Rio Kastle

Rio Kastle

Thông tin nhân vật

  
Thế giới: Zexal

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Blizzard Jet Stream
Chọn 1 quái thú Loại WATER Winged Beast mà bạn điều khiển. Quái thú được chọn nhận 1500 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Trong lượt này, thiệt hại chiến đấu cho đối thủ của bạn từ bất kỳ trận chiến nào liên quan đến quái thú sẽ trở thành 0.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Blizzard Jet Stream
Chain of Ice
Đặt 1 quái thú NƯỚC cấp 4 hoặc thấp hơn có thể được Triệu hồi / Úp thường từ tay bạn ở Vị trí Phòng thủ, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ Quái thú Xyz.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck có ít nhất 1 quái thú và không có quái thú nào khác ngoài quái thú NƯỚC. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Chain of Ice
Ice Fire Egg
Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi Bài bẫy bạn điều khiển bị phá hủy.

Trong lượt này, một lần duy nhất, khi bạn Triệu hồi Xyz Quái thú Xyz hệ NƯỚC loại Winged Beast, bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz nó bằng cách sử dụng 1 Quái thú Xyz NƯỚC có Rank thấp hơn quái thú đó 1 Rank.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Ice Fire Egg
Twins Together
Trả lại 2 quái thú Loại Cá hệ NƯỚC cấp độ 3-5 (ngoại trừ Tokens) từ sân của bạn vào Bộ bài và đặt 1 "Aurora Wing" và 1 "Blizzard Falcon" từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn.

Trong lượt này, khi bạn Xyz Triệu hồi quái thú hệ NƯỚC sử dụng (các) quái thú do Kỹ năng này tạo ra, Cấp độ của (các) quái thú đó có thể được coi là 5. Chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần mỗi lượt và hai lần cho mỗi trận đấu.
Blizzard Falcon
Aurora Wing
Twins Together
Wings of Absolute Zero
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Aurora Wing" và 1 "Blizzard Falcon" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Ice Beast Zerofyne" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Tất cả quái thú NƯỚC bạn điều khiển đều trở thành quái thú Loại Winged Beast cho đến cuối lượt.
Blizzard Falcon
Ice Beast Zerofyne
Aurora Wing
Wings of Absolute Zero
You'll Pay for This!
Chọn 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Sau đó, hiệu ứng sau sẽ được áp dụng trong khi bắt đầu lượt tiếp theo của bạn.

ATK / DEF của quái thú đó sẽ trở thành một nửa ATK / DEF ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
You'll Pay for This!
Chung
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Overlay Removal
Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Removal
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Draw Sense: Winged Beast
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút thông thường của bạn ở lượt này sẽ là một quái thú loại Quái thú có cánh ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Winged Beast

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Rio Kastle trong DUEL LINKS