Duke Devlin

Duke Devlin

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Duke Devlin là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 13 (DM)
 • Nhân vật này yêu cầu chìa khóa màu đó để đấu với anh ấy tại Gate và chỉ xuất hiện sau khi đạt tới stage 13 (DM)

Thế giới: DM
 • Duke Devlin yêu cầu chìa khóa Đỏ để đấu tại Gate.
 • Duke Devlin xuất hiện ở Gate tại Stage 13 (DM)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 13 trong Duel World (DM) để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ta
 • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại trong Đấu tay đôi với Duke Devlin ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Triệu hồi 1 (Rank) 5 hoặc cao hơn quái thú Loại Spellcaster trong một trận đấu với Duke Devlin ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Triệu hồi 1 (Rank) 4 hoặc cao hơn quái thú Loại Dragon trong một trận Đấu với Duke Devlin ở cấp 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Triệu hồi 1 (Rank) 3 hoặc cao hơn quái thú Loại Rock trong một trận Đấu với Duke Devlin ở cấp 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Triệu hồi quái vật Loại Warrior 2 lần trong Trận đấu với Duke Devlin ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Roll 'n' Boost
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Đưa 1 lá bài quái thú trên tay bạn cho đối thủ và tung xúc xắc 1 lần. Cấp của quái vật được hiển thị trở thành cấp của số xúc xắc cho đến khi kết thúc lượt.
Roll 'n' Boost
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

UR Rarity
Orgoth the Relentless
UR Rarity
Orgoth the Relentless
Orgoth the Relentless
EARTH 7
Orgoth the Relentless
Thánh Orgoth
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2450


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lăn một con xúc xắc sáu mặt 3 lần và lá bài này nhận được ATK / DEF bằng tổng x 100 (cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ), sau đó, nếu 2 trong số các kết quả là giống nhau, áp dụng các hiệu ứng thích hợp. Nếu cả 3 đều giống nhau, hãy áp dụng tất cả các hiệu ứng này.
● 1 hoặc 2: Lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. ● 3 hoặc 4: Rút 2 lá bài. ● 5 hoặc 6: Lượt này có thể tấn công trực tiếp.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase: You can roll a six-sided die 3 times and this card gains ATK/DEF equal to the total x 100 (until the end of your opponent's turn), then, if 2 of the results were the same, apply the appropriate effect. If all 3 were the same, apply all of these effects. ● 1 or 2: This card cannot be destroyed by battle or card effects, until the end of your opponent's turn. ● 3 or 4: Draw 2 cards. ● 5 or 6: This card can attack directly this turn.


UR Rarity
Malevolent Mech - Goku En
UR Rarity
Malevolent Mech - Goku En
Malevolent Mech - Goku En
LIGHT 6
Malevolent Mech - Goku En
Máy bóng tối - Ngục Viêm
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi theo cách này: Gửi nó đến Mộ, sau đó nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó trong Mộ. Lá bài này phải là quái thú Zombie duy nhất trên sân để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Normal Summon this card without Tributing. Once per turn, during the End Phase, if this card was Summoned this way: Send it to the GY, then take damage equal to its original ATK in the GY. This card must be the only Zombie monster on the field to activate and to resolve this effect.


UR Rarity
B.E.S. Big Core MK-2
UR Rarity
B.E.S. Big Core MK-2
B.E.S. Big Core MK-2
FIRE 6
B.E.S. Big Core MK-2
Chiến hạm lớn cõi to MK-2
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hãy đặt 3 Counter trên đó. Lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Nếu lá bài này tấn công hoặc bị tấn công, hãy loại bỏ 1 Counter từ lá bài này ở cuối Damage Step. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. When this card is Special Summoned, place 3 counters on it. This card cannot be destroyed by battle. If this card attacks or is attacked, remove 1 counter from this card at the end of the Damage Step. If you cannot, destroy it.


SR Rarity
Ambitious Gofer
SR Rarity
Ambitious Gofer
Ambitious Gofer
DARK 6
Ambitious Gofer
Gofer đầy tham vọng
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể để lộ 1 quái thú trong tay của họ để vô hiệu hoá hiệu ứng của lá bài này, nếu không hãy phá huỷ những quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target up to 2 monsters your opponent controls; your opponent can reveal 1 monster in their hand to negate this card's effect, otherwise destroy those monsters.


R Rarity
Spikebot
R Rarity
Spikebot
Spikebot
DARK 5
Spikebot
Đầu gai nhọn
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Một người lính cơ khí được tạo ra bởi một phù thủy độc ác, nó tấn công bằng hai quả cầu thép đưa trên cánh tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

A mechanical soldier created by a wicked sorcerer, it attacks with the two steel balls attached to its arms.


R Rarity
Oni Tank T-34
R Rarity
Oni Tank T-34
Oni Tank T-34
EARTH 4
Oni Tank T-34
Xe tăng Oni T-34
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Một chiếc xe tăng bọc thép được sở hữu bởi một tên quỷ dữ sẽ truy đuổi kẻ thù cho đến khi chúng bị nghiền nát.


Hiệu ứng gốc (EN):

An armored tank possessed by a fiend that will pursue enemies until they're crushed.


N Rarity
The Statue of Easter Island
N Rarity
The Statue of Easter Island
The Statue of Easter Island
EARTH 4
The Statue of Easter Island
Moai của đảo Phục Sinh
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Một tượng đài bằng đá từ Đảo Phục sinh phát ra các vụ nổ laze từ môi đẽo đá của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

A stone monument from Easter Island that launches laser blasts from its rock-hewn lips.


N Rarity
Ancient Lizard Warrior
N Rarity
Ancient Lizard Warrior
Ancient Lizard Warrior
EARTH 4
Ancient Lizard Warrior
Chiến sĩ thằn lằn cổ
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Trước bình minh của con người, chiến binh thằn lằn này đã thống trị tối cao.


Hiệu ứng gốc (EN):

Before the dawn of man, this lizard warrior ruled supreme.


UR Rarity
Dice It
UR Rarity
Dice It
Dice It
Trap Normal
Dice It
Bắn xúc xắc

  Hiệu ứng (VN):

  Lăn một con súc sắc sáu mặt. Áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào lượt của ai.
  ● Trong lượt của bạn: Loại bỏ các lá bài từ Mộ của bạn bằng với kết quả. Sau đó, nếu kết quả là 1, hãy gửi 6 lá từ đầu Deck của bạn đến Mộ.
  ● Trong lượt của đối thủ: Gửi các lá bài từ đầu Deck của bạn đến Mộ bằng với kết quả. Sau đó, nếu kết quả là 6, hãy loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Roll a six-sided die. Apply this effect, depending on whose turn it is. ● During your turn: Banish cards from your GY equal to the result. Then, if the result was 1, send 6 cards from the top of your Deck to the GY. ● During your opponent's turn: Send cards from the top of your Deck to the GY equal to the result. Then, if the result was 6, banish 1 card from your GY.


  R Rarity
  Dice Re-Roll
  R Rarity
  Dice Re-Roll
  Dice Re-Roll
  Trap Normal
  Dice Re-Roll
  Tung lại xúc xắc

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần, trong phần còn lại của lượt này, nếu một trong hai người chơi tung một con xúc xắc (hoặc xúc xắc), bạn có thể yêu cầu (những) người chơi đó tung lại. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


   Hiệu ứng gốc (EN):

   One time, during the rest of this turn, if either player(s) rolls a die (or dice), you can have the player(s) re-roll. (You can only gain this effect once per turn.)


   SR Rarity
   That Six
   SR Rarity
   That Six
   That Six
   Trap Continuous
   That Six
   Tung ra cáu

    Hiệu ứng (VN):

    Mỗi lần người chơi tung một con xúc xắc (hoặc xúc xắc), bạn có thể chọn 1 kết quả xúc xắc và áp dụng hiệu ứng phù hợp dựa trên kết quả đó.
    ● 1, 3 hoặc 5: Kết quả xúc xắc được coi là 6.
    ● 2, 4 hoặc 6: Kết quả xúc xắc được coi là 1.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Each time a player rolls a die (or dice), you can choose 1 die result, and apply the appropriate effect, based on the result. ● 1, 3, or 5: The die result is treated as 6. ● 2, 4, or 6: The die result is treated as 1.


    Level-up Reward

    N Rarity
    Dice Armadillo
    N Rarity
    Dice Armadillo
    Dice Armadillo
    EARTH 5
    Dice Armadillo
    Tatu xúc xắc
    • ATK:

    • 1650

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Một quái thú armadillo cuộn lại để tạo thành một hình dạng giống như xúc xắc.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    An armadillo monster that rolls up to form a dice-like shape.


    SR Rarity
    Shield Recovery
    SR Rarity
    Shield Recovery
    Shield Recovery
    Spell Normal
    Shield Recovery

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú "BES" trên sân: đặt 3 quầy vào mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "B.E.S." monster on the field: put 3 counters on that target.


     SR Rarity
     Roulette Barrel
     SR Rarity
     Roulette Barrel
     Roulette Barrel
     LIGHT 4
     Roulette Barrel
     Máy thả bom Roulette
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể lăn một con súc sắc sáu mặt hai lần, chọn 1 kết quả và phá huỷ 1 quái thú trên sân có Cấp bằng kết quả đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn: You can roll a six-sided die twice, choose 1 result, and destroy 1 monster on the field whose Level is equal to that result.


     UR Rarity
     Dice It
     UR Rarity
     Dice It
     Dice It
     Trap Normal
     Dice It
     Bắn xúc xắc

      Hiệu ứng (VN):

      Lăn một con súc sắc sáu mặt. Áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào lượt của ai.
      ● Trong lượt của bạn: Loại bỏ các lá bài từ Mộ của bạn bằng với kết quả. Sau đó, nếu kết quả là 1, hãy gửi 6 lá từ đầu Deck của bạn đến Mộ.
      ● Trong lượt của đối thủ: Gửi các lá bài từ đầu Deck của bạn đến Mộ bằng với kết quả. Sau đó, nếu kết quả là 6, hãy loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Roll a six-sided die. Apply this effect, depending on whose turn it is. ● During your turn: Banish cards from your GY equal to the result. Then, if the result was 1, send 6 cards from the top of your Deck to the GY. ● During your opponent's turn: Send cards from the top of your Deck to the GY equal to the result. Then, if the result was 6, banish 1 card from your GY.


      UR Rarity
      Armored Core
      UR Rarity
      Armored Core
      Armored Core
      4
      Armored Core
      • ATK:

      • 1300

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      (Lá bài này cũng luôn được coi là lá bài "BES" ) Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (This card is also always treated as a "B.E.S." card) If only your opponent controls a monster, you can Special Summon this card (from your hand).


      UR Rarity
      Orgoth the Relentless
      UR Rarity
      Orgoth the Relentless
      Orgoth the Relentless
      EARTH 7
      Orgoth the Relentless
      Thánh Orgoth
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2450


      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lăn một con xúc xắc sáu mặt 3 lần và lá bài này nhận được ATK / DEF bằng tổng x 100 (cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ), sau đó, nếu 2 trong số các kết quả là giống nhau, áp dụng các hiệu ứng thích hợp. Nếu cả 3 đều giống nhau, hãy áp dụng tất cả các hiệu ứng này.
      ● 1 hoặc 2: Lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. ● 3 hoặc 4: Rút 2 lá bài. ● 5 hoặc 6: Lượt này có thể tấn công trực tiếp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn, during your Main Phase: You can roll a six-sided die 3 times and this card gains ATK/DEF equal to the total x 100 (until the end of your opponent's turn), then, if 2 of the results were the same, apply the appropriate effect. If all 3 were the same, apply all of these effects. ● 1 or 2: This card cannot be destroyed by battle or card effects, until the end of your opponent's turn. ● 3 or 4: Draw 2 cards. ● 5 or 6: This card can attack directly this turn.      Deck sử dụng nhân vật Duke Devlin trong DUEL LINKS