Bakura (DSOD)

Bakura (DSOD)

Thông tin nhân vật

THÔNG TIN CHUNG
Thế giới: DSOD
Bakura (DSOD) yêu cầu các phím Trắng để đấu tay đôi tại cổng.
Bakura (DSOD) xuất hiện ở cổng ở Giai đoạn 6 (DSOD)
Mở khóa Nhiệm vụ:
Đạt đến Giai đoạn 6 trong Thế giới Đấu tay đôi (DSOD). Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
Vào vai Yugi Muto (DSOD) và thắng 1 trận đấu tay đôi với Bakura ở cấp độ 30 trong Duel World.
Vào vai Joey Wheeler (DSOD) và thắng 1 trận đấu tay đôi với Bakura ở cấp độ 30 trong Duel World.
Vào vai Téa Gardner (DSOD) và thắng 1 trận đấu tay đôi với Bakura ở cấp độ 30 trong Duel World
Thu thập 3 Thẻ Loại Ma Quái.
Thu thập 3 Thẻ thuộc tính TỐI.

  

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Double Normal Summon
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Bạn có thể Triệu hồi 1 Quái thú Thường ngoài lần Triệu hồi Thường/ Úp của mình.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Double Normal Summon
Building a Diorama
Có thể được sử dụng trong Trận đấu mà bạn đã Triệu hồi một Quái thú Ritual có Cấp độ ban đầu là 8 hoặc cao hơn. Thêm 1 Ma pháp Môi trường từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 4 Quái thú Ritual và 4 Lá bài Phép Ritual. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Building a Diorama
Monster Encounter
Gửi 1 Quái thú Không có Hiệu ứng Loại Fiend hoặc Zombie từ tay bạn đến Mộ. Tung một con súc sắc hai lần và triệu hồi 1 Quái thú Không có Hiệu ứng Loại Fiend hoặc Zombie có Cấp độ / Rank dưới đây từ Mộ của bạn dựa trên kết quả.
  ● 2: Cấp / Rank 8 trở xuống
  ● 3-11: Cấp / Rank 4 trở xuống
  ● 12: Cấp / Rank 2 trở xuống
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) bao gồm ít nhất 1 quái thú và không chứa quái thú nào khác ngoài quái vật Loại Fiend hoặc Zombie. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Monster Encounter
White Magician's Defensive Spell
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một quái thú Loại Spellcaster. Tung một con súc sắc hai lần và áp dụng hiệu ứng thích hợp dựa trên kết quả.
● 2: Giảm 1000 DEF của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.
● 3-7: Giảm 700 DEF của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.
● 8-11: Giảm 500 DEF của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.
● 12: Giảm 100 DEF của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
White Magician's Defensive Spell
Occult Maniac
Nếu bạn có từ 5 quái thú Loại Fiend hoặc Zombie trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái vật Loại Fiend hoặc Zombie trong tay ở lượt đầu tiên.

Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Occult Maniac
White Magician's Shining Shield
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một quái vật Loại Spellcaster. Tung một con súc sắc hai lần. Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có Cấp độ bằng hoặc lớn hơn tổng kết quả không thể tấn công trong lượt tiếp theo của đối thủ.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
White Magician's Shining Shield
Master of Advanced Rites
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong lượt. Nếu bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ Quái thú Tế lễ cho đến hết lượt tiếp theo của bạn.

  ● Đưa 1 Quái thú Thường trên tay bạn về Bộ bài. Sau đó, thêm 1 "Nghệ thuật nghi lễ nâng cao" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn.

  ● Chọn 1 Quái thú Thường và 1 Bài Phép Tế lễ trong Mộ của bạn và đưa chúng về Bộ bài của bạn.
Advanced Ritual Art
Master of Advanced Rites
Chung
Fiend Farewell
Có thể được sử dụng khi một trong những quái thú của bạn bị tiêu diệt trong trận chiến. 1 quái thú Loại Fiend ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn được gửi đến Mộ.
Fiend Farewell
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites
Fiend Farewell
Có thể được sử dụng khi một trong những quái thú của bạn bị tiêu diệt trong trận chiến. 1 quái thú Loại quái thú ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn được gửi đến mộ.
Fiend Farewell
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Bakura (DSOD) trong DUEL LINKS