Axel Brodie

Axel Brodie

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Axel Brodie là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (GX). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu đỏ để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
  • Axel Brodie yêu cầu chìa khóa Đỏ để đấu tại Gate
  • Bạn sẽ thấy các nhiệm vụ mở khóa của Axel khi đạt đến Stage 6 trở lên trong Duel World (GX)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt đến Stage 6 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Đạt được 1 trận thắng với 1000 LP còn lại hoặc ít hơn trong Duel với Axel Brodie bằng cách sử dụng Jaden Yuki.
  • Triệu hồi quái vật Loại Warrior 5 lần trong Trận đấu với Axel Brodie bằng cách sử dụng Jaden Yuki.
  • Thực hiện 2 Fusion Summon (s) trong một trận đấu với Axel Brodie bằng cách sử dụng Jaden Yuki.
  • Gây 3000 điểm sát thương hiệu ứng trở lên trong một trận đấu với Axel Brodie.
  • Thu thập 3 Lá thuộc tính FIRE.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Reloading!
Có thể được sử dụng bằng cách gửi 1 hoặc 2 quái thú FIRE từ tay bạn đến Mộ trong khi bạn điều khiển lá 'Blaze Accelerator'. Chọn (các) quái thú 'Volcanic' từ Bộ bài của bạn bằng với số lượng bài bạn đã gửi từ tay của mình đến Mộ và gửi chúng đến Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Reloading!
Volcanic Burning Deck
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 2 'Volcanic Shell', 1 'Volcanic Doomfire', 1 'Blaze Accelerator' và 1 'Tri-Blaze Accelerator' vào Bộ bài của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau mỗi lần Đấu. ● Có thể sử dụng trong lượt tiếp theo sau khi bạn đã kích hoạt 'Blaze Accelerator'. Thêm 1 'Tri-Blaze Accelerator' từ Bộ bài hoặc Mộ vào tay của bạn. ● Có thể sử dụng trong lượt tiếp theo sau khi bạn đã kích hoạt 'Tri-Blaze Accelerator'. Thêm 1 'Volcanic Doomfire' từ Bộ bài hoặc Mộ vào tay của bạn.
Volcanic Shell
Volcanic Doomfire
Blaze Accelerator
Tri-Blaze Accelerator
Volcanic Burning Deck
FIRE Reload
Có thể sử dụng nếu bạn chỉ có quái thú Loại Pyro FIRE trong tay. Trả tất cả các lá trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, rút cùng số lượng lá bài mà bạn đã trả lại cho Bộ bài của mình. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
FIRE Reload
Fight on the Front Lines
Tất cả quái thú thuộc loại FIRE Pyro mà bạn điều khiển nhận được 200 ATK và DEF.
Fight on the Front Lines
Blaze Accelerator Recovery
Trả lại tối đa 3 (các) lá bài 'Volcanic' hoặc 'Blaze Accelerator' từ Mộ về Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Blaze Accelerator Recovery
Blaze Accelerator Reserve
Có thể được sử dụng bằng cách gửi 1 hoặc 2 (các) quái thú 'Volcanic' từ tay bạn đến Mộ của bạn. Chọn (các) lá 'Blaze Accelerator' từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn bằng với số lá bạn đã gửi từ tay của mình đến Mộ và thêm chúng vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Blaze Accelerator Reserve
Maximum Firepower
Cho đến khi kết thúc lượt, 1 quái thú Loại Pyro FIRE mà bạn điều khiển nhận được 200 ATK nhân với số lượng quái thú Loại Pyro FIRE trong Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Maximum Firepower
Volcanic Force
Gửi 1 'Tri-Blade Accelerator' ngửa mặt mà bạn điều khiển đến Mộ và chơi 1 'Volcanic Doomfire' từ Bộ bài, bàn tay hoặc Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Volcanic Doomfire
Tri-Blaze Accelerator
Volcanic Force
Blaze Accelerator Deployment
Biến 1 'Blaze Accelerator' mà bạn điều khiển thành 'Tri-Blaze Accelerator'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Blaze Accelerator
Tri-Blaze Accelerator
Blaze Accelerator Deployment
Final Mission
Nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1000 hoặc thấp hơn, hãy đặt 1 'Volcanic Counter' trong Mộ của bạn. Kỹ năng này có thể được kích hoạt với Điểm Sinh mệnh cao hơn, nhưng hiệu ứng của nó sẽ thành công với xác suất lớn hơn khi Điểm Sinh mệnh của bạn thấp hơn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Volcanic Counter
Final Mission
Chung
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Axel Brodie trong DUEL LINKS