Mai Valentine

Mai Valentine

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Mai Valentine là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi bạn đạt tới stage 11 (DM). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh lá để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi bạn kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy

Thế giới: DM
  • Mai Valentine yêu cầu chìa khóa xanh lá để đấu ở Gate
  • Mai Valentine xuất hiện ở Gate tại Stage 10 (DM)
  • Mai Valentine cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
  • Amazoness Swords Woman được sử dụng trong các bộ bài Amazoness, Stall và Burn! (Trữ và Đốt bài)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Tiếp cận Stage 11 (DM). Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
  • Thắng 1 trận đấu với Joey Wheeler ở cấp độ 20 trong Duel World.
  • Sử dụng Joey Wheeler để đánh bại Mai Valentine.
  • Thắng 3 trận đấu liên tiếp.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Aroma Strategy
Bạn có thể nhìn vào bài ở đầu Bộ bài của mình bất cứ lúc nào.
Aroma Strategy
Flight of the Harpies
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, rút một lá 'Harpie' ngẫu nhiên.
Flight of the Harpies
Harpies' Hunting Ground
Chỉ có thể được sử dụng khi bắt đầu Main Phase của lượt đầu tiên của bạn. Trả lại 1 lá bài trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và đặt 1 "Harpies' Hunting Ground" vào Khu vực Sân của bạn từ Bộ bài của bạn. Nếu bạn điều khiển Ma Pháp Môi Trường, hãy đặt nó vào Mộ bài.
Harpies' Hunting Ground
Harpies' Hunting Ground
Harpies' Last Will
Có thể được sử dụng nếu bạn có 4 lá 'Harpie' trở lên trong Mộ của mình. Thêm 1 'Harpie's Feather Duster' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Harpie's Feather Duster
Harpies' Last Will
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính GIÓ ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Draw Sense: Winged Beast
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút thông thường của bạn ở lượt này sẽ là một quái thú loại Quái thú có cánh ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Winged Beast

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Mai Valentine trong DUEL LINKS