Dark Signer Rex Goodwin

Dark Signer Rex Goodwin

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Dark Signer Rex Goodwin là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 10 (5ds). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu đen để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi đạt đến stage 6 (5ds).

Thế giới: 5D's
  • Goodwin yêu cầu chìa khóa Đen đấu tại Gate.
  • Goodwin xuất hiện ở cổng ở Stage 6 (5Ds)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt đến Stage 10 trong (5D's) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Triệu hồi Stardust Dragon 1 lần khi đóng vai Yusei Fudo, trong trận đấu với Dark Signer Rex Goodwin ở cấp độ 30.
  • Sử dụng Bài Bẫy Liên tục 2 lần trong một trận đấu với  Dark Signer Rex Goodwin ở cấp 30 bằng cách sử dụng Jack Atlas.
  • Thực hiện thành công 3 (các) Triệu hồi Đặc biệt trong một Trận đấu với Dark Signer Rex Goodwin ở cấp độ 30 khi nhập vai Crow Hogan.
  • Gây ra 3500 điểm sát thương trận trở lên với một đòn tấn công duy nhất trong Trận đấu tay đôi với Dark Signer Rex Goodwin bằng cách sử dụng Yusei Fudo.
  • Đạt được 1 trận thắng với 1000 LP còn lại hoặc ít hơn trong Đấu tay đôi với Dark Signer Rex Goodwin bằng cách sử dụng Yusei Fudo.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Draw Sense: Earthbound Immortal
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase của bạn, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một quái thú 'Earthbound Immortal' ngẫu nhiên.
Draw Sense: Earthbound Immortal
Ultimate Earthbound Immortal
Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi nếu bạn điều khiển 'Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca'. Trong Draw Phase của bạn, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy giảm Điểm Sinh mệnh của đối thủ xuống 1 và chuyển thẳng đến End Phase của bạn.
Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca
Ultimate Earthbound Immortal
Sun and Moon
Chọn một trong các hiệu ứng sau: ● Gửi 1 'Sun Dragon Inti' mà bạn điều khiển đến Mộ và chơi 1 'Moon Dragon Quilla' từ Mộ của bạn. ● Gửi 1 'Moon Dragon Quilla' mà bạn điều khiển đến Mộ và chơi 1 'Sun Dragon Inti' từ Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Sun Dragon Inti
Moon Dragon Quilla
Sun and Moon
The Ant and the Fiend
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển 'Oracle of the Sun.' Chọn một trong các hiệu ứng sau: ● Gửi 1 'Fire Ant Ascator' mà bạn điều khiển đến Mộ và chơi 1 'Supay' từ Bộ bài của bạn. ● Gửi 1 'Supay' mà bạn điều khiển đến Mộ và chơi 1 'Fire Ant Ascator' từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Supay
Oracle of the Sun
Fire Ant Ascator
The Ant and the Fiend
Dual Divinity
Có thể được sử dụng nếu 'Sun Dragon Inti' và 'Moon Dragon Quilla' đang ở trong Mộ của bạn. Lượt này, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 'Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca' mà không cần Tributing. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Sun Dragon Inti
Moon Dragon Quilla
Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca
Dual Divinity
Chung
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Level Reduction
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp của quái thú đã chọn sẽ giảm theo Cấp của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. (Cấp độ tối thiểu là 1.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Reduction
Power of Dark
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Yami' được kích hoạt.
Yami
Power of Dark
Light and Dark
Kỹ năng này có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Chọn 1 trong các cách sau: ● Trả lại 1 quái thú thuộc tính DARK từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn 1 quái vật thuộc tính LIGHT có cùng Cấp độ và Loại với quái vật đó từ Bộ bài vào tay bạn. ● Trả lại 1 quái thú thuộc tính LIGHT từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 quái vật thuộc tính DARK có cùng Cấp độ và Loại với quái vật đó từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Light and Dark
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Immortal Charity
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một quái thú 'Earthbound Immortal'. Đặt 1 'Earthbound Whirlwind', 'Earthbound Wave' hoặc 'Roar of the Earthbound Immortal' từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Immortal Charity
Immortal Offerings
Tiết lộ 1 đến 3 quái thú 'Earthbound Immortal' trong tay bạn, sau đó chơi một số lượng tương đương 'Ceremonial Token' ở Vị trí Phòng thủ. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú 'Earthbound Immortal', vào lượt bạn sử dụng Kỹ năng này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Immortal Offerings
Seal of the Immortal
Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú 'Earthbound Immortal' không thể bị tiêu diệt bằng hiệu ứng của chính chúng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Seal of the Immortal
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Dark Signer Rex Goodwin trong DUEL LINKS