Jaden Yuki

Jaden Yuki

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Jaden Yuki là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 8 (DM). 
  • Mở khóa nhân vật này sẽ mở khóa cả thế giới mởi: Generation neXt (GX). Nhân vật này cần chìa khóa màu đỏ để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: GX
  • Jaden Yuki yêu cầu chìa khóa Đỏ để đấu tại Gate
  • Jaden Yuki cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
  • Mở khóa Jaden Yuki cũng sẽ mở khóa Duel World (GX)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Tiếp cận Duel World Stage 8 (DM). Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Tổng cộng 10 lần Triệu hồi (các) Quái thú Loại Warrior.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Miracle Draw
Nếu bạn có quái thú 'Elemental HERO' trong Mộ của mình, lượt rút bình thường của bạn ở Draw Phase thứ 3 sẽ trở thành 'Pot of Greed.'
Pot of Greed
Miracle Draw
Hero Flash!!
Sau mỗi 2 lượt của bạn, vào đầu lượt, hãy thêm vào tay của bạn 1 trong các lá bài sau (theo thứ tự được liệt kê bên dưới) từ bên ngoài Bộ bài của bạn:
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài có 4 Quái thú Bình thường "HERO" trở lên với tên khác trong Bộ bài của bạn và nó không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "HERO". (Bộ bài phụ không được tính.)
● Lượt thứ 2: H - Heated Heart
● Lượt thứ 4: E - Emergency Call
● Lượt thứ 6: R - Righteous Justice
● Lượt thứ 8: O - Oversoul
● Lượt thứ 10: Hero Flash !!
H - Heated Heart
O - Oversoul
E - Emergency Call
Hero Flash!!
R - Righteous Justice
Hero Flash!!
Where the Heroes Dwell
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Skyscraper.' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Skyscraper
Where the Heroes Dwell
Chung
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính GIÓ ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Miracle Fusion Time!
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. thay vì rút bài bình thường, 'Miracle Fusion' được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Miracle Fusion Time!
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Warrior ngẫu nhiên.
Reinforcements
The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái thú trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi rút bài lần đầu. Giảm số bài trên tay bắt đầu của bạn đi 1, rồi rút lại bài của bạn.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Fusion Time!
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 Quái thú Thường 'Elemental HERO' Cấp 4 hoặc thấp hơn vào tay từ Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Fusion Time!
Destiny Draw: Monster Reborn
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài bình thường nếu Điểm Sinh Mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Lượt rút bài bình thường của bạn trong lượt này sẽ là "Monster Reborn", từ Bộ bài của bạn.
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái vật có 3000 ATK trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể Điểm sinh mệnh của bạn là bao nhiêu.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw: Monster Reborn
Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Neo Space!
Bắt đầu Trận đấu với 'Neo Space' được kích hoạt.
Neo Space!
Fusion Time!
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 Quái thú Thường 'Elemental HERO' Cấp 4 hoặc thấp hơn vào tay từ Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Fusion Time!
Favorite Duel
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 4 Quái thú Thường "Elemental HERO" với các tên khác nhau Khi sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Neos", " Elemental HERO Shining Flare Wingman "và" Elemental HERO Flame Wingman. "
  ● Có thể sử dụng ba lần cho mỗi Trận đấu. Gửi 1 quái thú "Elemental HERO" hoặc 1 quái thú "Neo-Spacian" từ tay bạn đến Mộ. Sau đó, gửi 1 Quái thú thường "Elemental HERO" hoặc 1 quái thú "Neo-Spacian" từ Bộ bài của bạn đến Nghĩa địa. Sau đó, thêm 1 "Miracle Fusion" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
  ● Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu vào lượt bạn được Triệu hồi Đặc biệt "Elemental HERO Flame Wingman." Đặt 1 "Skyscraper" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Miracle Fusion
Elemental HERO Flame Wingman
Elemental HERO Shining Flare Wingman
Skyscraper
Favorite Duel
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
HERO Alliance
Trong Trận đấu này, bạn có thể Triệu hồi Summon/Set "Elemental HERO Neos" mà không cần Hi sinh.
Ngoài ra, hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần mỗi lượt, khi bạn đã Triệu hồi "Elemental HERO Neos". Gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ và thêm 1 "Super Polymerization" trong Bộ bài của bạn hoặc 1 "Polymerization", "Miracle Contact" hoặc "Miracle Fusion" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
Sau đó, gửi 2 quái thú "Neo-Spacian" ngẫu nhiên từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ và thêm "Elemental HERO Divine Neos" vào Bộ bài Phụ của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới.
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 10 quái thú "HERO" và không có quái thú "HERO" nào ngoài quái thú "Elemental HERO"
● Bộ bài Phụ của bạn chứa ít nhất 5 Quái thú Dung hợp và không chứa Quái vật Dung hợp nào ngoài các quái thú "Elemental HERO," "Neos," hoặc "Neo-Spacian".
Miracle Fusion
Elemental HERO Divine Neos
Polymerization
Elemental HERO Neos
Super Polymerization
Miracle Contact
HERO Alliance
Eternal Bond
Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Neos", "Yubel" và "Elemental HERO", và bạn có thể Triệu hồi Thông thường/Úp "Elemental HERO Neos" và "Yubel" mà không cần Hi sinh.
Mỗi lần bạn Triệu hồi Thường hoặc Lật mặt một quái thú "Elemental HERO Neos" hoặc "Yubel", bạn có thể sử dụng một trong các hiệu ứng sau.
・Gửi 1 quái thú "Yubel" trên sân của bạn mà đã được Normal or Flip Summon ở lượt này vào Mộ, và Úp dạng tiến hóa của quái thú đó từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào sân của bạn. (Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu.)
・Thêm 1 "Elemental HERO Neos" hoặc 1 "Super Polymerization" trong Bộ bài của bạn hoặc 1 "Miracle Contact" từ bên ngoài Bộ bài vào tay bạn.
Yubel
Elemental HERO Neos
Super Polymerization
Miracle Contact
Eternal Bond

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Jaden Yuki trong DUEL LINKS