, ATK của nó sẽ bằng ATK hiện tại của quái thú trên sân có ATK cao nhất. Lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau.) Trong khi bạn điều khiển quái thú Loại Beast khác, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài .


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 2 Beast-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 "Kagemusha Raccoon Token" (Beast-Type/EARTH/Level 1/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its ATK becomes equal to the current ATK of the monster on the field that has the highest ATK. Your choice, if tied.) While you control another Beast-Type monster, this card cannot be destroyed by battle or card effects.


               SR Rarity
               Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
               SR Rarity
               Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
               Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
               EARTH
               Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
               Con số 64: Gấu mèo cổ Sandayu
               • ATK:

               • 1000

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp độ 2
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kagemusha Raccoon Token" (Beast-Type / EARTH / Cấp độ 1 / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, ATK của nó sẽ bằng ATK hiện tại của quái thú trên sân có ATK cao nhất. Lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau.) Trong khi bạn điều khiển quái thú Loại Beast khác, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài .


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 2 Beast-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 "Kagemusha Raccoon Token" (Beast-Type/EARTH/Level 1/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its ATK becomes equal to the current ATK of the monster on the field that has the highest ATK. Your choice, if tied.) While you control another Beast-Type monster, this card cannot be destroyed by battle or card effects.


               UR Rarity
               The Phantom Knights of Cursed Javelin
               UR Rarity
               The Phantom Knights of Cursed Javelin
               The Phantom Knights of Cursed Javelin
               DARK
               The Phantom Knights of Cursed Javelin
               Hiệp sĩ bóng ma với cây thương bị nguyền
               • ATK:

               • 1600

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 2
               Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến cuối lượt này, thay đổi ATK của nó thành 0, cũng như vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có lá bài "The Phantom Knights" làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Cursed Javelin" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 2 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; until the end of this turn, change its ATK to 0, also negate its effects. This is a Quick Effect if this card has a "The Phantom Knights" card as material. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Cursed Javelin" once per turn.               Deck của RACCOON trong DUEL LINKS