Ghost Gal

Ghost Gal

Thông tin nhân vật

Worlds: VRAINS

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
Link Arrow Gain
Chọn 1 Quái thú Liên kết mà bạn điều khiển. Cho đến hết lượt này, quái thú lá bài này có điểm để tăng CÔNG bằng với Dấu Liên kết của Quái thú Liên kết đã chọn x 100.

Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Link Arrow Gain
Draw Reserves
Chỉ có thể được sử dụng khi bắt đầu Giai đoạn Chính ở lượt đầu tiên của bạn. Đưa 3 lá bài từ tay bạn về Bộ bài của bạn. Bạn có thể rút 3 lá bài trong Giai đoạn Rút bài tiếp theo của mình.
Draw Reserves
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng trước lần rút thông thường của bạn mỗi khi Điểm gốc của bạn giảm đi 1500. Một trong những lá bài từ lần rút thông thường của bạn ở lượt này sẽ là một quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn ngẫu nhiên trong Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Low-Level
LP Boost Alpha
Tăng Điểm gốc ban đầu thêm 1000.
LP Boost Alpha
Level Tuning
Có thể được sử dụng nếu Điểm gốc của bạn ở mức 2000 trở xuống. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và tuyên bố cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ của quái vật được chọn sẽ bằng với số lượng bạn đã khai báo. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
Level Tuning
Life Charge
Tăng Điểm gốc của bạn theo số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
Life Charge
Link Booster
Mỗi Quái thú Liên kết bạn điều khiển tăng 100 CÔNG ứng với mỗi quái thú mà nó hiện chỉ điểm.
Link Booster
Spellcaster's Exchange
Kỹ năng này có thể được sử dụng hai lần trong một trận đấu.
1: Khi bắt đầu Main Phase của bạn, đặt 1 quái thú Loại Spellcaster Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn xuống cuối Deck của bạn, và sau đó rút 1 lá bài.
Spellcaster's Exchange

Drop Reward

UR Rarity
Altergeist Hexstia
UR Rarity
Altergeist Hexstia
Altergeist Hexstia
FIRE
Altergeist Hexstia
Ma quấy nhiễu mạng Hexstia
 • ATK:

 • 1500

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Dưới

Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú "Altergeist"
Nhận ATK bằng với ATK ban đầu của mỗi "Altergeist" mà nó chỉ đến. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Altergeist" mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Hexstia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 "Altergeist" monsters Gains ATK equal to the original ATK of each "Altergeist" monster it points to. When a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 "Altergeist" monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Hexstia" once per turn.


N Rarity
The Bewitching Phantom Thief
N Rarity
The Bewitching Phantom Thief
The Bewitching Phantom Thief
DARK 2
The Bewitching Phantom Thief
Tên cướp mê hoặc quái dị
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Một tên trộm lịch lãm với chiếc áo choàng đen quyến rũ kẻ thù của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

An elegant thief with a black cloak that charms its enemies.


N Rarity
Phantom Ghost
N Rarity
Phantom Ghost
Phantom Ghost
DARK 2
Phantom Ghost
Con ma
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một tinh thần báo thù được tạo thành từ nhiều linh hồn không yên.


Hiệu ứng gốc (EN):

A vengeful spirit made up of many restless souls.


UR Rarity
Bownty
UR Rarity
Bownty
Bownty
Spell Quick
Bownty
Tiền thưởng chó

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu quái thú tấn công của bạn phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Chọn vào 1 lá bài trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đã thêm khi nó nằm trong tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bownty" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If your attacking monster destroys an opponent's monster by battle: Target 1 card in your GY; add it to your hand, but for the rest of this turn you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as the added card had once it was in your hand. You can only activate 1 "Bownty" per turn.


  SR Rarity
  Dwimmered Path
  SR Rarity
  Dwimmered Path
  Dwimmered Path
  Spell Normal
  Dwimmered Path
  Dấu mốc phép cứu thế

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng Spellcaster trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dwimmered Path" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Spellcaster Effect Monster in your GY; add it to your hand. You can only activate 1 "Dwimmered Path" per turn.


   SR Rarity
   Altergeist Manifestation
   SR Rarity
   Altergeist Manifestation
   Altergeist Manifestation
   Trap Normal
   Altergeist Manifestation
   Ma quấy nhiễu mạng hiện hình

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho nó lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Manifestation" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "Altergeist" monster in your GY; Special Summon it in Attack Position, and if you do, equip it with this card. When this card leaves the field, destroy that monster. You can banish this card from your GY, then target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Manifestation" once per turn.


    SR Rarity
    Solemn Scolding
    SR Rarity
    Solemn Scolding
    Solemn Scolding
    Trap Counter
    Solemn Scolding
    Sự bảo ban của thần

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu đây là lá bài Úp duy nhất trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, khi một quái thú sẽ được Triệu hồi, HOẶC một Bài Phép, Bài Bẫy hoặc hiệu ứng của quái thú được kích hoạt: Trả 3000 LP; vô hiệu hoá việc Triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this is the only Set card in your Spell & Trap Zone, when a monster would be Summoned, OR a Spell Card, Trap Card, or monster effect is activated: Pay 3000 LP; negate the Summon or activation, and if you do, destroy that card.
     Phân loại:

     R Rarity
     Jar of Greed
     R Rarity
     Jar of Greed
     Jar of Greed
     Trap Normal
     Jar of Greed
     Bình tham lam

      Hiệu ứng (VN):

      Rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Draw 1 card.


      R Rarity
      Terrible Deal
      R Rarity
      Terrible Deal
      Terrible Deal
      Trap Normal
      Terrible Deal
      Ma dẫn dắt

       Hiệu ứng (VN):

       Chỉ kích hoạt bằng cách trả 1000 Điểm Sinh Mệnh khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép. Đối thủ của bạn gửi xuống Mộ 1 lá bài ngẫu nhiên.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate only by paying 1000 Life Points when your opponent activates a Spell Card. Your opponent discards 1 random card.


       Level-up Reward

       UR Rarity
       Altergeist Kunquery
       UR Rarity
       Altergeist Kunquery
       Altergeist Kunquery
       EARTH 5
       Altergeist Kunquery
       Ma quấy nhiễu mạng Kunquery
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, nếu bạn điều khiển một "Altergeist" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa hiệu ứng của lá bài đó khi nó và quái thú này đang ngửa trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When an opponent's monster declares an attack, if you control an "Altergeist" card: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, negate that attack. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card your opponent controls; negate the effects of that card while it and this monster are face-up on the field.


       UR Rarity
       Altergeist Multifaker
       UR Rarity
       Altergeist Multifaker
       Altergeist Multifaker
       DARK 3
       Altergeist Multifaker
       Ma quấy nhiễu mạng Multifaker
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 800


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn kích hoạt Lá bài Bẫy (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Altergeist Multifaker". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Altergeist" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Multifaker" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you activate a Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck in Defense Position, except "Altergeist Multifaker". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Altergeist" monsters. You can only use each effect of "Altergeist Multifaker" once per turn.


       SR Rarity
       Altergeist Fijialert
       SR Rarity
       Altergeist Fijialert
       Altergeist Fijialert
       WATER 4
       Altergeist Fijialert
       Ma quấy nhiễu mạng Fijialert
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Khi một quái thú Link "Altergeist" được Triệu hồi Link đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link khác trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn đến khu vực của bạn mà mục tiêu chỉ đến, đồng thời, trong phần còn lại của lượt này, quái thú đó cũng được coi là quái thú "Altergeist" . Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Fijialert" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When an "Altergeist" Link Monster is Link Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 other Link Monster on the field; Special Summon this card from your hand to your zone that target points to, also, for the rest of this turn, that monster is also treated as an "Altergeist" monster. You can only use this effect of "Altergeist Fijialert" once per turn.


       SR Rarity
       Altergeist Failover
       SR Rarity
       Altergeist Failover
       Altergeist Failover
       Trap Continuous
       Altergeist Failover
       Ma quấy nhiễu mạng giảm rủi ro

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ tay của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Failover" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If another card(s) you control is destroyed by an opponent's card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "Altergeist" monster from your hand. You can banish this card from your GY, then target 1 "Altergeist" monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Failover" once per turn.        Deck sử dụng nhân vật Ghost Gal trong DUEL LINKS