Anna Kaboom

Anna Kaboom

Thông tin nhân vật

 
Thông tin chung
Thế giới: ZEXAL

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Devotion
Chỉ có thể được sử dụng trong Tag Duels. Có thể được sử dụng trước lượt rút bình thường của bạn. Lượt rút bình thường của bạn bị bỏ qua lượt này. Ở lượt tiếp theo của đồng đội của bạn, lượt rút bình thường của đồng đội của bạn sẽ là 2 lá.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Devotion
Engine Power Over-Limit!
Chọn 1 Rank 10 EARTH Machine mà bạn điều khiển. Sau đó, gắn 1 quái thú EARTH Machine cấp 10 trong tay bạn vào lá đó làm Nguyên liệu Xyz. Nếu Quái thú Xyz này tấn công một quái vật ở Vị trí Phòng thủ trong lượt này, gây sát thương xuyên giáp cho đối thủ của bạn. Gửi Quái thú Xyz đó đến Mộ vào cuối lượt này.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Engine Power Over-Limit!
Out of Control!
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Rocket Arrow Express", 1 "Snow Plow Hustle Rustle" và 1 "Night Express Knight" vào Bộ bài của bạn. Đồng thời thêm 1 "Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max" vào Extra Deck của bạn.

Có thể được sử dụng trước lượt rút bình thường của bạn nếu có 2 quái thú Loại EARTH Machine cấp 10 trở lên trong Mộ của bạn. Một trong những lá bài từ lượt rút bình thường của bạn trong lượt này sẽ là "Special Schedule" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Out of Control!
Overnight Express!
Vào cuối lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, thêm 1 quái thú Machine - Loại EARTH Cấp 10 vào tay bạn từ Bộ bài của bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, hãy bỏ qua 2 Draw Phase tiếp theo của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) có từ 3 quái thú Loại Machine EARTH Cấp 10 trở lên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overnight Express!
Sunrise Express!
Có thể được sử dụng trước lượt rút bình thường của bạn mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút bình thường của bạn trong lượt này sẽ là quái thú Loại Machine EARTH Cấp 10 trong Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) có từ 3 quái thú Loại Machine EARTH Cấp 10 trở lên.
Sunrise Express!
Super Express!
Có thể được sử dụng trước khi lượt rút bình thường của bạn. Trong Draw Phase của bạn, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy chọn 1 quái thú Loại Machine EARTH cấp 10 trong tay bạn có thể được Triệu hồi Thường, vô hiệu hóa hiệu ứng của nó và chơi quái thú đó. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, nó sẽ là Battle Phase của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Super Express!
Train Connection!
Gửi 2 quái thú Loại Machine EARTH cấp 10 từ tay bạn đến Mộ và thêm 1 "Train Connection" từ bên ngoài Bộ bài vào tay bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú Loại Machine EARTH cấp 10. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Train Connection!
Unstoppable Train!
Trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường / Úp quái thú Loại Máy cấp 10 TRÁI ĐẤT mà không cần Hiến tế.

Hiệu ứng quái thú của những quái thú mà bạn Triệu hồi Thường / Úp trong lượt này sẽ bị vô hiệu hóa,

Kỹ năng này sẽ chỉ được kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có ít nhất 10 quái thú Loại Máy EARTH với 1800 ATK trở lên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Unstoppable Train!
Chung
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được ATK tương ứng với số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Draw Sense: High-Level
Có thể sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Heavy Starter
Nếu bạn có từ 3 quái thú Cấp 5 trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú Cấp 5 trở lên trong tay bắt đầu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Heavy Starter
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Anna Kaboom trong DUEL LINKS

Top