Aster Phoenix

Aster Phoenix

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Aster Phoenix là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi triệu hồi quái thú hệ Tối 200 lần. 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
 • Aster Phoenix yêu cầu chìa khóa Trắng để đấu tại Gate
 • Aster Phoenix cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tổng cộng 200 lần triệu hồi (các) Quái thú DARK. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Thực hiện thành công 2 (các) Triệu hồi Fusion (Dung hợp) trong một Trận đấu.
 • Đạt được 3 trận thắng mà không cần sử dụng bất kỳ Bài quái thú cấp 5 trở lên nào.
 • Thắng 1 trận đấu với Aster Phoenix ở Cấp độ 30 trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
The Destroyer of D
Có thể sử dụng từ lượt thứ 4 trở đi, khi bạn có 3000 Điểm sinh mệnh trở xuống. Chơi 1 'Destiny HERO - Dark Angel' từ tay của bạn sang sân của đối thủ ở Vị trí Phòng thủ. Nếu đối thủ của bạn điều khiển 'Destiny HERO - Plasma', bạn có thể đặt 'Destiny HERO - Dark Angel' lên trên Bộ bài của đối thủ. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa các quái thú không phải là quái thú 'Destiny HERO'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny HERO - Plasma
Destiny HERO - Dark Angel
The Destroyer of D
Clock of Destiny
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. ● Gửi 1 quái thú "Destiny HERO" cấp 4 trở xuống trong tay bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 "Clock Tower Prison" từ Bộ bài của bạn vào Tay của bạn. ● Chọn 1 "Clock Tower Prison" trong Vùng Field của bạn và đặt 3 Clock Counters trên đó. Sau đó, bạn có thể thêm "Mystical Space Typhoon" vào tay từ Bộ bài của mình. Trả lại "Clock Tower Prison" cho Bộ bài của bạn khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài chứa 8 quái thú "Destiny HERO" trở lên và không có quái thú nào khác ngoài quái thú "Destiny HERO" hoặc "Elemental HERO". (Không bao gồm Extra Deck.)
Clock Tower Prison
Clock of Destiny
Bring it!
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn; sau đó, thêm 1 quái thú DARK Warrior-Type Cấp 8 từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
Bring it!
Destiny Calling
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Dark City.' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dark City
Destiny Calling
Destiny Effect
Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau mỗi lần một lần trong Trận đấu mà bạn đã Triệu hồi Thường một quái thú "Destiny HERO". Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Thường/Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong Main Phase, ngoại trừ quái thú "Destiny HERO" và quái thú từ Extra Deck.
・Đặt 1 "Polymerization" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào sân của bạn và gửi 1 "Destiny HERO - Malicious" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ của bạn.
・Tất cả quái vật trên sân của bạn có Cấp 8 trở lên tăng 200 ATK.
・Từ lượt thứ 3 trở đi, bạn có thể đưa 1 quái thú "Destiny HERO" bị trục xuất về Bộ bài của bạn, sau đó thêm 1 "Destiny HERO - Plasma" từ Bộ bài hoặc Mộ bài về tay bạn, sau đó trả lại 1 lá bài từ tay bạn về Deck của bạn.
Destiny Effect
Destiny Effect
Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau mỗi lần một lần trong Trận đấu mà bạn đã Triệu hồi Thường một quái thú "Destiny HERO". Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Thường/Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong Giai đoạn Chính, ngoại trừ quái thú "Destiny HERO" và quái thú từ Bộ bài Phụ.
・Đặt 1 "Polymerization" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào sân của bạn và gửi 1 "Destiny HERO - Malicious" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ của bạn.
・Tất cả quái vật trên sân của bạn có Cấp 8 trở lên tăng 200 ATK.
・Từ lượt thứ 3 trở đi, bạn có thể đưa 1 quái thú "Destiny HERO" bị trục xuất về Bộ bài của bạn, sau đó thêm 1 "Destiny HERO - Plasma" từ Bộ bài hoặc Mộ bài về tay bạn, sau đó đưa 1 lá bài từ tay bạn về Bộ bài .
Destiny Effect
Chung
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Master of Fusion
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Fusion
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Chiến binh ngẫu nhiên.
Reinforcements
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Drop Reward

SR Rarity
Destiny HERO - Dasher
SR Rarity
Destiny HERO - Dasher
Destiny HERO - Dasher
DARK6
Destiny HERO - Dasher
Anh hùng định mệnh - Người lướt
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể truy xuất 1 quái thú khác; lá bài này nhận được 1000 ATK cho đến End Phase. Nếu lá bài này tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ ở cuối Battle Phase. Một lần duy nhất, khi bạn rút một Lá bài quái thú trong Draw Phase khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó. Lá bài này phải ở trong Mộ để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can Tribute 1 other monster; this card gains 1000 ATK until the End Phase. If this card attacks, change it to Defense Position at the end of the Battle Phase. One time only, when you draw a Monster Card during your Draw Phase while this card is in your Graveyard: You can reveal it; Special Summon it. This card must be in the Graveyard to activate and to resolve this effect.


SR Rarity
Destiny HERO - Double Dude
SR Rarity
Destiny HERO - Double Dude
Destiny HERO - Double Dude
DARK6
Destiny HERO - Double Dude
Anh hùng định mệnh - Song thể
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Lá bài này có thể tấn công hai lần trong mỗi Battle Phase. Trong Standby Phase của bạn, nếu lá bài này đã bị phá hủy kể từ Standby Phase cuối cùng của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Double Dude Tokens" (Warrior-Type / DARK / Cấp độ 4 / ATK 1000 / DEF 1000). Lá bài này phải ở trong Mộ của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. This card can attack twice during each Battle Phase. During your Standby Phase, if this card was destroyed since your last Standby Phase: You can Special Summon 2 "Double Dude Tokens" (Warrior-Type/DARK/Level 4/ATK 1000/DEF 1000). This card must be in your Graveyard to activate and to resolve this effect.


SR Rarity
Destiny HERO - Diamond Dude
SR Rarity
Destiny HERO - Diamond Dude
Destiny HERO - Diamond Dude
DARK4
Destiny HERO - Diamond Dude
Anh hùng định mệnh - Gã kim cương
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể lật và xem lá bài trên cùng của Deck của mình và nếu đó là bài Phép Thường, hãy gửi nó đến Mộ, nếu không thì đặt nó ở cuối Deck của bạn. Trong Main Phase của lượt tiếp theo, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của bài Phép đó trong Mộ của mình (ngay cả khi bạn không còn điều khiển lá bài ngửa này nữa).


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Normal Spell, send it to the GY, otherwise place it on the bottom of your Deck. During the Main Phase of your next turn, you can activate the effect of that Spell in your GY (even if you no longer control this face-up card).


SR Rarity
Destiny HERO - Fear Monger
SR Rarity
Destiny HERO - Fear Monger
Destiny HERO - Fear Monger
DARK4
Destiny HERO - Fear Monger
Anh hùng định mệnh - Kẻ diệt vong
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn vì nó đã bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến đó kể từ Standby Phase cuối cùng của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" trong Mộ của bạn, ngoại trừ một "Destiny HERO - Fear Monger"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Standby Phase, if this card is in your Graveyard because it was destroyed by battle and sent there since your last Standby Phase: Target 1 "Destiny HERO" monster in your Graveyard, except a "Destiny HERO - Fear Monger"; Special Summon that target.


R Rarity
Destiny HERO - Doom Lord
R Rarity
Destiny HERO - Doom Lord
Destiny HERO - Doom Lord
DARK3
Destiny HERO - Doom Lord
Anh hùng định mệnh - Gã quỷ
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó. Bạn không thể tuyên bố tấn công khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn phải điều khiển lá bài Tư thế tấn công mặt-ngửa này để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Quái thú bị loại bỏ quay trở lại phần sân của đối phương, ở cùng tư thế chiến đấu, trong Standby Phase thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; banish that target. You cannot declare an attack the turn you activate this effect. You must control this face-up Attack Position card to activate and to resolve this effect. The banished monster returns to the opponent's side of the field, in the same battle position, during your 2nd Standby Phase after activation.


R Rarity
Destiny HERO - Departed
R Rarity
Destiny HERO - Departed
Destiny HERO - Departed
DARK2
Destiny HERO - Departed
Anh hùng định mệnh - Người ra đi
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công ngửa tới phần sân của đối thủ. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hãy loại bỏ nó thay vì gửi nó đến Mộ. Nếu một hiệu ứng của lá bài sẽ gửi lá bài này đến Mộ từ tay hoặc Deck, thay vào đó hãy loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Standby Phase, if this card is in your Graveyard: Special Summon it in face-up Attack Position to your opponent's side of the field. If this card is destroyed by battle, banish it instead of sending it to the Graveyard. If a card effect would send this card to the Graveyard from the hand or Deck, banish it instead.


R Rarity
D - Spirit
R Rarity
D - Spirit
D - Spirit
Spell Normal
D - Spirit
Ý chí - D

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn không được điều khiển bất kỳ "Destiny HERO" để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 Level 4 or lower "Destiny HERO" monster from your hand. You must not control any face-up "Destiny HERO" monsters to activate and to resolve this effect.


  R Rarity
  Guard Penalty
  R Rarity
  Guard Penalty
  Guard Penalty
  Spell Quick
  Guard Penalty
  Thủ phạt đền

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn 1 quái thú trên sân. Nếu nó được đổi thành Tư thế Phòng thủ trong lượt này, hãy rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Select 1 monster on the field. If it is changed to Defense Position this turn, draw 1 card.


   SR Rarity
   Destiny Signal
   SR Rarity
   Destiny Signal
   Destiny Signal
   Trap Normal
   Destiny Signal
   Tín hiệu định mệnh

    Hiệu ứng (VN):

    Khi một quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu và được gửi đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a monster you control is destroyed by battle and sent to the GY: Special Summon 1 Level 4 or lower "Destiny HERO" monster from your hand or Deck.


    R Rarity
    Destruction of Destiny
    R Rarity
    Destruction of Destiny
    Destruction of Destiny
    Trap Normal
    Destruction of Destiny
    Định mệnh tiêu huỷ

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 3 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn đến Mộ và chịu 1000 sát thương cho mỗi Bài phép hoặc Bài bẫy được gửi đến Mộ theo cách này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 3 cards from the top of your Deck to the Graveyard, and take 1000 damage for each Spell or Trap Card sent to the Graveyard this way.


     Level-up Reward

     R Rarity
     Destiny HERO - Captain Tenacious
     R Rarity
     Destiny HERO - Captain Tenacious
     Destiny HERO - Captain Tenacious
     DARK3
     Destiny HERO - Captain Tenacious
     Anh hùng định mệnh - Đội trưởng ngoan cường
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Destiny HERO" trong Mộ đã bị phá huỷ bởi chiến đấu kể từ Standby Phase cuối cùng của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài ngửa này khi mục tiêu bị phá huỷ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn, during your Standby Phase: You can target 1 "Destiny HERO" monster in your Graveyard that was destroyed by battle since your last Standby Phase, if you controlled this face-up card when the target was destroyed; Special Summon that target.


     R Rarity
     Destiny HERO - Doom Lord
     R Rarity
     Destiny HERO - Doom Lord
     Destiny HERO - Doom Lord
     DARK3
     Destiny HERO - Doom Lord
     Anh hùng định mệnh - Gã quỷ
     • ATK:

     • 600

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó. Bạn không thể tuyên bố tấn công khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn phải điều khiển lá bài Tư thế tấn công mặt-ngửa này để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Quái thú bị loại bỏ quay trở lại phần sân của đối phương, ở cùng tư thế chiến đấu, trong Standby Phase thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; banish that target. You cannot declare an attack the turn you activate this effect. You must control this face-up Attack Position card to activate and to resolve this effect. The banished monster returns to the opponent's side of the field, in the same battle position, during your 2nd Standby Phase after activation.


     R Rarity
     D - Formation
     R Rarity
     D - Formation
     D - Formation
     Spell Continuous
     D - Formation
     Trận hình - D

      Hiệu ứng (VN):

      Mỗi khi "Destiny HERO" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ, hãy đặt 1 Counter D lên lá bài này cho mỗi quái thú đó. Khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một quái thú trong Main Phase của mình: Bạn có thể gửi lá bài này có 2 Counter D hoặc lớn hơn đến Mộ; thêm tối đa 2 lá bài từ Deck và / hoặc Mộ lên tay bạn, trùng tên với quái thú đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Each time a face-up "Destiny HERO" monster(s) you control is destroyed, place 1 D Counter on this card for each of those monsters. When you Normal or Special Summon a monster during your Main Phase: You can send this card with 2 or more D Counters to the Graveyard; add up to 2 cards from your Deck and/or Graveyard to your hand, with the same name as that monster.


      R Rarity
      D - Chain
      R Rarity
      D - Chain
      D - Chain
      Trap Normal
      D - Chain
      Sợi xích D

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu một "Destiny HERO" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Nó nhận được 500 ATK. Khi nó phá huỷ một quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target a "Destiny HERO" monster you control; equip this card to that target. It gains 500 ATK. When it destroys a monster your opponent controls by battle and sends it to the Graveyard: Inflict 500 damage to your opponent.


       SR Rarity
       Destiny HERO - Fear Monger
       SR Rarity
       Destiny HERO - Fear Monger
       Destiny HERO - Fear Monger
       DARK4
       Destiny HERO - Fear Monger
       Anh hùng định mệnh - Kẻ diệt vong
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Standby Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn vì nó đã bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến đó kể từ Standby Phase cuối cùng của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" trong Mộ của bạn, ngoại trừ một "Destiny HERO - Fear Monger"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Standby Phase, if this card is in your Graveyard because it was destroyed by battle and sent there since your last Standby Phase: Target 1 "Destiny HERO" monster in your Graveyard, except a "Destiny HERO - Fear Monger"; Special Summon that target.


       R Rarity
       Destiny Mirage
       R Rarity
       Destiny Mirage
       Destiny Mirage
       Trap Normal
       Destiny Mirage
       Định mệnh ảo

        Hiệu ứng (VN):

        Khi một "Destiny HERO" mà bạn điều khiển bị phá huỷ và bị gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài của đối thủ: Triệu hồi Đặc biệt, về phía sân của bạn, tất cả "Destiny HERO" đã bị phá huỷ và gửi đến Mộ trong lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a "Destiny HERO" monster you control is destroyed and sent to the Graveyard by an opponent's card effect: Special Summon, to your side of the field, all "Destiny HERO" monsters that were destroyed and sent to either Graveyard this turn.


        SR Rarity
        Dark City
        SR Rarity
        Dark City
        Dark City
        Spell Field
        Dark City
        Thành phố tối

         Hiệu ứng (VN):

         Khi một "Destiny HERO" tấn công, nếu ATK của nó thấp hơn ATK của mục tiêu tấn công, quái thú tấn công chỉ nhận được 1000 ATK khi Damage Calculation.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a "Destiny HERO" monster attacks, if its ATK is lower than the ATK of the attack target, the attacking monster gains 1000 ATK during damage calculation only.


         R Rarity
         Over Destiny
         R Rarity
         Over Destiny
         Over Destiny
         Spell Normal
         Over Destiny
         Vượt lên định mệnh

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" từ Deck của bạn có Cấp thấp hơn hoặc bằng một nửa Cấp của mục tiêu đó, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 "Destiny HERO" monster in your GY; Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your Deck whose Level is less than or equal to half of that target's Level, but destroy it during the End Phase of this turn.


          SR Rarity
          Destiny HERO - Blade Master
          SR Rarity
          Destiny HERO - Blade Master
          Destiny HERO - Blade Master
          DARK3
          Destiny HERO - Blade Master
          Anh hùng định mệnh - Người dao găm
          • ATK:

          • 300

          • DEF:

          • 600


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; tất cả "Destiny HERO" mà bạn điều khiển sẽ tăng 800 ATK cho đến End Phase.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During your opponent's Battle Phase: You can discard this card; all face-up "Destiny HERO" monsters you control gain 800 ATK until the End Phase.


          SR Rarity
          Destiny HERO - Malicious
          SR Rarity
          Destiny HERO - Malicious
          Destiny HERO - Malicious
          DARK6
          Destiny HERO - Malicious
          Anh hùng định mệnh - Quỷ quái
          • ATK:

          • 800

          • DEF:

          • 800


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO - Malicious" từ Deck của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Destiny HERO - Malicious" from your Deck.


          UR Rarity
          Destiny HERO - Plasma
          UR Rarity
          Destiny HERO - Plasma
          Destiny HERO - Plasma
          DARK8
          Destiny HERO - Plasma
          Anh hùng định mệnh - Plasma
          • ATK:

          • 1900

          • DEF:

          • 600


          Hiệu ứng (VN):

          Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 3 quái thú. Vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú ngửa mặt trong khi đối thủ của bạn điều khiển chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này (tối đa 1). Nhận ATK bằng một nửa ATK ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 monsters. Negate the effects of face-up monsters while your opponent controls them. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip that target to this card (max. 1). Gains ATK equal to half the original ATK of the monster equipped to it by this effect.


          SR Rarity
          Destiny Draw
          SR Rarity
          Destiny Draw
          Destiny Draw
          Spell Normal
          Destiny Draw
          Lá bốc định mệnh

           Hiệu ứng (VN):

           Bỏ 1 lá bài "Destiny HERO" ; rút 2 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Discard 1 "Destiny HERO" card; draw 2 cards.           Deck sử dụng nhân vật Aster Phoenix trong DUEL LINKS