Blue Angel

Blue Angel

Thông tin nhân vật

   
Worlds: VRAINS
Có được Blue Angel vào giữa tháng 10 bằng cách chơi sự kiện của cô ấy!

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Heart Creation
Thay đổi tất cả Quái Thú Link 2 trở lên "Marincess" mà bạn điều khiển trong Extra Monster Zone thành "Marincess Crystal Hear".
Quái Thú được thay đổi bằng Kỹ năng này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Marincess Crystal Heart
Heart Creation
Holly Angel Trick
Sát thương hiệu ứng của quái thú có tên gốc là "Trickstar Holly Angel" sẽ tăng gấp đôi.
Trickstar Holly Angel
Holly Angel Trick
Trickstar Gig
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Gửi các lá bài từ trên cùng của Bộ bài của bạn đến Mộ bài với số lượng quái thú "Trickstar" mà bạn điều khiển.
Sau đó, bạn có thể thêm 1 lá bài  "Trickstar" từ Mộ vào tay của mình.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Trickstar Gig
Marincess Transcend
Gửi 1 Quái thú Hiệu ứng "Marincess" mà bạn điều khiển đến Mộ và thêm 1 quái thú "Marincess" vào tay bạn từ Bộ bài cao hơn 1 Cấp so với Cấp ban đầu của quái thú được gửi đến Mộ .
Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái vật "Marincess".
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Bộ bài phụ không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú Loại Cyberse nước. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Marincess Transcend
Trickstars Together
Vào đầu Trận đấu, thêm 1 "Trickstar Candina" và 1 "Trickstar Lilybell" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Trickstar Holly Angel" vào Bộ bài Phụ của bạn.
Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Chọn 1 quái thú "Trickstar" không phải là quái thú Link mà bạn điều khiển và di chuyển quái thú đó đến một quái thú khác trong Khu vực Quái thú Chính của bạn.
Trickstar Lilybell
Trickstar Holly Angel
Trickstar Candina
Trickstars Together
Trickstar Trick
Có thể được sử dụng nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ. Gửi 1 quái thú "Trickstar" đến Mộ từ tay. Lượt rút bình thường cho lượt tiếp theo của đối thủ sau khi sử dụng Kỹ năng này sẽ trở thành 3 lá bài, và khi kết thúc lượt đó, loại bỏ (các) lá bài ngẫu nhiên trên tay đối phương bằng với số lá bài "Trickstar" trong Mộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Trickstar Trick
Chung
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Life Charge
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Charge
Monster Move
Chọn 1 quái thú bạn điều khiển và di chuyển nó đến một quái thú khác trong Khu vực Quái thú Chính của bạn.

Nếu bạn chọn một quái thú trong Khu vực Quái thú Phụ, hãy di chuyển nó đến Khu vực Quái thú Chính của bạn trong cùng một cột.

Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Monster Move
Fairy's Smile
Nếu bình thường bạn rút một lá bài quái thú Loại Tiên trong Draw Phase, lá bài đó sẽ được hiển thị cho đối thủ và bạn phục hồi 1000 Điểm sinh mệnh.
Fairy's Smile
Link Booster
Mỗi Quái thú Link mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK cho mỗi quái thú mà nó hiện tại chỉ tới.
Link Booster
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Blue Angel trong DUEL LINKS