Blair Flannigan

Blair Flannigan

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Blair Flannigan là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (GX). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu đỏ để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
 • Blair yêu cầu các chìa khóa Đỏ để đấu tại Gate.
 • Blair có nhiều quái thú Twlightsworn khác nhau như Lumina, Twilightsworn Shaman và Lyla, Twilightsworn Enchantress, cả hai đều thấy chơi ngoài lề trong Bộ bài Pure Lightsworn
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 6 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
 • Thắng 1 trận đấu trong vòng 6 lượt đấu với Blair Flannigan ở cấp độ 30 khi chơi với tư cách là Jaden Yuki.
 • Giảm LP của đối thủ xuống 0 bằng cách gây sát thương trong trận chiến với Elemental HERO Flame Wingman.
 • Thắng 1 trận đấu với Blair Flannigan với Ojama Yellow trong Bộ bài của bạn, khi chơi với tư cách là Chazz Princeton.
 • Vào vai Alexis Rhodes và thắng 1 trận đấu với Blair Flannigan ở cấp độ 30 trong Duel World.
 • Gây 2000 điểm sát thương hiệu ứng trở lên với một lần kích hoạt hiệu ứng duy nhất trong Trận đấu với Blair Flannigan ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Alexis Rhodes.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.

Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.

Draw Sense: Spell/Trap
Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.

Holy Guard
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Fairy's Smile
Nếu bình thường bạn rút một lá bài quái thú Loại Tiên trong Draw Phase, lá bài đó sẽ được hiển thị cho đối thủ và bạn phục hồi 1000 Điểm sinh mệnh.
Fairy's Smile
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

UR Rarity
Familiar-Possessed - Lyna
UR Rarity
Familiar-Possessed - Lyna
Familiar-Possessed - Lyna
LIGHT 4
Familiar-Possessed - Lyna
Người sở hữu hồn nhập - Lyna
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Lyna the Light Charmer" ngửa mà bạn điều khiển và 1 quái thú LIGHT ngửa mặt mà bạn điều khiển tới Mộ. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Spellcaster với 1500 DEF từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Familiar-Possessed - Lyna". Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng riêng của nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Lyna the Light Charmer" you control and 1 face-up LIGHT monster you control to the GY. When Summoned this way: You can add 1 Spellcaster monster with 1500 DEF from your Deck to your hand, except "Familiar-Possessed - Lyna". If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


UR Rarity
Lumina, Twilightsworn Shaman
UR Rarity
Lumina, Twilightsworn Shaman
Lumina, Twilightsworn Shaman
DARK 3
Lumina, Twilightsworn Shaman
Cô đồng chân lý sáng mờ, Lumina
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Lightsworn" khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các "Lightsworn" loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Lumina, Twilightsworn Shaman"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Một lần mỗi lượt, nếu "Lightsworn" khác của bạn được kích hoạt: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can banish 1 "Lightsworn" monster from your hand or GY, then target 1 of your banished "Lightsworn" monsters, except "Lumina, Twilightsworn Shaman"; Special Summon it. Once per turn, if your other "Lightsworn" monster's effect is activated: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


UR Rarity
Maiden In Love
UR Rarity
Maiden In Love
Maiden In Love
LIGHT 2
Maiden In Love
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Miễn là lá bài này vẫn nằm ngửa trên sân ở tư thế tấn công ngửa, nó sẽ không bị phá hủy do kết quả của chiến đấu. Úp "Maiden Counter" lên quái thú tấn công lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

As long as this card remains face-up on the field in face-up attack position, It is not destroyed as a result of battle. Put a "Maiden Counter" on a monster that attacks this card.


SR Rarity
Lyla, Twilightsworn Enchantress
SR Rarity
Lyla, Twilightsworn Enchantress
Lyla, Twilightsworn Enchantress
DARK 4
Lyla, Twilightsworn Enchantress
Kẻ phù phép chân lý sáng mờ, Lyla
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "Lightsworn" khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy ngửa trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi lượt, nếu hiệu ứng của quái thú "Lightsworn" khác của bạn được kích hoạt: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, when a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can banish 1 "Lightsworn" monster from your hand or GY, then target 1 face-up Spell/Trap on the field; destroy it. Once per turn, if your other "Lightsworn" monster's effect is activated: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


SR Rarity
Herald of Green Light
SR Rarity
Herald of Green Light
Herald of Green Light
LIGHT 2
Herald of Green Light
Ánh sáng báo hiệu xanh lá
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này và 1 quái thú Tiên khác từ tay bạn đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a Spell Card (Quick Effect): You can send this card and 1 other Fairy monster from your hand to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it.


R Rarity
Jenis, Lightsworn Mender
R Rarity
Jenis, Lightsworn Mender
Jenis, Lightsworn Mender
LIGHT 4
Jenis, Lightsworn Mender
Hiền nhân chân lý sáng, Jenis
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Trong End Phase, nếu một (các) lá bài được gửi từ Deck của bạn đến Mộ do hiệu ứng của "Lightsworn" lượt này: Gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được 500 LP.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the End Phase, if a card(s) was sent from your Deck to the Graveyard by the effect of a "Lightsworn" card this turn: Inflict 500 damage to your opponent, and if you do, gain 500 LP.


N Rarity
Muse-A
N Rarity
Muse-A
Muse-A
LIGHT 3
Muse-A
Nàng tiên nhạc Muse
 • ATK:

 • 850

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Tiên nữ của nghệ thuật bất bại trên cây đàn hạc.


Hiệu ứng gốc (EN):

A fairy of the arts that is unbeatable on the harp.


N Rarity
Wing Egg Elf
N Rarity
Wing Egg Elf
Wing Egg Elf
LIGHT 3
Wing Egg Elf
Yêu tinh cánh trứng
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nàng tiên trong vỏ trứng này sử dụng đôi cánh khổng lồ để thổi bay hầu hết mọi lần tấn công bằng đường đạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This fairy in an eggshell uses massive wings to blow back almost any projectile attack.


SR Rarity
Cupid's Kiss
SR Rarity
Cupid's Kiss
Cupid's Kiss
Spell Equip
Cupid's Kiss

  Hiệu ứng (VN):

  Khi kết thúc Damage Step. Nếu quái thú được trang bị mà bạn điều khiển tấn công quái thú của đối thủ bằng "Maiden Counter", và bạn sẽ nhận sát thương trong chiến đấu. Kiểm soát quái thú của đối thủ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  As the end of Damage Step. If the equipped monster you control attacked an opponent's monster with a "Maiden Counter", and you took battle damage. Take control of the opponent's monster.


  R Rarity
  Happy Marriage
  R Rarity
  Happy Marriage
  Happy Marriage
  Spell Equip
  Happy Marriage

   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú được trang bị nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú bạn điều khiển thuộc sở hữu của đối thủ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   The equipped monster gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters you control that are owned by your opponent.


   SR Rarity
   Twilight Cloth
   SR Rarity
   Twilight Cloth
   Twilight Cloth
   Trap Normal
   Twilight Cloth
   Bộ áo vải sáng mờ

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; loại bỏ bất kỳ số lượng "Lightsworn" khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó nhận được 200 ATK và DEF cho mỗi quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ Deck đến Mộ bởi "Lightsworn" : Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, "Lightsworn" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster you control; banish any number of "Lightsworn" monsters from your GY, and if you do, that monster gains 200 ATK and DEF for each monster banished by this effect, until the end of this turn. If this card is sent from the Deck to the GY by a "Lightsworn" monster's effect: You can activate this effect; this turn, "Lightsworn" monsters you control cannot be destroyed by battle or card effects.


    R Rarity
    Defense Maiden
    R Rarity
    Defense Maiden
    Defense Maiden
    Trap Continuous
    Defense Maiden

     Hiệu ứng (VN):

     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công quái thú bạn điều khiển: Bạn có thể chọn vào 1 'Maiden in Love' mà bạn điều khiển: chuyển mục tiêu tấn công sang mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When an opponent's monster declares an attack on a monster you control: You can target 1 'Maiden in Love' you control: switch the attack target to that target.


     Level-up Reward

     N Rarity
     Pikeru's Second Sight
     N Rarity
     Pikeru's Second Sight
     Pikeru's Second Sight
     Trap Normal
     Pikeru's Second Sight
     Pikeru đọc tâm trí

      Hiệu ứng (VN):

      Cho đến End Phase thứ hai của đối thủ, đối thủ của bạn cho bạn xem tất cả các lá bài mà họ rút ra trước khi thêm chúng lên tay của họ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Until your opponent's second End Phase, your opponent shows you all cards that they draw before adding them to their hand.


      R Rarity
      Jain, Twilightsworn General
      R Rarity
      Jain, Twilightsworn General
      Jain, Twilightsworn General
      DARK 4
      Jain, Twilightsworn General
      Tướng quân chân lý sáng mờ, Jain
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Lightsworn" khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; nó mất ATK và DEF bằng với Cấp độ x 300 của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Một lần mỗi lượt, nếu "Lightsworn" khác của bạn được kích hoạt: Gửi 2 lá trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn: You can banish 1 "Lightsworn" monster from your hand or GY, then target 1 face-up monster on the field; it loses ATK and DEF equal to the banished monster's Level x 300, until the end of this turn. Once per turn, if your other "Lightsworn" monster's effect is activated: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


      N Rarity
      Mutually Affured Destruction
      N Rarity
      Mutually Affured Destruction
      Mutually Affured Destruction
      Trap Normal
      Mutually Affured Destruction
      Đảm bảo choảng lẫn nhau

       Hiệu ứng (VN):

       Cả hai người chơi đều phải để lộ bài trên tay của họ trong lượt này. Trong khi tay của họ được tiết lộ bởi hiệu ứng này, nếu cả hai đều có lá bài cùng tên trong tay, cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài có tên đó hoặc hiệu ứng của chúng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Both players must keep their hands revealed this turn. While their hands are revealed by this effect, if they both have a card with the same name in their hands, neither player can activate cards with that name, or their effects.


       SR Rarity
       Ryko, Twilightsworn Fighter
       SR Rarity
       Ryko, Twilightsworn Fighter
       Ryko, Twilightsworn Fighter
       DARK 2
       Ryko, Twilightsworn Fighter
       Đấu sĩ chân lý sáng mờ, Ryko
       • ATK:

       • 200

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể loại bỏ 1 "Lightsworn" khỏi tay hoặc Mộ của bạn; loại bỏ 1 lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt, nếu "Lightsworn" khác của bạn được kích hoạt: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can banish 1 "Lightsworn" monster from your hand or GY; banish 1 card on the field. Once per turn, if your other "Lightsworn" monster's effect is activated: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


       SR Rarity
       Punishment Dragon
       SR Rarity
       Punishment Dragon
       Punishment Dragon
       DARK 8
       Punishment Dragon
       Rồng trừng phạt
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2600


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách sở hữu 4 "Lightsworn" bị loại bỏ hoặc lớn hơn với các tên khác nhau. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP; xáo trộn vào Deck, tất cả các lá bài trong Mộ và tất cả các lá bài bị loại bỏ mặt ngửa, ngoại trừ quái thú "Lightsworn" Một lần mỗi lượt, nếu "Lightsworn" của bạn được kích hoạt: Gửi 4 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by possessing 4 or more banished "Lightsworn" monsters with different names. Once per turn (Quick Effect): You can pay 1000 LP; shuffle into the Decks, all cards in the GYs and all face-up banished cards, except "Lightsworn" monsters. Once per turn, if your "Lightsworn" monster's effect is activated: Send the top 4 cards of your Deck to the GY.


       UR Rarity
       Twilight Eraser
       UR Rarity
       Twilight Eraser
       Twilight Eraser
       Trap Normal
       Twilight Eraser
       Chùm tia sáng mờ

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển 2 hoặc nhiều "Lightsworn" có cùng Loại nhưng khác tên: loại bỏ 2 "Lightsworn" khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài trên sân; loại bỏ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ Deck đến Mộ bởi "Lightsworn" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lightsworn" từ tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control 2 or more "Lightsworn" monsters with the same Type but different names: Banish 2 "Lightsworn" monsters from your GY, then target 2 cards on the field; banish them. If this card is sent from the Deck to the GY by a "Lightsworn" monster's effect: You can Special Summon 1 "Lightsworn" monster from your hand.        Deck sử dụng nhân vật Blair Flannigan trong DUEL LINKS