Akiza Izinski

Akiza Izinski

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Akiza Izinski là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (5ds). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu đỏ để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: 5D's
  • Akiza Izinski yêu cầu Chìa khóa đỏ để farm tại Gate
  • Các nhiệm vụ mở khóa của Akiza sẽ xuất hiện khi đạt đến Stage 6 trong Duel World (5D's)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Vào vai Yusei Fudo và thắng 1 trận đấu với Akiza Izinski ở cấp 20 trong Duel World
  • Tổng cộng triệu hồi (các) Quái thú Loại Plant 5 lần
  • Thực hiện thành công 3 triệu hồi Synchro

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Mark of the Dragon - Foot
Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm 2 'Copy Plant' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Black Rose Dragon' vào Extra Deck của bạn.
Copy Plant
Black Rose Dragon
Mark of the Dragon - Foot
What Grows in the Graveyard
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Thêm 1 "Dark Verger" vào Mộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dark Verger
What Grows in the Graveyard
Black Rose Gale
Có thể được sử dụng đến lượt bạn được Triệu hồi Đặc biệt 'Black Rose Dragon' trong khi bạn điều khiển 'Black Rose Dragon'. Phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck có chứa các quái vật không phải là quái vật Loại Plant hoặc quái vật 'Rose Dragon'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Black Rose Dragon
Black Rose Gale
Spell of Roses
Gửi 1 quái thú "Rose Dragon", "Witch of the Black Rose" hoặc "Rose Fairy" từ tay của bạn đến Mộ và thêm 1 quái thú "Rose Dragon" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Rose Fairy" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào đầu hoặc cuối Bộ bài. Vào lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Bộ bài Phụ, ngoại trừ Quái thú Synchro.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có chứa tổng cộng ít nhất 10 quái thú Tuner hoặc "Rose Dragon. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Witch of the Black Rose
Rose Fairy
Spell of Roses
Chung
Level Tuning
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Tuning
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Akiza Izinski trong DUEL LINKS