Rio Kastle

Rio Kastle

Thông tin nhân vật

  
Thế giới: Zexal

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
Overlay Removal
Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Removal
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Draw Sense: Winged Beast
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút thông thường của bạn ở lượt này sẽ là một quái thú loại Quái thú có cánh ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Winged Beast

Level-up Reward

UR Rarity
Number 94: Crystalzero
UR Rarity
Number 94: Crystalzero
Number 94: Crystalzero
WATER
Number 94: Crystalzero
Con số 94: Công chúa không độ Crystal-Zero
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú NƯỚC Cấp 5
Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó cho đến khi kết thúc lượt của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 5 WATER monsters During either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster on the field; its ATK becomes half its current ATK until the end of your turn.


UR Rarity
Ice Beast Zerofyne
UR Rarity
Ice Beast Zerofyne
Ice Beast Zerofyne
WATER
Ice Beast Zerofyne
Chim băng Zerofyne
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Winged Beast-Type Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi lá bài ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ lá bài này (những hiệu ứng này được áp dụng cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn ).


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Winged Beast-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effects of all face-up cards your opponent currently controls, and if you do, this card gains 300 ATK for each face-up card currently on the field, except this card (these effects are applied until your next Standby Phase).


SR Rarity
Mermaid Knight
SR Rarity
Mermaid Knight
Mermaid Knight
WATER 4
Mermaid Knight
Hiệp sĩ tiên cá
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Trong khi "Umi" nằm ngửa trên sân, lá bài này có thể tấn công hai lần trong cùng một Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

While "Umi" is face-up on the field, this card can attack twice during the same Battle Phase.


R Rarity
Diamond Dust
R Rarity
Diamond Dust
Diamond Dust
Trap Normal
Diamond Dust
Bụi kim cương

  Hiệu ứng (VN):

  Phá huỷ càng nhiều quái thú NƯỚC trên sân nhất có thể, sau đó gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú NƯỚC bị phá huỷ và đưa đến Mộ bởi hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Destroy as many WATER monsters on the field as possible, then inflict 500 damage to your opponent for each WATER monster destroyed and sent to the Graveyard by this effect.  Deck sử dụng nhân vật Rio Kastle trong DUEL LINKS