Bronk Stone

Bronk Stone

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Bronk Stone là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (ZEXAL). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu vàng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ZEXAL
  • Bronk yêu cầu chìa khóa Vàng để đấu tại Gate.
  • Bronk xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (ZEXAL)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Tiếp cận Stage 6 trong ZEXAL Duel World.
  • Thắng 1 trận đấu với Bronk Stone khi chơi với tư cách là Yuma và Astral.
  • Tổng cộng triệu hồi (các) Quái vật Loại Warrior 5 lần.
  • Thực hiện 3 lần Triệu hồi Xyz.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Recycling Reserve
Có thể được sử dụng nếu bạn có ít nhất 2 quái thú Loại Machine hơn các lá khác trong Mộ của bạn. Tất cả các lá trong Mộ của bạn không phải là quái thú Loại Machine sẽ biến mất. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Recycling Reserve
Return of the Archduke
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 'Tin Archduke' vào Extra Deck của bạn. Có thể được sử dụng nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú ở Vị trí Phòng thủ. Trả lại 1 'Tin Archduke' từ Mộ của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Tin Archduke
Return of the Archduke
Iron Call
Chỉ có thể sử dụng lượt tiếp theo sau khi bạn đã kích hoạt "Iron Call". Trả lại 1 quái vật Loại Machine từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, trả "Iron Call" từ Mộ vào tay bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Iron Call
Iron Call
Iron Aye
Chỉ có thể được sử dụng khi bạn kích hoạt hiệu ứng của lá có tên gốc là 'Aye-Iron'. Tăng ATK của 1 'Aye-Iron' mà bạn điều khiển lên 400. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và ba lần mỗi trận đấu.
Aye-Iron
Iron Aye
I've Seen That Deck Before
Có thể được sử dụng nếu bạn và đối thủ của bạn kiểm soát một (các) lá bài có cùng tên. Thu hồi 500 Điểm sinh mệnh cho mỗi lá khác nhau có cùng tên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và ba lần mỗi trận đấu.
I've Seen That Deck Before
Chung
Defense Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x200 DEF cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Defense Charge
LP Boost Delta
Tăng 3500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 3 lá bài trên tay.
LP Boost Delta
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Life Charge
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Charge
Overlay Gain
Tăng ATK của 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của nó x 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận.
Overlay Gain
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Draw Sense: Machine
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài thông thường mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Một trong các lá bài từ lượt rút bài thông thường của bạn ở lượt này sẽ là quái thú Loại Machine ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Machine

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Bronk Stone trong DUEL LINKS